Autor: Martyna Jemiołek

Raport GUS podsumował polski transport w 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący działalności w transporcie. Czytając analizę danych zawartą w raporcie GUS można wywnioskować iż Polski rynek transportowy wciąż się rozwija. W 2021 roku zaobserwowano wzrost w transporcie kolejowym, samochodowym, morskim i lotniczym, w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast spadki omówione w raporcie GUS notowano w transporcie rurociągowym i śródlądowym. Finalnie w 2021 roku przewieziono 2 253,4 mln ton ładunków (2,4% wzrostu) oraz wykonano prace przewozową na poziomie 491,4 mld tonokilometrów (3,6% wzrostu) łącznie wszystkimi rodzajami transportu.

Przewozy ładunków w międzynarodowym transporcie samochodowym
Źródło: Raport GUS

Polski transport samochodowy na czele Europy opisuje raport GUS

Polski transport samochodowy od lat ma bardzo duży udział w przewozach europejskich. W 2020 roku wielkość przewozów ładunków polskim transportem samochodowym stanowiła 19,7% ogólnych przewozów krajów Unii Europejskiej, co lokowało Polskę na pierwszej pozycji. To właśnie ten rodzaj transportu z roku na rok generuje coraz większe przychody, stąd obszar transportu samochodowego został dotychczas najbardziej rozbudowany i jest stale poszerzany. Budowa nowych dróg zarówno krajowych jak i europejskich, inwestycje w pojazdy niskoemisyjne i wiele innych projektów dla rozwoju Polskiego transportu. Wszystkie nowe pomysły i inwestycje umacniają pozycje Polski na rynku transportu samochodowego Europy. Łącznie transportem samochodowym w 2021 roku przewieziono 1 952,5 mln ton ładunków (1,7% wzrostu). W raporcie można znaleźć wyszczególnienie m.in. na przewozy zarobkowe i transport gospodarczy oraz jak wyglądają ich udziały w transporcie samochodowym lub udziały poszczególnych przewożonych surowców i towarów.

Struktura przewozów ładunków transportem kolejowym według grup ładunków w 2021 r.
Źródło: Raport GUS

Raport GUS analizuje rozwój transportu kolejowego

Transport kolejowy w Polsce jest stale rozwijany przez budowę nowych i odnowę starych linii kolejowych, inwestowanie w tabor kolejowy oraz tworzenie nowych połączeń i możliwości. Według raportu GUS w 2021 roku przewieziono 237,9 mln ton ładunków (8,9% wzrostu) i wykonano prace przewozową na poziomie 54,4 mld tonokilometrów (6,4% wzrostu). Polski transport kolejowy przez wykonaną prace przewozową został ulokowany na drugim miejscu wśród 27 krajów UE. Wzrosty przewozowe odnotowano zarówno w transporcie krajowym (o 7,3%), jak i międzynarodowym ( o 12,2%). Znaczny wpływ na skok udziału transportu międzynarodowego miało wpływ rozszerzanie działalności eksportowej polski. W latach poprzednich import towarów do Polski miał większe znaczenie w rozwoju gospodarki niżeli eksport co w ciągu ostatnich lat uległo zmianie.

->  Zaproszenie na debatę

Jak wyglądał transport lotniczy w Polsce w 2021 roku

Liczba wszystkich zarejestrowanych w Polsce samolotów obsługujących cały transport lotniczy w 2021 roku wynosiła 1 480 szt. oraz była wyższa o 24 szt. w stosunku do doku 2020. Natomiast wraz ze wzrostem ilości samolotów zmniejszyła się ilość miejsc pasażerskich o 2,6%. Raport GUS zaznacza, że taki ruch mimo wszystko pozytywnie wpłynął na ich wykorzystanie (z 27,9% w 2020 r. do 68,6% w 2021 r.), ale również współczynnik wykorzystania udźwigu handlowego wzrósł o 4,7%. Transport lotniczy w Polsce opiera się głównie o transport pasażerski, lecz towarowy również jest stale rozwijany, o czym świadczy wzrost w ciągu roku aż o 43,3% i wyniósł 90,7 tyś. ton przewiezionych ładunków. Zwiększył się również ruch w polskich portach lotniczych o 15,3% oraz przeładowano 144,6 tyś. ton ładunków. Zwiększyła się również masa wylatujących i przylatujących towarów z portów zagranicznych.

Struktura przewozów ładunków żeglugą śródlądową według grup ładunków w 2021 roku
Źródło: Raport GUS

Żegluga śródlądowa upada z roku na rok

W 2021 roku żegluga śródlądowa notowała spadki o 13,2% w stosunku do roku poprzedniego. Zarówno przewozy ładunków i pasażerów zmniejszyły się i w ruchu krajowym i międzynarodowym. Największy udział w ogólnych przewozach ładunków żeglugą śródlądową miały przewozy rud metali i innych produktów górnictwa i kopalnictwa.

Źródło: Raport GUS

Inwestycje w Polskich portach morskich

Transport morski opiera się o morską flotę polskich armatorów i operatorów, która liczyła 88 statków. Ich kondycja pogorszyła się tj. średni wiek wynosił 18 lat, a nośność i pojemność notowała spadek na poziomie około 2% . Transportem morskim przewieziono 9,6 mln ton ładunków i jest to o 17,9% więcej, a praca przewozowa była większa o 13,5%. Największą ilość ładunków przewieziono żeglugą regularną i jest to 8,7 mln ton, a nieregularną zaledwie 0,8 mln ton ładunków. Mimo tak nie dużej ilości przewiezionych ładunków żeglugą nieregularną, to tu odnotowano największy wzrost tj. 163,3% i 277,8% wzrostu pracy przewozowej. Transport morski osiąga wzrosty w relacjach z polskimi portami (12,9% wzrostu), lecz pomiędzy zagranicznymi portami notuje niewielkie spadki na poziomie 0,7%. Wszelkie przewozy ładunków tą gałęzią transportu zwiększają swój udział o średnio 20%, transportując więcej ładunków. Wydajność portów morskich zwiększyła się o około 10 % w stosunku do roku poprzedniego. Obrót  ładunkowy polskich portów morskich wyniósł 96,7 mln ton (międzynarodowy obrót morski i kabotaż). W strukturze obrotów największy udział od kilku lat mają ładunki masowe ciekłe oraz suche, ale również kontenery duże i transport tych ładunków notuje wzrosty kilku procentowe. Najistotniejszymi portami dla Polskiej gospodarki są kolejno: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin oraz Police, a największe wzrosty notowało Świnoujście. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano 92,6 mln ton ładunków, o 8% więcej niż w 2020 roku. Istotny i największy udział miały kraje europejskie takie jak Szwecja, Niemcy, czy Holandia. Polskie porty morskie obsługują statki z całego świata, dlatego na obrót wpływa zarówno Europa jak i pozostałe kontynenty: Afryka, Azja, Ameryka i Australia. Ogólny obrót w portach morskich rośnie, lecz obrót ładunków tranzytowych spada w każdym porcie z wyjątkiem Gdańska gdzie notowane są wzrosty na poziomie 28,1%.

->  Polska wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym

Raport GUS wskazuje istotę transportu intermodalnego w Polsce

Transport intermodalny jest rozwijany w Polsce od kilku lat, ale z roku na rok zwiększa się jego udział w polskiej gospodarce sektora transportu. Znaczna część wszystkich przeładowanych ładunków odbywa się w portach morskich. W 2021 roku przeładowano łącznie 5,4mln TEU. Raport GUS zaznacza że dominowały kontenery 40’, a ich udział wynosił 69,4%. Doprowadzone nowe bocznice kolejowe oraz przystosowane nowe parkingi i miejsca przeładunkowe dla pojazdów spowodowały wzrost obrotu w portach morskich i stale zwiększanie obsługi transportu intermodalnego.

Udział poszczególnych gałęzi transportu w ogólnej liczbie przeładunków
Opracowanie własne poparte wynikami z raportu GUS

W ramach działalności terminali morskich przeładowanie towaru najczęściej odbywało się na transport samochodowy, gdzie przeładowano ponad 73% kontenerów. W 2021 roku przeładowano około 82 mln ton ładunków w kontenerach, a największą grupą były towary nieznane, około 54%. Transportem intermodalnym samochodowym przewieziono po kraju około 26 mln ton ładunku, a to jest 98% w stosunku do przewozów międzynarodowych. Województwa łódzkie i pomorskie przodowały w obsłudze samochodowego transportu intermodalnego. Transportem intermodalnym kolejowym, natomiast przewieziono o 5,7% więcej kontenerów, gdzie wzrosła również liczba kontenerów w obrocie krajowym i międzynarodowym. Zwiększyła się również masa przewożona w kontenerach o niemal 10%. Ponad to zwiększyła się również liczba przewiezionych nadwozi samochodowych „swap body” i liczba naczep ciężarowych.

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.