Wystartował projekt „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”

0
Autor: Marcin Wolak

27 listopada podczas specjalnego panelu dyskusyjnego ogłoszono start projektu „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”, który będzie koordynowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Jako Polski Instytut Transportu Drogowego od dawna mówimy o konieczności skierowania większej uwagi na polską branżę TSL. Pisaliśmy o tym w naszych publikacjach (m.in. „Transport i Logistyka jako strategiczna branża polskiej gospodarki”) oraz rozmawialiśmy z naszymi gośćmi w trakcie realizacji projektu „Polska Logistycznym Hubem Europy”.

Zwracaliśmy uwagę nie tylko na konieczność podnoszenia konkurencyjności polskich przewoźników, którzy odgrywają ogromną rolę w transporcie międzynarodowym (tak dużą, że państwa „starej Unii”, starają się teraz robić wiele by ograniczyć ich dynamiczny rozwój) . Zwracaliśmy zawsze uwagę przede wszystkim na to, że w końcu należy, bez kompleksów i fałszywej skromności, wejść na poziom wyżej poprzez wyjście z roli istotnych, ale jednak podwykonawców – na tym olbrzymim rynku logistycznym.

Powołanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego to właśnie krok w tym kierunku. Oznacza to, że rola branży transportowo-logistycznej została dostrzeżona, a wykorzystanie naszych najlepszych atutów może doprowadzić do stworzenia przedsiębiorstwa zdolnego do konkurowania z największymi graczami nie tylko na europejskich, ale i globalnych rynkach. A dzięki wykorzystaniu efektu synergii, jest to olbrzymia szansa nie tylko polskich firm przewozowych, ale również spedycyjnych oraz tych, które obok transportu drogowego zajmują się organizacją i realizacją transportu kolejowego, lotniczego czy morskiego. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny nie będzie dla nich konkurencją, a silnym wsparciem.

Działalność Operatora pozwoli z jednej strony na oszczędności po stronie przedsiębiorstw (w tym także spółek Skarbu Państwa) w obszarach związanych obsługą transportu i logistyki przy jednoczesnym zachowaniu marży realizujących przewozy polskich przewoźników. W efekcie środki te pozostaną i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki.

GPW podejmie się koordynacji działań w ramach projektu PCOL i w tym celu zamierza podpisać kolejne listy intencyjne ze spółkami funkcjonującymi w obszarach m.in. transportu kołowego, lotniczego, kolejowego, a także działającymi w branży wydobywczej i energetycznej. Jak dotąd gotowość do współpracy wyraziły: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Grupa Lotos S.A., Gas Trading S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Grupa Azoty S.A., PKP S.A., Totalizator Sportowy, Enea S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Exalo Drilling S.A., Polski Holding Hotelowy S.A., , Poczta Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Lotnicza S.A. oraz Trans.eu Group S.A.

GPW ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń oraz zapewnia najwyższy poziom zabezpieczania danych. W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Zalety z perspektywy całego kraju to m. in.:

  • ochrona kluczowej dla polskiej gospodarki branży
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych
  • uszczelnienie systemu VAT (dzięki wprowadzeniu cyfrowego listu przewozowego)
  • ograniczenie nielegalnego rynku paliwa
  • możliwość wprowadzenia monitoringu przewozu odpadów
->  Gdzie jesteśmy na tle Europy?

Zalety dla polskich firm transportowych:

  • ochrona przed ekspansją zagranicznych podmiotów
  • pewność płatności oraz przyspieszone terminy płatności
  • ochrona rynku przed przejęciem przez zagranicznych pośredników
  • dostęp do większego rynku (możliwość ekspansji)
  • łatwość dostępu do zleceń spółek Skarbu Państwa

Poza podmiotami publicznymi,do projektu dołączyła również spółka Trans.eu GROUP S.A., która w projekcie umożliwi dostęp do największej w Polsce bazy przewoźników drogowych.

fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Z usług naszej platformy korzysta 40 tysięcy firm w tym ponad 25 tysięcy polskich firm transportowych. Jesteśmy dumni, że od 15 lat wspieramy branżę transportu drogowego, dostarczając naszym klientom najnowocześniejsze narzędzia informatyczne. Jako partner technologiczny Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego, będziemy wspierać ten projekt naszymi doświadczeniami oraz wiedzą w zakresie technologii cyfrowych, wykorzystywanych w integracji łańcuchów dostaw – zaznaczył Bogdan Kosturek, Wiceprezes Zarządu Trans.eu

Inspiracją dla koncepcji Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego były historyczne prace w MF zmierzające ku uszczelnienia systemu podatkowego poprzez cyfryzację sektora transportu. W obecnych czasach zaistniała również potrzeba biznesowa wynikająca z przejmowania w logistyce zleceń organizacji transportu przez zagraniczne podmioty, gdzie polscy przewoźnicy i spedytorzy zostają sprowadzeni wyłącznie do podwykonawców, a największe zyski wynikające z tych operacji wypływają za granicę. – Z naszych obserwancji wynika, że nawet 40% wynosi różnica między tym co płaci załadowca za usługę transportową, a tym co dostaje polski przewoźnik – mówił podczas panelu Bogdan Kosturek z Trans.eu

fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Musimy grać na naszych atutach. Takim atutem są polskie firmy transportowe, a PCOL to realna szansa na ich unowocześnienie i wzmocnienie na trudnym europejskim rynku – powiedział Paweł Gruza, wiceprezes KGHM.

Wypracowane przez Operatora zyski oraz dane dotyczące transportów pozostaną w kraju i nie będą transferowane do central podmiotów międzynarodowych.

GPW obecnie jest w trakcie uzgodnień dotyczących potencjalnej współpracy z kolejnymi podmiotami sektora publicznego oraz prywatnego.  Plany przewidują, że platforma może rozpocząć działalność w pierwszej połowie 2022 roku.

->  Polska wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym

Panel, podczas którego ogłoszono start projektu można obejrzeć na portalu YouTube