Eksperci

dr inż. Justyna Świeboda
dr inż. Justyna Świeboda
Prezes Zarządu PITD

Absolwentka Wydziału Mechanicznego kierunku Transport na Politechnice Wrocławskiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria mechaniczna. Autorka licznych publikacji w zakresie niezawodności i eksploatacji systemów logistycznych i transportowych. Jej rozprawa doktorska pt. “Metoda oceny procesu logistycznego w aspekcie zawodności przepływu informacji” weryfikowana była w transporcie intermodalnym. Jako doktorantka była odpowiedzialna za przeprowadzenie badań w ramach projektów badawczych tj. “Model realizacji prac ładunkowych w intermodalnym węźle przeładunkowym” oraz “Model wsparcia logistycznego funkcjonowania Portu Lotniczego Wrocław S.A.” Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących branży TSL.

Marcin Wolak
Marcin Wolak
Założyciel PITD

Menadżer i przedsiębiorca specjalizujący się w takich obszarach jak logistyka, transport, globalne łańcuchy dostaw oraz technologie i innowacje. Od wielu lat tworzy rozwiązania dla branży TSL współpracując z wieloma firmami. Aktywnie zaangażowany w obszarze cyfryzacji obiegu dokumentów w transporcie. Lider podgrupy ds. transportu i mobilności w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji działającej przy KPRM. Członek grupy ekspertów w Digital Transport & Logistics Forum przy Komisji Europejskiej. Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy szef Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (2017-2021). Autor wielu artykułów i raportów.

Anna Majowicz
Anna Majowicz
DYREKTOR OPERACYJNY

Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Autorka wielu artykułów, publikacji i raportów poświęconych zagadnieniom związanym z branżą transportowo – logistyczną. Prowadzi konferencje oraz debaty z ekspertami i praktykami cenionymi w branży TSL. Jest także członkiem Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP oraz Podgrupy ds. transportu i mobilności w Grupie roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI).

dr Janusz Wdzięczak
dr Janusz Wdzięczak
Ekspert

Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania) a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi.   Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnnie na kilku zagranicznych uczelniach. Członek Rady Naukowej Fundacji „Czyste Powietrze”, prezes Fundacji Ambitna Polska.

dr hab. Arkadiusz Kawa
dr hab. Arkadiusz Kawa
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - PIT

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, profesor Wyższej Szkoły Logistyki. W latach 2009 do 2019 pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ma 20 lat doświadczenia w logistyce i e-commerce. Jest autorem 3 książek, współredaktorem 2 monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich i naukowych.
Swoje doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 60 projektów dla takich organizacji i firm, jak: Landmark (bPost), Volkswagen, Poczta Polska, GS1 Polska, DHL, DPD (Siódemka), Last Mile Experts, A.T. Kearney, KPMG, BCG, OEX E-business, Wish, CMT Advisory, 4Kraft, SMART Project, Merlin.pl, Digital24.pl, Pepco, Duda-Cars, SGB-Bank, Kompania Piwowarska (SABMiller), Horizon-Automation, NaviExpert PKS Poznań, Stomil, Autostrada Wielkopolska, CEG, KPS, Sheepla, GOAP, Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pełnił również rolę konsultanta w międzynarodowym projekcie badawczym „Digital Economy, Innovation, and East Asia’s Competitiveness in GVCs” prowadzonym przez Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) w Indonezji.
Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – TRANS) oraz członkiem Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne).
Wykładał na studiach Executive MBA i podyplomowych w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

Mateusz Izydorek vel Zydorek
Mateusz Izydorek vel Zydorek
Dyrektor Biura Agencji Celnych PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

Absolwent Executive Master Business of Administration (GFKM), Informatyki (UKSW) oraz studiów podyplomowych „Wsparcie Logistyczne Działalności Gospodarczej” (UG) i „Ekologiczny Transport Przyszłości” (UKSW). Ekspert kolejowego transportu towarowego. Od wielu lat związany z branżą kolejową, w przeszłości m.in. redaktor prowadzący portalu nakolei.pl, koordynator kolejowego Klastra „Luxtorpeda 2.0” i CEO firmy consultingowej specjalizującej się w zagadnieniach związanych z sektorem transportowym. Autor wielu publikacji, raportów i analiz branżowych z zakresu TSL.

Jan Wiśniewski
Jan Wiśniewski
Dyrektor Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM)

Praktyk rynku paliw alternatywnych z wieloletnim doświadczeniem, autor licznych raportów, artykułów i publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z rozwojem zrównoważonego transportu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Jako entuzjasta elektromobilności, brał udział w wielu projektach promocyjnych i badawczych związanych z samochodami elektrycznymi, konferencjach oraz wydarzeniach branżowych.

dr Konrad Hennig
dr Konrad Hennig
Ekspert

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie analizy polityk publicznych. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Agnieszka Kulikowska-Wielgus
Ekspert

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach filologia germańska i filologia hiszpańska. Tłumacz j. niemieckiego i hiszpańskiego, a od 4 lat redaktor branżowego portalu poświęconego transportowi i logistyce – trans.INFO.

Dorota Ziemkowska
Dorota Ziemkowska
Ekspert

Dziennikarz portalu branżowego Trans.INFO, odpowiadający również za wywiady biznesowe z przedstawicielami top managementu firm z sektora TSL. Wcześniej redaktor m.in. portali Money.pl i Onet.pl oraz wydawca jednego z serwisów należących do Wp.pl.

Renata Davidson
Renata Davidson
Ekspert

Od blisko 20 lat zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością. Jako pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Piastowała funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy Ministerstwie Infrastruktury. Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatami akredytowanymi przez Professional Evaluation & Certification Board. Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością działania i zarządzania ryzykiem.

Paul Reich
Paul Reich
Ekspert/ Prawnik

Paul Reich, prawnik w kancelarii TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k. Ukończył studia prawnicze na Humboldt-Universität zu Berlin w Berlinie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku niemieckim, w szczególności w zakresie prawa transportowego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Doradza w zakresie organizacji i prowadzenia działalności w Niemczech i prowadzi pełną obsługę prawną polskich inwestorów w Niemczech. Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV).

Paweł Łazarewicz
Paweł Łazarewicz
ekspert/Radca Prawny

Radca prawny, komplementariusz w spółce TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA NIEDŹWIECKI ŁAZAREWICZ SP. K. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale prawa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu.

Maciej Maćkowiak
Maciej Maćkowiak
Ekspert

Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Od ponad 10 lat związany z branżą TSL. Współautor m.in. międzynarodowej kampanii na rzecz walki z kradzieżami w transporcie realizowanej przez Platformę Trans.eu w całej Polsce. Przez 7 lat odpowiedzialny za rozwój portalu Trans.INFO, który przyciąga miesięcznie ponad 1 mln czytelników z branży transportowo-logistycznej w 7 krajach. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Marketingu w FourKites, Inc.  Prywatnie pasjonat sportów siłowych i dobrego kina.

Szymon Knychalski
Szymon Knychalski
ekspert

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży transportowej (Platforma Trans.eu), e-commerce (Neonet) oraz medialnej (money.pl) łączy obecnie jako CEO i redaktor naczelny trans.info – europejskiego serwisu dla transportu i logistyki odwiedzanego przez ponad 1 000 000 użytkowników miesięcznie. Ewangelista praktycznego wykorzystania danych w ramach idei logistyki 4.0.

Dr Paweł Trębicki
Dr Paweł Trębicki
Ekspert

Business development manager Amerikas Category Land w Ikea, odpowiedzialny za transport drogowy IKEA w obu Amerykach. Poprzednio przez ponad 10 lat, dyrektor generalny Raben Transport oraz członek zarządu Grupy Raben. Ukończył Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk społecznych. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Wpływ technologii Informatyczno-telekomunikacyjnych i nowych modeli biznesowych na produktywność międzynarodowego przewoźnika drogowego”. Ukończył również program MBA na Europäische Wirtschaftshochschule Berlin. Ponad 20-letnią karierę zawodową związał z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i klienta. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących branży TSL. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Przewodniczy Radzie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP”. W 2019 r. uhonorowany odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dorota Olszewska
Dorota Olszewska
ekspert

Od czerwca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego . W latach 2019-2020 Kierownik Biura Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 2012 – 2018 Pełnomocniczka Zarządu, Manager Projektów i Komunikacji w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wcześniej pracowała w Krajowym Centrum ds. AIDS i Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Agendach Ministerstwa Zdrowia. W swojej pracy od początku ściśle związana z tematyką profilaktyki, edukacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Historia, a także Akademii L. Koźmińskiego na kierunku „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Wojciech Miedziński
Wojciech Miedziński
ekspert

Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Posiada 24. letnie doświadczenie menadżerskie w bankowości zbudowane na wszystkich poziomach korporacji zagranicznych i krajowych, w tym w Centralach banków oraz rozproszonych strukturach sieci sprzedaży. Od 15 lat, silnie związany z obszarem bankowości korporacyjnej dla firm. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału, następnie przez 10 lat, w Banku Zachodnim WBK. S.A. będąc Dyrektorem Regionu Centrum współtworzył i zarządzał siecią oddziałów subregionu północnego Mazowsza z silną specjalizacją w obszarze sprzedaży produktów dla segmentu MŚP. W latach 2010-2014, w Centrali Banku Pocztowego S.A. zajmował kolejno stanowiska Z-cy Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych ds. Sieci Sprzedaży, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i wreszcie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży Bankowości Instytucjonalnej i Rozliczeniowej, odpowiadając za linie biznesowe: Korporacyjną, MSP, Mikroprzedsiębiorstw, Mieszkalnictwa, JST oraz FPiOPP. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, w latach 2014-2019 pracował w Banku BNP Paribas S.A., najpierw na stanowisku Dyrektora stołecznego Centrum Finansowego ds. SME, następnie w Centrali banku w Pionie Klientów Biznesowych, odpowiadając za obszar Wsparcia Sprzedaży Sieci i wreszcie Z-cy Dyrektora Regionu Wschodniego ds. Bankowości Biznesowej.
Jest absolwentem studiów w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola (MPA), Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz ICAN Institute. Wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów dot. Współpracy Przedsiębiorstwa z bankiem, Zarządzania finansami, Teorii Organizacji i Zarządzania, Komunikacji interpersonalnej oraz technik negocjacji.

Dr hab. Halina Brdulak
Dr hab. Halina Brdulak
ekspert

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes” Członkini Rady Programowej United Nations Global Compact oraz ekspertka UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast. Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 25 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i firmą Clue. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Magdalena Mitręga
Magdalena Mitręga
ekspert

Specjalista ds. ubezpieczeń transportowych. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z branżą ubezpieczeniową związana od 2012 roku. W latach 2013-2016 Młodszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TUiR Allianz S.A. Od 2017 roku Specjalista ds. Ubezpieczeń Transportowych w TU Wiener S.A. Vienna Insurance Group, gdzie odpowiada za przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie: odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, spedytora oraz ubezpieczenia mienia w transporcie – cargo. Dodatkowo zaangażowana w proces wdrożenia produktu: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportu intermodalnego.

Artur Lysionok
Artur Lysionok
Ekspert

Przedsiębiorca, dziennikarz, tłumacz, specjalista z zakresu mediów i content marketingu. Z branżą transportową związany od 10 lat. Autor licznych publikacji i raportów, poświęconych międzynarodowym relacjom transportowym oraz marketingu w branży TSL. Redaktor serwisu Trans.INFO i właściciel agencji Content 24, specjalizującej się w marketingu w branży transportowej. Prywatnie mól książkowy i miłośnik rocka.

Dr hab. Jarosław Brach
Dr hab. Jarosław Brach
Ekspert

Od lat zajmuje się różnymi aspektami – ekonomicznymi, technicznymi i prawnymi – transportu drogowego. Autor pięciu własnych monografii, współautor kolejnych czterech. Autor ponad 70 artykułów naukowych oraz kilku tysięcy artykułów opublikowanych w prasie fachowej i branżowej. Jeden z największych krajowych niezależnych autorytetów w dziedzinie wojskowego transportu drogowego. Od dawna współpracuje z renomowanymi krajowymi instytucjami badawczymi, jak Keralla. Współpracuje blisko z największymi wytwórcami pojazdów użytkowych. W pracy naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmuje się m.in. tematyką Mobilności 4.0, Pojazdu Użytkowego 4.0, Transportu 4.0. technologiami wielogałęziowymi, zagadnieniami związanymi z wdrażaniem zestawów drogowych klasy LHV i MLHV – SEC, logistyką ostatniej mili oraz ekologizacją transportu. Wraz ze swoim zespołem badawczym pracuje m.in. nad ekologizacją i wzrostem efektywności przemieszczania w ramach tzw. zielonego inteligentnego miasta.

Dr Michał Tuszyński
Dr Michał Tuszyński
ekspert

Wykładowca akademicki w zakresie polityki transportowej, ekonomiki transportu i systemów logistycznych. Autor publikacji dotyczących m.in. branży TSL i rozwoju gospodarczego. W spółce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zajmuje się problematyką planowania strategicznego i rozwojem TEN-T. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doktor nauk ekonomicznych. Gdynianin w czwartym pokoleniu.

Mateusz Pycia
Mateusz Pycia
ekspert

Założyciel i CEO Globkurier.pl, platformy ukierunkowanej na digitalizację procesów transportowych i logistycznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mówca na Web Summit, Europejskim Kongresie Gospodarczym, Young G20, członek międzynarodowej organizacji przedsiębiorców YES, członek Eizby, jak i Regionalnej Izby Gospodarczej. Świadomy ważności działań CSR, poprzez projekty GlobKurier.pl wspiera organizacje i fundacje tj. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Partner sieci punktów paczkowych GlobBox.net.

Joanna Porath
Joanna Porath
Założycielka i prezeska AC Porath Sp. z o.o.

Absolwentka Master of Business Administration. Magister inżynier Transportu oraz Magister towaroznawstwa. Podczas swojej wieloletniej aktywności w sektorze TSL nabrała doświadczenia w codziennej pracy spedytorów i logistyków, a także ich podwykonawców. Dzięki swojej wiedzy w dziedzinie celnej pomaga w usprawnianiu procesów celnych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach. Doświadczona dyrektor w sektorze TSL z szerokimi kompetencjami, łączącymi zarządzanie i rozwijanie biznesu w zakresie usług celnych, spedycji morskiej i intermodalnej oraz frachtu lotniczego. Swoje zawodowe doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce, jak i Niemczech obsługując rynki całej Europy.

dr hab. inż. ADAM KOLIŃSKI
dr hab. inż. ADAM KOLIŃSKI
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki

Ekspert z zakresu efektywności procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności przepływu informacji w łańcuchach dostaw. Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Główny Specjalista ds. rozwoju logistyki w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Kierownik i wykonawca międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczo-rozwojowych, naukowo-badawczych i innowacyjnych. Od wielu lat zajmuje się analizami z zakresu controllingu logistyki oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu controllingu, efektywności procesów logistycznych oraz systemów informatycznych zarządzania.

dr Jacek Karcz
dr Jacek Karcz
Head of Market Development Eastern Europe

Praktyk branży, Doktor Nauk Ekonomicznych ze specjalnością w logistyce i jakości. Entuzjastyczny, zmotywowany, zorientowany na sukces, dobrze wykształcony profesjonalista. Posiadający ponad 15 lat doświadczenia praktycznego w strukturach operacyjnych, sprzedaży i marketingu w firmach branży TSL (BLG Logistics, Gruber Logistics, DHL, TNT, CAT LC, Arcese). Tworzył i zarządzał zespołami sprzedażowymi i operacyjnymi w międzynarodowych strukturach (Polska, Niemcy, Włochy, Rumunia, Austria, Turcja, Czechy). Zarządzał budżetami sprzedaży usług logistycznych na poziomie 120 milionów Euro rocznych przychodów. Pracował z największymi producentami i firmami handlowymi (m.in. Amazon, Amica, Beiersdorf, Can-Pack, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Ciech S.A., Decathlon, Jacobs Douwe Egberts, Liberty Steel, Mondi Paper, Pepco, Procter&Gamble, ThyssenKrupp, VW Group). Prezentuje nowoczesny i energiczny styl pracy. Osoba silnie zorientowana zarówno na klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Od ponad 5 lat związany z działalnością szkoleniową i naukową.

Artur Olejniczak
Artur Olejniczak
Wykładowca Wyższa Szkoła Logistyki

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży Transport, Spedycja, Logistyka. Z zaangażowaniem dzieli się swoją ekspercką wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Jest cenionym Moderatorem i Keynote Speakerem największych branżowych konferencji. Dyplomowanym Trenerem Biznesu i Wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Współorganizował Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Od wielu lat bacznie obserwuje i recenzuje wydarzenia oraz nowości branży TSL i KEP. Jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma LOGISTYKA, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolita, MSP i innych fachowych czasopism. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z szeroko pojętą logistyką. Znany z uśmiechu (pozytywnego podejścia do ludzi), barwnego języka oraz charyzmatycznej osobowości. Z pasją, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem realizuje podejmowane projekty skutecznie stosując strategię win-win.

Mirek Gral
Mirek Gral
Wiceprezes oraz Partner w Last Mile Experts Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat związany z branżą KEP, przeszedł wszystkie szczeble działalności operacyjnej od stanowiska kuriera po dyrektora operacyjnego UPS Polska. W 1992 rozpoczął pracę jako kurier dla przedstawiciela Japońskiej sieci kurierskiej Overseas Courier Services w Polsce. Od 1996 pracując w strukturach M.S. Stolica odpowiadał za działania operacyjne i współpracę z międzynarodowymi sieciami kurierskimi OCS, Airborne Express, FedEx, Aramex, GDA oraz Net Express. W 2005, po przejęciu M.S. Stolica przez UPS, rozpoczął wdrażanie i kompleksową integrację procesów operacyjnych. Zarządzał wieloma projektami UPS zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2010 -2011 koordynował reorganizację sieci dystrybucyjnej i budowę centralnej siedziby oraz sortowni przesyłek UPS na terenie Szwecji. W latach 2011-2012 jako regionalny koordynator UPS EMEA był współodpowiedzialny za integrację operacyjną UPS z firmą Kiala, w wyniku której została stworzona sieć PUDO pod nazwą „UPS Access Point”. W latach 2014-2015 koordynator budowy centralnej sortowni UPS Polska w Strykowie oraz reorganizacji sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Od 2015 do końca 2019 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego UPS Polska zarządzając kompleksową operacją kurierską, transportem drogowym i lotniczym, działaniami w agencji celnej oraz działem BHP ściśle współpracując z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Od początku 2020 jako konsultant w firmie Last Mile Experts doradza klientom branżowym oraz inwestorom finansowym w kwestiach strategicznych i operacyjnych, koncentrując się na audytach, wsparciu procesów M&A, optymalizacji ostatniej mili oraz procesach operacyjnych branży KEP zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. W październiku 2021 objął stanowisko wiceprezesa i został partnerem w Last Mile Experts, jest też współzałożycielem Last Mile Deals, która pomaga firmom branży KEP w zakresie pozyskiwania inwestorów i/lub finansowania. Specjalizuje się w opracowaniu modeli operacyjnych dla dostaw/odbiorów przesyłek poza domem (out of home) dla punktów odbiorów (PUDO) oraz automatów paczkowych (APM) dla operatorów logistycznych, platform e-commerce oraz re-commerce. Współautor raportów „Out of home Europe – PUDO and parcel lockers”, “Green Last Mile Europe”.

Sylwia Jagódka
Sylwia Jagódka
ekspert

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – ekspert rynku nieruchomości przemysłowych. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom w zakresie doboru optymalnych powierzchni przemysłowych, z sukcesem usprawniając procesy i zachęcając do modernizacji. Aktywnie promuje Polskę jako atrakcyjne miejsce inwestycji, m.in. za pośrednictwem publikacji i wirtualnych wizyt lokalizacyjnych oraz poleca importerom wysokiej jakości polskie produkty. Na swoim koncie ma doradztwo w zakresie pozyskania kilkuset tysięcy mkw nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Prowadzi konferencje i debaty z czołowymi przedstawicielami największych firm deweloperskich i logistycznych. Stale aktywnie współpracuje z wiodącymi producentami, firmami działającymi w sektorze e-commerce oraz logistykami w zakresie bieżącej obsługi ich zapotrzebowania na powierzchnię oraz pozyskiwania klientów w postępowaniach przetargowych. Sprawne łączenie potrzeb dostawców towaru z możliwościami podmiotów branży TSL, pozwala im na szybkie uzyskanie efektu synergii.

Andrzej Banucha
Andrzej Banucha
EKSPERT

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Strategiczne oraz Uniwersytetu w Saragossie. Dyrektor odpowiedzialny za obszar Strategii oraz Relacji Inwestorskich w PKP CARGO S.A., największym operatorze przewozów towarowych w Europie Środkowej. Zawodowo zajmujący się swoją pasją – zarządzaniem i planowaniem strategicznym. Przed dołączeniem do PKP CARGO konsultant ds. strategii w globalnych firmach doradczych Bain & Company oraz PwC, a także w polskim butiku konsultingowym Krios. Wielki zwolennik zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami opartego na ciągłej transformacji dążącej do długookresowej maksymalizacji przewag konkurencyjnych.

dr Piotr Sosnowski
dr Piotr Sosnowski
EKSPERT

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Adiunkt przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej menadżer ds. logistyki i zakupów w polskim przedsiębiorstwie dystrybucyjnym związanym z największą grupą zakupową sektora HVAC w Europie oraz analityk w globalnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W pracy naukowej obecnie zajmuje się: łańcuchami dostaw obiegu zamkniętego, współpracą środowiskową z dostawcami oraz koncepcją Green Purchasing. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zakupami, budowania relacji z dostawcami oraz zarządzania środowiskowego w łańcuchu dostaw. Autor raportów i ekspertyz w obszarach handlu międzynarodowego, polityki gospodarczej oraz polityki przedsiębiorstwa. Jego artykuły ukazywały się m. in. w miesięczniku „Rzeczy Wspólne”, na portalach Bankier.pl, Forsal.pl, WNP.pl, Portalsamorzadowy.pl oraz Merytoryczny.pl. Koordynator regionalny programu TOP YOUNG 100, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Forum ISO 14000. Uczestnik międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego SMART WATER DOMAIN oraz krajowych projektów naukowych. Uczestnik projektu międzynarodowego FOODNET ECO-NETWORK. Uczestnik debat organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, spółkę Fratria oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Prowadzi szkolenia z zakresu logistyki i zarządzania zakupami m. in. dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz Wydziału Zarządzania UŁ. Główne obszary zainteresowań: gospodarka, logistyka i handel międzynarodowy.

Magdalena Magnuszewska
Magdalena Magnuszewska
ekspert

Ukończyła z wyróżnieniem studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a w 2018 Executive Program na Stanford. Karierę zawodową rozpoczęła w Innova Capital w 2004 roku. Od tego czasu zdobyła doświadczenie na rynku private equity, biorąc udział w licznych projektach, w szczególności w obszarze technologii i Internetu w Polsce i w CEE. W funduszu pełniła również rolę lidera zespołu i mentora nowych talentów. Przez cały okres inwestycji była zaangażowana w wiele spółek portfelowych, gdzie pełniła rolę w Radzie Nadzorczej m.in. : Mercor, Meritum Bank, Libet, GTS, Emitel, Wirtualna Polska, NetSprint oraz INELO/OCRK. Od marca 2019 roku pełni funkcję CEO w Grupie Inelo – lidera w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla rynku transportu i logistyki. Grupa Inelo codziennie wspiera rozliczenia ponad 40,000 kierowców w ramach usługi OCRK i ponad 100,000 w ramach programu 4Trans oraz ponad 30,000 pojazdów w ramach telematycznego systemu GBox. Dodatkowo po przejęciu Marcos Bis w 2020 oferta Grupy Inelo została wzbogacona o system TMS uzupełniając rozwiązania w modelu one-stop-shop, tak aby firmy transportowe znalazły w portfolio Inelo kompleksowe produkty i usługi.

Jakub Walczak
Jakub Walczak
EKSPERT

Ekspert z zakresu transportu kolejowego z/do Chin oraz transportu intermodalnego. Związany z branżą TSL od ponad 13 lat, jeden z pierwszych Menedżerów w Polsce odpowiedzialny za transport i spedycję kolejową z Chin. Współtwórca operatorskiego połączenia intermodalnego między Polską, a Wielką Brytanią. Prowadzi cykliczne wykłady z zakresu spedycji dla studentów m.in. Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Autor wielu artykułów na temat transportu kolejowego i intermodalnego opublikowanych w cenionych portalach branżowych. Aktualnie jest odpowiedzialny za transport kolejowy i rozwój nowych połączeń intermodalnych w całej Europie w C.H. Robinson.

Marcin Żurowski
Marcin Żurowski
EKSPERT

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, od lat 90 związany z transportem morskim i lotniczym. Od samego początku związany najbardziej z transportem jednostek intermodalnych. Obecnie prowadzi firmę doradczą LOGMAR zajmującą się przygotowywaniem firm do rozpoczęcia aktywności na polu transportu intermodalnego. Doradztwo to, skierowane jest zarówno dla przewoźników kolejowych i samochodowych, załadowców, jak i również dla operatorów terminali. Głównym zadaniem jest przygotowywanie kadry oraz wprowadzenie nowych metod sprzedażowych, budżetowania i prognozowania wyników. W przeszłości zarządzał głównymi firmami związanymi z transportem intermodalnym. Od wielu lat wprowadza na rynek nowe połączenia intermodalne, które funkcjonują do dziś i dynamicznie się rozwijają. Projektuje i konsultuje projekty terminali jak również przygotowuje modele oraz symulacje takich przedsięwzięć.

Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
EKSPERT

Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej. Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie administracją państwową. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje doradzając podmiotom pozarządowym oraz MŚP. Naukowo zajmuje się klasyczną strategią oraz rozwojem kultury strategicznej. Na co dzień pracuje w branży logistycznej gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym oraz współpracą z partnerami zagranicznymi.

Natalia Janiszewska
Natalia Janiszewska
EKSPERT

Absolwentka Ukrainistyki oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez dwa lata związana z Fundacją Truckers Life, gdzie pełniła rolę rzecznika prasowego. Wcześniej współpracowała z wrocławskimi agencjami reklamowymi gdzie zajmowała się marketingiem 360 oraz startupami, w których koordynowała działania marketingowe dla platform SAAS i aplikacji mobilnych. Entuzjastka aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. Aktualnie prezes trans.iNFO – największego ogólnoeuropejskiego portalu informacyjnego dla branży transportowo – logistycznej.

Grzegorz Kaczmarczyk
Grzegorz Kaczmarczyk
Ekspert

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie. Ekspert ds. transportu towarowego w obszarze transportu drogowego. Specjalista do spraw przewozu ładunków ponadnormatywnych w kraju i na świecie. Ponad 10-letnie doświadczenie w branży TSL. Trener-wykładowca na kursach z kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych kierowców.

JAROSŁAW BIAŁECKI
JAROSŁAW BIAŁECKI
EKSPERT

Absolwent Szkół Samochodowych w  Warszawie, samouk, ekspert, praktyk z przeszło 22 letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Większość czasu zawodowego uczestniczył w sprzedaży pojazdów dostawczych, ciężarowych i specjalistycznych. Pozostał przy tym praktykiem w prowadzeniu pojazdów powyżej 3,5 tony DMC posiadając zawodowe kategorie prawa jazdy A,B,C,E z kodem „95”. Odpowiadał za wprowadzanie na rynek środków transportowych zasilanych paliwami tradycyjnymi diesel, ale również zasilanych CNG, LNG i elektrycznych. Współpracuje z koncernami pojazdów ciężarowych oraz finansowych CFM. Współtworzył strukturę importerską dla nowego modelu MAN TGE i e-TGE na rynku polskim. Współtworzył projekty specjalnych modeli autobusów, platform na bazie pojazdów elektrycznych. Kilka lat zajmował się również zarządzaniem flotami pojazdów wraz z zakupami i administracją. Analizuje i optymalizuje koszty floty przy zastosowaniu systemów GPS i TMS. Znany z pozytywnego myślenia i szukania plusów w minusach oraz otwartej osobowości. Z zaangażowaniem i pasją podejmuje wyzwania skutecznie stosując strategie, procedury i wygranej po obu stronach. Miłośnik wszelkiej motoryzacji, techniki i majsterkowania. Czynnie uprawiający żeglarstwo, windsurfing i narciarstwo.

Michał Zięba
Michał Zięba
EKSPERT/RADCA PRAWNY

Partner zarządzający w kancelarii prawnej HANTON Szalc Zięba & Partnerzy. Radca prawny po ukończonej aplikacji radcowskiej w OIRP Warszawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora transportu kolejowego, infrastruktury i budownictwa. Jego doświadczenie obejmuje również obszar ubezpieczeń i likwidacji szkód w transporcie drogowym. Doradza przedsiębiorstwom intermodalnym oraz spedytorom w rozwiązywaniu kluczowych problemów na styku prawa i biznesu.  Doktorant na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej w obszarze interoperacyjności systemu kolei i zarządzania ryzykiem. Prelegent w licznych konferencjach branżowych oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Reprezentował Polskę w strukturach Rady Zarządzającej Agencji Kolejowej UE, NSA Network oraz jako ekspert Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy.

Kamil Słabosz
Kamil Słabosz
EKSPERT

Spedytor w transporcie drogowym, międzynarodowym. Z branżą TSL związany od kilku lat. Swoją przygodę w spedycji rozpoczynał bez doświadczenia. Obecnie specjalista w zakresie organizacji wysyłek ekspresowych na obszarze całej Europy. Swoją wiedzę na temat branży czerpie z codziennej praktyki przy obsłudze zarówno małych klientów jak i operatorów logistycznych, przy współpracy z kontraktowymi przewoźnikami. W swojej pracy podkreśla wartości skutecznej kooperacji, dobrej organizacji oraz profesjonalizmu.

Jarosław Woźniak
Jarosław Woźniak
ekspert

Z rynkiem transportem związany od 20 lat. Obecnie pracuje jako specjalista w firmie o profilu transportowo-spedycyjnym. Odpowiedzialny za monitorowanie pracy kierowców, nadzorowanie floty pojazdów, zapewnienie efektywnego zaplanowania przewozów i dbanie o zrealizowanie zleceń. W obszarze jego zainteresowań mieści się dystrybucja artykułów spożywczych. Prywatnie zainteresowany motoryzacją i przewozami wielkogabarytowymi.

Sławomir Kłos
Sławomir Kłos
ekspert

Posiada ponad 11 lat doświadczenia w branży TSL. Swoją wiedzę zdobywał zarówno w lokalnych firmach transportowych jak i u największych międzynarodowych operatorów logistycznych. W 2020 r. dołączył do struktur Uber Freight w Europie jako Country Manager. Obecnie buduje wraz ze swoim zespołem w regionie CEE świadomość w obszarze visibility i korzyści jakie płyną z tego rozwiązania dla firm transportowo-spedycyjnych. Cel na najbliższe lata – pomóc polskim firmom wejść na drogę digitalizacji i przygotować je na rynkowe wyzwania jutra!

Przemysław Piętak
Przemysław Piętak
ekspert

Przemysław Piętak jest związany z branżą łańcucha dostaw i logistyki od blisko 20 lat. Pracował zarówno po stronie producenta (Grupa Żywiec/Heineken), firm konsultingowych (Roland Berger, jak i firm logistycznych (CEVA Logistics/HUB Logistics). Współpracował z klientami m.in. z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Przemysław jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W sierpniu 2021 r. dołączył do zespołu CBRE, gdzie odpowiada za utworzenie i rozwój działu doradztwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Supply Chain Advisory).

Andrzej Bułka
Andrzej Bułka
ekspert

Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska. Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ukończył też podyplomowe studia w zakresie psychologii przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także prestiżowy program dla wyższej kadry menedżerskiej Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School. Karierę zawodową rozpoczynał jako oficer marynarki handlowej. Z branżą TSL związany jest od kilkunastu lat, gdzie doświadczenie menedżerskie zdobywał w międzynarodowych firmach logistycznych. W 2010 roku stanął na czele firmy Fracht FWO Polska, którą do dzisiaj zarządza.

Przemysław Isalski
Przemysław Isalski
EKSPERT

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku logistyka. Z zawodem i branżą TSL związany od dziecka. W trakcie studiów pracował w rodzinnej firmie transportowej jako kierowca aut dostawczych do 3.5t, a później na solówkach dmc 12t. W latach 2000-2005 stawiał pierwsze kroki w spedycji. Karierę zawodową rozpoczął od firmy Raben gdzie pełnił funkcję dyspozytora krajowego. Od 2006 roku związany z Mandersloot pracując jako dyspozytor międzynarodowym, planer oraz kierownik działu transportu. Ma za sobą roczna przygodę z Green Integrated Logistics – w której był operation managerem. Od 3 lat jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem wspólnie z 2 braćmi tworzy prężnie rozwijającą się firmę Isalscy. Aktywny pływak, triathlonista i pasjonat dobrej whisky.

Mariusz Kołodziej
Mariusz Kołodziej
ekspert

Ekspert transportu drogowego i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej UPSWING OPTIMIZE. Podnosi kompetencje operacyjne, menedżerskie oraz komunikacyjne, w zespołach zajmujących się spedycją i transportem drogowym. Jako konsultant optymalizuje pracę operacyjną oraz komunikację w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. Jako trener koncentruje się na zagadnieniach związanych z organizacją transportu drogowego. W interesujący i wartościowy sposób łączy wiedzę teoretyczną, z wieloletnim doświadczeniem, oferując swoim kursantom umiejętności, które mogą wykorzystać już następnego dnia, w swojej codziennej pracy. Związany z branżą TSL od 2007 roku.

Jakub Szałek
Jakub Szałek
dziennikarz, content expert w Trans.eu

Tworzy materiały dotyczące bieżących problemów branży transportowej (raporty, poradniki, webinary, podcast Świat Logistyki 4.0). Głównie skupia się na wyzwaniach z jakimi mierzą się przewoźnicy i kierowcy.

Radosław Bugaj
Radosław Bugaj
Założyciel MoveON! Consulting

Założyciel MoveON! Consulting, firmy konsultingowo-rekrutacyjnej specjalizującej się w branży TSL. Pasjonat i ekspert w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki związany z branżą od 2003 roku. Cenne doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych organizacjach Groupe Charles Andre, Codognotto Group, Huber Polska, Ekol Logistics, P&O Ferrymasters, Takeda Pharmaceutical i C&C Logistics/Brivtic Ireland. Absolwent uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz The Chartered Institute of Logistics & Transport w Dublinie, a także Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i WSB Merito w Chorzowie. Posiada dyplom zawodowy spedytora – FIATA Diploma in Freight Forwarding, Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy oraz ICAN Business Advisor™Coaching wydany przez ICAN Institute. Obecnie odpowiada za rekrutację specjalistów dla branży TSL. Obsłużył ponad 85 firm rekrutując 250 specjalistów.

Wacław Kowalski
Wacław Kowalski

Manager posiadający 16 lat doświadczenia w działach handlowych średnich i dużych przedsiębiorstw. Pierwszy okres kariery zawodowej to praca na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży oraz kierownika sprzedaży obejmującego region południowej polski w branży FMCG. Od 12 lat związany z branżą TSL. Posiada doświadczenie produktowe związane z takimi usługami jak drobnica krajowa, FTL i LTL międzynarodowy min. w takich firmach jak Spedimex, FM Logistic Polska czy Axell Logistics. Ostatnie lata to praca na stanowiskach managerskich związanych ze sprzedażą i kreowaniem rozwiązań dla logistyki kontraktowej i magazynowania. Absolwent wyższych studiów o kierunkach zarządzanie i marketing oraz logistyka w biznesie. Ukończył specjalistyczne kursy sprzedaży min. Sandler Training i indywidualne konsultacje w warszawskim Business Studio. Obecnie związany z firmą Paul Schockemöhle Logistics Polska, jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie nowego biznesu i budowanie sieci nowych oddziałów w Polsce.

Martyna Siemiaszko
Martyna Siemiaszko
Business Development Manager

Aktualnie Business Development Manager w firmie transportowo-spedycyjnej Tomasz Bochenek działającej na rynku międzynarodowym od 1997 roku, dysponującej flotą 100 pojazdów ciężarowych i 120 naczep o różnej specyfikacji, m. in. mega, coilmulda czy platforma. Wcześniej Freight Forwarding Department Manager w firmie Sachs Trans International, gdzie zarządzała ponad trzydziestoosobowym zespołem spedytorów i dyspozytorów, a dodatkowo pełniła funkcję Branch Manager w firmie MAK International Transport, która dysponuje cysternami chemicznymi. Ekspert z zakresu działań operacyjnych w międzynarodowym transporcie drogowym. Przez dwa lata pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem certyfikowanym przez TAPA EMEA, certyfikatem TAPA TSR1, który wdrożyła oraz nadzorowała w firmie. Posiada zawodowy dyplom spedytora FIATA wydany przez FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations. Jednym z jej głównych zadań jest nadzór nad działaniami operacyjnymi, rentownością floty oraz rozwijanie działu handlowego w firmie. Realizuje to dzięki przekonaniu, że organizacja to ludzie i zdecydowanie stawia na budowanie relacji w zespole.

Wiesław Ziemianek
Wiesław Ziemianek
ekspert

Absolwent kierunków nauki polityczne, prawo oraz administracja. Specjalista w obszarze bezpieczeństwa publicznego w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie pracy w organach kontroli przewozu drogowego. Wieloletni biegły sądowy z zakresu odczytu wskazań i zapisów tachografów. Certyfikowany doradca ds. przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA). Wykładowca akademicki. Wykładowca w Centralnym Ośrodku Kształcenia Inspekcji Transportu Drogowego. Wykładowca/trener z obszaru przewozów drogowych i ruchu drogowego, m. in. na kursach zawodowych dla kierowców oraz kursach przygotowujących do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym osób oraz rzeczy. Członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Członek Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Publicznego przy Staroście Kłodzkim. Odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi m. in.: „Zasłużony dla Transportu RP”, „Zasłużony dla Służby Celno – Skarbowej”, Brązowy medal za długoletnią służbę. Reprezentant Inspekcji Transportu Drogowego na konferencjach oraz spotkaniach międzynarodowych (m. in. na Węgrzech, w Czechach oraz Niemczech). Prelegent na konferencjach naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie. Konsultant rozwiązań w zakresie działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autor publikacji poświęconych tematyce przewozów drogowych oraz bezpieczeństwa publicznego. Obecnie w trakcie przygotowywania dysertacji doktorskiej na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich zainteresowaniach zgłębia m. in. regulacje prawa wykroczeń oraz administracyjnego prawa gospodarczego a także prawa socjalnego w przewozach drogowych.

 

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI
KRZYSZTOF MATUSZEWSKI
ekspert

Ekonomista, biegły sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu transportu drogowego, doradca, autor artykułów i komentarzy do prasy branżowej oraz opinii i ekspertyz sądowych i prokuratorskich z zakresu m.in.: utraconych korzyści finansowych, wyceny przedsiębiorstw transportowych, dokumentacji przewozowej (listy CMR, zlecenia transportowe), międzynarodowego i krajowego transportu drogowego (przepisy prawa polskiego, unijnego oraz krajów wschodnich – m.in. Rosja, Białoruś, Kazachstan), postępowań reklamacyjnych m.in w szkodach w transporcie, opłat drogowych i infrastruktury drogowej, ograniczeń w ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów ciężarowych. Przeprowadza również sądowe i pozasądowe audyty mocowania i pakowania ładunków na naczepach. Na co dzień doradza firmom w prowadzeniu działalności transportowej oraz  realizuje projekty analityczne m.in.: z zakresu kosztów i infrastruktury drogowej. Swoje ponad 22 letnie doświadczenie zawodowe zdobywa współpracując m.in: z wieloma firmami transportowymi, spedycyjnymi, ubezpieczeniowymi oraz kancelariami prawnymi, z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD), na salach sądowych, a także uczestnicząc na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach i szkoleniach transportowych. Przez ponad 10 lat pełnił również funkcję w Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego w Genewie (IRU) jako Przewodniczący Komisji Ekonomicznej ds. transportu drogowego (CAE) oraz przez ponad 18 lat był członkiem Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (CSR). Współpracuje również z: MI – Ministerstwo Infrastruktury – członek zespołu ds. wdrażania e-CMR w Polsce, ITS – Instytut Transportu Samochodowego – analiza kosztowa przedsiębiorstw, GITD – Główny Inspektorat Transportu Drogowego – dokumenty przewozowe, GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – infrastruktura drogowa i graniczna, PBD – Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – od samego początku jako współzałożyciel w 2004 roku. Ukończył studia 2-stopniowe na kierunku ekonomiki ds. transportu i spedycji międzynarodowej. Rozmawia płynnie w języku polskim i angielskim – porozumiewa się również w języku greckim, niemieckim i rosyjskim.

Przemysław Wierzbicki
Przemysław Wierzbicki
ekspert

Od ponad 10 lat praktyk i pasjonat zarządzania zasobami ludzkimi. W swoim dorobku ma ponad 900 zakończonych sukcesem procesów rekrutacyjnych, głównie na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Zrealizował ponad 3 tys. godz. szkoleniowych i ponad 2 tys. godz. jako wykładowca akademicki. Od ponad 8 lat piastuje stanowiska HR Manager i HR Business Partner. Od początku 2020 roku HR Business Partner w dużej polskiej firmie spedycyjnej, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój organizacji i pracowników. Najbliższe jego sercu są tematy rekrutacji, rozwoju potencjału pracowników i employer brandingu.

Mikołaj Winkiel
Mikołaj Winkiel
ekspert

Chief Evangelist w Brand24. Profesjonalnie i hobbystycznie zajmuje się marketingiem, Internetem i mediami społecznościowymi, starając połączyć te tematy w jedność. Kilka lat w różnej wielkości agencjach marketingowych nauczyło go holistycznego podejścia do marketingu. Od 2011 roku w Brand24 zajmuje się obsługą kluczowych klientów, marketingiem i „ewangelizacją” branży reklamowej.

Magdalena Szaroleta
Magdalena Szaroleta
Dyrektor Sprzedaży Raben Transport

Od ponad 24 lat jest związana z Grupą Raben. Od 2010 roku obejmuje stanowiska dyrektorskie w firmie. Jest odpowiedzialna za rozwój kluczowych obszarów w organizacji: sprzedaży, obsługi klienta i transportu. Współtworzy strategię rozwoju organizacji, strategię komunikacji. Stwarza warunki, aby proces i relacje wzmacniały jakość świadczonych usług. Jest certyfikowaną negocjatorką, mentorką oraz trenerką, specjalistką filozofii lean, analizy transakcyjnej oraz holistycznego rozwoju osobistego i biznesowego. Swoje doświadczenia opiera m.in. na tym, że w branży transportowej przeszła całą ścieżkę kariery – od spedytora do członka zarządu.

Maciej Zwyrtek
Maciej Zwyrtek
ekspert

Dyrektor Generalny ds. Sprzedaży w Kuźnia Trans Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył stypendium zagraniczne Erasmus na National and Kapodistrian University of Athens w Grecji, ukończył studia podyplomowe Menedżer Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Executive Master of Business Administration (MBA) na Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej. Z branżą TSL związany jest od ponad 14 lat (poprzednio w DB Schenker i ESA Logistika Hitachi Transport System Group), a od 2013 roku pracuje w Kuźni Trans, gdzie odpowiada za obszary rozwoju sprzedaży, customer service i jakości.

Emilia Dębowska
Emilia Dębowska
ekspert

Z Panattoni związana od 7 lat, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest odpowiedzialna za włączanie praktyk zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej firmy, ESG, certyfikację Breeam, dążenie do osiągnięcia celu neutralności węglowej oraz transformację wizerunku magazynów przemysłowych. Jest absolwentką WSB-National Louis University (Marketing i Zarządzanie). Ukończyła także Business Sustainability Management na University of Cambridge oraz studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (zarządzanie produktem i usługami). Z branżą nieruchomości związana jest od ponad 15 lat w Europie i USA.

Mateusz Izdebski
Mateusz Izdebski
Kierowca zawodowy

Od najmłodszych lat fascynowały go samochody ciężarowe, a zwłaszcza ich operatorzy. Wykwalifikowani, by dojechać tam, gdzie nie każdy potrafi. Od wielu lat jest jednym z nich. Jazda na centymetry w trudnych warunkach to dla niego codzienność. Specjalizuje się w transporcie HDS. Aktualnie pracuje jako kierowca zawodowy w jednej z największych firm transportowych Szkocji.

Katarzyna Hlebowicz - Wojciechowska
Katarzyna Hlebowicz - Wojciechowska
ekspert

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na wydziale Chemii. Od 25 lat pracuje w Porcie Gdynia. W latach 1997-2003 – obejmowała stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, a od 2003 r. po dziś dzień piastuje funkcję Kierownika Działu Ochrony Środowiska.

Bartosz WIlga, MBA
Bartosz WIlga, MBA
ekspert

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni (Organizacja obrotu portowo-morskiego), Uniwersytetu Gdańskiego (Studium Zarządzania) oraz Programu Master Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Legitymujący się certyfikatem FIATA Diploma in Freight Forwarding oraz Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.Od 15 lat aktywnie działający na rynku spedycji ładunków skonteneryzowanych, doradztwa transportowego i transakcyjnego, przygotowania ładunku do transportu, bezpieczeństwa transakcji handlowych, dostarczania rozwiązań logistycznych jak i rozwiązań analityki biznesowej w spedycji.  Menedżer, od 10 lat sprawujący funkcje zarządcze (zespoły operacyjne jak i handlowe) w organizacjach świadczących usługi spedycyjne .

Paulina Eliasz-Pietrusewicz
Paulina Eliasz-Pietrusewicz
ekspert

Radczyni prawna w spółce Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. Absolwentka prawa oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Schule des Deutsches Recht (Szkołę Prawa Niemieckiego) przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców z branży transportowej. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw międzynarodowych, w szczególności egzekucją należności w Niemczech. Prowadzi szkolenia w zakresie zakładania oraz prowadzenia firmy w Niemczech. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych na gruncie Konwencji CMR oraz prawa przewozowego.

Michał Chochołek
Michał Chochołek
ekspert

Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, a także Filologii Angielskiej tamże. Manager i handlowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od 14 lat związany z branżą TSL, obecnie odpowiadający za rozwój produktu FTL w ruchu międzynarodowym w ramach paneuropejskich struktur Rohlig Suus Logistics. Poprzednio przez wiele lat związany z Grupą Raben. Na co dzień pracuje przede wszystkim z klientami spoza Polski i w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym. Specjalizuje się w transporcie FTL między innymi dla branży chemicznej oraz sektora e-commerce. Trener wewnętrzny, wielokrotny uczestnik programu Otwarta Firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a także Mentor w pierwszej edycji programu Top Young 100. Sukces w sprzedaży definiuje zawsze przez stopień własnego zaangażowania.

Damian Swoboda
Damian Swoboda
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Ekspert w dziedzinie systemów IT dla logistyki, z doświadczeniem w rozwoju produktu, marketingu i sprzedaży. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań technologicznych, które optymalizują procesy logistyczne i zwiększają efektywność operacyjną firm. W swojej pracy skupia się na analizie wymagań klienta oraz ciągłym doskonaleniu systemów IT, aby były niezawodne i dostosowane do potrzeb rynku. Potrafi skutecznie promować nowe technologie, prowadząc kampanie oparte na szczegółowych analizach rynkowych. Jego podejście jest oparte na klientocentryzmie i koncentruje się na dostarczaniu wartościowych rozwiązań odpowiadających na realne wyzwania klientów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Trans.eu Group S.A., Betacom S.A. , a obecnie pracuje w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Hubert Zaborowski
Hubert Zaborowski
ekspert

Współtwórca platformy GreenTransit i Członek Zarządu start-up’u SHM, zajmującego się cyfryzacją dokumentacji przewozowej (w tym eCMR) oraz wprowadzającego innowacyjne rozwiązania dla branży TSL. Wcześniej spedytor międzynarodowy oraz Członek Zarządu agencji pracy pomagającej znaleźć zatrudnienie osobom o ciężkiej sytuacji życiowej i zawodowej AJZA WORK GROUP. Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu, certyfikowany przez European Logistics Association, absolwent kierunku Obsługa Celna i Logistyka Międzynarodowa na Uczelni Techniczno-Handlowej
w Warszawie oraz wkrótce absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie Logistyką i Łańcuchami Dostaw. Z branżą transportu i logistyki związany od 8 lat. Współinicjator oraz Członek Forum eCMR działającego z ramienia organizacji GS1 Polska, mającego na celu wypracowanie konkretnych propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, które pozwolą na powszechne stosowanie elektronicznych listów przewozowych zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Reprezentant spółki SHM w Podgrupie ds. Transportu i Mobilności, działającej w ramach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji pod Ministerstwem Cyfryzacji. Autor wielu publikacji dotyczących cyfryzacji dokumentacji w branży TSL, pasjonat zastosowania nowych technologii w łańcuchach dostaw.

Patryk Grygiel
Patryk Grygiel
Manager rekrutacji

Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku zarządzanie oraz dwa kierunki studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania sprzedażą i prowadzenia szkoleń. Podczas studiów nauczyłem się jak podnosić standardy współpracy biznesowej, dowiedziałem się, jak wyglądają procesy w firmach, poznałem narzędzia jakościowe, lean management oraz zagadnienia z dziedziny ekonomii i finansów wraz z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem w tym system SAP.

Posiadam ponad 9 lat doświadczenia w sektorze usług dla biznesu, gdzie od ponad 6 lat pracuję w branży rekrutacyjnej. Z firmą Michael Page związany jestem od stycznia 2021 roku. Jako Manager odpowiadam za dywizję Sales&Logistics, gdzie prowadzimy rekrutacje na stanowiska starszych specjalistów, ekspertów oraz managerów średniego i wyższego szczebla z obszaru logistyki, oraz sprzedaży usługowej i IT na terenie południowo-zachodniej Polski.

Dawid Dajczak
Dawid Dajczak
Ekspert

Przygodę z profesjonalna logistyką zaczynał w 2009 roku, jednak tak naprawdę od zawsze mu ona towarzyszyła. Manager, wykładowca akademicki oraz wielki entuzjasta i pasjonat tej wspaniałej, umiejscowionej pomiędzy prawdziwą sztuką a praktycznym rzemiosłem branży- Logistyki. Jest przekonany, że to co dotychczas wiemy o logistyce to zaledwie koniuszek gigantycznej góry lodowej, zatopionej pod mętną taflą niewiedzy, w którą każdego dnia się zanurza aby ją zgłębiać. I sprawia mu to mega frajdę.

Agnieszka Szwaj
Agnieszka Szwaj
Ekspert

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz The Chartered Institute of Marketing, z wieloletnim doświadczeniem w branży technologicznej. W Webfleet odpowiada za komunikację i promocję firmy w Polsce oraz regionie Europy Centralnej. Wspiera projekty wdrożeniowe rozwiązań telematycznych u największych klientów i partnerów oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach ukierunkowanych na tworzenie i wprowadzanie nowych rozwiązań do zarządzania flotą. Prywatnie mama dwóch córek i zapalona miłośniczka tenisa oraz boksu, na który poświęca każdą wolną chwilę.

Konrad Dąbrowski
Konrad Dąbrowski
Prawnik

Prawnik, entuzjasta piłki nożnej i miłośnik Słowacji. W codziennej pracy zarządza transportem w Carrefour Polska skutecznie łącząc operacje, finanse i współpracę z klientem. Zawsze dąży do osiągnięcia najwyższych wyników, koncentrując się na silnej współpracy zespołowej, gdyż jednostki biorą udział w grze, a zespoły pokonują przeciwności. Jeżeli chcesz zapoznać się z nowoczesnym poglądem Konrada na transport, prawo i futbol to zapraszamy na jego autorski profil LinkedIn.

Łukasz Grajcar
Łukasz Grajcar
Ekspert

Założyciel i prezes zarządu w firmie Imex Logistics Sp. z o.o. Od 20 lat zawodowo zajmuje się transportem i logistyką na rynki nordyckie. Specjalizuje się w organizacji łańcuchów logistycznych i przesyłek drobnicowych. Doradca dla firm chcących rozpocząć swoją sprzedaż na rynkach skandynawskich. Doświadczony w zarządzaniu i budowaniu zespołów rozproszonych i strategii sprzedażowych.

Agata Horzela
Agata Horzela
Ekspert

Ekspert w GS1 Polska. Zajmuje się doradztwem w zakresie automatycznej identyfikacji opartej na kodach kreskowych. Jest ekspertem i szkoleniowcem z zakresu prawidłowej identyfikacji jednostek handlowych oraz pracuje nad możliwościami wdrożeń standardów systemu GS1 w branży transportu i logistyki. Prowadzi szereg projektów związanych z digitalizacją dokumentów w łańcuchu dostaw. Aktywnie działa na rzecz możliwości wykorzystywania elektronicznego listu przewozowego w Polsce. Autorka wielu artykułów i publikacji do czasopism logistycznych.

Kamil Zając
Kamil Zając
Ekspert/Socjolog

Z wykształcenia socjolog, specjalizujący się w wizualizacji danych transportowych i SEO. Z transportem związany od 2010 roku. Autor wielu infografik, artykułów – tworzonych także pod potrzeby SEO, publikacji i raportów branżowych z zakresu TSL, a także kolejowego transportu pasażerskiego. W szczególności zajmuje się opracowywaniem aktualnych statystyk, problematyką sztucznej inteligencji, współpracą z naukowcami oraz atrakcyjną wizualizacją danych w postaci autorskich infografik.

Joanna Tymińska
Joanna Tymińska
ekspert celny

Manager ds. marketingu i rozwoju firmy w AC Porath Sp. z o.o.
Ponad 14 lat doświadczenia w branży TSL. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i marketingu, specjalizuje się w tworzeniu kompletnych łańcuchów logistycznych dla transportu LCL, FCL oraz ładunków ponadgabarytowych. Kooperator do spraw współpracy z partnerami i klientami. Trener prawa celnego.
Wykładowca akademicki na kierunku Marketing oraz Logistyka.
Magister prawa i stosunków międzynarodowych.

Tomasz Gać
Tomasz Gać
Konsultant ds. elektromobilności

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – doświadczony konsultant biznesowy i ekspert ds. elektromobilności. Zajmuje się doborem aut i systemów ładowania dla firm, które chcą przejść na zeroemisyjne pojazdy, w szczególności specjalizując się w autach dostawczych, a od 2023 roku również ciężarowych. Tomasz Gać ma również doświadczenie w projektach wdrażania floty samochodów elektrycznych, a także infrastruktury ładowania wraz z instalacjami fotowoltaicznymi. Jest założycielem firmy EnergiaSłońca.pl oraz konsultantem dla firm takich jak InPost. Jest również gościem specjalnym na targach, gdzie prezentuje swoją wiedzę i praktykę w zakresie elektromobilności w sektorze publicznym i prywatnym. Pasjonat i propagator samochodów elektrycznych i OZE, których używa w swojej niewielkiej firmie kurierskiej QURIERS Przesyłki od ponad 10 lat.

Krzysztof Pusłowski
Krzysztof Pusłowski
Sales & Project Manager Poland Trimble Transportation

Od ponad 15 lat wspiera usługi dla branży transportowej w dziedzinie, nawigacji, lokalizacji, telematyki i oprogramowania IT. Doświadczenie zawodowe pozwala skutecznie wspierać rozwój cyfryzacji w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych w całej Polsce.