Posiedzenie zespołu ds. transportu przy Rzeczniku MŚP

0
Autor: Anna Majowicz
3 października w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu. Po raz pierwszy w spotkaniu udział wzięli członkowie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, tym samym dołączając do 17 organizacji wschodzących w skład Zespołu.

Zwrot akcyzy

Nasza grupa obejmuje w swojej nazwie transport, ale w rzeczywistości to spektrum jest dużo szersze – rozpoczął posiedzenie Andrzej Bogdanowicz, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Transportu. Prowadzący zarysował aktualną sytuację branży transportowej. Poruszył m.in. temat zwrotu podatku akcyzowego zakupionego paliwa na cele użytkowe. – Rzecznik MSP wysłał do ministra finansów pismo w tej sprawie, na który, niestety, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości, aby wprowadzić zwrot akcyzy w życie. Szkoda, bo w innych państwach go uzyskujemy – mówił przewodniczący Zespołu.

Redukcja dwutlenku węgla

Wśród omawianych problemów branży transportowej pojawił się także temat przepisów unijnych dotyczących ograniczenia emisji CO2 z transportu ciężkiego. – Polscy przewoźnicy, na każdym kroku są sekowani, począwszy od  niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, skończywszy na niekorzystnym prawie unijnym ,,Pakiet Mobilności”. Ograniczenie emisji Co2 może być niestety gwoździem do trumny – stwierdził  Andrzej Bogdanowicz. Do tematu odniósł się  prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD), Marcin Wolak.

Redukcję dwutlenku węgla  moglibyśmy wykorzystać, jako argument przeciwko niektórym zapisom zawartym w Pakiecie Mobilności, takim jak, m.in. przepis o powrotach do kraju pochodzenia. De facto przełoży się to na mniejszą możliwość realizacji przewozów kabotażowych i kursowaniu tzw. pustych przebiegów, a co za tym idzie – na zwiększenie emisji CO2 do atmosfery. To ukazuje hipokryzje polityków unijnych – mówił Marcin Wolak. Prezes PITD zwrócił także uwagę na problem związany z brakiem zawodowych kierowców. – Państwo powinno przygotować zestaw ułatwień i działań, które pozwoliłyby na dynamiczne dopasowywanie się do zmieniającego się rynku pracy. Potrzebne jest wejście na ścieżkę profesjonalizacji, zarządzania talentami i zwiększenia kompetencji kadr. Skorzystałaby na tym cała gospodarka – tłumaczył, dodając, że nie ma potrzeby tworzenia nowych instytucji. – Potencjał leży w tych już istniejących, takich jak np. Urzędy Pracy, które przy rekordowo niskim bezrobociu powinny skupić się właśnie na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wszystkich zainteresowanych osób – nie tylko bezrobotnych, ale również pracujących, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i podejmować pracę m.in. w przyszłościowej branży jaką z pewnością jest transport.

Na zakończenie, po omówieniu najistotniejszych problemów aktualnej sytuacji branży transportowej Biuro Rzecznika MŚP zdeklarowało się, że zajmie się tematem obniżenia akcyzy i wprowadzenia limitów na wwóz paliwa ze Wschodu. 

->  Pakiet mobilności: Rada UE zatwierdza przepisy dotyczące kierowców ciężarówek

Posiedzenie zespołu było transmitowane na żywo w portalu Facebook.com