Eksperci

Marcin Wolak
Marcin Wolak
Prezes zarządu PITD

Menadżer i przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak technologie, innowacje, rynek pracy, logistyka i transport. Od wielu lat współpracuje z firmą Trans.eu Group SA tworząc rozwiązania dla branży TSL. Od dawna zaangażowany społecznie w działalność licznych organizacji pozarządowych. Autor wielu artykułów i publikacji (samodzielnych i zbiorowych) w tym raportów dotyczących branży logistyczno-transportowej.

Anna Majowicz
Anna Majowicz
Redaktor/ Ekspert

Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Autorka wielu artykułów, publikacji i raportów poświęconych zagadnieniom związanym z branżą transportowo – logistyczną. Prowadzi konferencje oraz debaty z ekspertami i praktykami cenionymi w branży TSL. Jest także członkiem Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP.

dr inż. Justyna Świeboda
dr inż. Justyna Świeboda
Analityk/Ekspert

Absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Autorka licznych publikacji w zakresie niezawodności i eksploatacji systemów logistycznych i transportowych. Jej rozprawa doktorska pt. “Metoda oceny procesu logistycznego w aspekcie zawodności przepływu informacji” weryfikowana była w transporcie intermodalnym. Jako doktorantka była odpowiedzialna za przeprowadzenie badań w ramach projektów badawczych tj. “Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowym” oraz “Model wsparcia logistycznego funkcjonowania Portu Lotniczego Wrocław S.A.” Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących branży TSL.

dr Janusz Wdzięczak
dr Janusz Wdzięczak
Ekspert

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi.   Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach. Członek Rady Naukowej Fundacji „Czyste Powietrze”, prezes Fundacji Ambitna Polska.

dr hab. Arkadiusz Kawa
dr hab. Arkadiusz Kawa
Ekspert

Ma ponad 17-letnie doświadczenia w logistyce i 15-letnie w e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.  Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – TRANS) oraz Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). 

 

Mateusz Izydorek
Mateusz Izydorek
Ekspert

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierunku Wsparcie Logistyczne Działalności Gospodarczej na Uniwersytecie Gdańskim. Ekspert transportu towarowego w obszarze transportu kolejowego. Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o. oraz Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. Jest również redaktorem naczelnym portalu NaKolei.pl. Autor wielu publikacji, raportów i analiz branżowych z zakresu TSL.

Jan Wiśniewski
Jan Wiśniewski
Ekspert

Redaktor naczelny portalu orpa.pl i elektromobilni.pl, praktyk rynku paliw alternatywnych z wieloletnim doświadczeniem, autor licznych raportów, artykułów i publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem zrównoważonego transportu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.

dr Konrad Hennig
dr Konrad Hennig
Ekspert

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Ekspert

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia germańska i filologia hiszpańska. Tłumacz j. niemieckiego i hiszpańskiego, a od 4 lat redaktor branżowego portalu poświęconego transportowi i logistyce – trans.INFO.

Dorota Ziemkowska
Dorota Ziemkowska
Ekspert

Dziennikarz portalu branżowego Trans.INFO, odpowiadający również za wywiady biznesowe z przedstawicielami top managementu firm z sektora TSL. Wcześniej redaktor m.in. portali Money.pl i Onet.pl oraz wydawca jednego z serwisów należących do Wp.pl.

Renata Davidson
Renata Davidson
Ekspert

Od blisko 20 lat zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy
Ministerstwie Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board.
Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem.

Paul Reich
Paul Reich
Ekspert/ Prawnik

Starszy prawnik w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Ukończył studia prawnicze na Humboldt-Universität zu Berlin w Berlinie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku niemieckim, w szczególności w zakresie prawa inwestycyjnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Jest uznanym specjalistą w zakresie rynku kapitałowego. Doradza w obszarze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego: opracowuje strategie inwestycyjne i prowadzi pełną obsługę prawną polskich inwestorów w Niemczech. Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV) oraz Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK).

Paweł Łazarewicz
Paweł Łazarewicz
ekspert/Radca Prawny

Radca prawny, komplementariusz w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale prawa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu.

Maciej Maćkowiak
Maciej Maćkowiak
Ekspert
Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Od ponad 10 lat związany z branżą TSL. Współautor m.in. międzynarodowej kampanii na rzecz walki z kradzieżami w transporcie realizowanej przez Platformę Trans.eu w całej Polsce. Od kilku lat odpowiedzialny za rozwój portalu Trans.INFO, który przyciąga miesięcznie ponad 1 mln czytelników z branży transportowo-logistycznej w 7 krajach.
Prywatnie pasjonat sportów siłowych i dobrego kina.
Szymon Knychalski
Szymon Knychalski
ekspert

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży transportowej (Platforma Trans.eu), e-commerce (Neonet) oraz medialnej (money.pl) łączy obecnie jako CEO i redaktor naczelny trans.info – europejskiego serwisu dla transportu i logistyki odwiedzanego przez ponad 1 000 000 użytkowników miesięcznie. Ewangelista praktycznego wykorzystania danych w ramach idei logistyki 4.0.

Dr Paweł Trębicki
Dr Paweł Trębicki
Ekspert

Business development manager Amerikas Category Land w Ikea, odpowiedzialny za transport drogowy IKEA w obu Amerykach. Poprzednio przez ponad 10 lat, dyrektor generalny Raben Transport oraz członek zarządu Grupy Raben. Ukończył Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk społecznych. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Wpływ technologii Informatyczno-telekomunikacyjnych i nowych modeli biznesowych na produktywność międzynarodowego przewoźnika drogowego”. Ukończył również program MBA na Europäische Wirtschaftshochschule Berlin. Ponad 20-letnią karierę zawodową związał z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i klienta. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących branży TSL. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Przewodniczy Radzie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP”. W 2019 r. uhonorowany odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dorota Olszewska
Dorota Olszewska
ekspert

Od czerwca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego . W latach 2019-2020 Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Wojciech Miedziński
Wojciech Miedziński
ekspert

Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Posiada 24. letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości zbudowane na wszystkich poziomach korporacji zagranicznych i krajowych, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Od 15 lat, silnie związany z obszarem bankowości korporacyjnej dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału, następnie przez 10 lat, w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Regionu Centrum współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MŚP. W latach 2010-2014, w Centrali Banku Pocztowego S.A. zajmował kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014-2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora stołecznego Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych, odpowiadając za obszar Wsparcia Sprzedaży Sieci i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu Wschodniego ds. Bankowości Biznesowej.
Jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola (MPA), Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Zarządzania finansami, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Dr hab. Halina Brdulak
Dr hab. Halina Brdulak
ekspert

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes” Członkini Rady Programowej United Nations Global Compact oraz ekspertka UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast. Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Magdalena Mitręga
Magdalena Mitręga
ekspert

Specjalista ds. ubezpieczeń transportowych. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z branżą ubezpieczeniową związana od 2012 roku. W latach 2013-2016 Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TUiR Allianz S.A. Od 2017 roku Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TU Wiener S.A. Vienna Insurance Group, gdzie odpowiada za przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie: odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, spedytora oraz ubezpieczenia mienia w transporcie – cargo. Dodatkowo zaangażowana w proces wdrożenia produktu: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportu intermodalnego.

Artur Lysionok
Artur Lysionok
Ekspert

Przedsiębiorca, dziennikarz, tłumacz, specjalista z zakresu mediów i content marketingu. Z branżą transportową związany od 10 lat. Autor licznych publikacji i raportów, poświęconych międzynarodowym relacjom transportowym oraz marketingu w branży TSL. Redaktor serwisu Trans.INFO i właściciel agencji Content 24, specjalizującej się w marketingu w branży transportowej. Prywatnie mól książkowy i miłośnik rocka.

Dr hab. Jarosław Brach
Dr hab. Jarosław Brach
Ekspert

Od lat zajmuje się różnymi aspektami – ekonomicznymi, technicznymi i prawnymi – transportu drogowego. Autor pięciu własnych monografii, współautor kolejnych czterech. Autor ponad 70 artykułów naukowych oraz kilku tysięcy artykułów opublikowanych w prasie fachowej i branżowej. Jeden z największych krajowych niezależnych autorytetów w dziedzinie wojskowego transportu drogowego. Od dawna współpracuje z renomowanymi krajowymi instytucjami badawczymi, jak Keralla. Współpracuje blisko z największymi wytwórcami pojazdów użytkowych. W pracy naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmuje się m.in. tematyką Mobilności 4.0, Pojazdu Użytkowego 4.0, Transportu 4.0. technologiami wielogałęziowymi, zagadnieniami związanymi z wdrażaniem zestawów drogowych klasy LHV i MLHV – SEC, logistyką ostatniej mili oraz ekologizacją transportu. Wraz ze swoim zespołem badawczym pracuje m.in. nad ekologizacją i wzrostem efektywności przemieszczania w ramach tzw. zielonego inteligentnego miasta.

Dr Michał Tuszyński
Dr Michał Tuszyński
ekspert

Wykładowca akademicki w zakresie polityki transportowej, ekonomiki transportu i systemów logistycznych. Autor publikacji dotyczących m.in. branży TSL i rozwoju gospodarczego. W spółce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zajmuje się problematyką planowania strategicznego i rozwojem TEN-T. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doktor nauk ekonomicznych. Gdynianin w czwartym pokoleniu.

Mateusz Pycia
Mateusz Pycia
ekspert

Założyciel i CEO Globkurier.pl, platformy ukierunkowanej na digitalizację procesów transportowych i logistycznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mówca na Web Summit, Europejskim Kongresie Gospodarczym, Young G20, członek międzynarodowej organizacji przedsiębiorców YES, członek Eizby, jak i Regionalnej Izby Gospodarczej. Świadomy ważności działań CSR, poprzez projekty GlobKurier.pl wspiera organizacje i fundacje tj. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Partner sieci punktów paczkowych GlobBox.net.

Mariola Glinka
Mariola Glinka
ekspert

Od ponad 16-stu lat związana z branżą TSL. Ekspert z zakresu działań operacji, handlu i budowania zespołów spedycyjno-transportowych. Ukończyła studia na kierunkach: zarządzanie organizacjami oraz psychologia biznesu. Aktualnie Dyrektor Operacyjny w firmie Transsped Sp. z o.o. Sp. K.

Joanna Porath
Joanna Porath
Ekspert

Pomysłodawczyni idei oraz współzałożycielka Akademii Celnej, obecnie AC Porath Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Nawigacyjnego oraz wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL, nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów oraz logistyków, a także ich podwykonawców – w szczególności w aspekcie agencji celnych. W efekcie pozwala jej to zrozumieć „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej, pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności. Pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych i nawarstwionych problemów w procesie celnym, to jej specjalność. Dowodem tego są pozytywne opinie oraz zaufanie Klientów krajowych i międzynarodowych, z którymi współpracuje od lat. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – silnie skoncentrowana na tematyce Brexitu od strony praktycznej oraz operacyjnej.

ADAM KOLIŃSKI
ADAM KOLIŃSKI
ekspert

Ekspert z zakresu efektywności procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Specjalista ds. logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Kierownik Katedry Controllingu i Rachunkowości w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczo-rozwojowych, naukowo-badawczych i innowacyjnych. Od wielu lat zajmuje się analizami z zakresu controllingu logistyki oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu controllingu, efektywności procesów logistycznych oraz systemów informatycznych zarządzania.

dr Jacek Karcz
dr Jacek Karcz
EKSPERT

Doktor Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją w obszarze Logistyki. Ukończył dodatkowo studia podyplomowe w zakresie Business Intelligence. Posiadający ponad 15 lat doświadczenia praktycznego w strukturach operacyjnych, sprzedaży i marketingu wiodących firm branży TSL (Gruber Logistics, DHL, TNT, CAT LC, Arcese). Prezentuje nowoczesny i energiczny styl pracy. Ekspert w zakresie transportu drogowego i kurierskiego. Osoba silnie zorientowana zarówno na klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Od 5 lat związany z działalnością szkoleniową oraz naukową dla branży TSL – Obecnie Konsultant Sprzedaży firmy Gruber Logistics w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Manager Kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzi również zajęcia ze studentami. Autor branżowych publikacji naukowych oraz licznych komentarzy eksperckich w mediach.

Artur Olejniczak
Artur Olejniczak
ekspert

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży Transport, Spedycja, Logistyka. Z zaangażowaniem dzieli się swoją ekspercką wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Jest cenionym Moderatorem i Keynote Speakerem największych branżowych konferencji. Dyplomowanym Trenerem Biznesu i Wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Współorganizował Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Od wielu lat bacznie obserwuje i recenzuje wydarzenia oraz nowości branży TSL i KEP. Jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma LOGISTYKA, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolita, MSP i innych fachowych czasopism. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z szeroko pojętą logistyką. Znany z uśmiechu (pozytywnego podejścia do ludzi), barwnego języka oraz charyzmatycznej osobowości. Z pasją, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem realizuje podejmowane projekty skutecznie stosując strategię win-win.

Mirosław Gral
Mirosław Gral
ekspert

Od ponad 28 lat związany z branżą KEP, przeszedł wszystkie szczeble działalności operacyjnej – od stanowiska kuriera po dyrektora operacyjnego UPS Polska. Od 1996 roku pracując w strukturach M.S. Stolica odpowiadał za działania operacyjne i współpracę z międzynarodowymi sieciami kurierskimi OCS, Airborne Express, FedEx, Aramex, GDA oraz Net Express. Od 2005 roku, po przejęciu M.S. Stolica przez UPS, odpowiedzialny za wdrażanie i kompleksową integrację procesów operacyjnych. Zarządzał wieloma projektami UPS zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2010 -2011 koordynował reorganizację sieci dystrybucyjnej i budowę centralnej siedziby oraz sortowni przesyłek UPS na terenie Szwecji. W latach 2011-2012 jako regionalny koordynator UPS EMEA współodpowiedzialny za integrację operacyjną UPS z firmą Kiala, w wyniku której została stworzona sieć PUDO pod nazwą „UPS Access Point”. W latach 2014-2015 koordynator budowy centralnej sortowni UPS Polska w Strykowie oraz reorganizacji sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Od 2015 roku do końca 2019 roku zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego UPS Polska zarządzając kompleksową operacją kurierską, transportem drogowym i lotniczym oraz działaniami w agencji celnej, ściśle współpracując z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Od początku 2020 roku jako Partner w firmie Last Mile experts doradza klientom branżowym oraz inwestorom finansowym w kwestiach strategicznych i operacyjnych, koncentrując się na audytach, optymalizacji ostatniej mili oraz procesach operacyjnych branży KEP.

Sylwia Jagódka
Sylwia Jagódka
ekspert

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – ekspert rynku nieruchomości przemysłowych. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w zakresie doboru optymalnych powierzchni przemysłowych, z sukcesem usprawniając procesy i zachęcając do modernizacji. Aktywnie promuje Polskę jako atrakcyjne miejsce inwestycji, m.in. za pośrednictwem publikacji i wirtualnych wizyt lokalizacyjnych oraz poleca importerom wysokiej jakości polskie produkty. Na swoim koncie ma doradztwo w zakresie pozyskania kilkuset tysięcy mkw nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Prowadzi konferencje i debaty z czołowymi przedstawicielami największych firm deweloperskich i logistycznych. Stale aktywnie współpracuje z wiodącymi producentami, firmami działającymi w sektorze e-commerce oraz logistykami w zakresie bieżącej obsługi ich zapotrzebowania na powierzchnię oraz pozyskiwania klientów w postępowaniach przetargowych. Sprawne łączenie potrzeb dostawców towaru z możliwościami podmiotów branży TSL, pozwala im na szybkie uzyskanie efektu synergii.

Andrzej Banucha
Andrzej Banucha
EKSPERT

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Strategiczne oraz Uniwersytetu w Saragossie. Dyrektor odpowiedzialny za obszar Strategii oraz Relacji Inwestorskich w PKP CARGO S.A., największym operatorze przewozów towarowych w Europie Środkowej. Zawodowo zajmujący się swoją pasją – zarządzaniem i planowaniem strategicznym. Przed dołączeniem do PKP CARGO konsultant ds. strategii w globalnych firmach doradczych Bain & Company oraz PwC, a także w polskim butiku konsultingowym Krios. Wielki zwolennik zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami opartego na ciągłej transformacji dążącej do długookresowej maksymalizacji przewag konkurencyjnych.

dr Piotr Sosnowski
dr Piotr Sosnowski
EKSPERT

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej menadżer ds. logistyki i zakupów w polskim przedsiębiorstwie dystrybucyjnym związanym z największą grupą zakupową sektora HVAC w Europie oraz analityk w globalnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W pracy naukowej obecnie zajmuje się: łańcuchami dostaw obiegu zamkniętego, współpracą środowiskową z dostawcami oraz koncepcją Green Purchasing. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zakupami, budowania relacji z dostawcami oraz zarządzania środowiskowego w łańcuchu dostaw. Autor raportów i ekspertyz w obszarach handlu międzynarodowego, polityki gospodarczej oraz polityki przedsiębiorstwa. Jego artykuły ukazywały się m. in. w miesięczniku „Rzeczy Wspólne”, na portalach Bankier.pl, Forsal.pl, WNP.pl, Portalsamorzadowy.pl oraz Merytoryczny.pl. Koordynator regionalny programu TOP YOUNG 100, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Forum ISO 14000. Uczestnik międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego SMART WATER DOMAIN oraz krajowych projektów naukowych. Uczestnik projektu międzynarodowego FOODNET ECO-NETWORK. Uczestnik debat organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, spółkę Fratria oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Prowadzi szkolenia z zakresu logistyki i zarządzania zakupami m. in. dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz Wydziału Zarządzania UŁ. Główne obszary zainteresowań: gospodarka, logistyka i handel międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami

Staramy się odpowiadać w ciągu godziny, jeżeli trwa to dłużej prosimy o telefon.