Autor: Anna Majowicz

Rynek magazynowy w dobie koronawirusa

Gospodarka odczuwa bolesne skutki pandemii, ale czas kryzysu choć dla jednych zagrożeniem, dla innych może być szansą. Sektor nieruchomości logistycznych, który nie pozostał nietknięty przez koronawirusa, dostał też swoje szanse, a to m.in. dzięki nagłym zmianom zachowań konsumentów.

– Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce widać znaczące pobudzenie w branży e-commerce. Sklepy internetowe przeżywają oblężenie, ponieważ zakupy zamiast stacjonarnie, robione są w sieci. Właściciele sklepów internetowych robią wszystko, by lokować swoje towary jak najbliżej klientów, skracając tym samym czas realizacji dostaw – mówi Patrycja Rubik, prezes WAREH.COM, platformy, która umożliwia odnalezienie i błyskawiczne zarezerwowanie wolnych powierzchni magazynowych w krajach Unii Europejskiej, na krótkie bądź długie terminy. – Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kiedy już uporamy się z pandemią, przynajmniej część konsumentów, którzy obecnie ze względów bezpieczeństwa dokonują zakupów online, pozostaną w sieci – dodaje. 

Obecny kryzys może zmienić postrzeganie logistyki magazynowej, która stanie się elementem przewagi konkurencyjnej. Zdaniem Patrycji Rubik dla łańcucha dostaw najważniejsza jest stabilność. – Może się okazać, że część firm nauczona bolesnym „koronnym doświadczeniem” przeniesie produkcję z Azji do Europy, aby być bliżej konsumentów. Na wagę złota mogą okazać się dostawcy czy podwykonawcy z Europy, którzy będą gwarantem płynności łańcucha dostaw – mówi wrocławianka i dodaje, że dla rynku magazynowego nowe okoliczności to jednak nie tylko szanse, ale i zagrożenia. – Prawdopodobnie deweloperzy powierzchni magazynowych będą budować mniej lub skupiać się na budowach na zlecenie konkretnego klienta. Firmy, które miały w planach większe inwestycje, najpewniej odłożą je w czasie, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzeń. Trzeba również pamiętać o tym, że rynek jest zróżnicowany. Są branże, które rosną w czasie obecnego kryzysu, ale są i takie, które upadają. Jedne fabryki wstrzymują produkcję, inne działają ze zdwojoną siłą. Ponadto zauważamy drobne zmiany w obecnym funkcjonowaniu magazynów. Część z nich przyjmuje towary tylko od swoich stałych klientów. Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe na wynajem wciąż występuje, pojawiły się jednak nowe  powody tego zapotrzebowania – zaznacza.

– Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest bezprecedensowa i wpłynęła na całą gospodarkę. Nie wiemy jak szybko uporamy się z wirusem. Wiemy, w jakim punkcie jesteśmy dziś, ale w jakiej sytuacji znajdzie się sektor magazynowy za kilka miesięcy – czas pokaże. Z pewnością jednak nie wrócimy do stanu sprzed epidemii. Teraz jest czas na poważne zrewidowanie swoich działań i strategii. Czas kryzysu to szansa dla tych, którzy potrafią szybko dostrzec nowe możliwości i przystosować się do zmian – podkreśla prezes platformy magazynowej WAREH.COM.

Wsparcie mobilności regionalnej w obliczu kryzysów gospodarczego i klimatycznego oraz zagrożeń epidemicznych

,,Wsparcie mobilności regionalnej w obliczu kryzysów gospodarczego i klimatycznego oraz zagrożeń epidemicznych” to tytuł kolejnego raportu przygotowanego przez międzyśrodowiskowy zespół ,,Sieć kompetencji TSL”, pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). 

Przedmiotem analizy są wyzwania dla ludności, usługodawców oraz władz publicznych, które wiążą się z rozwiązaniem problemów występujących w funkcjonowaniu i rozwoju systemów mobilności. Autorzy uwzględnili w niej dwa ważne aspekty:  wystąpienia – na skutek pandemii COVID-19 – głębokiego kryzysu gospodarczego w gospodarce globalnej i gospodarkach krajowych oraz nasilania się presji społecznej na realizację polityk ochrony środowiska i klimatycznej, gdyż rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 jest uznawane za przejaw krytycznego naruszenia równowagi środowiska naturalnego obejmującego lądy i wody na kuli ziemskiej oraz atmosfery otaczającej planetę. 

Jak czytamy w ekspertyzie, w przygotowaniu niezbędnych rozwiązań pożądane jest uwzględnienie idei szerszych zmian, które od lat były postulowane w odniesieniu do przebudowy zasad funkcjonowania sektora mobilności w Polsce. – Wsparcie funduszy unijnych pozwoliło w minionych dwóch dekadach na zrealizowanie szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych, które zapewniły modernizację wielu obiektów infrastrukturalnych oraz pozyskanie nowego taboru. Obserwowane było przy tym uporczywe unikanie – zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe – komplementarnych zmian organizacyjnych i instytucjonalnych. W konsekwencji, część inwestycji nie przyniosła efektów, które można było osiągnąć – zaznaczają eksperci. 

Przejawami niewykorzystania nowych możliwości jest m.in.:  preferowanie przez niektórych operatorów pracy taboru starszej generacji przy tolerowaniu rezerw operacyjnych w pracy nowego taboru, wyposażonego w napęd zapewniający redukcję emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, budowa infrastruktury liniowej i punktowej w sytuacji, w której nie ma gwarancji, że będzie ona wykorzystywana z odpowiednią intensywnością. 

Zespół ekspertów podkreśla, że niezbędne wobec istniejących od lat wyzwań oraz przejawów już występujących nowych aktów destrukcji, wywołanych pandemią COVID-19, jest zdefiniowanie, a następnie wdrożenie nowego programu kształtowania systemu transportu publicznego w Polsce. ,,Celem jest zapewnienie zrównoważonej mobilności, obejmującej nie tylko zorganizowany transport osób, ale także różnorodne formy indywidualnej samoobsługi transportowej (car-sharing, wynajem rowerów i hulajnóg), które już teraz posiadają atrakcyjne interfejsy w postaci aplikacji i świetnie odnajdują się w rzeczywistości cyfrowej”.

Stąd też rekomenduje się jak najszybsze podjęcie prac nad kompleksowym projektem, który pozwoliłby wykorzystać fundusze unijne (dzięki rozluźnieniu regulacji w tym zakresie) do budowy ogólnokrajowego systemu mobilności, wpisującego się w politykę klimatyczną oraz bezpieczeństwa epidemicznego.

Zobacz pełną treść ekspertyzy

Link: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/04/EKSPERTYZA_4b.pdf

#ideaHACK

Masz pomysł, jak rozwiązać lokalne problemy, które spowodował COVID-19? Lub po prostu chcesz zrobić COŚ DOBREGO? Weź udział w wirtualnym hackathonie #ideaHACK organizowanym w dniach 24-27 kwietnia przez Venture Cafe Warsaw, który Polski Instytut Transportu Drogowego wspiera jako Partner! To nasza odpowiedź na obecną sytuację w Polsce i na świecie.

Ponad 40 ekspertów, 4 dni i innowacyjne platformy technologiczne – w poszukiwaniu rozwiązań i prototypów, które odpowiedzą na społeczne potrzeby w obecnej sytuacji. Razem chcemy pokazać, że współpraca ma olbrzymie znaczenie, jest możliwa wirtualnie i przekłada się na wzrost zaufania społecznego oraz integrację środowiska innowacyjnego.

​Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 21 kwietnia!

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ideahack.org

Uwaga kierowcy! Są tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu waszej pracy!

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował dziś, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów, uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem, mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy. Natomiast kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób podlegają tym wyłączeniom wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

Odstępstwa stosuje się od dziś (17 kwietnia 2020 r.) do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia, kierowcy, o których mowa powyżej, wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z ww. odstępstw. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/tymczasowe-odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kierowcow-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

e-CMR: Estonia podpisała umowę dotyczącą stworzenia prototypu eCMR w ramach projektu Diginno

15 kwietnia Estońskie Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji podpisało umowę na stworzenie  prototypu eCMR z litewską firmą FITEK EDI, która jest znana z rozwiązań w zakresie e-fakturowania i cyfryzacji obiegu dokumentów. FITEK EDI zostało wybrane w ramach międzynarodowego procesu zamówień publicznych, przeprowadzonego w ramach projektu DIGINNO, którego partnerem w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, którą wpieramy w obszarze e-CMR.

Polski Instytut Transportu Drogowego wraz z ekspertami od momentu włączenia się w prace przy projekcie rekomendował stworzenie rozwiązania w oparciu o technologię DLT/Blockchain, która może pozwolić na bezpieczną wymianę danych pomiędzy krajami oraz prywatnymi firmami. – Bardzo nas cieszy, że projekt rzeczywiście rozwinął się w tym kierunku. Cyfryzacja w okresie pandemii z pewnością w najbliższym czasie przyspieszy w wielu obszarach, więc można patrzeć optymistycznie – mówi Marcin Wolak, prezes PITD i dodaje, że protokół dodatkowy do konwencji e-CMR o elektronicznym liście przewozowym ma ponad 10 lat. – Wiele wskazuje na to, że mamy szansę wdrożyć w życie gotowe i akceptowalne na poziomie międzynarodowym rozwiązania w przeciągu najbliższych miesięcy i już nie powoli, a błyskawicznie będziemy porzucać papierowe druki, które po 50 latach pracy powinny udać się na zasłużoną emeryturę – zaznacza Marcin Wolak. 

W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać  stworzony prototyp dla transgranicznej wymiany danych eCMR (globalny indeks) pomiędzy estońskimi, łotewskimi, litewskimi i polskimi władzami publicznymi oraz dostawcami usług eCMR. Istnieją również plany zaangażowania partnerów z Ukrainy. Prototyp zostanie opracowany we współpracy z organizacjami sektora publicznego krajów partnerskich, stowarzyszeniami przewoźników drogowych oraz ekspertami w dziedzinie cyfryzacji transportu towarowego. Prototyp zostanie ukończony do końca lata 2020 roku. Rozwiązanie jest tworzone zgodnie z zasadami regulacji eFTI (Electronic Freight Transport Information), które są opracowywane przez Komisję Europejską, więc może być przyjęte również przez inne kraje Unii Europejskiej.

 – W sytuacji pandemii szczególnie ważne stało się sprawne przemieszczanie towarów przez międzynarodowy transport drogowy, a także sprawne i bezkontaktowe wykonywanie operacji kontrolnych – mówi Inna Nosach, kierownik projektu DIGINNO-Proto i dodaje: – Wierzymy, że ukończony prototyp przyczyni się do cyfryzacji transportu drogowego w regionie Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

Projekt jest prowadzony przez estońskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji i finansowany przez Nordycką Radę Ministrów.

Źródło: https://www.diginnobsr.eu/single-post/2020/04/15/DIGINNO-Proto-signed-contract-for-e-CMR-prototype

Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19

Międzyśrodowiskowy zespół ,,Sieć kompetencji TSL” przygotował raport ,,Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19”. Celem publikacji (podobnie jak kolejnych, które będą redagowane co tydzień, przez cały okres trwania pandemii), jest przedstawienie bieżącej sytuacji, formułowanie scenariuszy zmian w kolejnych tygodniach oraz analizowanie skutków zakłóceń, jak i oczekiwanej reaktywacji działalności w sektorach ,,Logistyka” i ,,Mobilność”.

,,Logistyka’’ związana jest z obsługą wymiany towarowej w skali krajowej i międzynarodowej (w tym interkontynentalnej), zaś ,,Mobilność” z obsługą potrzeb przemieszczania się ludności. Te dwa sektory stanowią zatem strategiczną część systemu społeczno-gospodarczego. Niestety ograniczenie naszej ruchliwości, a co za tym idzie – częściowe wstrzymanie produkcji (w styczniu i lutym 2020 roku w Chinach, a następnie w innych regionach świata, w tym w Polsce) i ograniczenie wymiany towarowej wywołane pandemią koronawirusa, spowodowały stan ,,zamrożenia” obu wymienionych wyżej sektorów. Nie wiemy, jak długo ten stan utrzyma się w poszczególnych krajach na świecie, dlatego konieczne jest rozpoznanie skutków społecznych, mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych. I tu z pomocą przychodzi grono specjalistów (przedstawiciele środowiska naukowego, jak i podmiotów gospodarujących w sektorach „Logistyka” i „Mobilność”), które podjęto prace obejmujące gromadzenie danych i informacji, ich analizę oraz formułowanie ocen i rekomendacji adresowanych do wszystkich interesariuszy obu sektorów. 

W pierwszej części ekspertyzy zespół ilustruje sytuację w poszczególnych segmentach rynku usług. W drugiej analizuje sytuację przewoźników. – Dwie grupy przewoźników autobusowych są zagrożone w sposób krytyczny. Są to prywatne przedsiębiorstwa, które nagle zostały pozbawione wszelkich przychodów i dopływu gotówki. (…)  Jeśli ich potencjał kadrowy (kierowcy, zaplecze techniczne) oraz taborowy (w tym autobusy użytkowane na podstawie leasingu) nie zostaną utrzymane, to grozi paraliż komunikacyjny przynajmniej w słabiej rozwiniętych regionach w całym kraju – piszą eksperci i rekomendują podjęcie natychmiastowych kroków, aby ustabilizować perspektywę finansową dla tych przewoźników, głównie przy zaangażowaniu finansowym środków na szczeblu państwa, przy zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, jako wykonawcy tych działań. Zespół zaznacza, że ,,podstawowym środkiem powinno być kreowanie w tym zakresie zleceń publicznych, które i tak są podstawą organizacji analogicznych rynków w krajach wysokorozwiniętych”. 

Kolejną część ekspertyzy specjaliści poświęcili strategicznej roli centrów logistycznych i systemów dystrybucji dóbr konsumpcyjnych oraz zaopatrzeniu placówek ochrony zdrowia. Eksperci zwracają uwagę na to, że ,,władze publiczne powinny zapewnić dostęp do środków osobistej ochrony wszystkim pracownikom centrów logistycznych, aby zapobiec wybuchowi ognisk pandemii COVID-19 w którymkolwiek z tych obiektów, a także ochronić kierowców obsługujących te obiekty przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2”.

Ostatnia część raportu mówi o działaniach o perspektywie średniookresowej. – Władze publiczne stoją przed wyzwaniem zrealizowania reform w branży LOGISTYKA i MOBILNOŚĆ, biorąc pod uwagę nie tylko wielkość strat wywołanych pandemią COVID19, ale także zasadność dwóch polityk publicznych: cyfrowej i klimatycznej. Funkcjonowanie tej branży w sposób fundamentalny determinuje poziom zaspokajania potrzeb konsumentów oraz efektywność działania międzynarodowych i krajowych łańcuchów dostaw – rekomenduje zespół ekspertów.

Zobacz pełną treść ekspertyzy:

,,Działając Razem”

Aby w dalszym ciągu umożliwiać funkcjonowanie łańcuchów dostaw, stowarzyszenia logistyczne w Niemczech przystąpiły do nowego portalu internetowego „Gemeinsam Handeln” (,,Działając Razem”). W ten sposób połączyli sektor transportu i logistyki z nową platformą, którą w ubiegłym tygodniu uruchomiły niemieckie organizacje handlowe (Handelsinstitut EHI oraz Handelsverband Deutschland (HDE) ).

Portal, który pierwotnie przeznaczony był do wyszukiwania pracowników firm handlowych na rynku, został obecnie rozszerzony o poszukiwanie możliwości logistycznych. Przedsiębiorstwa detaliczne, które ze względu na skutki pandemii poszukują krótkoterminowych, tymczasowych zdolności produkcyjnych, będą powiązane z przedsiębiorstwami logistycznymi, które dysponują wolnymi pojazdami, powierzchnią magazynową i dostępnym personelem logistycznym.

Według Federalnego Związku Transportu Drogowego, Logistyki i Unieszkodliwiania Odpadów w Niemczech (BGL), decydujące znaczenie ma fakt, że celem portalu nie jest zastąpienie istniejących platform do pozyskania personelu, ale narzędzie to służyć ma zapewnieniu szybkiej i nieskomplikowanej wzajemnej pomocy w czasie kryzysu wywołanym epidemią. 

W ten sposób stowarzyszenia logistyczne chcą wprowadzić w życie „pakt transportu towarowego dla Niemiec” zawarty niedawno z Federalnym Ministrem Transportu, Andreasem Scheuerem. Zależy im, aby na tle strukturalnej nierównowagi w poszczególnych segmentach transportu (jak np. nadmierna pojemność logistyki samochodowej i nieproporcjonalny popyt w sektorze spożywczym) dopasować odpowiednie oferty i wymagania transportowe.

Choć pomysł Niemców ze stworzeniem pomocowego portalu internetowego wydaje się być strzałem w dziesiątkę, to o jego skuteczności przekonamy się z czasem. Tu nasuwa się pytanie o Polskę – czy platforma miałaby rację bytu na naszym podwórku? Warto by się przekonać. 

Tymczasem, aby dołączyć do niemieckiej platformy, zainteresowane firmy logistyczne muszą jedynie skontaktować się z jej administratorami.

Apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, kurierzy, osoby pracujące na kasie, dzięki którym możemy kupić jedzenie – oni wszyscy pracują. Za to część urzędników zamknęła biura na cztery spusty nie bacząc na to, że uniemożliwiają przedsiębiorcom pracę.

W związku z sygnałami o całkowitym zaprzestaniu obsługi przedsiębiorców, Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,  skierował dziś apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii.

TREŚĆ APELU

Link bezpośredni: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rzecznik-M%C5%9AP-apeluje-do-Kierownik%C3%B3w-urz%C4%99d%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-i-samorz%C4%85dowych-o-zapewnienie-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci-dzia%C5%82ania-w-czasie-epidemii.pdf

APEL DO PRZEWOŹNIKÓW: PILNIE POTRZEBNE CYSTERNY DO PRZEWOZU TLENU MEDYCZNEGO!

– Na prośbę Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pilną informację dotyczącą posiadanej przez Państwa liczby cystern przystosowanych do przewozu tlenu medycznego – apeluje Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Informację zawierającą nazwę przewoźnika, jego dane kontaktowe oraz liczbę cystern należy przekazywać do Dyrektora Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji ZMPD, rzecznika ZMPD Anny Brzezińskiej-Rybickiej na adres e-mail:
anna.brzezinska-rybicka@zmpd.pl.

Prosimy o potraktowanie prośby Ministra Infrastruktury z pełną powagą, jako bardzo pilną!

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – relacja z wideokonferencji Rzecznika MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowało wideokonferencję poświęconą Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw oraz członkowie Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP, do których przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są sercem gospodarczym Polski, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby ich trudna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, poprawiła się – rozpoczął konferencję Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Bez wspólnych działań rządu, samorządów i Rady Przedsiębiorców, bez wspólnego głosu, nie uda nam się uratować tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił. 

Uczestnicy wideokonferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Biuro Rzecznika MŚP, na której znalazły się najważniejsze propozycje pomocy przedsiębiorcom zawarte w programie Tarczy Antykryzysowej. – Wyodrębniliśmy pięć zasad: zwolnienie z ZUS, 40-40-20, postojowe – dopłata dla pracowników, mikro-pożyczka oraz postojowe – dopłata dla przedsiębiorców – wyliczał Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP. W prezentacji przedstawione zostały także inne regulacje oraz lista terminów, które zostały przesunięte.  

Jako pierwsza z zaproszonych gości, głos zabrała Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Główne zadania, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował w ramach Tarczy Antykryzysowej, to ustalenie i wypłata świadczenia postojowego oraz obsługa wniosków o zwolnienie z opłacenia składek. Istnieje także możliwość udzielenia ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ponadto, w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowych rozwiązań ZUS – mianowicie z zawieszenia spłaty trwających układów ratalnych lub rozkładania na raty należności, których teraz Państwo nie możecie regulować z odroczonym terminem płatności – mówiła Agata Wiśniewska – Półtorak.  Jak dodała, wszystkie informacje nt. form pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaleźć można na stronie internetowej ZUS. – Tam jest komplet informacji i materiałów, łącznie z przykładami w jaki sposób można z tych form pomocy skorzystać. Zamieszczone zostały również formularze, za pomocą których można ubiegać się o poszczególne rozwiązania. Zachęcamy, aby korzystać z tych formularzy na swoim profilu PUE, ponieważ tam już system weryfikuje i sprawdza poprawność wypełnienia danych. Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z PUE prosimy, by w przekazywanych formularzach w formie papierowej, podać informacje z adresem mailowym oraz numerem telefonu – w ten sposób łatwiej będzie komunikować się z osobami, których wnioski wymagać będą wyjaśnienia – tłumaczyła Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zakończenie dodała, że już podczas pierwszego dnia blisko 6 tys. wniosków o oświadczenia postojowe złożyły osoby prowadzące działalność gospodarczą, 135 wniosków wpłynęło od osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, a największym zainteresowaniem cieszą się wnioski o zwolnienie z opłacania składek, których złożono już ok. 20 tys. 

Wypowiedź Agaty Wiśniewskiej – Półtorak skomentował Adam Abramowicz. – Chciałbym dodać, że na podstawie dzisiejszych przepisów jest możliwe nie tylko rozłożenie składek na raty i odroczenie terminu płatności, ale można także składać wnioski o ich umorzenie. Co prawda, rzecznik ZUS powiedział, że pandemia nie jest podstawa do umorzeń, natomiast my się z tym nie zgadzamy i mamy już przygotowaną podstawę prawną oraz wyroki sądów w tej sprawie i chcemy zaapelować do przedsiębiorców, by takie wnioski o umorzenia składali. Biuro Rzecznika MŚP wyszło także z inicjatywą #RatujBiznes. Przez naszą stronę mają Państwo możliwość skontaktowania się z radcami prawnymi, jak i doradcami podatkowymi, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy w wypełnianiu wniosków – podkreślił Rzecznik MŚP. 

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że podobnie jak ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało świadczenia postojowe oraz zwolenienia z opłacenia składek i opłaty prolongacyjnej.

Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy mówił o wnioskach mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. – Wnioski wraz z umowami można składać w formie elektronicznej, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, w przedsionku naszej siedziby zainstalowaliśmy wrzutnie na dokumenty, które w ciągu kilku dni zostaną rozpatrzone. Kiedy wyczerpie nam się limit pieniężny z tegorocznego Funduszu Pracy, mamy zapewnienie na ich pokrycie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobrze rozwiązana sprawa – ocenia Roland Budnik. Jak dodaje, na rozwiązanie kolejnej, czyli dofinansowania części wynagrodzeń dla pracodawców trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji, poza tą, że są to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z programu ,,Power” i z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W przyszłym tygodniu na pewno jakieś informacje z Ministerstwa uzyskamy – zapewnia Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 

Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich wspomniała o próbie ujednolicenia działań jednostek samorządu terytorialnego poprzez swoje strony internetowe. – Informacje o tym, jakie możliwości wsparcia czekają na przedsiębiorców i jakie obowiązki stoją po stronie samorządu terytorialnego, kierujemy przede wszystkim do urzędów, starostw i powiatowych urzędów pracy. Oczywiście Państwo też z tych informacji możecie skorzystać, gdyż są one powszechnie dostępne – zapewniła Bernadeta Skóbel.  

Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się do słów Rolanda Budnika. – Faktycznie urzędy pracy za chwilę uruchomią nabory na te dodatkowe instrumenty, o których mówił pan dyrektor Budnik. Będą to instrumenty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wspomnianego programu ,,Power” i w programach regionalnych. Od wczoraj powiatowe urzędy pracy wypłacają pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dyrektorzy otrzymali ogólne informacje na ich temat, narzędzia otrzymają dziś. Natomiast trwa jeszcze porozumienie z Komisją Europejską w sprawie środków finansowych i zwiększenia alokacji. Z informacji, które dziś uzyskaliśmy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że alokacja z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zwiększona o ponad 2 mld złotych – zaznaczyła Ewa Flaszyńska. 

Prezydent Chełma Jakub Banaszek, wspomniał o możliwości umorzenia podatku od nieruchomości. – Tarcza Antykryzysowa pozwala samorządom na dokonanie bardzo istotnych zmian. Mamy możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Musi się to jednak odbywać na wniosek. Co prawda ustawa nie wprowadza takiego ograniczenia, natomiast my, jako organy kontrolujące, możemy dostosować się do próśb wypełnionych we wnioskach przedsiębiorców. Na mocy odrębnych przepisów, jako samorząd możemy także zawieszać lub rozkładać na raty samorządowe czynsze lokalowe – zaznaczył prezydent Chełma i zwrócił się do Rzecznika MŚP, by pochylił się nad propozycją, aby zwolnić samorządy z podatku VAT, w zamian za przekazanie tych środków na pomoc przedsiębiorcom. – Każde środki, które moglibyśmy kierować w tym momencie na wsparcie przedsiębiorców, szczególne lokalnie, mogą uratować wiele miejsc pracy i nie doprowadzić do bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw – akcentował Jakub Banaszek. 

Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o wsparciu w zakresie ochrony miejsc pracy. – Przygotowaliśmy projekt mikropożyczki dla przedsiębiorców na kwotę 5 tys. zł. W urzędach pracy zostało złożonych już ponad 1400 wniosków. Pracodawcy są zainteresowani również wsparciem realizowanych w  ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. To zadanie na dzień dzisiejszy realizują wojewódzkie urzędy pracy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie – podsumowała działania minister Alina Nowak. 

Artur Grajewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego zaznaczył, że choć Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało rozwiązań stricte adresowanych do sektora MŚP, to siłą rzeczy wszystkie regulacje w Tarczy Antykryzysowej, dotyczą tych podmiotów.  – Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów sądowych i postępowań egzekucyjnych, jak również regulacje dotyczące braku rozpoczęcia tego biegu, czyli wszystkie terminy na zaskarżania orzeczeń, czy też czynności komornika, które mogą mieć znaczenie dla podmiotów sektora MŚP, te terminy swojego biegu nie rozpoczną. Rozpoczną dopiero po ustaniu tej nadzwyczajnej sytuacji, która ma miejsce. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które, miejmy nadzieje, w jakiś sposób ulżą podmiotom również z sektora MŚP. Mam tu na myśli również rozwiązania z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wyraził nadzieję Artur Grajewski. 

Jaki ostatni wypowiedział się Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. – Praca nad Tarczą Antykryzysową była trudna ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację. Z godziny na godzinę, biorąc pod uwagę różne postulaty, ustawa ulegała zmianie. Niestety nie wszystkie postulaty udało nam się uwzględnić, ponieważ zależało nam na tym, aby Tarcza Antykryzysowa jak najszybciej weszła w życie, by była szkieletem do dalszych prac, a przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali pomoc. Musimy dalej bacznie obserwować i reagować na to, co się dzieję, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna – podsumował spotkanie Wojciech Paluch.