Autor: Kamil Zając

Nowy taryfikator mandatów od 17 września

Szykuje się znaczące podniesienie wysokości punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. Rozporządzenie przygotowane przez MSWiA, wejdzie w życie 17 września. Taryfikator mandatów wydłuża także do 2 lat okres, po którym otrzymane punkty ulegną wymazaniu z systemu. Jednocześnie zlikwidowane zostaną kursy doszkalające, pozwalające na redukcję punktów.

Nowy taryfikator mandatów jeszcze bardziej zmniejszy liczbę wypadków na przejściach dla pieszych
Liczba wypadków na przejściach dla pieszych w latach 2012-2021. Zaostrzenie przepisów zmniejszyło ich liczbę.

Nowy taryfikator kontynuacją rozpoczętych zmian

Przedstawiciele resortu wskazują, że nowy taryfikator punktów karnych jest kolejnym elementem walki z brawurowymi kierowcami, zapoczątkowanymi nowelizacją ustawy – prawo o ruchu drogowym, z 2 grudnia 2021 r.

Najsurowiej karane wykroczenia wobec pieszych

Widocznym elementem zaostrzenia przepisów jest podniesienie maksymalnej liczby punków, którą kierowca może otrzymać za pojedyncze wykroczenie z 10 do 15. W taryfikatorze wskazano ponad 20 wykroczeń zakwalifikowanych na 15 punktów karnych. Wśród najsurowszych na pierwszy plan wysuwają się omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Co więcej, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na przejściu dla pieszych, albo wchodzącemu na nie będzie przysługiwało aż 15 punktów karnych. Warto nadmienić, że przepisy dające pierwszeństwo pieszym, wprowadzone w czerwcu 2021 roku, deklarującym chęć przejścia przez jezdnię, przyniosło wymierne efekty. Od wejścia w życie noweli, znacząco spadła liczba wypadków z udziałem najmniej osłoniętych uczestników ruchu, do 2349.

Punkty karne za przekroczenie prędkości

  1. Powyżej 70 km/h – 15 pkt
  2. Od 61 km/h do 70 km/h – 14 pkt
  3. Od 51 km/h do 60 km/h – 13 pkt
  4. Od 41 km/h do 50 km/h – 11 pkt
  5. Od 31 km/h do 40 km/h – 9 pkt
  6. Od 26 km/h do 30 km/h – 7 pkt
  7. Od 21 km/h do 25 km/h – 5 pkt
  8. Od 16 km/h do 20 km/h – 3 pkt
  9. Od 11 km/h do 15 km/h – 2 pkt
  10. Do 10 km/h – 1 pkt karny.
->  Chat GPT w transporcie - kto zostanie zastąpiony?

Wprowadzając kary za niewielkie przekroczenie prędkości zniesiono nieformalną zasadę, że do 10 km/h występuje tolerancja. Ponadto za niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym, ustawodawca przewidział 5 punktów karnych.

Podwójna kara dla recydywisty

Zgodnie z treścią rozporządzenia, jeżeli kierujący jednym czynem dopuścił się dwóch lub więcej naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów. Jest kilka wyjątków od tej zasady, np. zignorowanie kilku znaków dotyczących tego samego wykroczenia, będzie traktowane pojedynczo. Swoistą nowością jest wprowadzenie w nowym taryfikatorze mandatów, zasady podwójnej kary dla recydywistów, popełniających ponownie dane wykroczenie, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Przykładowo mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu dla recydywistów wzrośnie do 3000 zł. Za złamanie zakazu wyprzedzania – 1000 zł, w przypadku recydywistów będzie to 2000 zł.

Ewidencja także dla obcokrajowców

Do ewidencji będą wpisywani wszyscy kierujący pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień do kierowania tymi pojazdami, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym również osoby posiadające prawa jazdy wydane zagranicą i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.

uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Ewidencja kierujących pojazdami naruszającymi przepisy ruchu drogowego jest prowadzona przez Policję w ramach jej systemów informatycznych.

W ewidencji przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, o kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami będących sprawcami wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia w ruchu drogowym oraz o tych naruszeniach w zakresie dotyczącym naruszeń ujawnionych lub stwierdzonych przez policję lub inne organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§2 projektu rozporządzenia MSWiA

Taryfikator mandatów – treść projektu rozporządzenia

Nowy taryfikator mandatów już do 17 września
Nowy taryfikator mandatów już do 17 września

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.