Miesiąc: Wrzesień 2020

Co po pandemii?Perspektywy branży logistycznej na najbliższe tygodnie.


Za nami jedenasta debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Eksperci rozmawiali o pozytywnych i negatywnych skutkach lockdownu, kondycji branży, programach wsparciowych i perspektywach na najbliższe tygodnie.

Dyskusję prowadził Szymon Knychalski, redaktor naczelny Trans.Info

W rozmowie udział wzięli:

  • Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający ARP S.A.
  • Wojciech Miedziński – Prezes ARP Leasing Sp. z o.o. 
  • Artur Jadeszko, Prezes zarządu ATC Cargo
  • Maurycy Kieruj, Radca prawny w Kancelarii Prawnej TransCash Łazarewicz Sp. K.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na debatę

Co po pandemii, debata


Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na jedenastą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

This image has an empty alt attribute; its file name is fb-10-09-473x355.jpg

czwartek, 24.09.2020

⏰ godz. 15:00-16:00

REJESTRACJA

„Co po pandemii? Jak branża logistyczna przetrwała lockdown i co nas czeka w najbliższych tygodniach?”

Czas pandemii był ogromnym testem wytrzymałości dla całej gospodarki. Branża logistyczna była jednak jedną z tych, które musiały działać sprawnie i nieprzerwanie. Nie oznacza to jednak, że wyszła z pandemii bez szwanku.

Jakie były i będą pozytywne i negatywne skutki lockdownu dla branży? Jak wiele firm nie przetrwało tej próby a jak wiele udało się uratować wsparciem rządowym?

Jak sektor transportowy funkcjonuje obecnie i czy galopujący popyt i rosnące stawki pozwolą zrekompensować straty ostatnich kilku miesięcy? A może podaż powierzchni transportowej niebawem nie będzie wystarczająca, aby obsłużyć kwitnący e-commerce, szczególnie w perspektywie sezonu świątecznego? O tym będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi w składzie:

Konrad Trzonkowski, Dyrektor ARP S.A.

Wojciech Miedziński – Prezes ARP Leasing Sp. z o.o. 

Janusz Wdzięczak – Ekspert PITD, Prezes Fundacji Ambitna Polska

Artur Jadeszko, Prezes zarządu ATC Cargo

Maurycy Kieruj, Radca prawny w Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp. K.

Debatę moderował będzie Szymon Knychalski, redaktor naczelny Trans.INFO

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/wplyw-pandemii-na-sytuacje-finansowa-w-branzy-logistycznej?fbclid=IwAR0xzz2hW6DyOaFE9oaMWR3IiOcLtCH2N1tR5Dn7EWnXvk4q8d6nMebsIZ8

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Elektroniczny list przewozowy

Gdy myślimy o przyszłości branży TSL zdajemy sobie sprawę, że firmy w naszym sektorze, jak w mało którym, dostrzegają potencjał tworzenia i wdrażania nowych technologii, a wszystko to w celu optymalizacji każdego procesu w łańcuchu dostaw. 

W pędzie za autonomicznymi pojazdami, cyfrowymi spedycjami i dronami zapomnieliśmy o podstawowym aspekcie, który towarzyszy przy niemal każdej operacji związanej z manipulowaniem ładunkami – dokumentacją. Obecnie wciąż korzysta się z papierowych wersji dokumentów, czego doskonałym przykładem jest dokument CMR. Jak więc możemy dokonywać milowych kroków w przód, jeżeli wciąż opieramy się o przestarzałe rozwiązania?

Z pomocą przychodzi dostępna od lat, ale nieodpowiednio dostosowana do potrzeb i standardów branży technologia, umożliwiająca cyfryzację dokumentów. Skomplikowana sieć relacji oraz powiązań między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, wymagała od nas, podczas tworzenia systemu GreenTransit, oddania w jak największym stopniu obecnie stosowanych norm i zwyczajów przy jednoczesnym zachowaniu wiarygodności każdego użytkownika systemu.

W nawiązaniu do analizy wykonanej przez SIRA Consulting research dla Ministerstwa Transportu w Danii, zastosowanie elektronicznych wersji dokumentów pozwala na znaczące oszczędności administracyjne. Wydrukowanie listu przewozowego (1 minuta), zaktualizowanie statusu listu przewozowego (3 minuty), zarchiwizowanie papierowego listu przewozowego (3 minuty) i wysłanie dowodu dostawy (5 minut). W sumie proces administracji papierowego listu przewozowego zajmuje 11 minut. Średni koszt listu przewozowego (papierowego), przy założeniu, że czas przetwarzania wynosi 11 minut, wynosi 6,23 euro.

Cyfrowy list przewozowy kosztuje średnio 1,69 euro. Jest to oszczędność kosztów rzędu 4,53 euro na list przewozowy w oparciu o średni godzinowy koszt pracy w wysokości 18,50 euro.

W Polsce z uwagi na mniejszą stawkę minimalną w porównaniu do krajów zachodnich ten koszt będzie niższy proporcjonalnie w stosunku do wielkości zarobków, jednak wciąż pokazuje to skalę oszczędności związanych z samą administracją dokumentów. W skali roku i biorąc pod uwagę liczbę dokumentów w obrocie, powstaje kwota, która pozwoli nawet na 4-krotną redukcję kosztów! Po odpowiedniej implementacji systemu jesteśmy w stanie ten wynik dodatkowo znacząco poprawić, a czynności wykonywane przez pracowników ograniczyć jedynie do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.

Rozmawiając o digitalizacji w branży TSL nie możemy również pominąć aspektu pozostałych dokumentów dotyczących przewożonego ładunku. Przekształcenie tylko i wyłącznie jednego rodzaju dokumentu na wersję elektroniczną nie rozwiąże w pełni problemu zużycia papieru i skomplikowanego procesu przesyłania informacji. Należałoby przekształcić wszystkie dokumenty, które towarzyszą danej trasie i podczas kontroli przedstawiać je w formie elektronicznej. Dopiero wtedy w pełni korzystamy z zalet stosowania technologii, którą każdy z nas ma pod ręką.

Kwestie finansowe nie są jedyną z korzyści wynikających ze stosowania elektronicznych dokumentów.

W procesie jednego przewozu może brać udział wiele podmiotów. Przekazanie informacji o planowanym czasie przyjazdu, czyli ETA (Estimated Time of Arrival), lub ważnych wytycznych dotyczących przewożonego ładunku jest z tego powodu utrudnione i często skutkuje opóźnieniami w załadunku lub rozładunku. Gdy dodamy do tego nieczytelne dokumenty lub wystąpienie w nich błędu, powstaje ryzyko opóźnień oraz kar z tego tytułu.

Elektroniczne wersje dokumentów dają nam możliwość, aby jeszcze przed dojazdem auta do magazynu, pracownicy mieli wgląd do odpowiednich dokumentów. W czasie rzeczywistym mają możliwość sprawdzenia, jakie auto przyjedzie, o której godzinie i kto odbierze dany towar. Przyśpieszy to proces załadunku bądź rozładunku związany z kontrolą dokumentów lub słabym przepływem informacji między przewoźnikiem a załadowcą, co często wiąże się z koniecznością oczekiwania aut na załadunek. W branży TSL bardzo ważny jest czas, a jeżeli wystąpi nawet najmniejsze opóźnienie, często skutkuje to przestojem aut, karami, opóźnieniami w produkcji, a w najgorszym przypadku kończy się to utratą kontrahenta.

Elektroniczne dokumenty zwiększą higieny pracy

Obecna sytuacja spowodowana wirusem COVID-19 zmusza nas również do przemyśleń związanych z zachowaniem higieny obiegu dokumentów. Dokumenty te przekazywane są z rąk do rąk przez bardzo dużą liczbę osób. Jest to zagrożenie dla ludzi, którzy mają z nimi styczność. Obecna sytuacja zmusza nas do wprowadzenia kolejnych norm eliminujących możliwość rozwoju pandemii.

Nie wiemy, ile czasu zajmie powrót do normalności, ale konieczność zachowania ostrożności pozostanie z nami przez bardzo długi czas. Obecna technologia pozwala nam na skorzystanie z dokumentów, które możemy sprawdzić i podpisać za pomocą naszego osobistego urządzenia. Jest to nie tylko tańsze i szybsze, ale również zdrowsze dla nas i dla środowiska.

Co z aspektami prawnymi?

W tym przypadku z pomocą przychodzi nam Parlament Europejski, który 20.08.2020 roku przyjął Rozporządzenie w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (eFTI). Kompleksowo porusza on kwestie związane z uznawaniem dokumentów w formie elektronicznej, a także opisuje sam proces uznawania i kontroli tych dokumentów.

W nawiązaniu do Rozporządzenia eFTI największą barierą przed stosowaniem elektronicznych dokumentów było:

1) rozdrobnienie norm prawnych,

2) rozdrobnione środowisko informatyczne.

“Oba te czynniki wzajemnie się wzmacniają. Rozdrobnione przepisy i wynikający z nich brak uznawania przez organy zniechęca do inwestycji w cyfrowe rozwiązania w zakresie dokumentów elektronicznych. Rozdrobnione środowisko informatyczne, a szczególnie brak odpowiednio opracowanych lub interoperacyjnych rozwiązań, zniechęca organy do zaufania korzystaniu z dokumentów elektronicznych.” – czytamy w uzasadnieniu do wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego.

Rozporządzenie eFTI dotyka tych samych problemów, jednak stawia dokładniejsze wymagania co protokół uzupełniający do konwencji CMR, który w Polsce został przyjęty 11.09.2019r. Jednym z wymogów jest zapewnienie jednej z dwóch form przedstawienia dokumentów podczas kontroli. Pierwszą z nich jest przedstawienie informacji w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, udostępnioną za pomocą platformy eFTI (platformy łączącej jednostki administracji z przedsiębiorstwami). Drugą możliwością jest przedstawienie dokumentów na ekranie urządzeń mobilnych będących własnością zainteresowanego podmiotu lub właściwych organów.

Zgodnie z Rozporządzeniem, wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek dostosowania przepisów oraz spełnienia warunków stawianych w Rozporządzeniu maksymalnie do 2025 roku. 

Testy w praktyce

W międzyczasie Polska aktywnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie DIGINNO, który ma na celu m.in. ustalenie wspólnych norm prawnych, aby transport między krajami bałtyckimi opierał się o jedną platformę eFTI łączącą dostawców usług eFTI z organami kontrolującymi. Projekt zakłada również, aby weryfikacja aut do kontroli przebiegała zdecydowanie szybciej, bez konieczności zatrzymywania aut.

W Polsce 08.09.2020r. odbyła się również pierwsza kontrola przewozu wykorzystującego e-CMR, który odbył się z ramienia projektu DIGINNO oraz dzięki zaangażowaniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Testowana była platforma indeksująca dokumenty e-CMR.

Hubert Zaborowski

*Hubert Zaborowski, Członek zarządu SHM Sp. z o.o. oraz współtwórca systemu GreenTransit Elektroniczny obieg dokumentów

Przemysł & logistyka po COVID19. Gospodarka w czasach niepewności

Pandemia koronawirusa nie wywołała, wbrew początkowym obawom, wielkiego kryzysu w transporcie ale bez wątpienia przyspieszyła procesy, które i tak by zaszły. Teraz jednak należy zastanowić się nad tym, czy wciąż obecne zagrożenie epidemiologiczne nie wpłynie na unowocześnienie transportu. Autonomiczne samochody, ciężarówki, pociągi czy nawet samoloty mogą wpływać na sposób w jaki transportujemy nasze towary, ale nie „wyeliminują” człowieka – jedynie przesuną go na nowe miejsce w układzie.

Warto też zadawać pytania o globalizację – ta zaczęła być ograniczana już przed globalną epidemią, zaś obecnie widzimy duże zmiany w tej materii. W nowym świecie jednak z pewnością nie nastąpi ograniczenie znaczenia transportu i przemysłu a jedynie zmiana w tym jak je postrzegamy i jak wykorzystujemy ich możliwości.

Zachęcamy do obejrzenie ostatniego odcinka programu Edukontra, w którym to Marcin Wolak z Polskiego Instytutu Transportu Drogowego rozmawia wspólnie z Radosławem Wojtczakiem z Politechniki Łódzkiej oraz Ernestem Treywaszem – wynalazcą. Program prowadził Miłosz Kozioł.

Rozmach czy konieczność? Wielkość polskich inwestycji w skali europejskiej.


Za nami dziesiąta debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Eksperci rozmawiali o tym, czy Polska jest w stanie w pełni wykorzystać swoje położenie geograficzne. Poruszono temat infrastruktury drogowej i kolejowej naszego kraju i zastanawiano się nad tym, czy polskie inwestycje są konieczne czy zbędne.

Dyskusję prowadził Mateusz Izydorek, Dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”, redaktor naczelny NaKolei.pl

W rozmowie udział wzięli:

  • Andrzej Banucha , Zastępca dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu PKP CARGO
  • Patryk Wild, Członek zespołu doradczego Pełnomocnika Rządu ds. CPK
  • Michał Tuszyński, Ekspert Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego

Polski Instytut Transportu Drogowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.

Odbywająca się 29 września w Gdańsku impreza to okazja do debaty na temat trendów i kierunków rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i na świecie.

O systemach wsparcia publicznego dla transportu intermodalnego i ich kluczowej roli w rozwoju gospodarki wraz z innymi panelistami opowie Marcin Wolak, prezes PITD.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę organizatora:

http://kongrestransportuintermodalnego.pl/

Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego
29 września 2020, godz. 9:00-16:00
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBER EXPO
ul. Żaglowa 1, GDAŃSK

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na dziesiątą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

czwartek, 10.09.2020

⏰ godz. 14:00-15:00

REJESTRACJA

„Rozmach czy konieczność? Wielkość polskich inwestycji w skali europejskiej”.

Wielkie projekty inwestycyjne zawsze wzbudzają kontrowersje. Ich krytycy często sugerują zbyt dużą skalę przedsięwzięcia i brak uzasadnienia biznesowego. Czy tak jest w rzeczywistości?

Na przykładzie największych inwestycji z naszymi ekspertami będziemy rozmawiać czy Polska jest w stanie w pełni wykorzystać swoje położenie geograficzne. Zastanowimy się również czy takie inwestycje są konieczne czy zbędne.Ponadto porozmawiamy o stanie infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Co zostało zaplanowane w ramach największych inwestycji w Polsce i czy pandemia wpłynęła na wydłużenie czasu ich realizacji?

Prowadzący:

Mateusz Izydorek, dyrektor klastra „Luxtorpeda 2.0”, ekspert Polskiego Instytutu Transportu Drogowego 

Uczestnicy:

Andrzej Banucha, z-ca dyrektora w Biurze Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu PKP CARGO S.A.

Patryk Wild, członek zespołu doradczego Pełnomocnika ds. CPK

Dr Michał Tuszyński, ekspert zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/rozmach-czy-koniecznosc-wielkosc-polskich-inwestycji-w-skali-europejskiej

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Ubezpieczenie ładunku w transporcie – OCPD czy CARGO?

Za nami dziewiąta debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Eksperci rozmawiali o tym, jak zabezpieczyć firmę przed kosztami wynikającymi z uszkodzenia, czy utraty towaru podczas transportu.

Dyskusję prowadziła Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

W rozmowie udział wzięli:

  • Adam Pająk, prezes zarządu w Transbrokers Ubezpieczenia Dla Transportu
  • Magdalena Mitręga, specjalista ds. ubezpieczeń transportowych w Wiener TU S.A.
  • Paweł Łazarewicz, radca prawny w Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp. K.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

PITD na Forum Wizja Rozwoju

W ubiegłym tygodniu w Gdyni odbyła się III edycja Forum Wizja Rozwoju. Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego wziął udział w panelu ,,Trójmorze jako obszar gospodarczy. W kierunku budowy bliższych powiązań”.

Przypomnijmy, że Inicjatywa Trójmorza skupia 12 krajów położonych między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Obejmuje 29% terytorium Unii Europejskiej, 25% jej ludności i generuje prawie 20% jej PKB. Mimo geograficznej bliskości, kraje Trójmorza są nadal relatywnie słabo ze sobą związane gospodarczo. Dlatego od początku powstania Inicjatywy szczególną uwagę poświęca się budowie bliższych powiązań między jej członkami (szerzej o Inicjatywie Trójmorza pisaliśmy TUTAJ).

Trzy główne obszary współpracy w tym zakresie to energetyka, technologie cyfrowe i transport. W czasie debaty zarysowany został aktualny obraz trójmorskich relacji gospodarczych, a także omówione zostały przykłady działań na rzecz ich wzmocnienia.

– Inicjatywa Trójmorza to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo dotyka 12 państw na osi północ – południe. Państw ogromnie doświadczonych, zarówno przez II wojnę światową, jak i cały okres komunizmu. Dzięki Inicjatywie Trójmorza możemy budować nie tylko infrastrukturę, ale i kapitał społeczny, tak bardzo potrzebny do tego, abyśmy jako społeczeństwo mogli wspólnie osiągać rzeczy dotąd nieosiągalne – rozpoczęła spotkanie Beata Daszyńska – Muzyczka. Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Domowego wspomniała także o Funduszu Trójmorza, inicjatywie, do której przystępują kolejne państwa. – Założyliśmy, że budżet państw Trójmorza sięgnie 5 mld euro. To kropla w morzu potrzeb, ale Fundusz to nie tylko opowieść o budowaniu mostów czy światłowodów, ale to opowieść o współpracy i o tym, że wspólnie mamy silniejszy głos – podkreśliła prezes Daszyńska-Muzyczka.

Paweł Nierada, wiceprezes zarządu BGK zauważył, że pandemia COVID-19 i związane z nią gospodarcze perturbacje spowodowały, że jest obecnie na rynku bardzo duży zasób kapitałów prywatnych, natomiast znacznie mniej dobrych projektów inwestycyjnych. Fundusz Trójmorza może zapełnić tę lukę, generując jednocześnie duży zwrot kapitału dla inwestorów.- Pamiętajmy o tym, że Fundusz Trójmorza ma wymiar mocno komercyjny. Projekty, które będą przez niego realizowane, mają przede wszystkim przynieść korzyść dla krajów Trójmorza, dla naszych społeczeństw, ale mają również generować zwrot dla inwestorów, którzy angażują się w Fundusz – zaznaczył wiceprezes BGK.

Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert przekonywał, że należy mobilizować fundusze, które pozwolą zamienić ideę Trójmorza w dobry biznes. – Mamy nadrzędny cel, który zakłada, że uda się zmniejszyć zależność tego regionu od sił zewnętrznych, szczególnie na Wschodzie, od dominacji sił zachodnioeuropejskich, od takiej peryferyjności gospodarczej, w której jesteśmy przez pewne zaległości. Te zaległości na linii północ-południe są bardzo duże, są też wąskie gardła w infrastrukturze gazowej, których nie ma w Europie Zachodniej, a które mogą być barierą dla rozwoju na przykład Polski czy Chorwacji. Musimy mobilizować fundusze, które pozwolą skonsumować te projekty wspólnie, tworząc dobry biznes – mówił red. Jakóbik. 

Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, wspomniał o zorganizowanym w Zagrzebiu „cyfrowym szczycie” i przedstawionej na nim idei Trójmorza Cyfrowego. – Dzięki zgodzie i porozumieniu prezydentów krajów ten element został trzecim filarem Trójmorza. Cyfryzacja jest pewną przestrzenią, która z jednej strony integruje energetykę i infrastrukturę, z drugiej buduje zaufanie na poziomie społeczeństw, a z trzeciej – ma na celu ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, dla której niezwykle istotna jest międzynarodowa współpraca – akcentował Robert Kroplewski.

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że kraje Trójmorza notowały w ostatnich latach znacznie większe wzrosty gospodarcze, niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. Ich obroty handlowe w latach 2004-2018 wzrosły o niemal 250 proc., a udział w PKB Unii zwiększył się z 15 do niemal 20 proc. Jednocześnie Polska, najszybciej rozwijający się kraj regionu Trójmorskiego, odnotowała jeden z najmniejszych spadków PKB z powodu pandemii COVID-19. – Dzięki takim narzędziom, jak Fundusz Trójmorza, mamy szansę rozwinąć się gospodarczo – stwierdził i podkreślił, że Polska jest obecnie trzecim najbardziej atrakcyjnym w Europie miejscem dla projektów inwestycyjnych – po Rosji i Wielkiej Brytanii.

Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego wskazał, że na rozwój gospodarczy i społeczny krajów Trójmorza przekładają się inwestycje w drogi. – Pamiętajmy, że budując drogi w rzeczywistości tworzymy szlaki handlowe. Łatwiejsze połączenia od wieków stymulują wymianę między społecznościami – stwierdził i dodał, że kluczowa dla rozwoju współpracy jest budowa drogi Via Carpatia, która stanowi swoisty kręgosłup Trójmorza. Jako przykład skali infrastrukturalnych zapóźnień w tej dziedzinie wskazał na fakt, że dziś podróż autem z Warszawy do Brukseli trwa 12 godzin, podczas gdy do położonego w podobnej odległości Bukaresztu – 18 godzin, czyli o 50 proc. dłużej. Prezes Wolak zaznaczył, że w Polsce mógłby powstać operator logistyczny, którego brakuje dla tego obszaru tak, by nie robił tego operator z Zachodu. – To wyzwanie połączone jest z cyfryzacją, dzieleniem się danymi i informacjami o ładunkach i zasobach – mówił. Jego zdaniem nowe standardy transportu międzynarodowego, które nie mogą przyjąć się na Zachodzie, takie jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR), mogłyby zostać wprowadzone właśnie w komunikacji między krajami Trójmorza, a co za tym idzie – stworzyłyby w tej dziedzinie normy i certyfikacje dla innych państw Wspólnoty.