VII Kongres Rozwoju Transportu

0
Autor: Anna Majowicz

Trwa 7. edycja Kongresu Rozwoju Transportu ,,Kolej w obliczu nowych wyzwań”, którą objęliśmy patronatem branżowym.

Transmisja na żywo emitowana jest na kanale YouTube portalu NaKolei.pl.

Agenda:

9:45 – 11:00

Panel I – Strategia powrotu do normalności przed-COVIDowej

Wszyscy pamiętamy prężnie rozwijającą się gospodarkę do marca ubiegłego roku. Przez ostatnich 15 miesięcy załamały się wszystkie łańcuchy logistyczne, a transport pasażerski w niektórych miesiącach zmalał niemal o 95%. Odporność zbiorowa przez przejście choroby czy przez zaszczepienie, powinna przybliżać nas do normalnego funkcjonowania. Jakie kroki należy zatem podjąć, by jak najszybciej wrócić do tendencji wzrostowych w branży kolejowej? Inwestycje, innowacyjne projekty i rozwój technologii są kołem zamachowym rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie powrotu do normalności przed-Covidowej. Moderator: 

• Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”   

Prelegenci: 

• Marek Chraniuk – Prezes Zarządu „PKP Intercity” S.A.

• Krzysztof Golubiewski – Członek Zarządu PKP S.A.

• Leszek Hołda – Członek Zarządu PKP Energetyka S.A.

• Janusz Malinowski – Prezes Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

• Robert Telus – Poseł na Sejm RP • Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

11:15 – 12:15

Panel II – Wielkie inwestycje infrastrukturalne – rozmach czy konieczność?

Centralny Port Komunikacyjny, Rozbudowa terminala kolejowego w Porcie Gdańskim, przekop Mierzei Wiślanej, czy przebudowa Warszawskiej linii średnicowej wraz z Warszawą Zachodnią. To tylko niektóre z projektów, które są w trakcie planowania lub realizacji inwestycji. Czy należy na nie patrzeć jak na niepotrzebny rozmach, czy są one koniecznością, by gospodarka mogła dynamiczniej się rozwijać?

Często projekty infrastrukturalne nie zwracają się lub ich stopa zwrotu jest na bardzo niskim poziomie. Jakie są więc wartości dodane z ich realizacji? Ile kraj może zyskać poprzez budowę nowych terminali intermodalnych, budowę nowych linii kolejowych, czy przebudowy i modernizacji aktualnie istniejących?

Moderator:

• Karol Wach – portal NaKolei.pl

Prelegenci:

• Artur Grześkowiak – Prezes Zarządu Marsh Sp. z o.o.

• Leszek Hołda – Członek Zarządu PKP Energetyka S.A.

• Marcin Horała – Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

->  PITD o e-CMR na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

• Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

• Mikołaj Wild – Prezes Zarządu Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

• Krzysztof Zdziarski – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

• Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP S.A.

12:30 – 13:30

Panel III – Przeskoczyć technology gap – kolej nowej generacji

W polskim sektorze bankowym, który po okresie PRL był mocno zacofanym, nastał efekt tzw. Technology gap. Przeskoczyliśmy erę czeków, przechodząc do płatności kartą, a następnie bankowości internetowej. Dzięki temu, mogliśmy całą infrastrukturę i systemy bankowe tworzyć działając na aktualnych nowinkach technologicznych czy trendach wchodzących na całym świecie. Czy takie same mechanizmy mogą zajść na kolei? W momencie tworzenia nowych linii kolejowych, zakupu nowoczesnego taboru, powinniśmy patrzeć przez pryzmat nie tego, co jest dzisiaj, lecz za czym podążają światowe trendy. Szybko rozwijające się technologie wodorowe oraz OZE zbliżają nas do zeroemisyjności i maksymalnej redukcji śladu węglowego. W końcu zarówno kupiony tabor czy wybudowana infrastruktura posłuży nam przez co najmniej następne 30 lat. Czy patrzymy na to, jak może wyglądać świat w 2050 roku? W jakie technologie powinniśmy inwestować, patrząc przez pryzmat wyzwań przed jakimi staje świat?  

Moderator: 

• Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”   

Prelegenci: 

• Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.

• Lech Lipiński – Szef Zespołu Projektów Wodorowych PESA Bydgoszcz S.A.

• Sławomir Nalewajka – Dyrektor Zarządzający Alstom na Polskę, Ukrainę i kraje Bałtyckie

• Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A.

• Wiesław Szafrański – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych POLREGIO Sp. z o.o.

• dr inż. Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu APS Energia S.A.

13:45 – 14:45

Panel IV – Globalne wyzwania w transporcie intermodalnym

Zerwane łańcuchy logistyczne, brakujące kontenery w depotach, konflikty międzynarodowe, przepustowość trasy czy wreszcie wpływ środka transportu na ekologię. To tylko niektóre z wyzwań przed jakimi staje transport intermodalny. W naszym kraju z roku na rok rośnie TEU towarów transportowanych przy pomocy transportu kombinowanego. Jak udźwignąć potencjał geopolityczny naszego regionu? Czy Polska ma szansę stać się logistycznym Hubem Europy? Czy powinniśmy obawiać się konkurencji zagranicznej w sferze transportu towarowego?

->  Media branżowe o debacie PITD

Moderator:

• dr. inż. Justyna Świeboda – Polski Instytut Transportu Drogowego

Prelegenci:

• Andrzej Banucha – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Promocji PKP CARGO S.A.

• Mirosław Chaberek – Profesor Uniwersytet Morski w Gdyni

• Tomasz Grzelak – Prezes Zarządu Hatrans Sp. z o.o.

• Anatol Kupryciuk – Prezes Zarządu LOTOS Kolej Sp. z o.o.

• Tomasz Mostowski – Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.

• Michał Talarski – Dyrektor Pionu Strategicznych Klientów Marsh Sp. z o.o.

• Marcin Wolak – Prezes Zarządu Polski Instytut Transportu Drogowego

15:30 – 16:30

Panel V – Rozwój czy walka o przetrwanie – przewozy pasażerskie w obliczu kryzysu gospodarczego

Zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, wydają się z nami już pozostać. Niektóre firmy rozważają wprowadzenie po pandemii mieszanego trybu pracy, zamiast własnego biurka, pracodawcy wprowadzą tzw. „hot desk”. Powoduje to, że powrót do wyników przewozowych z 2019 roku może być utrudniony. Jakie w tej sytuacji przewoźnicy powinni podjąć kroki?

Czy działania takie jak zakupy krótkich składów, ale o zwiększonej częstotliwości na danych trasach są rozwiązaniem? Może wręcz odwrotnie, zwiększona przestrzeń dla pasażerów i zminimalizowanie kontaktu ze współpasażerami poprawi poczucie bezpieczeństwa oraz zachęci do codziennych podróży? Rozwój informatyzacji, ujednolicone systemy informatyczne czy też zastąpienie kas biletowych inteligentnymi biletomatami, to elementy, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów w strategii długoterminowej. Jakie inne działania zachęcające do korzystania z transportu publicznego należy podjąć, albo też jakie działania optymalizujące koszty mogłyby pomóc w nadchodzącym okresie?

Moderator:

• Karol Wach – portal NaKolei.pl

Prelegenci:

• Artur Martyniuk – Prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o.

• Iwona Budych – Prezes Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

• Janusz Malinowski – Prezes Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

• Tadeusz Turzyński – Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o.

• Włodzimierz Wilkanowicz – Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.