Miesiąc: Lipiec 2019

Litwa: podpisano memorandum dotyczące e-CMR

4 lipca 2019 r. litewscy interesariusze z sektora prywatnego i publicznego podpisali memorandum w sprawie cyfryzacji transgranicznego transportu drogowego, który ma na celu wspieranie procesu przechodzenia od wersji papierowej drogowego międzynarodowego listu przewozowego CMR do elektronicznej wersji  eCMR w region bałtycko-nordyckim.

Celem tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom optymalizacji procesów i zintegrowania działań we wspólnej sieci systemów teleinformatycznych. Inicjatywa ta pochodzi z projektu Interreg BSR Digital Innovation Network (DIGINNO), którego celem jest pobudzenie gospodarki cyfrowej i przyspieszenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w regionie bałtycko-nordyckim.

„Szybkość, mobilność i elastyczność mają ogromne znaczenie dla całego sektora transportu drogowego, jednak około 99% operacji transportu transgranicznego na terytorium UE nadal obejmuje dokumenty papierowe. Dlatego automatyzacja i cyfryzacja procesów są kluczowe dla rozwoju usług logistycznych o wysokiej wartości dodanej.”

„Bardzo ważne jest również ograniczenie barier w rozwoju transgranicznych usług elektronicznych w celu dostosowania publicznych i administracyjnych usług elektronicznych do potrzeb przedsiębiorstw”– mówi litewski wiceminister gospodarki i innowacji Elijus Čivilis

Memorandum zostało podpisane przez szefów Departamentu Celnego, Państwową Inspekcję Podatkową, Litewską Administrację Bezpieczeństwa Transportu, Krajowe Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych INFOBALT oraz Litewskie Krajowe Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych LINAVA.

W ramach Ministerstwa Gospodarki i Innowacji zostanie utworzona grupa robocza odpowiedzialna za przygotowanie planu wdrożenia transgranicznego eCMR oraz przygotowaniem projektu pilotażowego.

Celem tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom optymalizacji procesów i zintegrowania działań we wspólnej sieci systemów informatycznych. Inicjatywa ta pochodzi z projektu Interreg BSR Digital Innovation Network (DIGINNO), którego celem jest pobudzenie gospodarki cyfrowej i przyspieszenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w regionie bałtycko-nordyckim.

Litwa, wraz z innymi bałtyckimi i nordyckimi partnerami, zamierza stać się liderem innowacji w digitalizacji unijnego sektora logistycznego.

Nasz komentarz: jako PITD (będąc uczestnikiem projektu DIGINNO) uważnie obserwujemy działania Litwy związane z dążeniem do cyfryzacji w obszarze transportu drogowego  – należy je chwalić i brać przykład. W ramach naszej działalności Polskiego Instytutu Transportu Drogowego dążymy do tego, aby polski sektor publiczny i prywatny równie mocno zaangażował się w prace związane z przygotowaniem planu wdrażania e-CMR. Szczególnie w sytuacji gdy to właśnie firmy z Polski obsługują już ponad 30% międzynarodowego transportu drogowego w Unii Europejskiej, a więc przy współpracy z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego, mamy szansę stać się niekwestionowanym liderem digitalizacji nie tylko unijnego, ale eurazjatyckiego sektora logistycznego. Wystarczy podjąć wyzwanie i otworzyć się na szeroką współpracę wewnętrzną i międzynarodową.

 

 

źródło: https://eimin.lrv.lt/en/news/baltic-nordic-countries-are-planning-to-create-the-electronic-road-consignment-note-ecmr

Prezentacja raportu pt. „Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej”

27 czerwca 2019 roku w siedzibie Fundacji Republikańskiej obyła się dyskusja wokół raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej”, który przygotowany został we współpracy z firmą Procter & Gamble.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Biura Analiz Sejmowych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Fundacji Republikańskiej oraz Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia gościom profilu działalności Fundacji Republikańskiej. Następnie głos zabrał przedstawiciel autorów raportu, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie polskich firm transportowych na arenie europejskiej (udział polskich firm w transporcie międzynarodowym w UE przekracza 30%, a wielkość ładunków przewieziona samochodami (w tonokilometrach) stanowiła 17,5 proc. w ogólnych przewozach Unii Europejskiej.).

Zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione były bariery w transporcie drogowym. Wymieniono tu m.in.: brak kierowców zawodowych (duża rotacja pracowników, wielu z nich zmienia branżę zaledwie po kilku latach pracy); duża liczba pracowników polskiej branży samochodowej – nawet 80 tysięcy, pochodzących ze wschodu (co wiąże się m.in. z barierami językowymi); zatory płatnicze; niedostateczna infrastruktura; „rozdrobnienie” branży – wiele niewielkich firm.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat pracowników delegowanych oraz tzw. pakietu mobilności. Według niektórych uczestników debaty lobbing Polski w Unii Europejskiej podczas wprowadzania pakietu mobilności mógł zostać przeprowadzony sprawniej. Według innych lobbing Polski w zakresie pakietu był jednym z najsprawniej przeprowadzonych w historii, jednak o przegłosowaniu nowego prawa zadecydowała polityka oraz zupełnie odmienne interesy Europy i Polski. Oceniono, że polityka zdominowała dyskusje, co przełożyło się także na to, że postulaty merytoryczne pozostały niesłyszalne. Część uczestników debaty podkreślała, że pomimo tego, że Polacy deklarują sprzeciw wobec pakietu mobilności, to po wyodrębnieniu jego poszczególnych czynników okazuje się, że wiele z jego elementów jest korzystne dla Polski i warte poparcia.

Rozwinięto także kwestię lobbingu Polski w Unii Europejskiej. Zaznaczono, że lobbing powinno rozpoczynać się jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie tzw. zielonej księgi. Podkreślano również, że istnieje potrzeba, by posiadać swoich stałych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Niezbędna jest także aktywność polskich przewoźników czy stowarzyszeń reprezentujących interesy Polski.

Poruszono także kwestię edukacji przyszłych kierowców. Mając na uwadze zmniejszającą się liczbę kierowców zawodowych, podejmowane są działania mające na celu przygotowania kolejnych pokoleń kierowców do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Przytoczono tu przykład edukacji w szkołach zawodowych w klasach dla przyszłych kierowców mechaników. Pomimo znaczących przeszkód, takich jak m.in. trudności z przygotowaniem odpowiedniej podstawy programowej, takie klasy funkcjonują już drugi rok, a ich liczba wynosi około 100.

Zwracano również uwagę na fakt, że istnieje zagrożenie, że ludzie, którzy zostaną wyedukowani w zawodzie mogą wyjechać na Zachód. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie formy weksla, który mieliby podpisywać, zobowiązując się tym samym do pozostania w Polsce.

Skupiono się także na kolejnym problemie branży transportowej, jakim jest duża rotacja kierowców, którzy rezygnują z wykonywania swojej pracy po przepracowaniu zaledwie kilku lat. Przyczyną rezygnacji z pracy po krótkim czasie nie są zazwyczaj kwestie finansowej, ponieważ wynagrodzenia kierowców wzrosły – jest to obecnie jedna z nielicznych branż, w której zarobki w Polsce są na poziomie europejskim.

Część uczestników debaty podnosiła, iż nadchodzą ciężkie czasy dla transportu polskiego. Oznacza to, że zawczasu powinno się rozpocząć budowę „strategii transportowej”. Spotkanie stanowiło więc dobrą okazję do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłych możliwych rozwiązań, które usprawniłyby działalność polskiej branży transportowej.

Europarlament ogłosił skład komisji. Transportem zajmą się…

W czwartek 4 lipca Parlament Europejski ogłosił listę eurodeputowanych którzy znaleźli się w 20 komisjach. W komisji transportu i turystyki (która ma łącznie 49 członków) zasiądzie pięciu europosłów z Polski:

  • Bogusław Liberadzki (SLD),

  • Tomasz Poręba (PiS),

  • Kosma Złotowski (PiS)

  • Magdalena Adamowicz (PO),

  • Elżbieta Łukacijewska (PO).

W równie ważnej z perspektywy Polski komisji zatrudnienia i spraw socjalnych znalazły się Elżbieta Rafalska oraz Beata Szydło (obie z PiS) oraz Jarosław Duda (PO). Beata Szydło ma objąć stanowisko szefowej komisji.

Lista wszystkich komisji i nazwisk została opublikowana na stronie Parlamentu Europejskiego i jest dostępna tutaj. 

Marcin Wolak: Branża TSL powinna być traktowana jako strategiczna dla polskiej gospodarki

W najnowszym numerze kwartalnika Rzeczy Wspólne, ukazał się artykuł prezesa Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, Marcina Wolaka pt. „Infrastrukturalne nadzieje”. W tekście przeczytamy o realizowany i planowanych inwestycjach, ale również tych na które warto postawić. Autor mówi o korzyściach wynikających z tych inwestycji, szans jakie one rodzą, a także konieczności spojrzenia na całą branżę transportowo-logistyczną jako jedną ze strategicznych dla polskiej gospodarki – tak aby, korzystając z geograficznego położenia, Polska mogła zarabiać nie tylko na pośrednictwie w handlu międzynarodowym, ale również na cłach i podatkach.

Lektura dostępna jest w salonach Empik oraz w sklepie online.

Rzeczy Wspólne