Autor: Anna Majowicz

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – relacja z wideokonferencji Rzecznika MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowało wideokonferencję poświęconą Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw oraz członkowie Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP, do których przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są sercem gospodarczym Polski, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby ich trudna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, poprawiła się – rozpoczął konferencję Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Bez wspólnych działań rządu, samorządów i Rady Przedsiębiorców, bez wspólnego głosu, nie uda nam się uratować tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił. 

Uczestnicy wideokonferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Biuro Rzecznika MŚP, na której znalazły się najważniejsze propozycje pomocy przedsiębiorcom zawarte w programie Tarczy Antykryzysowej. – Wyodrębniliśmy pięć zasad: zwolnienie z ZUS, 40-40-20, postojowe – dopłata dla pracowników, mikro-pożyczka oraz postojowe – dopłata dla przedsiębiorców – wyliczał Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP. W prezentacji przedstawione zostały także inne regulacje oraz lista terminów, które zostały przesunięte.  

Jako pierwsza z zaproszonych gości, głos zabrała Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Główne zadania, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował w ramach Tarczy Antykryzysowej, to ustalenie i wypłata świadczenia postojowego oraz obsługa wniosków o zwolnienie z opłacenia składek. Istnieje także możliwość udzielenia ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ponadto, w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowych rozwiązań ZUS – mianowicie z zawieszenia spłaty trwających układów ratalnych lub rozkładania na raty należności, których teraz Państwo nie możecie regulować z odroczonym terminem płatności – mówiła Agata Wiśniewska – Półtorak.  Jak dodała, wszystkie informacje nt. form pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaleźć można na stronie internetowej ZUS. – Tam jest komplet informacji i materiałów, łącznie z przykładami w jaki sposób można z tych form pomocy skorzystać. Zamieszczone zostały również formularze, za pomocą których można ubiegać się o poszczególne rozwiązania. Zachęcamy, aby korzystać z tych formularzy na swoim profilu PUE, ponieważ tam już system weryfikuje i sprawdza poprawność wypełnienia danych. Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z PUE prosimy, by w przekazywanych formularzach w formie papierowej, podać informacje z adresem mailowym oraz numerem telefonu – w ten sposób łatwiej będzie komunikować się z osobami, których wnioski wymagać będą wyjaśnienia – tłumaczyła Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zakończenie dodała, że już podczas pierwszego dnia blisko 6 tys. wniosków o oświadczenia postojowe złożyły osoby prowadzące działalność gospodarczą, 135 wniosków wpłynęło od osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, a największym zainteresowaniem cieszą się wnioski o zwolnienie z opłacania składek, których złożono już ok. 20 tys. 

Wypowiedź Agaty Wiśniewskiej – Półtorak skomentował Adam Abramowicz. – Chciałbym dodać, że na podstawie dzisiejszych przepisów jest możliwe nie tylko rozłożenie składek na raty i odroczenie terminu płatności, ale można także składać wnioski o ich umorzenie. Co prawda, rzecznik ZUS powiedział, że pandemia nie jest podstawa do umorzeń, natomiast my się z tym nie zgadzamy i mamy już przygotowaną podstawę prawną oraz wyroki sądów w tej sprawie i chcemy zaapelować do przedsiębiorców, by takie wnioski o umorzenia składali. Biuro Rzecznika MŚP wyszło także z inicjatywą #RatujBiznes. Przez naszą stronę mają Państwo możliwość skontaktowania się z radcami prawnymi, jak i doradcami podatkowymi, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy w wypełnianiu wniosków – podkreślił Rzecznik MŚP. 

->  e-CMR: Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego konwencji CMR o elektronicznym liście przewozowym

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że podobnie jak ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało świadczenia postojowe oraz zwolenienia z opłacenia składek i opłaty prolongacyjnej.

Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy mówił o wnioskach mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. – Wnioski wraz z umowami można składać w formie elektronicznej, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, w przedsionku naszej siedziby zainstalowaliśmy wrzutnie na dokumenty, które w ciągu kilku dni zostaną rozpatrzone. Kiedy wyczerpie nam się limit pieniężny z tegorocznego Funduszu Pracy, mamy zapewnienie na ich pokrycie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobrze rozwiązana sprawa – ocenia Roland Budnik. Jak dodaje, na rozwiązanie kolejnej, czyli dofinansowania części wynagrodzeń dla pracodawców trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji, poza tą, że są to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z programu ,,Power” i z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W przyszłym tygodniu na pewno jakieś informacje z Ministerstwa uzyskamy – zapewnia Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 

Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich wspomniała o próbie ujednolicenia działań jednostek samorządu terytorialnego poprzez swoje strony internetowe. – Informacje o tym, jakie możliwości wsparcia czekają na przedsiębiorców i jakie obowiązki stoją po stronie samorządu terytorialnego, kierujemy przede wszystkim do urzędów, starostw i powiatowych urzędów pracy. Oczywiście Państwo też z tych informacji możecie skorzystać, gdyż są one powszechnie dostępne – zapewniła Bernadeta Skóbel.  

Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się do słów Rolanda Budnika. – Faktycznie urzędy pracy za chwilę uruchomią nabory na te dodatkowe instrumenty, o których mówił pan dyrektor Budnik. Będą to instrumenty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wspomnianego programu ,,Power” i w programach regionalnych. Od wczoraj powiatowe urzędy pracy wypłacają pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dyrektorzy otrzymali ogólne informacje na ich temat, narzędzia otrzymają dziś. Natomiast trwa jeszcze porozumienie z Komisją Europejską w sprawie środków finansowych i zwiększenia alokacji. Z informacji, które dziś uzyskaliśmy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że alokacja z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zwiększona o ponad 2 mld złotych – zaznaczyła Ewa Flaszyńska. 

->  Branża TSL w obliczu wyzwań 2022 roku

Prezydent Chełma Jakub Banaszek, wspomniał o możliwości umorzenia podatku od nieruchomości. – Tarcza Antykryzysowa pozwala samorządom na dokonanie bardzo istotnych zmian. Mamy możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Musi się to jednak odbywać na wniosek. Co prawda ustawa nie wprowadza takiego ograniczenia, natomiast my, jako organy kontrolujące, możemy dostosować się do próśb wypełnionych we wnioskach przedsiębiorców. Na mocy odrębnych przepisów, jako samorząd możemy także zawieszać lub rozkładać na raty samorządowe czynsze lokalowe – zaznaczył prezydent Chełma i zwrócił się do Rzecznika MŚP, by pochylił się nad propozycją, aby zwolnić samorządy z podatku VAT, w zamian za przekazanie tych środków na pomoc przedsiębiorcom. – Każde środki, które moglibyśmy kierować w tym momencie na wsparcie przedsiębiorców, szczególne lokalnie, mogą uratować wiele miejsc pracy i nie doprowadzić do bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw – akcentował Jakub Banaszek. 

Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o wsparciu w zakresie ochrony miejsc pracy. – Przygotowaliśmy projekt mikropożyczki dla przedsiębiorców na kwotę 5 tys. zł. W urzędach pracy zostało złożonych już ponad 1400 wniosków. Pracodawcy są zainteresowani również wsparciem realizowanych w  ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. To zadanie na dzień dzisiejszy realizują wojewódzkie urzędy pracy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie – podsumowała działania minister Alina Nowak. 

Artur Grajewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego zaznaczył, że choć Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało rozwiązań stricte adresowanych do sektora MŚP, to siłą rzeczy wszystkie regulacje w Tarczy Antykryzysowej, dotyczą tych podmiotów.  – Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów sądowych i postępowań egzekucyjnych, jak również regulacje dotyczące braku rozpoczęcia tego biegu, czyli wszystkie terminy na zaskarżania orzeczeń, czy też czynności komornika, które mogą mieć znaczenie dla podmiotów sektora MŚP, te terminy swojego biegu nie rozpoczną. Rozpoczną dopiero po ustaniu tej nadzwyczajnej sytuacji, która ma miejsce. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które, miejmy nadzieje, w jakiś sposób ulżą podmiotom również z sektora MŚP. Mam tu na myśli również rozwiązania z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wyraził nadzieję Artur Grajewski. 

Jaki ostatni wypowiedział się Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. – Praca nad Tarczą Antykryzysową była trudna ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację. Z godziny na godzinę, biorąc pod uwagę różne postulaty, ustawa ulegała zmianie. Niestety nie wszystkie postulaty udało nam się uwzględnić, ponieważ zależało nam na tym, aby Tarcza Antykryzysowa jak najszybciej weszła w życie, by była szkieletem do dalszych prac, a przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali pomoc. Musimy dalej bacznie obserwować i reagować na to, co się dzieję, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna – podsumował spotkanie Wojciech Paluch. 

Subskrybuj nasz NEWSLETTER!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach wprost na swoją skrzynkę pocztową!

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zapisując się na pobranie raportu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu, przez Polski Instytut Transportu Drogowego, dalej jako „Administrator” w celach marketingowych oraz oświadczam, że jestem zainteresowany otrzymaniem informacji o aktualnych produktach i ofertach Administratora, tym samym wyrażając zgodę na przesyłanie przez Administratora na podane dane kontaktowe informacji handlowych, w szczególności w zakresie obejmującym kontakt drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Transportu Drogowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do wysłania raportu, a w razie wyrażenia przez Państwa zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. skontaktowania się i przekazania informacji o ofertach i produktach Polski Instytut Transportu Drogowego lub partnerów raportu, tj. Webfleet Solutions Poland Sp. z o.o., Transcash.eu S.A. oraz Trans.eu S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania raportu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności na stronie www.pitd.org.pl, kontakt mailowy: instytut@pitd.org.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Instytut Transportu Drogowego oraz partnerów moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.