Autor: Kamil Zając

Pakiet Mobilności po pierwszym miesiącu obowiązywania

Za nami już pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym, naliczane w oparciu o Pakiet Mobilności i Polski Ład. INELO przeprowadziło badanie, w którym 84% ankietowanych nie rozumie jak naliczać stawki. Przedsiębiorstwa borykają się ze skomplikowaniem systemu składek ZUS i zaliczek na poczet PIT. Struktura wynagrodzenia kierowcy zawodowego stała się jedną z najbardziej skomplikowanych, we wszystkich profesjach. O tym, jak po miesiącu obowiązywania nowych przepisów, prezentuje się sytuacja w firmach z branży TSL, rozmawiali eksperci i przedsiębiorcy, podczas webinaru „Skutki Pakietu Mobilności. Podsumowanie pierwszego miesiąca”, zorganizowanego w ramach cyklu debat Polska Logistycznym Hubem Europy.

Eksperci oceniający wpływ Pakietu Mobilności na branżę tsl
Od lewej: dr Paweł Trębicki, Anna Majowicz, Magdalena Szaroleta, Przemysław Isalski, Łukasz Włoch

Pakiet Mobilności wygenerował chaos w księgowości

Branża TSL żyje tematem Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu. Pomimo dużej ilości szkoleń i powolnego przyzwyczajania się do nowych realiów, ciągle jest wiele niejasności, co do prawidłowego sposobu naliczania wynagrodzeń kierowców zawodowych. Co więcej, do dnia dzisiejszego, nie wszystkie państwa UE opublikowały szczegółowe wytyczne, jak należy naliczać pensje na ich obszarze. Panuje chaos informacyjny, w którym nadal zdarzają się firmy, błędnie naliczające wynagrodzenia. Stosują niedozwolone diety i ryczałty.

Z naszych szacunków wynika, że 9/10 firm nie jest w pełni przygotowana do rozliczania nowych przepisów. Obowiązują inne podstawy naliczania ZUS i PIT. Niestety dopiero na 3-4 tygodnie przed rozpoczęciem procesu rozliczania, przepisy weszły w życie. Błędogenne są elementy leżące w dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych, narzuconych kierowcom, m.in. wpisywanie przekroczeń granicy na tarczy tachografu, itp.

wskazuje Łukasz Włoch, główny ekspert ds. analiz i rozliczeń INELO

Jednym z technicznych sposobów poradzenia sobie z chaosem jest wypłata wynagrodzenia kierowcy w 2 ratach. W pierwszej kolejności, czyli do 10 dnia miesiąca, na konto przychodzi jedynie przelew wynagrodzenia zasadniczego.

Kierowcy są bardzo zaskoczeni, bo dostają niższe wynagrodzenie. Dziwią się, gdzie są komponenty dawnych dodatków. Dopiero na koniec miesiąca wpływa druga transza pensji, zawierająca dodatki, wynikające z przepisów polskich i europejskich.

uzupełnia Łukasz Włoch

Naliczanie wynagrodzenia w praktyce

Generalnie truckerzy oczekiwali wzrostu swoich wynagrodzeń, ale w praktyce pozostały one na podobnym poziomie „na rękę”. Jedynie zabezpieczenie chorobowe uległo poprawie oraz zwiększyło się wynagrodzenie urlopowe. Jak zatem naliczanie wynagrodzenia wygląda w praktyce?

W tej chwili nie można zastosować ryczałtu, ani diety, jako zwrotu poniesionych kosztów. Jednak podczas wyjazdu zagranicznego naliczamy dietę wirtualną, najlepiej po maksymalnych stawkach, z tabeli dla sfery budżetowej. Celem jest obniżenie o tę właśnie dietę wirtualną podstawy ozusowania i opodatkowania. Nie niżej jednak niż 5922 zł, jeżeli chodzi o podstawę ZUS. W przypadku podstawy PIT, odejmujemy 30% tych diet, które wylicza się za okres pobytu za granicą.

Łukasz Włoch

Procedura naliczania wynagrodzenia

  1. Wyliczmy wynagrodzenie brutto pracownika, wynikające z umowy o pracę i ze stawek z poszczególnych państw do których jeździł kierowca.
  2. Podstawę ZUS i PIT uzyskujemy poprzez odjęcie diet wirtualnych (technicznych). Diety techniczne widoczne są jedynie dla kadr i księgowości, jako narzędzie pomocniczce do naliczania składek.
  3. Absencja chorobowa nie obniża podstawy ZUS. Nadal próg pozostaje w kwocie 5922 zł.
->  Minimalna stawka za fracht i kalkulator kosztów sposobem na kryzys

Pakiet Mobilności zmusił firmy do wzięcia na siebie kosztów pracy

W chwili obecnej składki i zaliczki na podatek, to wydatek przedsiębiorstwa rzędu: 2,5-3 tys. zł miesięcznie, przypadający na 1 kierowcę.

szacuje Przemysław Isalski, prezes Isalscy Sp. z o.o.

Największym beneficjentem nowego systemu jest ZUS. Przyjmując, że wysokość składki w styczniu wyniosła x, to w lutym było to 2x. Tak się zmieniły wpłaty na poczet ubezpieczeń.

uzupełnia Łukasz Włoch

Obok kwestii finansowych regulacje wymusiły kolejne obowiązki, pochłaniające czas kierowców, za które musi zapłacić firma.

Przeciętnie w trasie kierowca dokonuje około 5 przekroczeń granicy. Musi się zatrzymać na najbliższym parkingu, gdzie znalezienie miejsca wieczorem lub w nocy jest trudne. Zdarza się, że kierowcy muszą stawać na tzw. rozbiegówkach. Wymuszony postój kosztuje około 5 minut pracy kierowcy. Jak się przemnoży ten czas, to przy 12 ciężarówkach robi się jeden, pełnowymiarowy dzień pracy kierowców. Przewoźnik musi za to zapłacić.

wskazuje Przemysław Isalski

Pakiet Mobilności zmienił organizację pracy kierowcy

Zmieniła się nie tylko struktura wynagrodzenia kierowcy, ale organizacja pracy kierowców. Jednym z problemów stała się potencjalna nierówność płac między truckerami, jeżdżącymi tylko w przewozach bilateralnych a tymi, wykonującymi częściej kabotaż i cross-trade.

Kluczową kwestią jest, aby system wewnętrznego przydzielania kierowców był sprawiedliwy. Planujemy pracę kierowców, aby nie odczuli różnic w wynagrodzeniach i nie byli dyskryminowani, w zależności od charakteru wykonywanego transportu.

wskazuje Magdalena Szaroleta, dyrektor sprzedaży Raben Group

Kolejnym problemem są sztywne terminy pracy kierowcy, narzucone Pakietem Mobilności. Raz na 4 tygodnie wymagany jest powrót kierowcy do macierzystego kraju. Dodatkowo raz na 8 tygodni, dana ciężarówka musi wykonać powrót do swojej bazy. Wprowadzono także tzw. „cooling period”. W praktyce oznacza to, że po wyjeździe z jednego kraju Unii Europejskiej, wymagana jest 4 dniowa karencja na dokonanie ponownego kabotażu, w tym państwie.

->  Rośnie natężenie ruchu ciężarowego na polskich drogach

Szansa w automatyzacji naliczania wynagrodzeń

Skomplikowane procesy rozliczeniowe mogą być wsparte przez nowoczesne oprogramowanie księgowo – telematyczne. Co więcej, wszelkie działania manualne, jak informacje z przekroczeń granicy, błędne wpisy, rodzą ryzyko błędów. Nowoczesne systemy oparte są o pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu, automatycznie za pośrednictwem GPS.

INELO oferuje pakiet do rozliczania: automatyzacja procesu przekroczenia granic, dane dotyczące załadunków i rozładunków. Celem jest, aby system automatycznie określił, które składowe wynagrodzenia są w płacy zagranicznej. Należy połączyć system „4 trans” z TMS, albo połączyć rozliczanie z jakimś systemem telematycznych. Ważne jest, aby końcowym procesem okazał się system, który to zbierze w całość, a potem przeniesie do oprogramowania kadrowo – płacowego, które następnie wyliczy prawidłową pensję netto.

podkreśla Łukasz Włoch

2 lata na odzyskanie punktu równowagi rynku

Branża apeluje o stworzenie prostszych narzędzi naliczenia płac i wdrożenie pakietu pomocowego dla sektora TSL. Związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wystosował już apel do ministra infrastruktury o podjęcie działań wspierających branżę. Nadchodzą także zawirowania na rynku.

90% polskiego rynku przewoźników to drobne podmioty. Strona kosztowa jest w tej chwili mocno nieprzewidywalna. Zdarza się, że przewoźnicy wycofują się z kłopotliwych gałęzi transportowych. Czeka nas w tej chwili duża elastyczność w działalności. Oferty idą w kierunku krótkookresowym, gdyż trudno jest planować na dłużej. Przewiduję, że musi minąć około 1-2 lat, aby cała branża doszła do punktu równowagi.

ocenia dr Paweł Trębicki, dyrektor zarządzający Rhenus Logistics

Firmy które dostosowały się do wymogów musiały uchwycić ryzyko, że wynagrodzenie może być nieoszacowane. Istnieje ryzyko wycofania się niektórych firm z Europy środkowo – wschodniej.

uzupełnia Magdalena Szaroleta.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Pakiet Mobilności i jego skutki - baner do debaty

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.