Eksperci

dr inż. Justyna Świeboda
dr inż. Justyna Świeboda
Prezes Zarządu PITD

Absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Autorka licznych publikacji w zakresie niezawodności i eksploatacji systemów logistycznych i transportowych. Jej rozprawa doktorska pt. “Metoda oceny procesu logistycznego w aspekcie zawodności przepływu informacji” weryfikowana była w transporcie intermodalnym. Jako doktorantka była odpowiedzialna za przeprowadzenie badań w ramach projektów badawczych tj. “Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowym” oraz “Model wsparcia logistycznego funkcjonowania Portu Lotniczego Wrocław S.A.” Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących branży TSL.

Marcin Wolak
Marcin Wolak
Założyciel PITD

Menadżer i przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak technologie, innowacje, rynek pracy, logistyka i transport. Od wielu lat współpracuje z firmą Trans.eu Group SA tworząc rozwiązania dla branży TSL. Od dawna zaangażowany społecznie w działalność licznych organizacji pozarządowych. Autor wielu artykułów i publikacji (samodzielnych i zbiorowych) w tym raportów dotyczących branży logistyczno-transportowej.

Anna Majowicz
Anna Majowicz
Project Manager/ Ekspert

Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Autorka wielu artykułów, publikacji i raportów poświęconych zagadnieniom związanym z branżą transportowo – logistyczną. Prowadzi konferencje oraz debaty z ekspertami i praktykami cenionymi w branży TSL. Jest także członkiem Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP.

dr Janusz Wdzięczak
dr Janusz Wdzięczak
Ekspert

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi.   Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach. Członek Rady Naukowej Fundacji „Czyste Powietrze”, prezes Fundacji Ambitna Polska.

dr hab. Arkadiusz Kawa
dr hab. Arkadiusz Kawa
Ekspert

Ma ponad 17-letnie doświadczenia w logistyce i 15-letnie w e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.  Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – TRANS) oraz Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). 

 

Mateusz Izydorek
Mateusz Izydorek
Ekspert

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierunku Wsparcie Logistyczne Działalności Gospodarczej na Uniwersytecie Gdańskim. Ekspert transportu towarowego w obszarze transportu kolejowego. Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Transportu Sp. z o.o. oraz Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. Jest również redaktorem naczelnym portalu NaKolei.pl. Autor wielu publikacji, raportów i analiz branżowych z zakresu TSL.

Jan Wiśniewski
Jan Wiśniewski
Ekspert

Redaktor naczelny portalu orpa.pl i elektromobilni.pl, praktyk rynku paliw alternatywnych z wieloletnim doświadczeniem, autor licznych raportów, artykułów i publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem zrównoważonego transportu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.

dr Konrad Hennig
dr Konrad Hennig
Ekspert

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Ekspert

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia germańska i filologia hiszpańska. Tłumacz j. niemieckiego i hiszpańskiego, a od 4 lat redaktor branżowego portalu poświęconego transportowi i logistyce – trans.INFO.

Dorota Ziemkowska
Dorota Ziemkowska
Ekspert

Dziennikarz portalu branżowego Trans.INFO, odpowiadający również za wywiady biznesowe z przedstawicielami top managementu firm z sektora TSL. Wcześniej redaktor m.in. portali Money.pl i Onet.pl oraz wydawca jednego z serwisów należących do Wp.pl.

Renata Davidson
Renata Davidson
Ekspert

Od blisko 20 lat zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy
Ministerstwie Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board.
Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem.

Paul Reich
Paul Reich
Ekspert/ Prawnik

Starszy prawnik w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Ukończył studia prawnicze na Humboldt-Universität zu Berlin w Berlinie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku niemieckim, w szczególności w zakresie prawa inwestycyjnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Jest uznanym specjalistą w zakresie rynku kapitałowego. Doradza w obszarze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego: opracowuje strategie inwestycyjne i prowadzi pełną obsługę prawną polskich inwestorów w Niemczech. Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV) oraz Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK).

Paweł Łazarewicz
Paweł Łazarewicz
ekspert/Radca Prawny

Radca prawny, komplementariusz w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale prawa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu.

Maciej Maćkowiak
Maciej Maćkowiak
Ekspert
Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Od ponad 10 lat związany z branżą TSL. Współautor m.in. międzynarodowej kampanii na rzecz walki z kradzieżami w transporcie realizowanej przez Platformę Trans.eu w całej Polsce. Od kilku lat odpowiedzialny za rozwój portalu Trans.INFO, który przyciąga miesięcznie ponad 1 mln czytelników z branży transportowo-logistycznej w 7 krajach.
Prywatnie pasjonat sportów siłowych i dobrego kina.
Szymon Knychalski
Szymon Knychalski
ekspert

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży transportowej (Platforma Trans.eu), e-commerce (Neonet) oraz medialnej (money.pl) łączy obecnie jako CEO i redaktor naczelny trans.info – europejskiego serwisu dla transportu i logistyki odwiedzanego przez ponad 1 000 000 użytkowników miesięcznie. Ewangelista praktycznego wykorzystania danych w ramach idei logistyki 4.0.

Dr Paweł Trębicki
Dr Paweł Trębicki
Ekspert

Business development manager Amerikas Category Land w Ikea, odpowiedzialny za transport drogowy IKEA w obu Amerykach. Poprzednio przez ponad 10 lat, dyrektor generalny Raben Transport oraz członek zarządu Grupy Raben. Ukończył Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk społecznych. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Wpływ technologii Informatyczno-telekomunikacyjnych i nowych modeli biznesowych na produktywność międzynarodowego przewoźnika drogowego”. Ukończył również program MBA na Europäische Wirtschaftshochschule Berlin. Ponad 20-letnią karierę zawodową związał z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i klienta. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących branży TSL. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Przewodniczy Radzie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP”. W 2019 r. uhonorowany odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dorota Olszewska
Dorota Olszewska
ekspert

Od czerwca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego . W latach 2019-2020 Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Wojciech Miedziński
Wojciech Miedziński
ekspert

Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Posiada 24. letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości zbudowane na wszystkich poziomach korporacji zagranicznych i krajowych, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Od 15 lat, silnie związany z obszarem bankowości korporacyjnej dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału, następnie przez 10 lat, w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Regionu Centrum współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MŚP. W latach 2010-2014, w Centrali Banku Pocztowego S.A. zajmował kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014-2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora stołecznego Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych, odpowiadając za obszar Wsparcia Sprzedaży Sieci i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu Wschodniego ds. Bankowości Biznesowej.
Jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola (MPA), Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Zarządzania finansami, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Dr hab. Halina Brdulak
Dr hab. Halina Brdulak
ekspert

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes” Członkini Rady Programowej United Nations Global Compact oraz ekspertka UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast. Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Magdalena Mitręga
Magdalena Mitręga
ekspert

Specjalista ds. ubezpieczeń transportowych. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z branżą ubezpieczeniową związana od 2012 roku. W latach 2013-2016 Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TUiR Allianz S.A. Od 2017 roku Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TU Wiener S.A. Vienna Insurance Group, gdzie odpowiada za przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie: odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, spedytora oraz ubezpieczenia mienia w transporcie – cargo. Dodatkowo zaangażowana w proces wdrożenia produktu: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportu intermodalnego.

Artur Lysionok
Artur Lysionok
Ekspert

Przedsiębiorca, dziennikarz, tłumacz, specjalista z zakresu mediów i content marketingu. Z branżą transportową związany od 10 lat. Autor licznych publikacji i raportów, poświęconych międzynarodowym relacjom transportowym oraz marketingu w branży TSL. Redaktor serwisu Trans.INFO i właściciel agencji Content 24, specjalizującej się w marketingu w branży transportowej. Prywatnie mól książkowy i miłośnik rocka.

Dr hab. Jarosław Brach
Dr hab. Jarosław Brach
Ekspert

Od lat zajmuje się różnymi aspektami – ekonomicznymi, technicznymi i prawnymi – transportu drogowego. Autor pięciu własnych monografii, współautor kolejnych czterech. Autor ponad 70 artykułów naukowych oraz kilku tysięcy artykułów opublikowanych w prasie fachowej i branżowej. Jeden z największych krajowych niezależnych autorytetów w dziedzinie wojskowego transportu drogowego. Od dawna współpracuje z renomowanymi krajowymi instytucjami badawczymi, jak Keralla. Współpracuje blisko z największymi wytwórcami pojazdów użytkowych. W pracy naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmuje się m.in. tematyką Mobilności 4.0, Pojazdu Użytkowego 4.0, Transportu 4.0. technologiami wielogałęziowymi, zagadnieniami związanymi z wdrażaniem zestawów drogowych klasy LHV i MLHV – SEC, logistyką ostatniej mili oraz ekologizacją transportu. Wraz ze swoim zespołem badawczym pracuje m.in. nad ekologizacją i wzrostem efektywności przemieszczania w ramach tzw. zielonego inteligentnego miasta.

Dr Michał Tuszyński
Dr Michał Tuszyński
ekspert

Wykładowca akademicki w zakresie polityki transportowej, ekonomiki transportu i systemów logistycznych. Autor publikacji dotyczących m.in. branży TSL i rozwoju gospodarczego. W spółce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zajmuje się problematyką planowania strategicznego i rozwojem TEN-T. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doktor nauk ekonomicznych. Gdynianin w czwartym pokoleniu.

Mateusz Pycia
Mateusz Pycia
ekspert

Założyciel i CEO Globkurier.pl, platformy ukierunkowanej na digitalizację procesów transportowych i logistycznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mówca na Web Summit, Europejskim Kongresie Gospodarczym, Young G20, członek międzynarodowej organizacji przedsiębiorców YES, członek Eizby, jak i Regionalnej Izby Gospodarczej. Świadomy ważności działań CSR, poprzez projekty GlobKurier.pl wspiera organizacje i fundacje tj. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Partner sieci punktów paczkowych GlobBox.net.

Mariola Glinka
Mariola Glinka
ekspert

Od ponad 16-stu lat związana z branżą TSL. Ekspert z zakresu działań operacji, handlu i budowania zespołów spedycyjno-transportowych. Ukończyła studia na kierunkach: zarządzanie organizacjami oraz psychologia biznesu. Aktualnie Dyrektor Operacyjny w firmie Transsped Sp. z o.o. Sp. K.

Joanna Porath
Joanna Porath
Ekspert

Pomysłodawczyni idei oraz współzałożycielka Akademii Celnej, obecnie AC Porath Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Nawigacyjnego oraz wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL, nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów oraz logistyków, a także ich podwykonawców – w szczególności w aspekcie agencji celnych. W efekcie pozwala jej to zrozumieć „clue” funkcjonowania rynku. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej, pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Dokonuje podziału łańcucha dostaw na prostsze procesy i wynikające z nich współzależności. Pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych i nawarstwionych problemów w procesie celnym, to jej specjalność. Dowodem tego są pozytywne opinie oraz zaufanie Klientów krajowych i międzynarodowych, z którymi współpracuje od lat. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – silnie skoncentrowana na tematyce Brexitu od strony praktycznej oraz operacyjnej.

ADAM KOLIŃSKI
ADAM KOLIŃSKI
ekspert

Ekspert z zakresu efektywności procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Specjalista ds. logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz Kierownik Katedry Controllingu i Rachunkowości w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczo-rozwojowych, naukowo-badawczych i innowacyjnych. Od wielu lat zajmuje się analizami z zakresu controllingu logistyki oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu controllingu, efektywności procesów logistycznych oraz systemów informatycznych zarządzania.

dr Jacek Karcz
dr Jacek Karcz
EKSPERT

Doktor Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją w obszarze Logistyki. Ukończył dodatkowo studia podyplomowe w zakresie Business Intelligence. Posiadający ponad 15 lat doświadczenia praktycznego w strukturach operacyjnych, sprzedaży i marketingu wiodących firm branży TSL (Gruber Logistics, DHL, TNT, CAT LC, Arcese). Prezentuje nowoczesny i energiczny styl pracy. Ekspert w zakresie transportu drogowego i kurierskiego. Osoba silnie zorientowana zarówno na klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Od 5 lat związany z działalnością szkoleniową oraz naukową dla branży TSL – Obecnie Konsultant Sprzedaży firmy Gruber Logistics w Europie Centralnej i Wschodniej oraz Manager Kierunku Logistyka w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi również zajęcia ze studentami. Autor branżowych publikacji naukowych oraz licznych komentarzy eksperckich w mediach.

Artur Olejniczak
Artur Olejniczak
ekspert

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży Transport, Spedycja, Logistyka. Z zaangażowaniem dzieli się swoją ekspercką wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Jest cenionym Moderatorem i Keynote Speakerem największych branżowych konferencji. Dyplomowanym Trenerem Biznesu i Wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Współorganizował Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Od wielu lat bacznie obserwuje i recenzuje wydarzenia oraz nowości branży TSL i KEP. Jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma LOGISTYKA, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolita, MSP i innych fachowych czasopism. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z szeroko pojętą logistyką. Znany z uśmiechu (pozytywnego podejścia do ludzi), barwnego języka oraz charyzmatycznej osobowości. Z pasją, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem realizuje podejmowane projekty skutecznie stosując strategię win-win.

Mirosław Gral
Mirosław Gral
ekspert

Od ponad 28 lat związany z branżą KEP, przeszedł wszystkie szczeble działalności operacyjnej – od stanowiska kuriera po dyrektora operacyjnego UPS Polska. Od 1996 roku pracując w strukturach M.S. Stolica odpowiadał za działania operacyjne i współpracę z międzynarodowymi sieciami kurierskimi OCS, Airborne Express, FedEx, Aramex, GDA oraz Net Express. Od 2005 roku, po przejęciu M.S. Stolica przez UPS, odpowiedzialny za wdrażanie i kompleksową integrację procesów operacyjnych. Zarządzał wieloma projektami UPS zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2010 -2011 koordynował reorganizację sieci dystrybucyjnej i budowę centralnej siedziby oraz sortowni przesyłek UPS na terenie Szwecji. W latach 2011-2012 jako regionalny koordynator UPS EMEA współodpowiedzialny za integrację operacyjną UPS z firmą Kiala, w wyniku której została stworzona sieć PUDO pod nazwą „UPS Access Point”. W latach 2014-2015 koordynator budowy centralnej sortowni UPS Polska w Strykowie oraz reorganizacji sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Od 2015 roku do końca 2019 roku zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego UPS Polska zarządzając kompleksową operacją kurierską, transportem drogowym i lotniczym oraz działaniami w agencji celnej, ściśle współpracując z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Od początku 2020 roku jako Partner w firmie Last Mile experts doradza klientom branżowym oraz inwestorom finansowym w kwestiach strategicznych i operacyjnych, koncentrując się na audytach, optymalizacji ostatniej mili oraz procesach operacyjnych branży KEP.

Sylwia Jagódka
Sylwia Jagódka
ekspert

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – ekspert rynku nieruchomości przemysłowych. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w zakresie doboru optymalnych powierzchni przemysłowych, z sukcesem usprawniając procesy i zachęcając do modernizacji. Aktywnie promuje Polskę jako atrakcyjne miejsce inwestycji, m.in. za pośrednictwem publikacji i wirtualnych wizyt lokalizacyjnych oraz poleca importerom wysokiej jakości polskie produkty. Na swoim koncie ma doradztwo w zakresie pozyskania kilkuset tysięcy mkw nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Prowadzi konferencje i debaty z czołowymi przedstawicielami największych firm deweloperskich i logistycznych. Stale aktywnie współpracuje z wiodącymi producentami, firmami działającymi w sektorze e-commerce oraz logistykami w zakresie bieżącej obsługi ich zapotrzebowania na powierzchnię oraz pozyskiwania klientów w postępowaniach przetargowych. Sprawne łączenie potrzeb dostawców towaru z możliwościami podmiotów branży TSL, pozwala im na szybkie uzyskanie efektu synergii.

Andrzej Banucha
Andrzej Banucha
EKSPERT

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Strategiczne oraz Uniwersytetu w Saragossie. Dyrektor odpowiedzialny za obszar Strategii oraz Relacji Inwestorskich w PKP CARGO S.A., największym operatorze przewozów towarowych w Europie Środkowej. Zawodowo zajmujący się swoją pasją – zarządzaniem i planowaniem strategicznym. Przed dołączeniem do PKP CARGO konsultant ds. strategii w globalnych firmach doradczych Bain & Company oraz PwC, a także w polskim butiku konsultingowym Krios. Wielki zwolennik zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami opartego na ciągłej transformacji dążącej do długookresowej maksymalizacji przewag konkurencyjnych.

dr Piotr Sosnowski
dr Piotr Sosnowski
EKSPERT

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej menadżer ds. logistyki i zakupów w polskim przedsiębiorstwie dystrybucyjnym związanym z największą grupą zakupową sektora HVAC w Europie oraz analityk w globalnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W pracy naukowej obecnie zajmuje się: łańcuchami dostaw obiegu zamkniętego, współpracą środowiskową z dostawcami oraz koncepcją Green Purchasing. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zakupami, budowania relacji z dostawcami oraz zarządzania środowiskowego w łańcuchu dostaw. Autor raportów i ekspertyz w obszarach handlu międzynarodowego, polityki gospodarczej oraz polityki przedsiębiorstwa. Jego artykuły ukazywały się m. in. w miesięczniku „Rzeczy Wspólne”, na portalach Bankier.pl, Forsal.pl, WNP.pl, Portalsamorzadowy.pl oraz Merytoryczny.pl. Koordynator regionalny programu TOP YOUNG 100, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Forum ISO 14000. Uczestnik międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego SMART WATER DOMAIN oraz krajowych projektów naukowych. Uczestnik projektu międzynarodowego FOODNET ECO-NETWORK. Uczestnik debat organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, spółkę Fratria oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Prowadzi szkolenia z zakresu logistyki i zarządzania zakupami m. in. dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz Wydziału Zarządzania UŁ. Główne obszary zainteresowań: gospodarka, logistyka i handel międzynarodowy.

Magdalena Magnuszewska
Magdalena Magnuszewska
ekspert

Ukończyła z wyróżnieniem studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a w 2018 Executive Program na Stanford. Karierę zawodową rozpoczęła w Innova Capital w 2004 roku. Od tego czasu zdobyła doświadczenie na rynku private equity, biorąc udział w licznych projektach, w szczególności w obszarze technologii i Internetu w Polsce i w CEE. W funduszu pełniła również rolę lidera zespołu i mentora nowych talentów. Przez cały okres inwestycji była zaangażowana w wiele spółek portfelowych, gdzie pełniła rolę w Radzie Nadzorczej m.in. : Mercor, Meritum Bank, Libet, GTS, Emitel, Wirtualna Polska, NetSprint oraz INELO/OCRK. Od marca 2019 roku pełni funkcję CEO w Grupie Inelo – lidera w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla rynku transportu i logistyki. Grupa Inelo codziennie wspiera rozliczenia ponad 40,000 kierowców w ramach usługi OCRK i ponad 100,000 w ramach programu 4Trans oraz ponad 30,000 pojazdów w ramach telematycznego systemu GBox. Dodatkowo po przejęciu Marcos Bis w 2020 oferta Grupy Inelo została wzbogacona o system TMS uzupełniając rozwiązania w modelu one-stop-shop, tak aby firmy transportowe znalazły w portfolio Inelo kompleksowe produkty i usługi.

Jakub Walczak
Jakub Walczak
EKSPERT

Ekspert z zakresu transportu kolejowego z/do Chin oraz transportu intermodalnego. Związany z branżą TSL od 13 lat, jeden z pierwszych Menedżerów w Polsce odpowiedzialny za transport i spedycję kolejową z Chin. Współtwórca operatorskiego połączenia intermodalnego między Polską, a Wielką Brytanią. Prowadzi cykliczne wykłady z zakresu spedycji dla studentów m.in. Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Autor wielu artykułów na temat transportu kolejowego i intermodalnego opublikowanych w cenionych portalach branżowych. Aktualnie jest odpowiedzialny za transport kolejowy i rozwój nowych połączeń intermodalnych w Uni-logistics Sp. z o.o.

Marcin Żurowski
Marcin Żurowski
EKSPERT

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, od lat 90 związany z transportem morskim i lotniczym. Od samego początku związany najbardziej z transportem jednostek intermodalnych. Obecnie prowadzi firmę doradczą LOGMAR zajmującą się przygotowywaniem firm do rozpoczęcia aktywności na polu transportu intermodalnego. Doradztwo to, skierowane jest zarówno dla przewoźników kolejowych i samochodowych, załadowców, jak i również dla operatorów terminali. Głównym zadaniem jest przygotowywanie kadry oraz wprowadzenie nowych metod sprzedażowych, budżetowania i prognozowania wyników. W przeszłości zarządzał głównymi firmami związanymi z transportem intermodalnym. Od wielu lat wprowadza na rynek nowe połączenia intermodalne, które funkcjonują do dziś i dynamicznie się rozwijają. Projektuje i konsultuje projekty terminali jak również przygotowuje modele oraz symulacje takich przedsięwzięć.

Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
EKSPERT

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej. Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie administracją państwową. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje doradzając podmiotom pozarządowym oraz MŚP. Naukowo zajmuje się klasyczną strategią oraz rozwojem kultury strategicznej. Na co dzień pracuje w branży logistycznej gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym oraz współpracą z partnerami zagranicznymi.

Natalia Janiszewska
Natalia Janiszewska
EKSPERT

Absolwentka Ukrainistyki oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2 lat związana z Fundacją Truckers Life gdzie pełni rolę rzecznika prasowego. Wcześniej współpracowała z wrocławskimi agencjami reklamowymi gdzie zajmowała się marketingiem 360 oraz startupami, w których koordynowała działania marketingowe dla platform SAAS i aplikacji mobilnych. Entuzjastka aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.

Grzegorz Kaczmarczyk
Grzegorz Kaczmarczyk
Ekspert

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie. Ekspert ds. transportu towarowego w obszarze transportu drogowego. Specjalista do spraw przewozu ładunków ponadnormatywnych w kraju i na świecie. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży TSL. Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych kierowców.

JAROSŁAW BIAŁECKI
JAROSŁAW BIAŁECKI
EKSPERT

Absolwent Szkół Samochodowych w  Warszawie, samouk, ekspert, praktyk z przeszło 22 letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Większość czasu zawodowego uczestniczył w sprzedaży pojazdów dostawczych, ciężarowych i specjalistycznych. Pozostał przy tym praktykiem w prowadzeniu pojazdów powyżej 3,5 tony DMC posiadając zawodowe kategorie prawa jazdy A,B,C,E z kodem „95”. Odpowiadał za wprowadzanie na rynek środków transportowych zasilanych paliwami tradycyjnymi diesel, ale również zasilanych CNG, LNG i elektrycznych. Współpracuje z koncernami pojazdów ciężarowych oraz finansowych CFM. Współtworzył strukturę importerską dla nowego modelu MAN TGE i e-TGE na rynku polskim. Współtworzył projekty specjalnych modeli autobusów, platform na bazie pojazdów elektrycznych. Kilka lat zajmował się również zarządzaniem flotami pojazdów wraz z zakupami i administracją. Analizuje i optymalizuje koszty floty przy zastosowaniu systemów GPS i TMS. Znany z pozytywnego myślenia i szukania plusów w minusach oraz otwartej osobowości. Z zaangażowaniem i pasją podejmuje wyzwania skutecznie stosując strategie, procedury i wygranej po obu stronach. Miłośnik wszelkiej motoryzacji, techniki i majsterkowania. Czynnie uprawiający żeglarstwo, windsurfing i narciarstwo.

Michał Zięba
Michał Zięba
EKSPERT/RADCA PRAWNY

Partner zarządzający w kancelarii prawnej HANTON Szalc Zięba & Partnerzy. Radca prawny po ukończonej aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora transportu kolejowego, infrastruktury i budownictwa. Jego doświadczenie obejmuje również obszar ubezpieczeń i likwidacji szkód w transporcie drogowym. Doradza przedsiębiorstwom intermodalnym oraz spedytorom w rozwiązywaniu kluczowych problemów na styku prawa i biznesu.  Doktorant na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w obszarze interoperacyjności systemu kolei i zarządzania ryzykiem. Prelegent w licznych konferencjach branżowych oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Reprezentował Polskę w strukturach Rady Zarządzającej Agencji Kolejowej UE, NSA Network oraz jako ekspert Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy.

Kamil Słabosz
Kamil Słabosz
EKSPERT

Spedytor w transporcie drogowym, międzynarodowym. Z branżą TSL związany od kilku lat. Swoją przygodę w spedycji rozpoczynał bez doświadczenia. Obecnie specjalista w zakresie organizacji wysyłek ekspresowych na obszarze całej Europy. Swoją wiedzę na temat branży czerpie z codziennej praktyki przy obsłudze zarówno małych klientów jak i operatorów logistycznych, przy współpracy z kontraktowymi przewoźnikami. W swojej pracy podkreśla wartości skutecznej kooperacji, dobrej organizacji oraz profesjonalizmu.

Jarosław Woźniak
Jarosław Woźniak
ekspert

Z rynkiem transportem związany od 20 lat. Obecnie pracuje jako specjalista w firmie o profilu transportowo-spedycyjnym. Odpowiedzialny za monitorowanie pracy kierowców, nadzorowanie floty pojazdów, zapewnienie efektywnego zaplanowania przewozów i dbanie o zrealizowanie zleceń. W obszarze jego zainteresowań mieści się dystrybucja artykułów spożywczych. Prywatnie zainteresowany motoryzacją i przewozami wielkogabarytowymi.

Sławomir Kłos
Sławomir Kłos
ekspert

Posiada ponad 11 lat doświadczenia w branży TSL. Swoją wiedzę zdobywał zarówno w lokalnych firmach transportowych jak i u największych międzynarodowych operatorów logistycznych. W 2020 r. dołączył do struktur Uber Freight w Europie jako Country Manager. Obecnie buduje wraz ze swoim zespołem w regionie CEE świadomość w obszarze visibility i korzyści jakie płyną z tego rozwiązania dla firm transportowo-spedycyjnych. Cel na najbliższe lata – pomóc polskim firmom wejść na drogę digitalizacji i przygotować je na rynkowe wyzwania jutra!

Przemysław Piętak
Przemysław Piętak
ekspert

Przemysław Piętak jest związany z branżą łańcucha dostaw i logistyki od blisko 20 lat. Pracował zarówno po stronie producenta (Grupa Żywiec/Heineken), firm konsultingowych (Roland Berger, jak i firm logistycznych (CEVA Logistics/HUB Logistics). Współpracował z klientami m.in. z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Przemysław jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W sierpniu 2021 r. dołączył do zespołu CBRE, gdzie odpowiada za utworzenie i rozwój działu doradztwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Supply Chain Advisory).

Andrzej Bułka
Andrzej Bułka
ekspert

Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska. Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył też podyplomowe studia w zakresie psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także prestiżowy program dla wyższej kadry menedżerskiej Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School. Karierę zawodową rozpoczynał jako oficer marynarki handlowej. Z branżą TSL związany jest od kilkunastu lat, gdzie doświadczenie menedżerskie zdobywał w międzynarodowych firmach logistycznych. W 2010 roku stanął na czele firmy Fracht FWO Polska, którą do dzisiaj zarządza.

Przemysław Isalski
Przemysław Isalski
EKSPERT

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku logistyka. Z zawodem i branżą TSL związany od dziecka. W trakcie studiów pracował w rodzinnej firmie transportowej jako kierowca aut dostawczych do 3.5t, a później na solówkach dmc 12t. W latach 2000-2005 stawiał pierwsze kroki w spedycji. Karierę zawodową rozpoczął od firmy Raben gdzie pełnił funkcję dyspozytora krajowego. Od 2006 roku związany z Mandersloot pracując jako dyspozytor międzynarodowym, planer oraz kierownik działu transportu. Ma za sobą roczna przygodę z Green Integrated Logistics – w której był operation managerem. Od 3 lat jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem wspólnie z 2 braćmi tworzy prężnie rozwijającą się firmę Isalscy. Aktywny pływak, triathlonista i pasjonat dobrej whisky.

Mariusz Kołodziej
Mariusz Kołodziej
ekspert

Ekspert transportu drogowego i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej UPSWING OPTIMIZE. Podnosi kompetencje operacyjne, menedżerskie oraz komunikacyjne, w zespołach zajmujących się spedycją i transportem drogowym. Jako konsultant optymalizuje pracę operacyjną oraz komunikację w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. Jako trener koncentruje się na zagadnieniach związanych z organizacją transportu drogowego. W interesujący i wartościowy sposób łączy wiedzę teoretyczną, z wieloletnim doświadczeniem, oferując swoim kursantom umiejętności, które mogą wykorzystać już następnego dnia, w swojej codziennej pracy. Związany z branżą TSL od 2007 roku.

Jakub Szałek
Jakub Szałek
ekspert

Z wykształcenia dziennikarz i historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. W ostatnich latach zgłębiający tajemnice Przemysłu 4.0 i świata IT. Obecnie Marketing&Communication Expert w Trans.eu Group. Tworzy materiały dotyczące bieżących problemów branży transportowej. Głównie skupia się na wyzwaniach z jakimi mierzą się przewoźnicy i kierowcy.

Radosław Bugaj
Radosław Bugaj
EKSPERT

Radosław Bugaj – Założyciel i właściciel MoveON! Consulting. Doświadczony specjalista branży TSL. Z 17 letnim stażem pracy w transporcie drogowym i intermodalnym, a także w obszarze logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Praktyczna wiedza oraz doświadczenie zdobyte w takich organizacjach jak: Groupe Charles Andre – GCA Polska, Codognotto Group, Huber Polska, Ekol Logistics, P&O Ferrymasters, C&C Logistics (później Britvic Ireland) oraz TAKEDA Pharmaceuticals. Absolwent Logistyki – Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz The Chartered Institute of Logistics & Transport w Dublinie. Posiada dyplom zawodowy spedytora (FIATA Diploma in Freight Forwarding) wydany przez FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations, Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy oraz ICAN Business Advisor™Coaching wydany przez ICAN Institute. W ciągu ostatnich 2 lat zrekrutował ok 100 osób dla firm branży TSL.

Wacław Kowalski
Wacław Kowalski

Manager posiadający 16 lat doświadczenia w działach handlowych średnich i dużych przedsiębiorstw. Pierwszy okres kariery zawodowej to praca na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży oraz kierownika sprzedaży obejmującego region południowej polski w branży FMCG. Od 12 lat związany z branżą TSL.  Posiada doświadczenie produktowe związane z takimi usługami jak drobnica krajowa, FTL i LTL międzynarodowy min. w takich firmach jak Spedimex, FM Logistic Polska czy Axell Logistics. Ostatnie lata to praca na stanowiskach managerskich związanych ze sprzedażą i kreowaniem rozwiązań dla logistyki kontraktowej i magazynowania. Absolwent wyższych studiów o kierunkach zarządzanie i marketing oraz logistyka w biznesie. Ukończył specjalistyczne kursy sprzedaży min. Sandler Training i indywidualne konsultacje w warszawskim Business Studio. Obecnie związany z firmą Paul Schockemöhle Logistics Polska, jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie nowego biznesu i budowanie sieci nowych oddziałów w Polsce. 

Skontaktuj się z nami

Staramy się odpowiadać w ciągu godziny, jeżeli trwa to dłużej prosimy o telefon.