Raport nt. kar w systemie SENT

0
Autor: Anna Majowicz

Podczas 16. posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprezentowany został raport ,,System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców”. Publikacja ma na celu zainicjowanie dyskusji przedsiębiorców z administracją publiczną w zakresie filozofii nakładania kar na przedsiębiorców.

POBIERZ RAPORT

Powodem powstania raportu były napływające do Rzecznika MŚP sygnały i sprawy interwencyjne, z których wynika, że karami pieniężnymi obciążani są także uczciwi przedsiębiorcy, którzy popełnili drobne uchybienia formalne w zgłoszeniach w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). 

Rzecznik MŚP podkreśla, że funkcjonujący od ponad trzech lat system, okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami podatkowymi. Dzięki objęciu monitoringiem transportu tzw. towarów wrażliwych (czyli towarów, które najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, takich jak np. paliwo, alkohol czy susz tytoniowy), udało się skutecznie wyeliminować lub bardzo ograniczyć niekorzystną dla budżetu Państwa przestępczość podatkową.

Nie negujemy samej idei ustawy. Wymaga ona jednak zmian, ponieważ jej obecne zapisy i praktyka ich stosowania uderzają także w uczciwych przedsiębiorców, którzy są karani za drobne błędy w zgłoszeniach SENT równie surowo jak przestępcy, nieproporcjonalnie do wagi przewinienia – zaznacza Adam Abramowicz.

Publikacja dotyczy w głównej mierze przypadków, w których, zdaniem Rzecznika MŚP, dochodziło do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. – Mam nadzieję, że przykłady te będą asumptem do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej na temat racjonalnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców sektora MŚP – wyraził nadzieję rzecznik Abramowicz. 

Na 44-stronicowy raport składa się 7 rozdziałów. Poza genezą powstania samego systemu, obowiązkach wynikających z ustawy, odpowiedzialności za ich naruszenie czy kontroli przewozu towarów, znajduje się w nim studium przypadków, stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i rekomendacje. 

->  Nasz udział w Blockhatonie i wsparcie projektu eCMR

Raport zaprezentowali jego autorzy: Paweł Satkiewicz – główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP oraz Kamil Rybikowski – radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikacja powstała przy wsparciu członków Zespołu Roboczego ds. Transportu Rady Przedsiębiorców, do którego przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego. Cenne uwagi wniósł także Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *