Miesiąc: Marzec 2019

Dyskusja o usługach transgranicznych w Kownie

We wtorek 19 kwietnia 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach dotyczących cyfrowych usług transgranicznych na Litwie w Kownie. Jednym z wiodących tematów była kontynuacja prac na temat e-CMR jako rozwiązania, przed którym stoi wiele wyzwań związanych z międzynarodowym charakterem usługi.

Spotkanie było już kolejnym w ramach projektu Diginno. Wraz z innymi przedstawicielami krajów Rejonu Morza Bałtyckiego mieliśmy ogromną przyjemność dyskutować na temat kierunków rozwoju elektronicznego listu przewozowego w transporcie drogowym. Po kilku godzinach aktywnej dyskusji udało się osiągnąć konsensus. Najbliższe tygodnie poświęcone zostaną pracy nad zestawem czy też wstępną listą propozycji i rekomendacji do instytucji międzynarodowych związanych szczególnie z ustanowieniem akceptowalnych standardów, które pozwolą szybko wdrożyć w życie, które realnie pozwoli by transport samochodowy wkroczył w XXI wiek. Bo warto tu przypomnieć, że druki CMR, którymi się posługujemy pochodzą z lat 70-tych ubiegłego wieku. Wierzymy, że niedługo uda nam się skutecznie przeprowadzić zmiany, dzięki którym nastąpi realna cyfryzacja obiegu dokumentów w transporcie.