Pilotaż eCMR pomiędzy Polską a Estonią jesienią 2020 roku.

1
Autor: Marcin Wolak

Grupa projektowa DIGINNO-Proto eCMR z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski spotka się dziś (piątek 6 grudnia 2019) w Tallinie. Spotkanie odbywa się we współpracy organizacji pozarządowych, firm technologicznych oraz instytucji publicznych (związanych z odpowiednimi ministerstwami). Polskę reprezentuje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w partnerstwie z Polskim Instytutem Transportu Drogowego. Instytucje publiczne z Polski również zostały zaproszone do udziału w grupie roboczej.

W ramach projektu eCMR powstanie prototyp cyfrowego ekosystemu, umożliwiającego elektroniczną międzynarodową wymianę danych dotyczących elektronicznych listów przewozowych między Estonią, Łotwą, Litwą i Polską.

Podczas spotkania podjęte zostaną pierwsze kroki w kierunku stworzenia specyfikacji technicznej prototypu eCMR do stworzenia pilatożowego cyfrowego korytarza transportowego z Estonii do Polski. Zaproszenie do składania ofert na prototyp planowane jest na koniec stycznia 2020 r.

Pomimo istnienia systemów elektronicznych w większości firm transportowych, dokumentacja wykorzystywana w transporcie drogowym jest nadal w dużej mierze oparta na papierze, co sprawia, że ​​ich przetwarzanie jest czasochłonne i kosztowne. Brakujące ogniwo to bezpieczny i godny zaufania sposób wymiany danych eCMR między instytucjami publicznymi, uczestnikami łańcucha transportowego, a dostawcami usług eCMR.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym tworzy wartość dodaną dla klientów, operatorów logistycznych i przewoźników. Ponadto eCMR przyspieszy procedury kontroli i uprości komunikację między organami publicznymi.

Większa przejrzystość na rynku transportu stwarza państwu możliwości zwiększenia dochodów podatkowych, poprawy nadzoru i planowania budżetu, na przykład w przypadku inwestycji infrastrukturalnych.

Projekt pilotażowy zostanie zrealizowany jesienią 2020 r.

Projekt jest prowadzony przez estońskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji. Partnerami projektu są organizacje rządowe, stowarzyszenia i zrzeszenia przewoźników drogowych oraz firmy opracowujące technologie informatyczne z Krajów Bałtyckich i Polski.

->  Polska przystąpiła do protokołu o eCMR, ale do rewolucji to nie wystarczy