Do 2027 r. powstanie linia kolejowa dużych prędkości, która połączy Dolny Śląsk z CPK

0
Autor: Anna Majowicz

– Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to ogromna szansa rozwojowa dla Dolnego Śląska – podkreślił poseł Paweł Hreniak, podczas zdalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku. 

Posiedzenie było poświęcone inwestycjom kolejowym prowadzonym w województwie dolnośląskim przez Centralny Port Komunikacyjny. W wydarzeniu udział wzięli: przewodniczący Zespołu Parlamentarnego poseł Paweł Hreniak, parlamentarzyści, dyrektor naczelny Oddziału Regionalnego PKP PLK Jerzy Dul, kierownik projektu w Centralnym Porcie Komunikacyjnym Grzegorz Bogusławski, dyrektor oddziału GDDKIA we Wrocławiu Lidia Markowska, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś oraz samorządowcy.

W ramach kolejnego już spotkania Zespołu Parlamentarnego, posłom zaprezentowany został poziom zaawansowania prac przygotowawczych dla budowy linii kolejowej dużych prędkości, która połączy Dolny Śląsk z nowo budowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spotkanie było również okazją do dyskusji i przedstawienia uwag, wniosków i opinii do projektu.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie blisko 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Dla ponad 500 km z nich trwają już prace przygotowawcze. Pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć już za trzy lata. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny. W województwie dolnośląskim to budowa 119 km nowych linii kolejowych i modernizacja 126 km linii istniejących. W zasięgu linii kolejowych znajdzie się 2,33 mln mieszkańców województwa.

– Dzięki nowym połączeniom kolei dużych prędkości maksymalnie skrócimy dojazd do Warszawy. Dziś z Wrocławia są to 4 godziny, po zakończeniu inwestycji dojedziemy w niecałe dwie. Co istotne, linia kolejowa do Wrocławia i dalej – do granicy z Czechami, będzie jedną z pierwszych realizowanych w ramach CPK. Według planów cały odcinek powstanie już w 2027 roku – wskazał Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku, poseł Paweł Hreniak. 

->  Globalne wyzwania w transporcie drogowym

Grzegorz Bogusławski, kierownik projektu w Centralnym Porcie Komunikacyjnym przybliżył etapy programu inwestycyjnego spółki. Wskazał, że pierwszy etap potrwa do 2023 r. i obejmuje wszelkie prace przygotowawcze do budowy: studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, projektowanie, Masterplan, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i środowiskowych, a także rozpoczęcie etapu przygotowawczych prac budowlanych na kluczowych inwestycjach. Etap drugi rozpocznie się za dwa lata i potrwa do 2027 r. Obejmuje kontynuację prac budowalnych, realizację przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy i kluczowych Inwestycji Towarzyszących. Ostatni, trzeci etap obejmuje dokończenie realizacji Inwestycji Towarzyszących. Rozpocznie się w 2027 r. a zakończy w 2034 r. 

– Na każdym etapie realizacji inwestycji planujemy konsultacje społeczne. Chcemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców, dlatego przewidujemy konsultacje dodatkowe poza tymi, które wymagane są przez prawo. Niezwykle ważne jest również to, że po infrastrukturze przygotowywanej dla kolei dużych prędkości, będą mogły poruszać się również pociągi lokalne, które pozwolą na połączenia z mniejszymi miejscowościami – zaznaczył przedstawiciel CPK. 

Głos zabrał również dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Jan Pyś. Zwrócił uwagę na węzeł małopolsko – śląski, w rejonie Sławkowa. Mamy tam szeroki tor i przejście w Hrubieszowie. Do Polski mogą przyjeżdżać spore ilości ładunków zza wschodniej granicy, co ma znaczenie dla Wrocławia. – Węzeł ten można by połączyć z portem w Gliwicach, dzięki czemu mielibyśmy ładunki na Odrę. Moglibyśmy wówczas mówić o ogromnych ilościach ładunków, które przyjeżdżały by tutaj szerokim torem ze Wschodu – wskazał. 

Radny Miasta Wrocław Piotr Maryński podkreślił, że we Wrocławiu planowane jest zbudowanie portu w rozumieniu i w konwencji AGN, czyli portu multimodalnego. – Będzie to jeden z pięciu portów na Odrzańskiej Drodze Wodnej, a jedyny taki w województwie dolnośląskim – zaznaczył. 

Na zakończenie spotkania padło pytanie o Wrocławski Węzeł Kolejowy. Przedstawiciele CPK i PKP PLK zgodnie stwierdzili, że są w stałym kontakcie i zbierają analizy na temat etapu prac nad jego zmianą, które wstępnie mają zakończyć się w 2023 r. 

->  Elektroniczny list przewozowy