Czym się zajmujemy

Jesteśmy po to, aby wspierać polską branżę transportową na wielu płaszczyznach.

RAPORTY I ANALIZY

Prowadzimy działalność popularyzatorską zagadnień związanych z branżą transportową, poprzez badania i analizy, wydawanie rekomendacji, doradztwa oraz wydawania publikacji.

KIEROWCY ZAWODOWI

Promujemy zawód kierowcy aut ciężarowych, ale także rekomendujemy i wspieramy programy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kandydatów na kierowców.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Promujemy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat branży transportowej i jej znaczenia dla gospodarki.

PROGRAMY SPECJALNE

Wychodzimy z inicjatywą tworzenia rozwiązań systemowych i prawnych wspomagających dynamiczny rozwój sektora transportu drogowego.

Nasz misja

fleet-9

Naszą misją jest podnoszenie świadomości opinii publicznej w zakresie znaczenia dla całej gospodarki branży transportowej pracy kierowców zawodowych. Dążymy do tego by niwelować ograniczenia formalno-prawne i bariery, które mogą negatywnie wpływać na dalszy dynamiczny rozwój polskiej branży transportowej, będącej dziś numerem jeden w Unii Europejskiej.