Autor: Magdalena Puzyniak

Odporność na zmiany kluczowym trendem w branży TSL

Rok 2023 przyniósł wiele zmian w zakresie popytu i podaży na dobra konsumpcyjne, co wpłynęło w oczywisty sposób na całą gospodarkę na Świecie. Zespół Analiz Ekonomicznych EY uważa, że gospodarka Polski i Europy z trudem wychodzi ze stagnacji, ale najgorsze ma już za sobą. Rok 2023 można śmiało podsumować jednym słowem – wyzwanie. Niestety, prognozy wskazują, że kolejnych 12 miesięcy wcale nie będzie łatwiejszych. “Część firm będzie miała problem z utrzymaniem, ale Ci którzy przetrwają trudny czas, staną się silniejsi” – prognozuje Robert Zarzecki, prezes Citronex Trans Energy. Ostatnie lata nauczyły branżę TSL, że najważniejsza jest odporność i elastyczność. Czy należy inwestować w cyfryzację, systemy, flotę, czy ludzi? Czy warto poszukiwać nowych narzędzi do optymalizacji oraz stawiać na zrównoważony rozwój? Na te pytania można znaleźć odpowiedź w najnowszym raporcie Trans.eu: “Rynek transportowo-logistyczny w Europie”, którego partnerem merytorycznym jest Polski Instytut Transportu Drogowego.

Rynek transportowy raport

POBIERZ RAPORT

Kluczowe zmiany w 2023 roku

Sektor TSL ciągle się rozwija, a jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Menedżerowie muszą zastanawiać się, jak utrzymać pełną kontrolę nad poziomem kosztów w obliczu tak wielu zmiennych. Wzrost inflacji, niestabilność kursów walutowych oraz fluktuacje cen surowców energetycznych (paliwo, węgiel, czy energia elektryczna) spowodowały ciągłe wahania stawek w transporcie. Wynikiem tego były trudności w kontrolowaniu kosztów i poważnych wyzwań z utrzymaniem rentowności firm transportowych. Zarówno rynek, przedsiębiorcy, jak i konsumenci musieli zaadaptować się do ciągłych zmian prawnych. Dla niektórych problemem stały się zmiany celne, szczególnie sankcje i embarga w handlu z Rosją i Białorusią. Konieczne było poszukiwanie alternatywnych rynków zbytu. Wyższe koszty związanymi z implementacją postanowień Pakietu Mobilności. W tej sytuacji wielu poszukiwało nowych modeli biznesowych, co częściowo sprzyjało rozwojowi transportu morskiego i intermodalnego. Gdy wydawało się, że sytuacja po pandemii została ustabilizowana, pojawił się konflikt zbrojny na Ukrainie, wprowadzając nowe, skomplikowane wyzwania logistyczne.

Jak planować i pozostać elastycznym?

Liczby są niezawodne i nie oszukują. Bez pełnej kontroli nad danymi firmowymi, danymi rynkowymi oraz nad zmianami i trendami, zadanie to staje się trudne, a wręcz niemożliwe. Dane – to one stanowią fundamentalny element planowania strategicznego dla każdej firmy. Dużą rolę w planowaniu będzie od tej pory odgrywać sztuczna inteligencja.

Dzięki lepszym technikom analitycznym podaż i popyt będzie można przewidywać z coraz większą dokładnością, co pozwoli łańcuchom logistycznym działać wydajniej. Pozwoli też optymalizować planowanie tras. Im bardziej zaawansowane stają się modele i algorytmy, tym większy ich wpływ na sektor

tłumaczy Martijn Graat, założyciel LogisticsMatter & LogistiekMet.

Kondycję gospodarki poprawi konsumpcja

Na ożywienie polskiej gospodarki – możemy liczyć w 2024 roku, ale głównie dzięki wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych. Wzrost eksportu czy inwestycji prognozuje się na niewielką skalę. Z tego powodu perspektywy dla przemysłu wydają się niepewne w większości państw Unii Europejskiej. To bez wątpienia stanowi wyzwanie dla branży transportowej.

Polska gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu PKB w III kwartale wzrosło o 0,4% r/r. To pierwszy pozytywny wynik po półroczu spadków. W pierwszej połowie roku Polska gospodarka skurczyła się o średnio o 0,5%. Dołek spowolnienia jest już jednak za nami – spodziewamy się kontynuacji pozytywnych tendencji. IV kwartał prawdopodobnie przyniesie wynik zbliżony do 1%, a w 2024 r. wzrost gospodarczy powinien oscylować blisko 2%.

wyjawia Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zmiany w stawkach spotowych

W trzecim kwartale 2023 roku zaobserwowano wyraźne obniżenie stawek spotowych, które teraz są znacząco niższe niż te ustalone w ramach kontraktów – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę Transport Intelligence. Trzeba jednak przyznać, że tempo tego spadku zwalnia. W obszarze stawek kontraktowych zaczęły pojawić się pewne oznaki wzrostu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy są to sygnały zwiastujące poprawki. Aktualnie rynek oczekuje na zimowy „wstrząs” związany z gwałtownym wzrostem opłat drogowych.

Co do przyszłości stawek (do i z Polski) – według ekspertów z TI, na trasie do Polski stawki spotowe powinny dalej spadać, aczkolwiek w znacznie wolniejszym niż dotąd tempie. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż dołek gospodarczy większość Europy (w tym Polska) mają już za sobą. Powolne wychodzenie z kryzysu oznaczać będzie wyhamowanie spadków cen w transporcie

rys ekonomiczny przedstawia Michał Pakulniewicz, analityk rynku transportowego, dziennikarz Trans.Info.

Polska – serce dla nearshoringu Europy

W obliczu wielu niepewności na światowym rynku, firmy produkcyjne starają się unikać dodatkowych zakłóceń w łańcuchach dostaw. W związku z tym producenci zwracają się w kierunku dostawców w Europie, co przyspiesza rozwój koncepcji nearshoringu. Polska zajmuje szczególne miejsce w tej koncepcji nearshoringowej.

Polska jest dla europejskich producentów najlepszym na świecie miejscem dla nearshoringu. Sprzyja nam położenie geograficzne, dobre połączenia transportowe, wykwalifikowana kadra, dostępność powierzchni magazynowej oraz bliskość dużych rynków produkcyjnych

mówi Marek Loos, redaktor naczelny magazynu Transport Manager.

Zmiana w postrzeganiu zawodu kierowcy

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) oszacowała, że w 2023 roku na całym świecie brakowało około 2,8 miliona zawodowych kierowców. W Europie deficyt ten wyniósł około 233 tysiące osób, co daje 7% ogólnej liczby nieobsadzonych miejsc pracy w sektorze transportu. Dla Polski, IRU wyliczyło około 11% nieobsadzonych etatów. Dodatkowo, poza znaczną liczbą wakatów, od pewnego czasu dochodzi trend starzejącego się zawodu kierowcy. Najlepszym sposobem na walkę z brakiem kierowców jest zadbanie o tych, którzy pracują już w firmie. Chcąc wesprzeć firmy w kształtowaniu pozytywnych mechanizmów zarządzania personelem, PITD wraz z partnerami opracowało poradnik: „50 sposobów jak zatrzymać kierowcę w firmie i doprowadzić do jej rozwoju”.

Według badań Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, w 2022 roku ponad połowa kierowców zarabiała powyżej 7700 zł netto, jednocześnie kwota ta wzrosła o 18,5% rok do roku. […] Oznacza to, że transport jest dobrze wynagradzaną branżą z rocznym wzrostem powyżej średniej w porównaniu do innych gałęzi gospodarki. Według deklaracji kierowców, aż 68,5% nie otrzymywało w 2022 roku żadnych benefitów. Praktycy wskazali, że nastąpiła wśród kierowców zmiana pożądanego modelu pracy. Coraz częściej system 2/1 czy tygodniowy system pracy przyciągał do firmy

podkreśla Kamil Zając, socjolog i ekspert Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Trucker Friendly Place – nie jesteśmy kropkami na mapie!

Nad poprawą komfortu pracy kierowców głowi się także Truckers Life Foundation, promotor kampanii “Truckers Friendly Place”. Według samych kierowców, kampania bardzo dobrze odzwierciedlała realia pracy w miejscach załadunku i rozładunku. Jest to cząstka większego projektu, w którym dzięki zamieszczonej ankiecie kierowca może ocenić magazyny spotykane na swojej trasie.

My jedynie dajemy im przestrzeń do wzajemnego wspierania się poprzez budowanie bazy informacji na temat załadowców. Dzięki temu kierowca jadący w dane miejsce po raz pierwszy wie, czego się spodziewać. Nie bez znaczenia jest również upublicznienie warunków, jakie panują w poszczególnych bazach logistycznych czy magazynach

mówi Dagmara Trusewicz, prezes Truckers Life Foundation.

Zmiany w branży TSL to norma. Powstają nowe narzędzia, które ułatwią budowanie elastyczności i skracanie czasu reakcji na nowe zawirowania. Najlepszym sposobem na dążenie do stabilizacji jest zadbanie o kierowców. Ich niedobór może okazać się najcięższym wyzwaniem dla branży TSL.

->  Poradnik dla młodego szofera