Autor: Kamil Zając

Chat GPT i sztuczna inteligencja to przyszłość TSL?

Chat GPT z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularny. Polski Instytut Transportu Drogowego dokładnie prześwietlił go w raporcie: „Czy Chat GPT zmieni transport”. Najważniejsze dane, perspektywy użycia w najbliższych latach w branży TSL, a także kierunki jego rozwoju omówili Marcin Tomkowiak i Kamil Zając w podcaście „O technologii na głos”, w cyklu „Obok logistyki”, w odcinku poświęconym sztucznej inteligencji i chatowi GPT. Jak będzie wyglądał transport ery chat botów?

Zalety Chat GPT

Pobierz raport „Czy Chat GPT zmieni transport?” [pobierz]

Chat GPT prowadzi dialog ze swoim rozmówcą

Chat GPT stworzony przez OpenAI jest chat botem, który jest narzędziem opartym na algorytmach sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Pozwala on na automatyzację generowanych odpowiedzi w sposób, aby były one maksymalnie zbliżone do konwersacji z realnym człowiekiem. Dąży do tego, aby rozmowa była prowadzona językiem zbliżonym do naturalnego. Głównym założeniem chat bota jest jego ciągłe doskonalenie się.

Chat GPT cały czas się uczy. Najlepiej to wychodzi, kiedy się z nim dialoguje. To samo dotyczy trafności jego odpowiedzi. Dopytujemy go, a on zdobywa dla nas coraz to kolejne informacje

wskazuje Kamil Zając, współautor raportu, specjalista ds. projektu Polskim Instytucie Transportu Drogowego.

Zasoby sieci stanowią źródło informacji dla Chat GPT

Chat GPT do prowadzenia dialogu używa danych powszechnie dostępnych w internecie. Jego baza stanowi zasób sieci do 2021 roku. W czasie rzeczywistym przeszukuje zasoby, dając rozmówcy pożądane odpowiedzi. W wersji płatnej baza jest bardziej aktualna. Od 14 marca 2023 roku dostępna jest już wersja Chat GPT 4.

Źródło: Statista

Chata GPT używają zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Jego premiera nastąpiła w listopadzie 2022 roku. Przebił się jak błyskawica. Według danych portalu Statista, opracowanych na podstawie badań realizowanych między grudniem a marcem, to w kwietniu 2023 roku ponad 2,85 mln Polaków korzystało z Chat GPT. Od grudnia 2022 ta liczba wzrosła o 2,3 tys. proc. Z kolei średni czasu spędzany na aktywności z chat botem to 34 minuty

– wylicza Kamil Zając.

Sztuczna inteligencja zmieni gospodarkę do 2035 roku

Autorzy raportu PITD: „Czy Chat GPT zmieni transport” wskazali, że

według szacunków Think Tanku Parlamentu Europejskiego, opublikowanych w 2020 roku, dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji do gospodarki wydajność do roku 2035 powinna wzrosnąć od 11% do 37%. Dodatkowo zaawansowane systemy sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku (między 1,5%, a 4%). Jednocześnie opisywane technologie będą miały znaczny wpływ na rynek pracy w przyszłości. Think Tank Parlamentu Europejskiego oszacował, że 14% miejsc pracy w krajach OECD można w wysokim stopniu zautomatyzować. Co więcej, kolejne 32% może stanąć w obliczu poważnych zmian

raport „Czy Chat GPT zmieni transport?”, s. 5.

Do czego wykorzystać chat boty w transporcie?

Narzędzia sztucznej inteligencji, a w szczególności chat boty mogą służyć, jako instrument do automatyzacji odpowiedzi na zapytania klientów. Chat zweryfikuje już podczas pierwszego kontaktu, czy dany kontrahent jest wiarygodny. Przefiltruje on dostępne na jego temat informacje w sieci. Co więcej, kolejną z zalet chata GPT jest optymalizacja trasy dostaw. Wykorzystuje on w czasie rzeczywistym informacje pogodowe, dane o wyłączeniach poszczególnych tras z użytku, informacje o świętach w danych państwach, itp. W szerokim zakresie jest on w stanie wspomóc spedytora podczas całego procesu decyzyjnego.

Chat GPT wydaje się być przyszłością branży. Jego zaletą jest korzystanie z szerokiej, wręcz nieograniczonej, bazy danych. Daje on esencję informacji w szybki, klarowny i bezpośredni sposób. Poprzez dialogowanie możemy doprecyzowywać jego odpowiedzi. W branży mówi się też coraz częściej o implementacji chat botów np. do TMS-ów. Choć nie jest to jeszcze stosowane, to klienci zaczynają się już o to powoli dopytywać

dodaje Kamil Zając.

Wyznaczając trasę przejazdu warto też mieć na uwadze rygorystyczne przepisy kabotażowe i cross-trade, nakazujące zjazdy według ściśle określonego czasu. Sztuczna inteligencja może zliczać i kalkulować w czasie rzeczywistym znacznie więcej różnorodnych kryteriów. Spedytor dostaje propozycję już z automatu uwzględniającą szereg zmiennych.

->  Podlaskie otwiera się na Kraje Bałtyckie

Chat GPT nie stanowi zagrożenia dla relacyjności zawodu spedytora

Spedycja w strukturze swojej pracy charakteryzuje się relacyjnością z innymi ludźmi. Narzędzia sztucznej inteligencji mogą stanowić wsparcie i odciążenie spedytora w powtarzalnych czynnościach, ale nie powinny go jednak zastąpić. Chat boty są narzędziem pomocnym przy wsparciu spedytora w pierwszym kontakcie z klientem. Dokonują researachu, pozwalając na przyspieszenie procesów zapoznania się. Spedytor przyszłości stanie się bardziej administratorem i analitykiem danych oraz operatorem systemów. Jednak do niego będzie należało wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji, za które będzie on nadal odpowiedzialny przed swoimi zwierzchnikami.

Gdzie tkwi granica bezpieczeństwa narzędzi sztucznej inteligencji?

Chat GPT korzysta wyłącznie z tego, co jest dostępne w sieci. Firmy chcące używać chat botów do swoich procesów nie będą się dzieliły zastrzeżonymi informacjami w internecie. Z kolei implementacja wewnętrzna, w oparciu o zamknięty obieg danych z firmy, pozwala na pracę z wiarygodnymi danymi i minimalizację ryzyka pomyłki, czy użycia błędnych danych. Zdecydowanie bardziej ryzykowne jest korzystanie z chat botów bazujących głównie na ogólnie dostępnej wiedzy. Jednak i tutaj jest sposób na większą weryfikację. Chat GPT oparty jest o metodę prowadzenia dialogu. Zadawanie mu krzyżowych pytań pozwala doświadczonemu rozmówcy na odróżnienie fake newsów od prawdy oraz na selekcję informacji. Co więcej, rankingi chat botów prowadzone są też pod kątem trafności udzielanych przez nie odpowiedzi. Firmy będą w przyszłości korzystały z bardziej wiarygodnych i sprawdzonych przez szereg użytkowników chat botów.

Prawne regulacje chat botów stają się faktem

Jak w przypadku każdej technologii rozwój narzędzi znacząco wyprzedza określenie ich ram działania, budząc w tym procesie szereg kontrowersji. Dostępne są już pierwsze legislacje odnoszące się do chat botów. U.S. Copyright Office, 16 marca określił swoje stanowisko, w kontekście ochrony wartości intelektualnej. Według niego tylko działo stworzone dzięki kreatywnej pracy człowieka lub za pośrednictwem jego twórczej modyfikacji może podlegać prawnej ochronie. Wytwory generowane przez sztuczną inteligencję nie są zatem własnością intelektualną w dotychczasowym rozumieniu prawnym. Z kolei Unia Europejska, 14 czerwca przyjęła propozycję „Aktu o sztucznej inteligencji”, w którym zdefiniowano 4 kategorie narzędzi sztucznej inteligencji usystematyzowane w oparciu o kryterium zagrożenia dla człowieka. Są to systemy niedopuszczalnego ryzyka, wysokiego ryzyka, generatywne systemy sztucznej inteligencji oraz systemy ograniczonego ryzyka.

Te ostatnie systemy muszą informować człowieka, że coś zostało wytworzone narzędziami AI. Człowiek nie może zostać wprowadzony w błąd. Musi mieć pewność z kim lub czym ma do czynienia

wskazuje Kamil Zając.

Więcej o regulacjach prawnych sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej znajdziemy w raporcie: „Czy Chat GPT zmieni transport?” w rozdziale 11. Warto także spojrzeć, jak do zagadnienia podeszły Chiny.

->  FreshMail, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Chiny najbardziej kompleksowo uregulowały kwestię sztucznej inteligencji

Jak podaje portal CyberDefence24, chińskie przepisy określono je na trzech płaszczyznach. Dotyczą one: algorytmów rekomendacji treści. Kolejnymi były regulacje generowania obrazów i tekstów. Z kolei w tym roku uregulowano kwestię generatywnej sztucznej inteligencji. Istotnym elementem prawnym są obowiązkowe i cykliczne audyty bezpieczeństwa. W Chinach funkcjonuje urząd regulujący sferę cyfrową. Co ciekawe, uregulowano zagadnienie dyskryminacji cenowej, zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w e-commerce oraz ochrony pracowniczej osób zarządzanych przez algorytmy.

Pobierz raport „Czy Chat GPT zmieni transport?” [pobierz]