Handel z Chinami – możliwości dla branży TSL

0
Autor: Anna Majowicz

Od 2016 roku inwestorzy z Chin przejęli ponad 160 europejskich przedsiębiorstw za kwoty sięgające nawet 423 mld USD – wskazała dr inż. Justyna Świeboda podczas webinarium Polskiego Instytutu Credit Management. 

W wystąpieniu pn. ,,Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku” project manager Polskiego Instytutu Transportu Drogowego podzieliła się wiedzą i spostrzeżeniami nt. możliwości, jakie branży TSL daje handel z Chinami. 

Na samym początku przypomniała, że inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS) nie jest czymś nowym. – Sama idea pojawiła się już w III w. p.n.e. – była to droga handlowa łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Ówczesny szlak miał długość ok. 12 tys. km. NJS, który znamy dziś, miał swój początek dopiero w 2013 roku – podkreśliła dr inż. Justyna Świeboda. 

Rozwój światowej struktury transportowo-logistycznej, podobnie jak innych sektorów gospodarki, zależy od postępu globalizacji i integracji międzynarodowej. Eurazjatyckie korytarze transportowe Nowego Jedwabnego Szlaku są częścią inicjatywy Pasa i Szlaku. Jest to jeden z kluczowych elementów chińskiej strategii rozwoju. – Mówiąc o szlaku łączącym Chiny z Europą mamy na myśli nie tylko infrastrukturę twardą, ale również przepływ dokumentów i ustanowione nowe regulacje. W kontekście NJS mówimy o transporcie intermodalnym, gdzie ładunki -głównie kontenery- są transportowane różnymi środkami transportu. Jest to też duże wyzwanie zarówno od strony infrastruktury (ze względu na różną szerokość toru i wymagania techniczne), jak i barier językowych. Na linii szlaków powstają parki przemysłowe, których celem jest przyciąganie inwestorów i zwiększenie wymiany handlowej – tłumaczyła project manager PITD.

Prelegentka podkreśliła, że inicjatywa NJS ułatwia i rozwija gospodarkę z zakresie wymiany handlowej, szczególnie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Duże znaczenie miało zaangażowanie strony chińskiej, która uruchomiła wielkie nakłady finansowe. – Z perspektywy Chin NJS ma na celu zmniejszenie nierówności pomiędzy prowincjami, natomiast z perspektywy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG) – celem jest umocnienie pozycji Białorusi, Rosji i państw regionu środkowej Azji w handlu z UE oraz APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) – wskazała.

->  W górę i w dal, czyli jak polska ostatnia mila stała się synonimem innowacji w Europie

W połączeniach kolejowych łączących Chiny z Europą kluczową rolę odgrywają korytarze transsyberyjskie. Łączna wartość towarów, przewiezionych w 2019 r. korytarzami transsyberyjskimi, wynosi 25 mld dolarów, z czego ponad 14 mld przypada na sprzęt mechaniczny i technikę, 6 mld na elektronikę i urządzenia komunikacyjne, a 2 mld – na pojazdy silnikowe.

Przeczytaj także: E-commerce napędza intermodal