Litwa: podpisano memorandum dotyczące e-CMR

0
Autor: Marcin Wolak

4 lipca 2019 r. litewscy interesariusze z sektora prywatnego i publicznego podpisali memorandum w sprawie cyfryzacji transgranicznego transportu drogowego, który ma na celu wspieranie procesu przechodzenia od wersji papierowej drogowego międzynarodowego listu przewozowego CMR do elektronicznej wersji  eCMR w region bałtycko-nordyckim.

Celem tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom optymalizacji procesów i zintegrowania działań we wspólnej sieci systemów teleinformatycznych. Inicjatywa ta pochodzi z projektu Interreg BSR Digital Innovation Network (DIGINNO), którego celem jest pobudzenie gospodarki cyfrowej i przyspieszenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w regionie bałtycko-nordyckim.

„Szybkość, mobilność i elastyczność mają ogromne znaczenie dla całego sektora transportu drogowego, jednak około 99% operacji transportu transgranicznego na terytorium UE nadal obejmuje dokumenty papierowe. Dlatego automatyzacja i cyfryzacja procesów są kluczowe dla rozwoju usług logistycznych o wysokiej wartości dodanej.”

„Bardzo ważne jest również ograniczenie barier w rozwoju transgranicznych usług elektronicznych w celu dostosowania publicznych i administracyjnych usług elektronicznych do potrzeb przedsiębiorstw”– mówi litewski wiceminister gospodarki i innowacji Elijus Čivilis

Memorandum zostało podpisane przez szefów Departamentu Celnego, Państwową Inspekcję Podatkową, Litewską Administrację Bezpieczeństwa Transportu, Krajowe Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych INFOBALT oraz Litewskie Krajowe Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych LINAVA.

W ramach Ministerstwa Gospodarki i Innowacji zostanie utworzona grupa robocza odpowiedzialna za przygotowanie planu wdrożenia transgranicznego eCMR oraz przygotowaniem projektu pilotażowego.

Celem tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom optymalizacji procesów i zintegrowania działań we wspólnej sieci systemów informatycznych. Inicjatywa ta pochodzi z projektu Interreg BSR Digital Innovation Network (DIGINNO), którego celem jest pobudzenie gospodarki cyfrowej i przyspieszenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w regionie bałtycko-nordyckim.

Litwa, wraz z innymi bałtyckimi i nordyckimi partnerami, zamierza stać się liderem innowacji w digitalizacji unijnego sektora logistycznego.

Nasz komentarz: jako PITD (będąc uczestnikiem projektu DIGINNO) uważnie obserwujemy działania Litwy związane z dążeniem do cyfryzacji w obszarze transportu drogowego  – należy je chwalić i brać przykład. W ramach naszej działalności Polskiego Instytutu Transportu Drogowego dążymy do tego, aby polski sektor publiczny i prywatny równie mocno zaangażował się w prace związane z przygotowaniem planu wdrażania e-CMR. Szczególnie w sytuacji gdy to właśnie firmy z Polski obsługują już ponad 30% międzynarodowego transportu drogowego w Unii Europejskiej, a więc przy współpracy z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego, mamy szansę stać się niekwestionowanym liderem digitalizacji nie tylko unijnego, ale eurazjatyckiego sektora logistycznego. Wystarczy podjąć wyzwanie i otworzyć się na szeroką współpracę wewnętrzną i międzynarodową.

 

->  Relacja z VI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem PITD

 

źródło: https://eimin.lrv.lt/en/news/baltic-nordic-countries-are-planning-to-create-the-electronic-road-consignment-note-ecmr