Konwencją CMR powszechnie nazywana jest „Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r.” Polska przystąpiła do tej umowy międzynarodowej 27 kwietnia 1962 roku. Na dzień dzisiejszy ten kluczowy dla sektora transportu międzynarodowego akt prawny podpisało 55 państw, w tym prawie wszystkie państwa Europejskie i wszystkie, które odgrywają istotną […]

Read More

W ostatnim numerze (luty-kwiecień) magazynu „Transport i Spedycja” ukazał się komentarz Marcina Wolaka – prezesa PITD do tematu numeru. „Jak pozyskać i utrzymać kierowcę?”, który to stara odpowiedzieć się na pytanie co jest w tej kwestii najważniejsze: Odpowiednie wynagrodzenie, umowa o pracę i dodatkowe profity to kluczowe argumenty podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na kierowców. Firmy […]

Read More

Prezentujemy Państwu nowy raport przygotowany przez nas we współpracy z Fundacją Republikańską i Procter & Gamble. Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej Autorzy: Agnieszka Kulikowska-Wielgus Dorota Ziemkowska Bartosz Wawryszuk Artur Lysiono, współpraca: Cezary Marzęda, Marcin Wolak Kwiecień 2019  

Read More

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Estonii, podczas którego udało się ustalić kolejne kroki działań grupy zajmującej się e-CMR w ramach projektu Diginno.  Przypomnijmy, że transgraniczny charakter międzynarodowego elektronicznego listu przewozowego e-CMR wiąże sie z wieloma wyzwaniami i pytaniami. Można do nich zaliczyć m.in. konieczność określenia tego kto i jak ma […]

Read More

We wtorek 19 kwietnia 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach dotyczących cyfrowych usług transgranicznych na Litwie w Kownie. Jednym z wiodących tematów była kontynuacja prac na temat e-CMR jako rozwiązania, przed którym stoi wiele wyzwań związanych z międzynarodowym charakterem usługi. Spotkanie było już kolejnym w ramach projektu Diginno. Wraz z innymi przedstawicielami krajów Rejonu Morza Bałtyckiego […]

Read More

„E-CMR jako spójny system transgraniczny -Wyzwania na poziomie międzynarodowym” – pod tym hasłem odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Transportu Drogowego które odbyło się w czwartek 21 lutego 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Polskiego Instytutu Transportu Drogowego reprezentował jego prezes Marcin Wolak. Ponadto byli […]

Read More

Temat elektronicznego listu przewozowego w transporcie drogowym w całej Europie wzbudza wiele emocji. Elektroniczna wersja dokumentu CMR jest dopuszczalna w ruchu drogowym od 10 lat jednak nadal w branży króluje wzór dokumentu papierowego, stosowanego w kilku kopiach, który powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele barier. Jedną z nich jest […]

Read More

Jedną z przestrzeni, w których wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego przyniesie największe korzyści będą przepisy prawa podatkowego i skuteczność kontroli ich przestrzegania przez Krajową Administrację Skarbową, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) Obecnie największe trudności w międzynarodowym transporcie drogowym budzą kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT). W myśl przepisów […]

Read More

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w 2015 r. na drogach w Unii Europejskiej życie straciło 26 tys. A poważne obrażenia odniosło 135 tys. osób. Koszty społeczne (rehabilitacja, opieka zdrowotna, szkody materialne itp.) rannych i ofiar śmiertelnych na drogach Komisja oszacowała się na co najmniej 100 mld euro. Zjawisko niebezpiecznych wypadków drogowych było również analizowane przez […]

Read More

Polski Instytut Transportu Drogowego reprezentowany przez Marcina Wolaka, wspólnie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), będącej partnerem projektu Digital Innovation Network (DIGINNO) wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej zajmującej się Transgranicznym eCMR – elektronicznym listem przewozowym w transporcie drogowym. Spotkanie, które 13 grudnia 2018 roku odbyło się w Wilnie było świetną okazją […]

Read More