PITD na Zespole Parlamentarnym ds. Transportu Drogowego

0
Autor: Marcin Wolak

„E-CMR jako spójny system transgraniczny -Wyzwania na poziomie międzynarodowym” – pod tym hasłem odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Transportu Drogowego które odbyło się w czwartek 21 lutego 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Polskiego Instytutu Transportu Drogowego reprezentował jego prezes Marcin Wolak. Ponadto byli obecni również przedstawiciele Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, NASK-u, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Polskiej Izby Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji.

W tym znamienitym gronie omówiono m.in. wyzwania na poziomie międzynarodowym związane z elektronicznym listem przewozowym e-CMR. Marcin Wolak z PITD zaprezentował ponadto polską koncepcję rozwiązania w ujęciu transgranicznym, którą KIGEiT i PITD przedstawiło 13 lutego na spotkaniu międzynarodowej grupy z krajów regionu Morza Bałtyckiego zajmującej się e-CMR. Mamy również materiał do dalszej analizy, ponieważ dyskusja zrodziła pytania o kwestie prawne, zgodności z RODO i kosztów rozwiązania. Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo i tę ważną pracę, wykonywaną dla polskiego transportu drogowego.

->  Pilotaż eCMR pomiędzy Polską a Estonią jesienią 2020 roku.