Autor: Kamil Zając

Chat GPT to początek nowej ery w biznesie

Chat GPT odkąd został udostępniony użytkownikom w listopadzie 2022 roku, stale zwiększa swoje zasięgi i liczbę dziedzin, w których jest on wykorzystywany. Model GPT-3 firmy OpenAI przeszkolono w oparciu o 45 TB tekstu. Rewolucja technologiczna trwa na naszych oczach. Jak sztuczna inteligencja wpłynie na transport, spedycję, czy logistykę kontraktową? Polski Instytut Transportu Drogowego postanowił wziąć pod lupę perspektywy użycia chat botów i algorytmów sztucznej inteligencji w branży TSL, w najnowszym raporcie: „Czy Chat GPT zmieni transport?”. Przeglądu najważniejszych zagadnień raportu dokonali eksperci, podczas webinaru, będącego jego premierą. [POBIERZ raport]

Eksperci o raporcie: „Czy Chat GPT zmieni transport?”. Od lewej: Magdalena Puzyniak (moderatorka), Konrad Dąbrowski, Kamil Zając, Sylwia Jagódka, Damian Swoboda, Dawid Dajczak. [POBIERZ raport]

Chat GPT vs inne chat boty

Wśród użytkowników Internetu najczęściej pada hasło Chat GPT, które stało się wręcz synonimem dla całej rodziny chat botów. Jest to jednak tylko jeden z produktów dostępnych na rynku. Co więcej, mających też kilka wersji, płatnych (GPT-4) lub ogólnodostępnych. Według badań portalu Statista, przeprowadzonych w USA między marcem a kwietniem 2023 roku, najpopularniejszym chat botem okazał się Chat GPT. Wskazało tak blisko 30 proc. badanych. Jednocześnie 89 proc. z nich zadeklarowało chęć ponownego jego użycia. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze: Jesper Chat oraz GetGeine.

Czy Chat GPT zmieni transport, liczba jego użytkowników jest najpopularniejsza ze wszystkich chat botów

Chat boty dedykowane są do różnych funkcji. Jedne generują tekst w oparciu o pisemny dialog z użytkownikiem, inne odpowiedzialne są za tworzenie grafiki. Z kolei popularny DeepL zajmuje się tłumaczeniem zadanego tekstu na różne języki. W raporcie PITD opisano także zasady działania rankingu „Chat Bot Arena”, stworzonego, min. przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkley, zestawiającego ze sobą chat boty pod względem ich największej dokładności oraz skuteczności. [POBIERZ raport]

Źródło: Statista

Chat GPT to optymalizacja procesów

Eksperci branżowi wskazują, że chat boty idealnie sprawdzą się w takich procesach, jak: automatyzacja odpowiedzi na zapytania klientów, optymalizacja tras dostaw, czy zarządzanie zapasami. W logistyce kontraktowej mogą zajmować się optymalizacją układu magazynu.

Sztuczna inteligencja, w tym zastosowanie chat botów, może pomóc w osiągnięciu wyższej efektywności, ulepszając procesy w firmach. Może ona optymalizować trasy, czy zapotrzebowanie na paliwo. Algorytmy pozwolą na lepsze zarządzanie operacjami logistycznymi. W transporcie drogowym sztuczna inteligencja pomoże w budowaniu wizerunku innowacyjnej firmy, przewidywaniu problemów. Ważne jest, że analizując dużą ilość danych, wynajdzie problemy zanim urosną one do rangi kryzysowych

wskazuje Konrad Dąbrowski, Menedżer Transportu Carrefour Polska.

Spedycja w erze chat botów

Dobrze dobrane narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc spedytorom w planowaniu tras. Idealnym przykładem jest wyszukiwanie dobrych miejsc parkingowych, wyposażonych w pożądaną infrastrukturę. Można także oprzeć wyszukiwanie o prognozy pogody, unikając warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia na trasie.

W spedycji jest dużo powtarzalnych procesów i nikt ich nie lubi robić. Chat GPT może podpowiedzieć jakiego narzędzia lepiej użyć – takie najprostsze elementy. Może on wspomagać procesy wewnętrzne, w firmie, a także zewnętrzne. Przykładowo, jedne przedsiębiorstwo użyło chatów do zapytań o przewóz kontenerów. W rozmowie podawało się chatowi wymiary kontenera. On z kolei wyszukiwał ile to będzie kosztowało i wskazywał dostępność jednostek

przedstawia Dawid Dajczak, Program Manager of Chartering sennder.

Co z kolei z wiarygodnością kontrahenta? Chat boty mogą zdecydowanie przyspieszyć proces weryfikacji, łącząc ze sobą wiele zmiennych.

W spedycji możemy sprawdzić opinię o naszym podwykonawcy. Czy jest wypłacalny, dodać i sprawdzić jakie są o nim opinie w sieci. To wszystko jest legalnie dostępne w Internecie. Co więcej, spedytor może sprawdzić zarówno klienta, jak i podwykonawcę, poprzez działanie typu cross-check. Będzie to szybsze i pozwoli sprawdzić więcej podmiotów. Chat GPT może nam pomóc, ale decyzję wykonujemy my – ludzie i my ostatecznie za nie odpowiadamy

dodaje Dawid Dajczak.
Raport Czy chat GPT zmieni transport - pobierz

POBIERZ raport „Czy Chat GPT zmieni transport?”

Kto zyska a kto straci na upowszechnieniu chat botów?

Według szacunków Think Tanku Parlamentu Europejskiego, opublikowanych w 2020 roku wynika, że 14% miejsc pracy w krajach OECD można w wysokim stopniu zautomatyzować. Co więcej, kolejne 32% może stanąć w obliczu poważnych zmian. Najbardziej zagrożone miejsca pracy wydają się być w copywritingu, marketingu, czy wśród programistów niższego szczebla.

Głównym założeniem systemów sztucznej inteligencji jest optymalizacja procesów, a tym samym wygenerowanie oszczędności. Według przytoczonych w raporcie danych, 14 proc. miejsc pracy można zautomatyzować, a 32 proc. stanie w obliczu zmian. Przede wszystkim obszar obsługi klienta i suport techniczny. Chat boty skrócą czas odpowiedzi dla klienta. Odpowiedź człowieka wymaga chwili czekania. Zmieni się obszar marketingu, tworzenie i wysyłanie ofert, copywriting. Obszar edukacji jest dobrym polem dla chat botów. Chat GPT może być wirtualnym asystentem. Wdrożenie chatu jest wstanie generować oszczędności. Jest to inwestycja długofalowa i zaangażowanie zasobów. Zwrot na pewno będzie opłacalny dla firm

prognozuje Damian Swoboda, TMS Development Manager Betacom.

Optymalizacja vs ochrona strategicznych danych firmy

Każda firma zbiera i przetwarza szereg danych, stanowiących ich przewagę konkurencyjną. Ujawnienie tych zasobów do zasobów sieci może jednak przynieść więcej szkód, dając innym narzędzia do walki konkurencyjnej.

Jako broker mam szczegółowe dane, które zbieram i analizuję. Jest to podstawa mojej pracy. Nie wyobrażam sobie, aby takie dane ujawniać publicznie, np. chatowi. Zresztą on sam często odsyła nas do fachowców. Warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Wiarygodność, rzetelność i etyka jest ważna. Próbujmy i testujmy nowe narzędzia. Nie wszyscy chwalą się, że korzystają z chatów. Robią to tylko ci, którzy już coś sprawdzili w praktyce. Optymalizacja tak, eliminacja powtarzalnych czynności tak, ale oddanie sztucznej inteligencji znacznej kontroli, to raczej nie

zastrzega Sylwia Jagódka, dyrektor operacyjny Magazyny123.

Logistyka kontraktowa już dziś korzysta ze sztucznej inteligencji

Magazyny korzystają już dzisiaj z szeregu zaawansowanych technologii. Autonomiczne wózki, koboty do pickingu, to tylko jeden z przykładów.

Logistycy dokonują przeglądu łańcucha dostaw w systemie ciągłym. Znajdywane są wąskie gardła. Sztuczna inteligencja pomaga w lepszym ustawieniu towaru. Można ją zastosować przy lokowaniu towaru w magazynie, czy rozkładzie ścieżek. Już dziś wspomagają wystawianie faktur, Z drugiej jednak strony istnieje niepewność co do warunków prawnych. Kto ponosi odpowiedzialność? Kiedy naruszane są prawa autorskie? Wreszcie odpowiedzialność za błędne dane, mapy, itp. Możemy zapytać Chat GPT o najbardziej optymalny schemat. Jednak musimy wrzucić mu odpowiednie dane, dane techniczne. Pytanie, czy chcemy się dzielić wrażliwymi danymi oraz, czy przy takiej optymalizacji ekspert nie zrobi tego sprawnej

wskazuje Sylwia Jagódka.
Raport Czy chat GPT zmieni transport - pobierz

Akt o sztucznej inteligencji Unii Europejskiej

Unia Europejska rozpoczęła już działania prawne na rzecz uregulowania stosowania sztucznej inteligencji. W chwili zakończenia prac nad raportem, Parlament Europejski 14 czerwca 2023 r. przedstawił swoje stanowisko. Dalsze prace nad „Aktem o sztucznej inteligencji” będą prowadzone na szczeblu negocjacji międzypaństwowych. Wyróżniono 4 kategorie. Najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczą systemów AI niedopuszczalnego ryzyka, będącego zagrożeniem dla ludzi. Mają one zostać całkowicie zakazane. Kolejną grupą są systemy wysokiego ryzyka, mające podlegać ocenie przed wprowadzeniem na rynek. Trzecią grupą są generatywne systemy sztucznej inteligencji, mające informować użytkowników, że treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję wraz z poszanowaniem praw autorskich. Najbardziej liberalne regulacje będą dotyczyły systemów ograniczonego ryzyka, spełniających minimalne wymogi jeśli chodzi o przejrzystość.

->  Potencjał elektryfikacji floty

USA stawia mocno na ochronę praw autorskich

Z kolei w USA w kwestii ochrony praw autorskich jest już pierwsze oficjalne stanowisko właściwej agendy. Odmówiono już ochrony prawami autorskimi dzieła stworzonego w pełni przez algorytmy AI.

Stanowisko US Copyright Office, z 16 marca 2023 mówi wyraźnie, że sztuczna inteligencja nie może być uznana za twórcę lub współtwórcę utworu. Utwór chroniony prawem autorskim musi być wyłącznie efektem działalności ludzkiej. Jeśli człowiek posiada bezpośredni i kreatywny wpływ na działania sztucznej inteligencji lub kreatywnie modyfikuje efekty jej prac, to tylko wtedy dany utwór może zostać objęty ochroną. W świetle tego, za twórcę może być uznany wyłącznie człowiek. Efekty działań sztucznej inteligencji nie mogą podlegać ochronie prawno-autorskiej

dodaje Konrad Dąbrowski.

Dostępne narzędzia z możliwością ich rozszerzania

Dzisiejsze systemy TMS nie mają jeszcze na większą skalę zaimplementowanych chat botów. Jednak coraz częściej klienci dopytują się o takie możliwości.

Przy wdrażaniu TMS dużo firm zwraca uwagę na ten obszar. Sądzę, że za kilka lat wykorzystanie chat botów będzie powszechne. Jesteśmy pytani o taką przyszłą mapę drogową, o dalszy rozwój naszego narzędzia. Wykorzystanie AI to przyszłość. Realizujemy obecnie 2 projekty z NCBR. Chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Klienci chcą wiedzieć, jakie będzie ROI z tego

reasumuje Damian Swoboda.

Najlepsze chat boty tylko dla zamożnych firm?

Internet w pierwszych latach XXI wieku charakteryzował się dużym pluralizmem dostawców, portali, komunikatorów, itp. Z czasem doszło do koncentracji, którą widzimy w postaci tzw. GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), oferujących większość usług. Czy podobnie będzie z chat botami? Ryzykowne jest, że 2-3 graczy na rynku stworzy najlepsze narzędzia, oferowane za dużą cenę dla nielicznych. Kto będzie miał gorszego chat bota, ten będzie mniej konkurencyjny i wypadnie z rynku.

Najlepszą receptą na to jest wejście w technologię, kiedy jest rozdrobnienie jej oferentów. Warto korzystać już teraz, kiedy jest to powszechnie dostępne. Zalecam implementować je i uczestniczyć w rynku już dziś

przekonuje Sylwia Jagódka.
Raport Czy chat GPT zmieni transport - pobierz

POBIERZ raport „Czy Chat GPT zmieni transport?”

Patroni medialni

Trans.info, Globkurier, Eurologistics, Logistyka, fleetLOG, eTransport, Logistics Manager, Transport Manager

->  Załamanie rynku usług transportowych i nowa rzeczywistość

Czy Chat GPT zmieni transport? Pełne NAGRANIE debaty

Eksperci o Chat GPT w transporcie

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.