Autor: Anna Majowicz

PITD na pierwszym Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP 2021

Podczas spotkania, które miało miejsce 24 lutego br., poruszono wiele zagadnień. Dominowały tematy z zakresu ochrony zdrowia oraz nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego mówił o międzynarodowych łańcuchach dostaw. 

Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. – Jesteśmy w bardzo ważnym okresie, nowej perspektywy unijnej, nowego programowania ważnych przedsięwzięć. Wiele dzieje się w polskiej polityce, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale, działania związane z gospodarką, czy też ze sferą życia społecznego, a nawet i w zakresie wolności słowa. Dziś poruszymy te bardzo istotne kwestie – rozpoczął obrady Marszałek Kosicki.

Wszystkim obecnym na zgromadzeniu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podlaskiego wyrazy głębokiego szacunku przekazał w liście Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. – ,,Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, to instytucja głęboko osadzona w porządku instytucjonalnym naszego kraju, stanowiska tego gremium są ważnym głosem w dyskursie nt. najważniejszych wyzwań stojących przed Polską. Aktywność lokalnego środowiska, która wyraża się w działaniu samorządu jest naszą szansą rozwojową” – podkreślił w liście premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że rząd od wielu lat wspólnie z Konwentem Marszałków Województw RP wypracowuje rozwiązania służące efektywnej polityce społecznej i modernizacyjnej. – ,,Ważnym tematem dzisiejszego spotkania uczynili Państwo powstające przepisy Unii Europejskiej o usługach cyfrowych. Polska bierze aktywny udział w ich tworzeniu. Zależy nam, aby Internet był przestrzenią wolności użytkowników, a wszystkie ograniczenia były jasno komunikowane przez platformy internetowe. W czasach, gdy znaczna część aktywności obywateli przeniosła się do Internetu, gdy mamy świadomość, że ten trend będzie się pogłębiał, bardzo ważne jest ustalenie reguł rządzących tym rynkiem” – wskazał w liście Prezes Rady Ministrów.

Aktualny stan prac nad tzw. Digital Services Act (propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej odnośnie bezpieczeństwa i wytwarzania danych w sieci, relacji na linii obywatel i rządy względem właścicieli platform internetowych czy wolności słowa w przestrzeni cyfrowej) przybliżył sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz. – Kwestie dostępu do jednolitego rynku cyfrowego, ale także kwestie położenia platform internetowych są niezwykle ważne. One, de facto, determinują nasze codzienne życie. Pandemia przyspieszyła zinformatyzowanie społeczeństwa, spowodowała, że staliśmy się cyfrowymi obywatelami, którzy przez Internet nie tylko się komunikują, ale również załatwiają sprawy urzędowe. Rok 2020 był rokiem rewolucyjnym w zakresie cyfryzacji naszego kraju. Zmierzamy do 10 mln profili zaufanych, co pokazuje, że społeczeństwo polskie chce być e-społeczeństwem i korzystać z rynku cyfrowego – wskazał Adam Andruszkiewicz. Podkreślił, że udało się wdrożyć wiele kwestii, odpowiadając na wyzwanie chociażby informatyzacji i cyfryzacji szkół. – Udało się dokonać zakupu niemal 200 tys. sztuk sprzętu multimedialnego dla uczniów i nauczycieli w naszym kraju. Realizowaliśmy chociażby przyspieszoną implementacje ogólnopolskiej sieci edukacyjnej , co również ułatwiło prowadzenie zdalnych lekcji – zaznaczył.  

->  Transport intermodalny w 2022 roku odczuł wojnę

W Konwencie udział wzięli również Małgorzata Jarosińska – Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Przybliżyli założenia projektu Umowy Partnerstwa, która stanowi ramy dla środków unijnych na lata 2021-2027.  – Umowa Partnerstwa, po akceptacji przez Radę Ministrów, będzie stanowić mandat negocjacyjny pomiędzy Polska a Komisją Europejską, co do zakresu interwencji Funduszy Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – wskazała Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Wśród celów polityki spójności realizowanych w Umowie Partnerstwa wymieniła: Europę bardziej inteligentną, niskoemisyjną, lepiej połączoną, o silniejszym wymiarze społecznym, Europę bliżej obywateli, jak i umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki naturalnej dla klimatu. 

W nowej perspektywie 2021-2027 chcemy przede wszystkim w większym stopniu skoncentrować inicjatywy wynikające ze strategii rozwoju województw z działaniami w poszczególnych regionach, które wynikają z krajowych dokumentów strategicznych. To podejście pozwoli przede wszystkim na maksymalizację efektów inwestycji finansowanych z funduszy europejskich . Pokazuje też, że rozwój regionu, to nasza wspólna sprawa, nie tylko na poziomie samorządów, ale i na poziomie rządowym – podkreśliła Jarosińska – Jedynak. 

Kolejnym punktem obrad były zmiany w zakresie funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce. Samorządy województw zgłosiły chęć udziału w pracach w Ministerstwie Zdrowia nad nową koncepcją zarządzania szpitalami w Polsce. Efektem reformy miałoby być też całościowe lub częściowe oddłużenie szpitali w Polsce i wdrożenie mechanizmów, które nie pozwolą na nowa zadłużenie. W tej części Konwentu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Gadomski.

Jeden z paneli poświęcono obszarom wiejskim. Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochylił się nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz instrumentami finansowymi w perspektywie budżetowej UE. 

->  Transport intermodalny w trendzie wzrostowym

Ważnym z punktu widzenia promocji gospodarczej był także temat EXPO Dubaj 2020. Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, przybliżył stan aktualnych prac oraz zakres współpracy z polskimi regionami w tym zakresie. 

Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego mówił o międzynarodowych łańcuchach dostaw po pandemii (od 6:32:35). W swoim wystąpieniu w kilku zdaniach przedstawił działalność Instytutu, naszą misję i projekty, które realizujemy. 

Prezes PITD wskazał na to, co udało się zaobserwować już na początku pandemii – na bardzo duże wahania stawek frachtowych, na ograniczone możliwości przemieszczania towarów (produktów gotowych, półproduktów i surowców) oraz na puste lub przepełnione magazyny. Podkreślił, że pandemia przyspieszyła rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży. 

Czy biznes będzie chciał skracać łańcuchy dostaw? Czy należy uwzględnić koszty środowiskowe? Wpływ na konkurencyjność kosztową? Czy konsumenci są gotowi płacić więcej? A może wystarczy dywersyfikacja w łańcuchu dostaw i większa akceptacja ryzyka? Kto będzie zyskiwał? Duży czy mały? – zastanawiał się. Odpowiedzią na te pytania, mogą okazać się zrównoważone łańcuchy dostaw. – Zrównoważone łańcuchy dostaw, czyli te, gdzie będzie regionalizacja, gdzie będziemy starali się kształtować tak polityki, aby opłacało się korzystać z tych dostawców, którzy są w naszym regionie, w naszym otoczeniu, w naszej lokalizacji, zamiast poszukiwać ich w dalszych odległościach, co przełoży się również na oszczędności chociażby w zakresie  klimatycznym, mniejszej emisji CO2 – ocenił. 

Prezes Wolak zwrócił również uwagę na to, co będzie miało wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw. Wymienił m.in. transformację cyfrową, ekonomię współdzielenia, automatyzację procesów, wzrost znaczenia e-commerce, czy rozwój infrastruktury. Wskazał, że Polska ma predyspozycje do tego, aby stać się logistycznym hubem Europy. – Mamy doskonałą lokalizację geograficzną, zaspokajamy potrzeby infrastrukturalne, wspieramy polskich logistycznych championów – wyliczał.  

Na zakończenie wskazał, w jaki sposób powinniśmy budować przewagę konkurencyjną. – Należy inwestować w infrastrukturę, w cyfryzację, postawić na dyplomację gospodarczą, konsolidować dostawców usług w branży TSL i promować patriotyzm gospodarczy w biznesie – podkreślił prezes Polskiego Instytut Transportu Drogowego. 

Marszałkowie Województw RP zakończyli obrady przyjęciem siedmiu stanowisk – w sprawie projektu Umowy Partnerstwa, funduszu kolejowego, transportu publicznego, likwidacji utrudnień dla firm budowlanych, opłat recyklingowych, gospodarki odpadami oraz przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich.

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.