Miesiąc: Październik 2018

Łódzkie – Centralny HUB logistyczny Europy

W dniach 15-16 października odbywało się XI europejskie forum gospodarcze łódzkie 2018. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. W wydarzeniu tym brał również udział prezes zarządu Polskiego Instytut Transportu Drogowego, który został zaproszony do udziału w wydarzeniu specjalnym drugiego dnia „Łódzkie – Centralny HUB logistyczny Europy”

Panel stanowił przestrzeń do dyskusji dla przedsiębiorców z branży logistycznej, naukowców, administracji rządowej i samorządowej, a wnioski z niego płynące będą stanowić inicjatywę dla przyszłorocznej konferencji logistycznej „Łódzkie – Centralny Hub Logistyczny Europy jako zakończenie nowego jedwabnego szlaku sieci transazjatyckiej”.

Celem Mitingu była eksploracja czterech głównych obszarów tematycznych:

  • wspólna strategia w tworzeniu grup biznesowych
    kluczowe przeszkody handlowe w poszczególnych państwach interesariuszach na trasie jedwabnego szlaku (spedycja, prawo, zabezpieczenie, cło)
    interesy polityczno-ekonomiczne wzdłuż jedwabnego szlaku
    rozwój korytarzy transportowych i punkty węzłowe sieci transeuropejskich

 

Spotkanie zainaugurował prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej

W panelu wprowadzającym „Geopolityka, infrastruktura, polityka i biznes na jedwabnym szlaku – współpraca czy Konflikt?” udział wzięli:

Radosław Domagalski-Łabędzki – doradca Prezesa BGK, założyciel Polsko-Chińskiej Izby Handlowej, były Prezes KGHM SA
Tomasz Grzelak – Prezes Hatrans Sp. z o.o.
Radosław Pyffel – Pełnomocnik Zarządu PKP CARGO SA ds. rozwoju rynków dalekowschodnich, były członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

 

Na koniec zostały zaprezentowane podsumowania zagadnień opracowanych przy stolikach tematycznych.

Raport: Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?

Jasne przepisy wspierające przedsiębiorców i jego modyfikacje w najważniejszych dla Polaków dziedzinach życia to cel, do jakiego dąży Forum Prawo dla Rozwoju. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 5 i 6 października w Krakowie, a jego organizatorem  była Fundacja Wyszehradzka.

W tym roku jednym z kluczowych tematów była Inicjatywa Trójmorza. Polski Instytut Transportu Drogowego uczestniczył w całym wydarzeniu. Wszyscy biorący udział otrzymali raport, który był opracowaniem strategicznym, a zatytułowanym „Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?”. Marcin Wolak, prezes PITD był jednym z współautorów opracowania, które dotykało kwestii przede wszystkim kierunków rozwoju infrastruktury cyfrowej, energetycznej, ale co ważne również transportowej. Tak drogowej jak i kolejowej.  Analiza ta podsumowuje również wyzwania gospodarcze i systemowe towarzyszące zacieśnianiu współpracy w tym rejonie.

 

Spis treści Raportu:
Wstęp 2
Infrastruktura elektroenergetyczna 5
Studium przypadku: Resynchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich 7
Infrastruktura gazowa 13
Infrastruktura drogowa 19
Studium przypadku: Zaplecze logistyczne 23
Infrastruktura kolejowa 26
Żegluga śródlądowa 29
Transport morski 35
Infrastruktura cyfrowa 37
Studium przypadku: Cyberbezpieczeństwo regionu 43
Infrastruktura rynku kapitałowego 48
Podsumowanie