Kształceniu kierowców dla branży transportowej poświęcone było spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, w którym wzięliśmy udział, obok przedstawicieli ministerstw Edukacji Narodowej, Infrastruktury oraz przewoźnicy i organizacje zainteresowane rozwojem tego sektora polskiej gospodarki. Uczestnicy rozmawiali o tym, co zrobić, aby kierowców na rynku pracy przybywało. Głównym tematem był rozwój branżowych szkół zawodowych. Od 2016 r. 78 branżowych […]

Read More