Dzień: 24 marca 2019

Dyskusja o usługach transgranicznych w Kownie

We wtorek 19 kwietnia 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach dotyczących cyfrowych usług transgranicznych na Litwie w Kownie. Jednym z wiodących tematów była kontynuacja prac na temat e-CMR jako rozwiązania, przed którym stoi wiele wyzwań związanych z międzynarodowym charakterem usługi.

Spotkanie było już kolejnym w ramach projektu Diginno. Wraz z innymi przedstawicielami krajów Rejonu Morza Bałtyckiego mieliśmy ogromną przyjemność dyskutować na temat kierunków rozwoju elektronicznego listu przewozowego w transporcie drogowym. Po kilku godzinach aktywnej dyskusji udało się osiągnąć konsensus. Najbliższe tygodnie poświęcone zostaną pracy nad zestawem czy też wstępną listą propozycji i rekomendacji do instytucji międzynarodowych związanych szczególnie z ustanowieniem akceptowalnych standardów, które pozwolą szybko wdrożyć w życie, które realnie pozwoli by transport samochodowy wkroczył w XXI wiek. Bo warto tu przypomnieć, że druki CMR, którymi się posługujemy pochodzą z lat 70-tych ubiegłego wieku. Wierzymy, że niedługo uda nam się skutecznie przeprowadzić zmiany, dzięki którym nastąpi realna cyfryzacja obiegu dokumentów w transporcie.

PITD na Zespole Parlamentarnym ds. Transportu Drogowego

„E-CMR jako spójny system transgraniczny -Wyzwania na poziomie międzynarodowym” – pod tym hasłem odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Transportu Drogowego które odbyło się w czwartek 21 lutego 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Polskiego Instytutu Transportu Drogowego reprezentował jego prezes Marcin Wolak. Ponadto byli obecni również przedstawiciele Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, NASK-u, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Polskiej Izby Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji.

W tym znamienitym gronie omówiono m.in. wyzwania na poziomie międzynarodowym związane z elektronicznym listem przewozowym e-CMR. Marcin Wolak z PITD zaprezentował ponadto polską koncepcję rozwiązania w ujęciu transgranicznym, którą KIGEiT i PITD przedstawiło 13 lutego na spotkaniu międzynarodowej grupy z krajów regionu Morza Bałtyckiego zajmującej się e-CMR. Mamy również materiał do dalszej analizy, ponieważ dyskusja zrodziła pytania o kwestie prawne, zgodności z RODO i kosztów rozwiązania. Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo i tę ważną pracę, wykonywaną dla polskiego transportu drogowego.