Miesiąc: Maj 2019

e-CMR z podpisem Prezydenta RP

23 kwietnia 2019 roku Prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 roku. Dokument ratyfikacyjny został następnie przesłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ponieważ to właśnie minister właściwy do spraw zagranicznych gromadzi, rejestruje i przechowuje wszelkie dokumenty związane z umową międzynarodową. Przekazywanie dokumentów ratyfikacyjnych depozytariuszowi umowy należy również do kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych.14

Nowy raport: Bariery w transporcie drogowym

Prezentujemy Państwu nowy raport przygotowany przez nas we współpracy z Fundacją Republikańską i Procter & Gamble.

Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Kulikowska-Wielgus Dorota Ziemkowska Bartosz Wawryszuk Artur Lysiono, współpraca: Cezary Marzęda, Marcin Wolak

Kwiecień 2019

 

Bariery w transporcie drogowym.

Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej