Autor: Anna Majowicz

eCMR – polski rząd gotowy na 2024

Elektroniczny list przewozowy eCMR stanie się powszechny w 2024 roku. Do tego czasu należy pamiętać, aby zawsze mieć przy sobie wersję papierową tego dokumentu.

Jak wiemy, wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego w Polsce nie jest do końca legalne, pomimo ratyfikowania przez nasz kraj protokołu dodatkowego do Konwencji e-CMR w 2019 r, które niestety odbyło się bez wymaganej ustawą zgody Sejmu. Od tego czasu tematowi e-CMR ciągle towarzyszy niepewność, a firmy boją się konsekwencji finansowych wynikających z jego wykorzystania i w dalszym ciągu decydują się na papierowe dokumenty przewozowe – wskazuje Agata Horzela, Menedżer ds. standardów GS1 w TSL.

PITD w Forum eCMR

Organizacja GS1, w ramach prac związanych z upowszechnieniem eCMR powołała niezależne Forum, które ma za zadanie przygotować firmy z branży TSL oraz dostawców rozwiązań do wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – eFTI. Polski Instytut Transportu Drogowego jest jednym z 18 aktywnych uczestników Forum.

Forum eCMR

Nadrzędnym celem powołanego Forum jest wypracowanie propozycji nowelizacji konkretnych przepisów, które pozwolą wprowadzić w życie elektroniczny list przewozowy. Prace Forum w 2022 roku zakończyły się wysłaniem do Ministerstwa Infrastruktury konkretnych propozycji nowelizacji prawa w zakresie możliwości wykorzystania e-CMR wraz z petycją oraz interpelacją poselską o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie. 

Do maja 2023 czekaliśmy na oficjalną odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, która jednoznacznie potwierdziła gotowość rządu do przyjęcia zapisów rozporządzenia eFTI z dniem 21 sierpnia 2024, ale jednoznacznie oświadczyła, że do tego czasu żadne kroki legislacyjne w tym zakresie nie będą podejmowane – podaje Agata Horzela.

Sekretarz Stanu Rafał Weber w piśmie do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek tłumaczy, że Ministerstwo Infrastruktury we wrześniu ub.r. przekazało ponownie do Komisji Europejskiej kwestionariusze uzupełnione zgodnie z sugestiami KE w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (tzw. rozporządzenie eFTI).

->  Od jutra zmiany w systemie SENT!

Zwraca uwagę, że przekazanie tych kwestionariuszy miało charakter dobrowolny dla państw członkowskich. Dla tych państw (a była ich większość), które ponownie złożyły kwestionariusze, KE zorganizowała zdalne warsztaty podsumowujące informacje zebrane w wypełnionych dokumentach. 

Państwa członkowskie notyfikowały do KE odpowiednie informacje o przepisach krajowych na podstawie art. 2 ust. 2. W szczególności zgłoszone przez Polskę przepisy krajowe to m.in. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) orazustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z  . zm.). Notyfikowano również międzynarodowe umowy CMR, ADR, RID, ADN.

,,Zawarte w tych aktach prawnych zgłoszone wymogi informacyjne to m.in. nazwa i adres nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, data i adres załadunku oraz miejsce dostawy, opis ładunku, numery rejestracyjne pojazdów, w przypadku transportu odpadów – określenie rodzaju i fizycznych właściwości ładunku, w przypadku towarów niebezpiecznych – informacje zgodne z rozdziałem 5.4 odpowiedniej dla danej gałęzi transportu umowy międzynarodowej. Informacje o tych przepisach znajdą się zgodnie z art. 2 ust. 1 lit c oraz art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia eFTI w załączniku 1 część B omawianego rozporządzenia, po zmianie tego załącznika aktem delegowanym KE” – czytamy w odpowiedzi MI. 

W opinii Ministerstwa Infrastruktury, stosownie do powyższej procedury legislacyjnej bezpośrednio w ramach rozporządzenia eFTI ,,będą mogły być dostarczane w drodze elektronicznej na platformie eFTI, np. informacje wymagane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe w jego obecnym kształcie pomimo, że na gruncie prawa krajowego obowiązek ten realizowany jest obecnie w formie dokumentu papierowego przewożonego w pojeździe. Zatem w tej zasadniczej mierze, tj. w aspekcie umożliwienia
operatorom dostarczania wymaganych informacji drogą elektroniczną, rozporządzenie eFTI, w opinii Ministerstwa Infrastruktury, nie wymaga dalszego wdrażania środkami prawa krajowego, przy czym nie byłoby też niezgodne z rozporządzeniem wprowadzenie w prawie krajowym pewnych regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych”.

->  Zmiany w transporcie towarów w 2021 według GUS

Zdaniem Rafała Webera należy oczekiwać, że ,,po wdrożeniu przepisów unijnych (aktów wykonawczych i delegowanych, o których mowa w rozporządzeniu eFTI) – jeżeli zajdzie taka potrzeba – odpowiednie przepisy krajowe zostaną niezwłocznie opracowane”.

Treść oficjalnej interpelacji wraz z odpowiedzą ze strony MI znajduje się TU.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak czekać dalej, a obecne prace Forum będą skupiać się na wymianie doświadczeń z projektów pilotażowych, aspektach komunikacyjnych oraz śledzeniu prac DTLF (Digital Transport and Logistic Forum), które w głównej mierze skupiają się na formułowaniu wytycznych wdrożeniowych dotyczących rozporządzenia. Oby rok 2024 przyniósł branży wyczekiwaną zmianę w tym zakresie! – wyraża nadzieję Agata Horzela, Menedżer ds. standardów GS1 w TSL.

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.