PITD na spotkaniu dotyczącym eCMR w Wilnie [projekt DIGINNO]

0
Autor: Marcin Wolak

Polski Instytut Transportu Drogowego reprezentowany przez Marcina Wolaka, wspólnie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), będącej partnerem projektu Digital Innovation Network (DIGINNO) wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej zajmującej się Transgranicznym eCMR – elektronicznym listem przewozowym w transporcie drogowym.

Spotkanie, które 13 grudnia 2018 roku odbyło się w Wilnie było świetną okazją do wymiany informacji o aktualnej sytuacji związanej z wdrożeniem e-CMR w poszczególnych państwach regionu Morza Bałtyckiego.

Przedstawiciele poszczególnych państw prezentowali aktualny stan prawny (podobnie jak Polska, nie wszystkie kraje zakończyły jeszcze proces ratyfikacji protokołu dodatkowego e-CMR czy nie dostosowały prawa krajowego do nowych wymagań), postęp prac w ramach rozwijania projektu na szczeblach administracyjnych i biznesowych, a także wizje i proponowane koncepcje rozwiązań szczególnie w ujęciu transgranicznym. W spotkaniu udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, a także instytucji rządowych. Reprezentowane były m.in. takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Norwegia czy Dania. Swoje rozwiązania prezentowali również goście z Belgii.

Digital Innovation Network (DIGINNO)‚ jest ukierunkowany na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jednym z głównych punktów zainteresowania projektu DIGINNO jest zwiększenie potencjału i podniesienie świadomości instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorstw w rozwijaniu cyfrowych usług transgranicznych G2B, promowanie ponadnarodowej współpracy poprzez budowanie sieci digitalizacji usług i społeczności G2B, szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości odnośnie przykładów sukcesu, opracowanych przykładowych modeli usług, możliwości i korzyści. Głównym rezultatem prac mają być 4 przykładowe modele transgranicznych usług cyfrowych G2B i właśnie jedną z wybranych usług cyfrowych jest e-CMR – elektroniczny list przewozowy w transporcie drogowym.

   

->  Integracja globalnych łańcuchów dostaw – monitorowanie przesyłek e-commerce na Nowym Jedwabnym Szlaku - podsumowanie debaty PITD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *