Etyka w branży transportowej

0
Autor: Anna Majowicz

– Traktowanie innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. To taka złota mantra etyki, o której często zapominamy – mówi ekspert PITD Mariola Glinka, Dyrektor Operacyjny w firmie Transsped Sp. z o.o. Sp. K.

Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i jego sukcesu. W biznesie muszą obowiązywać normy etyczne. Poziom etyczny przedsiębiorstwa jest wypadkową wielu czynników, które dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne wpływające na etyczność firmy 

Wśród zewnętrznych czynników wpływających na etyczność firmy wymienia się: system gospodarczy, obowiązujące w danym kraju prawo, sytuację polityczną i etykę społeczną.

Prowadząc biznes na szeroką skalę musimy zwracać uwagę na naszych zewnętrznych partnerów i wszystkich interesariuszy. Mam tu na myśli klientów, dostawców, usługodawców, jak i szeroko pojętą sieć społecznościową – wskazuje Mariola Glinka.

Na podstawie własnych doświadczeń podkreśla, że dla klientów liczy się rzetelna informacja. – To jest punkt, który spedytorzy najczęściej próbują ominąć albo zlekceważyć. Etyczne podejście w branży TSL do klienta, to przede wszystkim rzetelna informacja o jego ładunku, o tym, co się dzieje faktycznie ze sprzętem, kierowcą, itd. Bardzo trudno przyznać się klientowi do błędów czy problemów, takich jak chociażby źle obliczony czas pracy kierowcy, połączony z nagłą sytuacją na drodze, np. korkiem. Jednak im wcześniej poinformujemy klienta o problemie, tym więcej będzie miał on czasu na odpowiednią reakcję. Spedytor często do końca przeciąga przekazanie prawdy, bo ma nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży – przyznaje. Dyrektor Operacyjna w firmie Transsped podkreśla, że przyznanie się do winy nie świadczy o braku naszego profesjonalizmu, a wręcz przeciwnie. – Przyznając się do błędu nie tylko zabezpieczamy interes naszego klienta, ale i rośniemy w siłę. Nasza prawdomówność zaplusuje w przyszłości – zapewnia. 

->  Globalne wyzwania w transporcie drogowym
Czynniki wewnętrzne wpływające na etyczność firmy 

Wśród wewnętrznych czynników wpływających na etyczność przedsiębiorstwa wymienia się: sytuację ekonomiczną firmy, jej misję, politykę i poziom moralny pracowników. Ważne jest zarówno etyczne podejście pracodawcy do pracownika (godne, adekwatne do wykonywanych obowiązków wynagrodzenie, itp.),  jak i nauczenie pracowników etycznego podejścia do pracy w danej firmie.

Nieetyczne jest marnowanie czasu pracy w godzinach pracy, np. na nagminne przeglądanie mediów społecznościowych. W podejściu do pracodawcy, wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość, że w pracy płacimy za wykonaną pracę – ocenia dyrektor Glinka.

W etyce zagłębia się bardzo wiele rozwiązań i trudnych przypadków. – Etyka to przede wszystkim unikanie konfliktów interesów. Przykładowo niezatrudnianie swojej rodziny jako podwykonawcy i nie traktowanie jej lepiej. Jeśli już chcemy zatrudnić rodzinę, to tylko na takich samych zasadach jak innych podwykonawców – zaznacza ekspert PITD. W branży TSL nadal częste są tzw. ,,kontakty”. – To bardzo myli pracownika. Ważne są umiejętności. Kontakty są, a zaraz ich nie ma. Nie na nich buduje się poważną firmę. Buduje się ją na procedurach, strukturach, zasadach, zwłaszcza etycznych, a cała reszta przychodzi z czasem – podkreśla Mariola Glinka, Dyrektor Operacyjny w firmie Transsped Sp. z o.o. Sp. K.