e-CMR: wyzwania na poziomie międzynarodowym – spotkanie i dyskusja w Rydze

0
Autor: Marcin Wolak

Temat elektronicznego listu przewozowego w transporcie drogowym w całej Europie wzbudza wiele emocji. Elektroniczna wersja dokumentu CMR jest dopuszczalna w ruchu drogowym od 10 lat jednak nadal w branży króluje wzór dokumentu papierowego, stosowanego w kilku kopiach, który powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku. Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele barier. Jedną z nich jest brak ujęcia transgranicznego i współpracy międzynarodowej pozwalającej stworzyć rozwiązanie akceptowalne przez biznes i instytucje krajowe we wszystkich zainteresowanych państwach. Podczas spotkań grupy roboczej w ramach projektu Diginno próbujemy właśnie ten problem rozwiązać. Polski Instytut Transportu Drogowego, na ostatnim spotkaniu 13. lutego w Rydze, reprezentował Marcin Wolak. Wystąpił on wspólnie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz ZMPD.

Podczas spotkania prezentowane i omawiane były takie tematy jak problem związany z identyfikacją i autoryzacją użytkowników w przestrzeni transgranicznej – tutaj uczestnicy mieli okazję zobaczyć ciekawą prezentację szefa norweskiej państwowej agencji Difi o tamtejszych rozwiązaniach i pracy nad „bramkami” scalającymi różne systemy cyfrowych ID oraz podpisów w różnych państwach (miała miejsce również dyskusja również o rozporządzeniu eIDAS).

W pierwszej części była również mowa o rozwoju sieci 5G (w tym memorandum „The Digital Baltic Road„). Uczestnicy mogli się przekonać o korzyściach płynących z rozwoju tej sieci i wpływie na otoczenie i codzienne życie – szczególnie w branży transportowej. Zaprezentowane było również istniejące na rynku rozwiązanie do zarządzania e-CRM: platforma TransFollow.

W drugiej części spotkania, każdy z krajów miał szansę zaprezentować własną koncepcję rozwiązania dla transgranicznego projektu jakim jest eCMR. Na koniec odbyło się głosowanie nad rozwiązaniem najlepszym. Prezentacja przygotowana przez Polski Instytut Transportu Drogowego zdecydowanie wygrała uzyskując (5) głosów. Pozostałe : Duńska (0), Norweska (2), Litewska (1), Łotwska (2), Estońska (2).

Polska koncepcja opierała się na wykorzystaniu technologii Blockchain i tworzeniu otwartej infrastruktury do której dołączać mogą kolejne instytucje z sektora publicznego i prywatnego. Rozwiązanie dające wiele korzyści dzięki transparentności, ale i stworzeniu wspólnych zasobów i bazy danych dla wszystkich krajów, gdzie nie ma miejsca na dominację tylko jednego i rozwiązany zostaje problem centralizacji danych. Bezpieczeństwo i elastyczność to kolejne docenione cechy. Istotne było również obniżenie kosztów – poszczególne kraje nie muszą tworzyć swoich własnych centralnych baz do analizy i zarządzania danymi, a jednoczenie znika problem wymiany danych pomiędzy poszczególnymi platformami oferującymi zarządzanie eCMR w firmach branży TSL.

->  Raport: Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych

Prezentacja zawierała również odpowiedź na pytanie: kto powinien zarządzać siecią, wybierać jej operatora, decydować o podłączaniu nowych węzłów czy ustalać standardy. Odpowiedzią może międzynarodowe publiczno-prywatne stowarzyszenie o roboczej nazwie EALBA (Eurasian Logistics Blockchain Association). W tym zakresie temat pozostaje otwarty.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *