Autor: Bartłomiej Drążkiewicz

Czy łatwo znaleźć kierowcę do pracy? O rotacji w firmach transportowych

Ostatnie lata przyniosły zmiany na rynku pracy dla kierowców zawodowych w branży transportu, zaskakując nawet doświadczonych obserwatorów. Pomimo spadku zapotrzebowania na kierowców, rynek nadal odczuwa efekt niedoboru pracowników. Dane z raportu „Zarobki kierowców 2023. Bezpieczeństwo i infrastruktura parkingowa” wyraźnie wskazują tę tendencję, prezentując interesujące statystyki dotyczące zarówno braków kadrowych, jak i rotacji w firmach transportowych.

Ile w Polsce brakuje kierowców?

W 2023 roku, według szacunków Międzynarodowej Unii Przewoźników Drogowych (IRU), 7% stanowisk dla kierowców w Europie pozostało nieobsadzonych, a Polska zgłosiła deficyt 29 tysięcy kierowców. 

Spadek liczby Ukraińców w transporcie

Zauważalny jest także spadek liczby kierowców, głównie z Ukrainy. Według GITD w 2023 roku było 88,9 tys. świadectw kierowców pochodzących z Ukrainy.

Ta liczba spadła o 30% w stosunku do 2022 roku, co przełożyło się na to, że stanowili oni już tylko 55% kierowców z zagranicy. Związane jest to z sytuacją polityczną na wschodzie Europy. Co ciekawe, wzrosła natomiast liczba Białorusinów pracujących jako kierowcy w Polsce.

Czy firmy mają problem ze znalezieniem kierowcy?

Według danych z nowego raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, w 2023 roku tylko 1/4 przewoźników miała problem ze znalezieniem kierowcy, co oznacza znaczący spadek w porównaniu z poprzednimi latami. To zjawisko może świadczyć o ewolucji rynku pracy, gdzie popyt na kierowców nie jest już tak wysoki jak wcześniej. Większość firm znajduje kierowców w ciągu 1-3 tygodni, co jest znaczącym skróceniem czasu rekrutacji w porównaniu z poprzednimi latami.

Rotacja w firmach transportowych

Wzrost odsetka firm, które nie miały problemu z rotacją kierowców, oraz zmniejszenie liczby tych, dla których rotacja stanowiła utrudnienie, świadczy o zmieniającej się dynamice na rynku pracy. Jednak nadal istnieje grupa pracodawców (13%), dla których rotacja kierowców wpływa negatywnie na działalność firmy. Przyczynia się do mniejszej liczby realizowanych zleceń oraz problemów z utrzymaniem stałych klientów.

Gdzie szukać kierowców zawodowych?

Przewoźnicy najczęściej szukają kierowców na serwisach internetowych z pracą (40%) oraz poprzez rekomendacje innych kierowców (40%). To dwa najskuteczniejsze sposoby pozyskiwania nowych pracowników. Przewoźnicy określali skuteczność tych kanałów jako ponad 40%, co potwierdza efektywność takich działań w rekrutacji.

Skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie odpowiednich kandydatów oraz spadek liczby firm borykających się z problemami rekrutacyjnymi świadczy o poprawie efektywności procesów rekrutacyjnych, ale z drugiej strony pokazuje, jak słusznie zauważyli autorzy raportu. Myślę, że kwestia efektywności rekrutacji oraz temat rotacji wróci w przyszłości wraz z poprawą koniunktury.

komentuje Mariusz Kowalski, członek zarządu Immaginare HR

Kierowcy wciąż potrzebni!

Dariusz Terlecki, Dyrektor Regionalny Polski i Europy Wschodniej w firmie Webfleet, podkreśla, że dotychczasowe niepokoje, takie jak pandemia, konflikty zbrojne czy blokady na granicach, wyraźnie ukazały, jak kluczową rolę pełni transport w zapewnianiu ciągłości dostaw. W tym kontekście niezwykle istotną rolę odgrywają kierowcy.

Nawet w obliczu zmniejszonego zapotrzebowania na kierowców zawodowych, rynek pracy w branży transportowej nie przestaje zaskakiwać. Dane z raportu „Zarobki kierowców 2023. Bezpieczeństwo i infrastruktura parkingowa” ukazują wyraźne trendy zmian, od deficytu pracowników po rotację w firmach transportowych. Nowe wyzwania wymagają elastyczności i kreatywności ze strony zarówno pracodawców, jak i kierowców, aby sprostać dynamicznym zmianom na rynku pracy.

->  Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19