Raport: Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?

0
Autor: Marcin Wolak

Jasne przepisy wspierające przedsiębiorców i jego modyfikacje w najważniejszych dla Polaków dziedzinach życia to cel, do jakiego dąży Forum Prawo dla Rozwoju. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 5 i 6 października w Krakowie, a jego organizatorem  była Fundacja Wyszehradzka.

W tym roku jednym z kluczowych tematów była Inicjatywa Trójmorza. Polski Instytut Transportu Drogowego uczestniczył w całym wydarzeniu. Wszyscy biorący udział otrzymali raport, który był opracowaniem strategicznym, a zatytułowanym „Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem, to dokąd i jak?”. Marcin Wolak, prezes PITD był jednym z współautorów opracowania, które dotykało kwestii przede wszystkim kierunków rozwoju infrastruktury cyfrowej, energetycznej, ale co ważne również transportowej. Tak drogowej jak i kolejowej.  Analiza ta podsumowuje również wyzwania gospodarcze i systemowe towarzyszące zacieśnianiu współpracy w tym rejonie.

Spis treści Raportu:
Wstęp 2
Infrastruktura elektroenergetyczna 5
Studium przypadku: Resynchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich 7
Infrastruktura gazowa 13
Infrastruktura drogowa 19
Studium przypadku: Zaplecze logistyczne 23
Infrastruktura kolejowa 26
Żegluga śródlądowa 29
Transport morski 35
Infrastruktura cyfrowa 37
Studium przypadku: Cyberbezpieczeństwo regionu 43
Infrastruktura rynku kapitałowego 48
Podsumowanie

->  Let's remove restrictions on cabotage - for the benefit of the environment and EU rules