Autor: Kamil Zając

Kary i mandaty w 2022 roku, wynikające z Pakietu Mobilności

Za nieprzestrzeganie regulacji związanych z Pakietem Mobilności grozi szereg sankcji, zarówno dla przewoźników, jak i kierowców. Do legend przeszła już surowość francuskiego inspektoratu transportu drogowego oraz niemieckiej BAG. Co może spotkać kierowców, przewoźników i spedytorów, jeśli przypadkiem nie dopilnują któregoś z wymogów? Wszystkie kary i mandaty w 2022 roku zostały zebrane przez radców prawnych kancelarii Transcash: Paulinę Eliasz-Pietrusewicz, Maurycego Kieruja oraz Jakuba Szałka z Trans.eu w najnowszym poradniku: „Pakiet mobilności maj 2022 – KARY. Najważniejsze grzywny i poziomy naruszeń przepisów w transporcie drogowym towarów”.

Pakiety naruszeń w transporcie drogowym oznaczają surowe mandaty w 2022 roku i ryzyko utraty licencji
Naruszenia w transporcie drogowym, skutkujące rozpoczęciem procedury oceny dobrej reputacji. Wskazane naruszenia oznaczają też surowe mandaty w 2022 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie poradnika: „Pakiet mobilności maj 2022 – KARY. Najważniejsze grzywny i poziomy naruszeń przepisów w transporcie drogowym towarów”.

Dobra reputacja niezbędna dla przewoźników drogowych

W celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowej, wymaganego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, niezbędne jest posiadanie „dobrej reputacji”. Wynika to bezpośrednio z artykułu 3 ust 1. pp. b rozporządzenia (WE) 1071/2009, w którym określono warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego:

1. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:
a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
b) cieszyć się dobrą reputacją;
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe

Dobra reputacja oznacza, że zarządzający transportem „nie może być skazany za poważne przestępstwa, ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie, w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego”. Oprócz tego nie może być karany za przestępstwo w zakresie prawa: handlowego; upadłościowego; płac i warunków zatrudnienia.

Pakiet mobilności maj 2022 – KARY…„, s. 3

Kogo i za co można ukarać?

Przewidziano pakiet kar zarówno dla samych kierowców, zatrudniających ich przewoźników, a także spedytorów, rozumianych jako: nadawcy, odbiorcy, podmioty wykonujące czynności ładunkowe. Kierowca może otrzymać grzywnę za naruszenia, których dokonał podczas prowadzenia zestawu.

Z kolei przewoźnik, jako organizator transportu odpowiada za własne naruszenia, jak i naruszenia, których dopuszczają się kierowcy.

„Pakiet mobilności maj 2022 – KARY…”

Ustawodawca przewidział dla przewoźników domniemanie odpowiedzialności. Kary można otrzymać za: naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozów międzynarodowych i przewozów kabotażowych. Dodatkowo określono cały taryfikator za naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Należy także pilnować właściwego stosowania tachografów i przestrzegania wszelkich związanych z nimi procedur. Istnieje pula grzywien za naruszenie przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów.

->  Konferencja Przewoźników już 7-8 września!

Kategorie wykroczeń i mandaty w 2022 roku

Wszystkie mandaty przewidziane w 2022 roku oraz zasadnicze wykroczenia, jakich mogą dopuścić się kierowcy i przewoźnicy zostały podzielone na 4 zbiorcze kategorie: naruszenie (N), poważne naruszenie (PN), bardzo poważne naruszenie (BPN) oraz najpoważniejsze naruszenie (NN). Określona suma ich poszczególnych wag, zdobytych w jednym roku, wpływa na status „dobrej reputacji”. Istotnym elementem jest fakt, że nie wielkość kwoty samego mandatu decyduje o kalibrze wykroczenia, ale jego charakter gatunkowy. Często „tańsze” przewinienia mogą być bardziej uciążliwe dla przewoźników, ponieważ ich kumulacja skutkuje wszczęciem procedury oceny dobrej reputacji.

Przykładowo przewoźnik nie straci licencji za niektóre naruszenia zagrożone karą 12 000 zł, które stanowią poważne naruszenie (PN). Natomiast może ją stracić za naruszenie zagrożone karą 500 zł, jeżeli jest ono zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN).

wskazują autorzy poradnika

Kumulacje wykroczeń mogą być dotkliwe

Ustawodawca stworzył zestawienie, według którego odpowiednie połączenie poszczególnych wykroczeń zamienia je w inne, cięższe gatunkowo lub wszczyna od razu procedurę oceny. Zaledwie jedno najpoważniejsze naruszenie oznacza wszczęcie procedury, mogącej skutkować utratą Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Utrata dobrej reputacji powoduje zawieszenie licencji. Można ją stracić w przypadku popełnienia chociażby jednego najpoważniejszego naruszenia (NN).

ostrzegają autorzy poradnika

Najlżejsze wykroczenia oznaczają jedynie mandat. Kwoty są różne, wahające się od 50 złotych do nawet 12 tys. Trzy poważne naruszenia zamieniają się od razu w jedno bardzo poważne naruszenie. Kilka poważnych naruszeń w połączeniu z bardzo poważnym naruszeniem, to już procedura oceny z automatu. W przypadku trzech bardzo poważnych naruszeń zdobytych przez kierowcę w ciągu jednego roku, także mamy do czynienia z procedurą oceny.

Można się wybronić przed utratą licencji

Należy przedstawić plan naprawczy i udowodnić, że jest wdrażany w życie. Można odzyskać dobrą reputację i Certyfikat Kompetencji Zawodowych, jeżeli naruszenie ulegnie przedawnieniu. Uczestnictwo w 3 miesięcznym szkoleniu lub zdanie egzamin w jednostce certyfikującej, pozwala odzyskać utraconą licencję.

dodają autorzy poradnika

Najpoważniejsze naruszenia

W taryfikatorze występuje szereg najpoważniejszych naruszeń. Zdecydowanie najcięższym wykroczeniem jest wykonywanie przewozu międzynarodowego bez wymaganej licencji wspólnotowej. Skutkuje to mandatem w wysokości 12 000 zł i wszczętą z automatu procedurą oceny dobrej reputacji. Kolejnym wykroczeniem wskazanego kalibru jest posiadanie karty kierowcy wydanej na podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych, lub przerobionych dokumentów.

Ustawodawca także surowo potraktował przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut przekroczeń czasu pracy kierowcy.

„Pakiet mobilności maj 2022 – KARY…”

Dodatkowo karane jest przekroczenie masy całkowitej dla pojazdów powyżej 12 ton, o co najmniej 20%. Szczegółowy taryfikator znajduje się w poradniku: „Pakiet mobilności maj 2022 – KARY. Najważniejsze grzywny i poziomy naruszeń przepisów w transporcie drogowym towarów”.

->  Ile zarabia kierowca? Pensje na „rękę” tylko w raporcie PITD

Kabotaż pod lupą europejskich inspekcji transportu drogowego

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły szereg obostrzeń związanych z przewozami kabotażowymi na terenie Unii Europejskiej.

W świetle polskich przepisów, wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z umową międzynarodową lub zezwoleniem jest naruszeniem i podlega karze w wysokości 12 tys. zł.

wskazują autorzy poradnika
Mandaty w 2022 roku za nielegalny kabotaż należą w UE do wysokich.
Mandaty w 2022 roku w poszczególnych krajach UE należą do bardzo surowych. Źródło: „Pakiet mobilności maj 2022 – KARY…„, s. 9

W Niemczech kara dla przewoźnika waha się między 1 000 – 5 000 euro, a dla spedycji dochodzi nawet do 20 tys. euro. We Włoszech mandat opiewa na 5 tys. euro oraz dodatkowo grozi areszt pojazdu na 3 miesiące. We Francji kary są chyba najsurowsze, gdyż dochodzą do 15 tys. euro.

Najważniejsze grzywny i poziomy naruszeń w transporcie drogowym – darmowy poradnik (POBIERZ)

W opracowaniu znajdują się szczegółowo opisane wszystkie wykroczenia i przewidziane za nie kary, mandaty w 2022 roku.

Mandaty w 2022 roku, należy uważać

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.