Autor: Kamil Zając

Co przyciąga kierowców do zawodu?

Zamiłowanie do jazdy i atrakcyjne zarobki najbardziej przyciągają chętnych do zawodu kierowcy. Takie wnioski można wysnuć na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych przez Grzegorza Kaczmarczyka wśród kierowców zawodowych. Co jeszcze jest atrakcyjnego w tym fachu? Co brać pod uwagę tworząc system motywacyjny?

Charakterystyka badanych

Wśród ankietowanych truckerów zdecydowanie dominowali mężczyźni, stanowiąc 95,3 proc. całej próby. W badaniu udział wzięły osoby ze wszystkich kategorii wiekowych, z których najwięcej legitymowało się stosunkowo młodym wiekiem, do 30 roku życia. Stanowili oni łącznie 52,3 proc., podzielonych na dwie kategorie. Najmniej liczną pięciolatkę odnotowano między 41 a 45 rokiem życia, bo zaledwie 5,8 proc. Wśród najstarszych, powyżej 50 roku, w badaniu znalazło się łącznie 16,3 procenta. Grzegorz Kaczmarczyk zapytał też o stan cywilny. Ma to znaczenie, ponieważ długie wyjazdy, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, mogą determinować do dłuższej aktywności w zawodzie. W związku małżeńskim pozostawało 41,9 proc. respondentów, a stanu wolnego było 52,3 proc.. Z kolei rozwiedzenie zadeklarowało jedynie 5,8 proc.

Kierowca zawodowy to ciekawa praca

Nie da się ukryć, że w opinii samych truckerów ich profesja należy do ciekawych. Zamiłowanie do jazdy wpłynęło na decyzję o podjęciu pracy w transporcie wśród 35,6 proc. ogółu badanych kierowców zawodowych. Istotnym czynnikiem wolicjonalnym było także zamiłowanie do podróżowania i możliwość zwiedzania innych krajów, jakie oferuje prowadzenie ciężarówki (12,8%). Drugą grupą czynników motywujących stanowiły bodźce ekonomiczne, takie jak: atrakcyjność zarobków, duża liczba dostępnych ofert pracy, czy możliwość świadczenia pracy w elastycznym czasie. Spośród nich, na pierwszy plan, wysunęła się wysokość oferowanych zarobków w transporcie. Atrakcyjną pensję wskazało 21,1 proc. osób, plasując ten czynnik na drugiej pozycji wśród najistotniejszych motywatorów. Łatwość znalezienia zatrudnienia podkreśliło też 20 proc. ankietowanych. Z kolei elastyczne godziny pracy, tylko dla 8,9 proc., miały wpływ na ich drogę zawodową.

->  ESG - wyzwania i szanse dla polskich firm transportowych - zaproszenie na Warsztaty

Pieniądze ważniejsze u osób wolnych niż żyjących w małżeństwie

Co ciekawe, osoby pozostające w stanie wolnym częściej wskazywały na zarobki, jako czynnik motywujący ich do podjęcia pracy (33,7%). Dla pozostających w sformalizowanych związkach było to tylko 10,5 proc. Wśród tych pierwszych ważniejszy jest też aspekt zamiłowania do samej jazdy, na który uwagę zwróciło 41,9%, badanych w stosunku do 30,2% dla żonatych/zamężnych osób.

Młodość to pasja i potrzeba zarobienia

Spośród najmłodszych grup truckerów, w wieku 18-24 lata, zdecydowanie na pierwszy plan wysunęła się pasja kierowania pojazdami i jeżdżenia. Wskazało tak 85,7 proc. ankietowanych w samej tylko opisywanej grupie wiekowej. Liczyły się też dla nich dobre zarobki, jakie może im zaoferować branża TSL (76,2%).

Czterdziestolatkowie chcą zwiedzać nowe kraje

Wśród ankietowanych kierowców po 40 roku życia, aż 70 proc. w grupie wiekowej 41-45 lat, pragnie, dzięki pracy, zwiedzać nowe miejsca. Cenią oni sobie też, bardziej niż inni, elastyczne godziny pracy.

Mnogość ofert pracy przyciąga kobiety

W badaniu wzięła udział zbyt mała liczba kobiet, aby móc uogólniać na całe środowisko truckerek. Jako ciekawostkę można odnotować, że 50 proc. respondentek wskazało, że rynek oferuje dużo pracy i to wpłynęło na rozpoczęcie pracy w branży TSL. Równie ważna dla nich jest także możliwość podróżowania po innych krajach, dzięki wykonywanemu zawodowi (także 50%).

Badania wsparciem dla systemów motywacyjnych w firmach

Dobra diagnoza potrzeb, poszczególnych grup kierowców zawodowych, może mieć duże znaczenie dla przewoźników, przy pracach nad tworzeniem przyszłych systemów motywacyjnych. Generalnie kierowcy lubią swoją pracę. Badanie ukazało, że odsetek miłośników jazdy nie spadał nigdy poniżej 50 proc. w dowolnej grupie wiekowej. Często przekraczał 60 proc., a wśród najmłodszych był z kolei najwyższy. Widoczne są różnice pomiędzy czynnikami motywującymi w różnych grupach wiekowych i nie zawsze na pierwszy plan wysuwają się pieniądze. W starszych grupach wiekowych tracą one nieco na znaczeniu, choć nie jest to równomierny spadek.