Eksperci

Marcin Wolak
Marcin Wolak
Prezes zarządu PITD

Menadżer i przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak technologie, innowacje, rynek pracy, logistyka i transport. Od wielu lat współpracuje z firmą Trans.eu Group SA tworząc rozwiązania dla branży TSL. Od dawna zaangażowany społecznie w działalność licznych organizacji pozarządowych. Autor wielu artykułów i publikacji (samodzielnych i zbiorowych) w tym raportów dotyczących branży logistyczno-transportowej.

Anna Majowicz
Anna Majowicz
Koordynator Projektów Strategicznych PITD

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Autorka wielu artykułów, publikacji i raportów poświęconych zagadnieniom związanym z branżą transportowo – logistyczną. Prowadzi konferencje oraz debaty z ekspertami z branży TSL. Jest także członkiem Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP.

dr inż. Justyna Świeboda
dr inż. Justyna Świeboda
Koordynator projektów strategicznych PITD

Absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Autorka licznych publikacji w zakresie niezawodności i eksploatacji systemów logistycznych i transportowych. Jej rozprawa doktorska pt. “Metoda oceny procesu logistycznego w aspekcie niezawodności przepływu informacji” weryfikowana była w transporcie intermodalnym. Jako doktorantka była odpowiedzialna za przeprowadzenie badań w ramach projektów badawczych tj. “Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowy” oraz “Model wsparcia logistycznego funkcjonowania Portu Lotniczego Wrocław S.A.” Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących branży TSL.

dr Janusz Wdzięczak
dr Janusz Wdzięczak
Ekspert

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi.   Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach. Członek Rady Naukowej Fundacji „Czyste Powietrze”, prezes Fundacji Ambitna Polska.

dr hab. Arkadiusz Kawa
dr hab. Arkadiusz Kawa
Ekspert

Ma ponad 17-letnie doświadczenia w logistyce i 15-letnie w e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.  Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – TRANS) oraz Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). 

 

Mateusz Izydorek
Mateusz Izydorek
Ekspert

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierunku Wsparcie Logistyczne Działalności Gospodarczej na Uniwersytecie Gdańskim. Ekspert transportu towarowego w obszarze transportu kolejowego. Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o. oraz Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. Jest również redaktorem naczelnym portalu NaKolei.pl. Autor wielu publikacji, raportów i analiz branżowych z zakresu TSL.

Jan Wiśniewski
Jan Wiśniewski
Ekspert

Redaktor naczelny portalu orpa.pl i elektromobilni.pl, praktyk rynku paliw alternatywnych z wieloletnim doświadczeniem, autor licznych raportów, artykułów i publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem zrównoważonego transportu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.

dr Konrad Hennig
dr Konrad Hennig
Ekspert

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Ekspert

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia germańska i filologia hiszpańska. Tłumacz j. niemieckiego i hiszpańskiego, a od 4 lat redaktor branżowego portalu poświęconego transportowi i logistyce – trans.INFO.

Dorota Ziemkowska
Dorota Ziemkowska
Ekspert

Dziennikarz portalu branżowego Trans.INFO, odpowiadający również za wywiady biznesowe z przedstawicielami top managementu firm z sektora TSL. Wcześniej redaktor m.in. portali Money.pl i Onet.pl oraz wydawca jednego z serwisów należących do Wp.pl.

Renata Davidson
Renata Davidson
Ekspert

Od blisko 20 lat zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy
Ministerstwie Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board.
Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem.

Paul Reich
Paul Reich
Ekspert/ Prawnik

Starszy prawnik w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Ukończył studia prawnicze na Humboldt-Universität zu Berlin w Berlinie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku niemieckim, w szczególności w zakresie prawa inwestycyjnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Jest uznanym specjalistą w zakresie rynku kapitałowego. Doradza w obszarze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego: opracowuje strategie inwestycyjne i prowadzi pełną obsługę prawną polskich inwestorów w Niemczech. Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV) oraz Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK).

Paweł Łazarewicz
Paweł Łazarewicz
ekspert/Radca Prawny

Radca prawny, komplementariusz w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale prawa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu.

Maciej Maćkowiak
Maciej Maćkowiak
Ekspert
Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Od ponad 10 lat związany z branżą TSL. Współautor m.in. międzynarodowej kampanii na rzecz walki z kradzieżami w transporcie realizowanej przez Platformę Trans.eu w całej Polsce. Od kilku lat odpowiedzialny za rozwój portalu Trans.INFO, który przyciąga miesięcznie ponad 1 mln czytelników z branży transportowo-logistycznej w 7 krajach.
Prywatnie pasjonat sportów siłowych i dobrego kina.
Szymon Knychalski
Szymon Knychalski
ekspert

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży transportowej (Platforma Trans.eu), e-commerce (Neonet) oraz medialnej (money.pl) łączy obecnie jako CEO i redaktor naczelny trans.info – europejskiego serwisu dla transportu i logistyki odwiedzanego przez ponad 1 000 000 użytkowników miesięcznie. Ewangelista praktycznego wykorzystania danych w ramach idei logistyki 4.0.

Skontaktuj się z nami

Staramy się odpowiadać w ciągu godziny, jeżeli trwa to dłużej prosimy o telefon.