Autor: Anna Majowicz

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na dwunastą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”. 

czwartek, 8.10.2020
⏰ godz. 14:00-15:00

REJESTRACJA

,,Bezpiecznie do celu – ruch drogowy na polskich autostradach” 

Przejazd autostradą z założenia powinien być najszybszą i najwygodniejszą formą pokonania długiego dystansu lądem. To ważny element sieci dróg krajowych w każdym państwie. Ważny zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i przedsiębiorców. Niezwykle istotny dla branży transportowej. I choć budowa polskich autostrad – na większości odcinków – jest już za nami, nie oznacza to, że drogowcy nie inwestują w nie środków. Co dzieje się na drogach klasy A w Polsce? Ile odcinków autostrad jest do dyspozycji kierowców? Jak Polacy poruszają się po autostradach i jakie błędy najczęściej popełniamy? – o tym wszystkim już w nadchodzący czwartek rozmawiać będą eksperci z branży TSL. 

Prowadzący:

Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego  

Uczestnicy:

 • Tadeusz Zagajewski, prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 • Dagmara Trusewicz, koordynator projektów w Fundacji Truckers Life
 • Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alter Ego

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/bezpiecznie-do-celu-ruch-drogowy-na-polskich-autostradach

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Ubezpieczenie ładunku w transporcie – OCPD czy CARGO?

Za nami dziewiąta debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Eksperci rozmawiali o tym, jak zabezpieczyć firmę przed kosztami wynikającymi z uszkodzenia, czy utraty towaru podczas transportu.

Dyskusję prowadziła Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

W rozmowie udział wzięli:

 • Adam Pająk, prezes zarządu w Transbrokers Ubezpieczenia Dla Transportu
 • Magdalena Mitręga, specjalista ds. ubezpieczeń transportowych w Wiener TU S.A.
 • Paweł Łazarewicz, radca prawny w Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp. K.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

PITD na Forum Wizja Rozwoju

W ubiegłym tygodniu w Gdyni odbyła się III edycja Forum Wizja Rozwoju. Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego wziął udział w panelu ,,Trójmorze jako obszar gospodarczy. W kierunku budowy bliższych powiązań”.

Przypomnijmy, że Inicjatywa Trójmorza skupia 12 krajów położonych między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Obejmuje 29% terytorium Unii Europejskiej, 25% jej ludności i generuje prawie 20% jej PKB. Mimo geograficznej bliskości, kraje Trójmorza są nadal relatywnie słabo ze sobą związane gospodarczo. Dlatego od początku powstania Inicjatywy szczególną uwagę poświęca się budowie bliższych powiązań między jej członkami (szerzej o Inicjatywie Trójmorza pisaliśmy TUTAJ).

Trzy główne obszary współpracy w tym zakresie to energetyka, technologie cyfrowe i transport. W czasie debaty zarysowany został aktualny obraz trójmorskich relacji gospodarczych, a także omówione zostały przykłady działań na rzecz ich wzmocnienia.

– Inicjatywa Trójmorza to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo dotyka 12 państw na osi północ – południe. Państw ogromnie doświadczonych, zarówno przez II wojnę światową, jak i cały okres komunizmu. Dzięki Inicjatywie Trójmorza możemy budować nie tylko infrastrukturę, ale i kapitał społeczny, tak bardzo potrzebny do tego, abyśmy jako społeczeństwo mogli wspólnie osiągać rzeczy dotąd nieosiągalne – rozpoczęła spotkanie Beata Daszyńska – Muzyczka. Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Domowego wspomniała także o Funduszu Trójmorza, inicjatywie, do której przystępują kolejne państwa. – Założyliśmy, że budżet państw Trójmorza sięgnie 5 mld euro. To kropla w morzu potrzeb, ale Fundusz to nie tylko opowieść o budowaniu mostów czy światłowodów, ale to opowieść o współpracy i o tym, że wspólnie mamy silniejszy głos – podkreśliła prezes Daszyńska-Muzyczka.

Paweł Nierada, wiceprezes zarządu BGK zauważył, że pandemia COVID-19 i związane z nią gospodarcze perturbacje spowodowały, że jest obecnie na rynku bardzo duży zasób kapitałów prywatnych, natomiast znacznie mniej dobrych projektów inwestycyjnych. Fundusz Trójmorza może zapełnić tę lukę, generując jednocześnie duży zwrot kapitału dla inwestorów.- Pamiętajmy o tym, że Fundusz Trójmorza ma wymiar mocno komercyjny. Projekty, które będą przez niego realizowane, mają przede wszystkim przynieść korzyść dla krajów Trójmorza, dla naszych społeczeństw, ale mają również generować zwrot dla inwestorów, którzy angażują się w Fundusz – zaznaczył wiceprezes BGK.

Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert przekonywał, że należy mobilizować fundusze, które pozwolą zamienić ideę Trójmorza w dobry biznes. – Mamy nadrzędny cel, który zakłada, że uda się zmniejszyć zależność tego regionu od sił zewnętrznych, szczególnie na Wschodzie, od dominacji sił zachodnioeuropejskich, od takiej peryferyjności gospodarczej, w której jesteśmy przez pewne zaległości. Te zaległości na linii północ-południe są bardzo duże, są też wąskie gardła w infrastrukturze gazowej, których nie ma w Europie Zachodniej, a które mogą być barierą dla rozwoju na przykład Polski czy Chorwacji. Musimy mobilizować fundusze, które pozwolą skonsumować te projekty wspólnie, tworząc dobry biznes – mówił red. Jakóbik. 

Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, wspomniał o zorganizowanym w Zagrzebiu „cyfrowym szczycie” i przedstawionej na nim idei Trójmorza Cyfrowego. – Dzięki zgodzie i porozumieniu prezydentów krajów ten element został trzecim filarem Trójmorza. Cyfryzacja jest pewną przestrzenią, która z jednej strony integruje energetykę i infrastrukturę, z drugiej buduje zaufanie na poziomie społeczeństw, a z trzeciej – ma na celu ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, dla której niezwykle istotna jest międzynarodowa współpraca – akcentował Robert Kroplewski.

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że kraje Trójmorza notowały w ostatnich latach znacznie większe wzrosty gospodarcze, niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. Ich obroty handlowe w latach 2004-2018 wzrosły o niemal 250 proc., a udział w PKB Unii zwiększył się z 15 do niemal 20 proc. Jednocześnie Polska, najszybciej rozwijający się kraj regionu Trójmorskiego, odnotowała jeden z najmniejszych spadków PKB z powodu pandemii COVID-19. – Dzięki takim narzędziom, jak Fundusz Trójmorza, mamy szansę rozwinąć się gospodarczo – stwierdził i podkreślił, że Polska jest obecnie trzecim najbardziej atrakcyjnym w Europie miejscem dla projektów inwestycyjnych – po Rosji i Wielkiej Brytanii.

Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego wskazał, że na rozwój gospodarczy i społeczny krajów Trójmorza przekładają się inwestycje w drogi. – Pamiętajmy, że budując drogi w rzeczywistości tworzymy szlaki handlowe. Łatwiejsze połączenia od wieków stymulują wymianę między społecznościami – stwierdził i dodał, że kluczowa dla rozwoju współpracy jest budowa drogi Via Carpatia, która stanowi swoisty kręgosłup Trójmorza. Jako przykład skali infrastrukturalnych zapóźnień w tej dziedzinie wskazał na fakt, że dziś podróż autem z Warszawy do Brukseli trwa 12 godzin, podczas gdy do położonego w podobnej odległości Bukaresztu – 18 godzin, czyli o 50 proc. dłużej. Prezes Wolak zaznaczył, że w Polsce mógłby powstać operator logistyczny, którego brakuje dla tego obszaru tak, by nie robił tego operator z Zachodu. – To wyzwanie połączone jest z cyfryzacją, dzieleniem się danymi i informacjami o ładunkach i zasobach – mówił. Jego zdaniem nowe standardy transportu międzynarodowego, które nie mogą przyjąć się na Zachodzie, takie jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR), mogłyby zostać wprowadzone właśnie w komunikacji między krajami Trójmorza, a co za tym idzie – stworzyłyby w tej dziedzinie normy i certyfikacje dla innych państw Wspólnoty. 

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na dziewiątą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”. 

czwartek, 3.09.2020

⏰ godz. 15:00-16:00

REJESTRACJA

,,Ubezpieczenie ładunku w transporcie – OCPD czy CARGO?

Jak zabezpieczyć swoją firmę przed kosztami wynikającymi z uszkodzenia, czy utraty towaru podczas transportu? Czym charakteryzuje się ubezpieczenie OCPD a czym Cargo? Kto powinien z nich skorzystać i przed czym chronią? – w trakcie debaty odnajdziemy odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Prowadzący:

Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego 

Uczestnicy:

Adam Pająk, prezes zarządu w Transbrokers Ubezpieczenia Dla Transportu 

Magdalena Mitręga, specjalista ds. ubezpieczeń transportowych w Wiener TU S.A.

Paweł Łazarewicz, radca prawny w Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp. K. 

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/ubezpieczenie-ladunku-w-transporcie-ocpd-czy-cargo

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dlaczego w Polsce nadal nie ma elektronicznego listu przewozowego?

11 września 2019 roku Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego Konwencji CMR. Mimo to krajowi przewoźnicy nadal nie mogą korzystać z elektronicznej wersji listu przewozowego.

Redaktorzy Trans. INFO sprawdzili, co musiałoby się zmienić, by dokument mógł zacząć funkcjonować w Polsce i jakie korzyści przyniesie digitalizacja dokumentów transportowych. Na ich pytania odpowiedzieli: Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego oraz Hubert Zaborowski, współzałożyciel platformy GreenTransit, umożliwiającej cyfrowy obieg dokumentów transportowych.

Ciągłość działania w branży TSL

Za nami ósma debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Eksperci rozmawiali o ciągłości działania w branży TSL, czyli zdolności organizacji do przewidywania incydentów i zakłóceń związanych z prowadzoną działalnością. 

Dyskusję prowadziła Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

W rozmowie udział wzięli:

 • Renata Davidson, specjalista ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości biznesowej w Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Igor Ziniewicz, ekspert ds. zarządzania ryzykiem w Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o. 
 • Monika Appolt-Bubacz, dyrektor ds. ryzyka w Raben Management Services Sp. z o.o. 

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na ósmą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”. 

czwartek, 20.08.2020

⏰ godz. 15:30-16:30

REJESTRACJA

Ciągłość działania to zdolność organizacji do przewidywania incydentów i zakłóceń związanych z prowadzoną działalnością. To także zestaw procedur reagowania w taki sposób, by móc kontynuować działalność organizacji. 

Uczestnicząc w debacie dowiesz się m.in. jak poprawić wydajność systemu zarządzania w Twojej organizacji, w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka, aby zminimalizować straty oraz jak skutecznie reagować na zmiany w celu ochrony instytucji. 

Prowadzący:

Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego 

Uczestnicy:

Renata Davidson, specjalista ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości biznesowej w Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Igor Ziniewicz, ekspert ds. zarządzania ryzykiem w Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o. 

Monika Appolt-Bubacz, dyrektor ds. ryzyka w Raben Management Services Sp. z o.o. 

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/ciaglosc-dzialania-w-branzy-tsl

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Nowe technologie a cyberbezpieczeństwo w branży TSL

Za nami siódma debata z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”.

Podczas debaty poruszono kwestie jakości zabezpieczeń cyfrowych, rozmawiano o wyzwaniach bezpieczeństwa jakie stawia przed branżą logistyczno-transportową postęp technologii, a także o tym, jak zabezpieczyć firmę i jej dane przed atakiem hakerskim.

Dyskusję prowadziła Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

W rozmowie udział wzięli:

 • Michał Jatczak, ekspert w zakresie ryzyka cybernetycznego w Marsh Polska
 • Tomasz Wlaź, Naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
 • Bartłomiej Balcerek, ekspert cyberbezpieczeństwa w Lemlock

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na siódmą debatę z cyklu ,,Polska logistycznym hubem Europy”. 

środa, 12.08.2020

⏰ godz. 15:00-16:00

REJESTRACJA

,,Nowe technologie a cyberbezpieczeństwo w branży TSL” 

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa zwykle kojarzone są z sektorem finansowym, a w szczególności z bankowością. Tymczasem, w ostatnich latach hakerzy mocno upodobali sobie sektor TSL. 

W trakcie debaty opowiemy m.in. o jakości zabezpieczeń cyfrowych, o wyzwaniach bezpieczeństwa jakie stawia przed branżą logistyczno-transportową postęp technologii, a także o tym, jak zabezpieczyć firmę i jej dane przed atakiem hakerskim. 

Prowadzący:

Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego 

Uczestnicy:

Michał Jatczak, ekspert w zakresie ryzyka cybernetycznego w Marsh Polska

Tomasz Wlaź, Naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji

Bartłomiej Balcerek, ekspert cyberbezpieczeństwa w Lemlock

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/nowe-technologie-a-cyberbezpieczenstwo-w-branzy-tsl

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Walne Zgromadzenie Członków Klastra Luxtorpeda 2.0 połączone z wizytą studyjną na terminalu w Małaszewiczach

Polski Instytut Transportu Drogowego wziął udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Klastra Luxtorpedy 2.0 – skutecznego i wiarygodnego podmiotu reprezentującego sektor rynku transportowego, skupiającego największe przedsiębiorstwa branży w Polsce.

Podczas spotkania, które miało miejsce w Terespolu, członkowie Klastra omówili cele, strategię działania oraz plan wydatków na kolejny rok pracy zespołu.

Przedstawiciele Polskiego Instytutu Transportu Drogowego mieli okazję zaprezentować założenia najnowszego raportu PITD o transporcie intermodalnym w Polsce, którego premiera odbędzie się na przełomie września/października br.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Klastra połączone zostało z wizytą studyjną na terenie terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Jak zaznacza Mateusz Izydorek, dyrektor biura Klastra Luxtorpedy 2.0, jest to dobra forma, łącząca aspekty związane z formalną działalnością Klastra z elementami edukacyjnymi, dla przedstawicieli firm członkowskich.

– Terminal w Małaszewiczach jest jednym z kluczowych, jeśli chodzi o strategiczne znaczenie w rozwoju transportu intermodalnego na terenie naszego kraju. Na co dzień mamy do czynienia głównie z teorią, dlatego niezwykle cenna jest możliwość obserwacji praktycznych sposobów działania, ponieważ uwidacznia nam to zależności oraz wyzwania przed jakimi stoimy w tej dziedzinie. Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak funkcjonowanie terminal PKP Cargo w Małaszewiczach – podsumowuje spotkanie Mateusz Izydorek, dyrektor biura Klastra Luxtorpedy 2.0.