Autor: Anna Majowicz

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażającej przepisy Pakietu Mobilności

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności, który ma wejść w życie już za dwa miesiące.

fot. Pixabay

Pakiet Mobilności ma wprowadzić regulacje w zakresie transportu drogowego w UE poprzez zmianę obowiązujących przepisów w trzech ważnych dla firm transportowych aspektach:

  • czasu jazdy, odpoczynku i tachografów,
  • delegowania kierowców,
  • dostępu do rynku.

Nie jest to nowy akt prawny, jednak proponowane regulacje wprowadzają zmiany, które mogą mieć ogromny wpływ na sytuację polskich firm transportowych. Zmiany, które zostały ostatecznie przegłosowane, wpłyną realnie na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie w świadczeniu usług na terenie UE.

W projekcie przyjętym przez Radę Ministrów wprowadzone zostaną m.in. zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego. 

Najważniejsze rozwiązania: 

  • Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 
  • Doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.
  • Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.
  • Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.
->  Jakie zmiany wejdą w życie po wprowadzeniu Pakietu Mobilności?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czy Polscy przewoźnicy są gotowi do przyjęcia przepisów Pakietu Mobilności? 

Grupa Inelo przygotowała ankietę dla przewoźników, w której poruszono problematykę Pakietu Mobilności. Na pytanie o przygotowanie do zmian w przepisach, aż 84 proc. respondentów odpowiedziało, że nie czują się pewnie lub w zasadzie wcale nie są przygotowani.  A zmiany, które wejdą w życie za dwa miesiące, dotyczą 35. tys. polskich firm, które świadczą usługi transportowe w ramach rynku europejskiego. 

Prezes Inelo Magdalena Magnuszewska, w rozmowie z Polskim Instytutem Transportu Drogowego przyznaje, że tylko przygotowanie odpowiedniej strategii pozwoli nam wszystkim wyjść zwycięsko z tych zmian i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

– Przy tak głębokich zmianach rynkowych jeden traci, drugi wygrywa. My, wspólnie z polskimi przewoźnikami, chcemy być po tej zwycięskiej stronie. Dlatego musimy skoncentrować wszystkie wysiłki na przygotowaniu się do poprawnego stosowania tych nowych przepisów w sposób optymalny. Chociaż zostało niewiele czasu, możemy się dobrze przygotować

– ocenia prezes Inelo.

Bez odpowiedniego przygotowania, Polska może stracić pozycję lidera w zakresie transportu międzynarodowego w UE.