Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19

0
Autor: Anna Majowicz

Międzyśrodowiskowy zespół ,,Sieć kompetencji TSL” przygotował raport ,,Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19”. Celem publikacji (podobnie jak kolejnych, które będą redagowane co tydzień, przez cały okres trwania pandemii), jest przedstawienie bieżącej sytuacji, formułowanie scenariuszy zmian w kolejnych tygodniach oraz analizowanie skutków zakłóceń, jak i oczekiwanej reaktywacji działalności w sektorach ,,Logistyka” i ,,Mobilność”.

,,Logistyka’’ związana jest z obsługą wymiany towarowej w skali krajowej i międzynarodowej (w tym interkontynentalnej), zaś ,,Mobilność” z obsługą potrzeb przemieszczania się ludności. Te dwa sektory stanowią zatem strategiczną część systemu społeczno-gospodarczego. Niestety ograniczenie naszej ruchliwości, a co za tym idzie – częściowe wstrzymanie produkcji (w styczniu i lutym 2020 roku w Chinach, a następnie w innych regionach świata, w tym w Polsce) i ograniczenie wymiany towarowej wywołane pandemią koronawirusa, spowodowały stan ,,zamrożenia” obu wymienionych wyżej sektorów. Nie wiemy, jak długo ten stan utrzyma się w poszczególnych krajach na świecie, dlatego konieczne jest rozpoznanie skutków społecznych, mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych. I tu z pomocą przychodzi grono specjalistów (przedstawiciele środowiska naukowego, jak i podmiotów gospodarujących w sektorach „Logistyka” i „Mobilność”), które podjęto prace obejmujące gromadzenie danych i informacji, ich analizę oraz formułowanie ocen i rekomendacji adresowanych do wszystkich interesariuszy obu sektorów. 

W pierwszej części ekspertyzy zespół ilustruje sytuację w poszczególnych segmentach rynku usług. W drugiej analizuje sytuację przewoźników. – Dwie grupy przewoźników autobusowych są zagrożone w sposób krytyczny. Są to prywatne przedsiębiorstwa, które nagle zostały pozbawione wszelkich przychodów i dopływu gotówki. (…)  Jeśli ich potencjał kadrowy (kierowcy, zaplecze techniczne) oraz taborowy (w tym autobusy użytkowane na podstawie leasingu) nie zostaną utrzymane, to grozi paraliż komunikacyjny przynajmniej w słabiej rozwiniętych regionach w całym kraju – piszą eksperci i rekomendują podjęcie natychmiastowych kroków, aby ustabilizować perspektywę finansową dla tych przewoźników, głównie przy zaangażowaniu finansowym środków na szczeblu państwa, przy zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, jako wykonawcy tych działań. Zespół zaznacza, że ,,podstawowym środkiem powinno być kreowanie w tym zakresie zleceń publicznych, które i tak są podstawą organizacji analogicznych rynków w krajach wysokorozwiniętych”. 

->  Logistyka magazynowa dla e-commerce w czasie koronawirusa i po nim

Kolejną część ekspertyzy specjaliści poświęcili strategicznej roli centrów logistycznych i systemów dystrybucji dóbr konsumpcyjnych oraz zaopatrzeniu placówek ochrony zdrowia. Eksperci zwracają uwagę na to, że ,,władze publiczne powinny zapewnić dostęp do środków osobistej ochrony wszystkim pracownikom centrów logistycznych, aby zapobiec wybuchowi ognisk pandemii COVID-19 w którymkolwiek z tych obiektów, a także ochronić kierowców obsługujących te obiekty przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2”.

Ostatnia część raportu mówi o działaniach o perspektywie średniookresowej. – Władze publiczne stoją przed wyzwaniem zrealizowania reform w branży LOGISTYKA i MOBILNOŚĆ, biorąc pod uwagę nie tylko wielkość strat wywołanych pandemią COVID19, ale także zasadność dwóch polityk publicznych: cyfrowej i klimatycznej. Funkcjonowanie tej branży w sposób fundamentalny determinuje poziom zaspokajania potrzeb konsumentów oraz efektywność działania międzynarodowych i krajowych łańcuchów dostaw – rekomenduje zespół ekspertów.

Zobacz pełną treść ekspertyzy:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *