Autor: Anna Majowicz

Tallinn: Kolejne spotkanie ws. e-CMR za nami

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Estonii, podczas którego udało się ustalić kolejne kroki działań grupy zajmującej się e-CMR w ramach projektu Diginno. 

Przypomnijmy, że transgraniczny charakter międzynarodowego elektronicznego listu przewozowego e-CMR wiąże sie z wieloma wyzwaniami i pytaniami. Można do nich zaliczyć m.in. konieczność określenia tego kto i jak ma zorganizować działanie systemu. Czy dostawcy platform do zarządzania e-CMR powinny funkcjonować samodzielnie wypełniając potrzebę biznesu  czy wspólnie z instytucjami publicznymi, które również mogą czerpać korzyści z efektywnego rozwiązania? Jak powinno się finansować inwestycje? Jak dobrać architekturę i technologię tak by była akceptowalna i atrakcyjna dla wszystkich graczy? Jak zadbać o równorzędne regulacje na poziomie międzynarodowym? Czy powinna zostać powołana organizacja standaryzująca i przyznająca certyfikaty platformom czy może powinno to być w gestii poszczególnych krajów?

Jesteśmy przekonani, że wkrótce, dzięki międzynarodowej współpracy, będziemy mogli na te i inne pytania odpowiedzieć bardzo zwięźle, a to pozwoli na szybkie i sprawne wdrożenie pełnej cyfryzacji obiegu dokumentów na poziomie międzynarodowym.

->  Dostawa poza domem przyszłością e-commerce