Autor: Anna Majowicz

Wynagrodzenia kierowców – Pakiet Mobilności

2 lutego 2022 r. wchodzi w życie Pakiet Mobilności. O nowych zasadach wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym na konferencji New Horizons’22 w Gdańsku mówił Łukasz Włoch, główny ekspert INELO.

Pakiet Mobilności zmieni strukturę wynagrodzeń

Struktura wypłaty kierowcy zawodowego na ten moment składa się w zasadzie z dwóch podstawowych wartości – wynagrodzenia (zasadnicze, godziny nadliczbowe i nocne, dyżury, wyrównanie do płacy minimalnej za granicą) i delegacji (diety i ryczałty za noclegi). Od 2 lutego w transporcie międzynarodowym nie będzie już możliwości wypłaty delegacji.

Podział kosztów delegacji
Źródło: INELO

Teraz proszę zastanowić się jaki procent wypłaty kierowcy w państwa firmie stanowią właśnie diety i ryczałty noclegowe. Myślę, że od ½ do ⅔ tej wypłaty netto. Dlatego w pierwszej kolejności powinni państwo zastanowić się nad tym, czym zastąpić pracownikom wypłatę należności z tytułu podróży służbowych

– rozpoczął prelekcję Łukasz Włoch.

Przedstawiciel INELO zwrócił uwagę na fakt, że jeśli nie zastąpimy wypłaty delegacji, kierowca otrzyma jedynie podstawowe wynagrodzenie, które średnio opiewa na kwotę 3500 zł brutto, czyli ok. 2500 zł netto.

Płaca minimalna vs. płaca zagraniczna

Kierowcy, którzy zostaną delegowani za granicę od 2 lutego z tzw. płacy minimalnej przejdą na płace zagraniczną.

Na ten moment płaca minimalna wygląda w ten sposób, że przykładowo w Niemczech otrzymuje się płacę minimalną niemiecką i do tej płacy bardzo często przewoźnicy zaliczają zarówno ryczałty noclegowe w całości, jak i sporą część diet, czyli te kwoty nieopodatkowane, nieozusowane. Teraz się to zmieni – absolutnie nie będzie można tutaj zaliczyć ani złotówki diety i ryczałtu noclegowego

– podkreślił Łukasz Włoch.

Płaca minimalna vs. zagraniczna
Źródło: INELO

Prelegent zaznaczył, że zmiany w polskiej ustawie w połączeniu ze zmianami europejskimi, wcale nie są złe.

Gdyby polska ustawa się nie zmieniła i weszlibyśmy w nowy Pakiet Mobilności w lutym, to nie dość że musielibyśmy wypłacić pełne wynagrodzenie niemieckie, francuskie, austriackie, itd., to dodatkowo musielibyśmy zapłacić naszemu kierowcy polskie diety i ryczały noclegowe. Zatem pomimo że ta zmiana w polskiej ustawie o czasie pracy kierowców znacząco podniesie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez podniesienie wynagrodzenia brutto kierowcy, to uchroni przed dopłatami do diet i ryczałtów

– ocenił główny ekspert INELO.

Pakiet Mobilności to inne płace zagraniczne

Łukasz Włoch podał przykład Holandii.

Jeżeli państwo już teraz rozliczają płacę minimalną w Holandii, to wynosi ona niecałe 10 euro/h. Po zmianach, średnio ponad 14 euro. Dlaczego? Bo nie będzie to już płaca minimalna, ale płaca sektorowa. Będziemy musieli sprawdzić jaki staż pracy ma nasz kierowca, jakie nadgodziny obowiązują w Holandii, jakie dodatki za pracę w nocy, dodatki stażowe, zwrot kosztów podróży służbowych, i przyjąć, że całość tego wynagrodzenia jest dopiero tym wynagrodzeniem sektorowym

– wyliczał.


W Niemczech płaca sektorowa opiewać będzie na kwotę ok. 12 euro za godz. pracy. We Francji, Austrii, Belgii i Holandii, to będą kwoty ok. 14/15 euro za godz. pracy.

->  Raport „Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym”. Zaglądamy do środka

Prelegent zaznaczył, że zarówno przewozy tranzytowe jak i przewozy dwustronne, czyli tzw. przewozy bilateralne będą wyłączone z tej płacy sektorowej. Płace sektorowe obejmować będą przewozy kabotażowe i przewozy cross-trade, czyli międzynarodowe niezwiązane z Polską.

Kalkulator wynagrodzeń kierowców

Przedstawiciel INELO zaprezentował kalkulator wynagrodzeń kierowców, gdzie po wpisaniu odpowiednich danych, przewoźnicy zobaczą jak będzie wyglądał wzrost kosztów po 2 lutego 2022 r.

Kalkulator wynagrodzeń kierowców
Źródło: INELO

Aby pokazać jego funkcjonowanie ekspert przyjął podstawową stawkę wynagrodzenia, tj. 3500 zł brutto, plus wszystkie dodatki brutto, które mamy na liście płac kierowców. Przy ok. 21 dniach pracy za granicą kierowca ma uzupełnianą wypłatę należności z tytułu podróży służbowych, dlatego przyjęto 5000 zł z tytułu diet i ryczałtów noclegowych. Po przyjęciu kursu euro i doliczeniu średniej liczby wszystkich godzin pracy kierowcy w miesiącu, dodaje się uśrednioną stawkę za godzinę pracy w euro.

Stawka 13,5 euro zakłada, że ten kierowca jeździ mniej więcej 50% w Niemczech a 50% w innych państwach. Jeżeli kierowca wykonuje głównie pracę w Niemczech, można tutaj tą stawkę obniżyć do ok. 12 euro, natomiast jeżeli jeździ przede wszystkim po Francji, Austrii, Belgii czy Holandii, to wtedy tą stawkę podwyższamy do 15 euro

– wyjaśnił Łukasz Włoch.

Wyniki obliczeń

Przy wprowadzeniu powyższych danych, otrzymano następujące wyniki.

Wyniki obliczeń - kalkulator kierowców
Źródło: INELO

Pierwsza kolumna pokazuje obecną wypłatę kierowcy netto, czyli ok. 7500 zł. Koszt pracodawcy to mnie więcej 9200 zł.

Proszę zobaczyć jaka mała różnica jest pomiędzy tym, co wypłacamy netto do ręki kierowcy a całkowitym kosztem pracodawcy

– zauważył ekspert.

Z pierwszej propozycji Ministerstwa, która zakłada brak ulg, które obniżają nam podstawę opodatkowania i podstawę ozusowania wynika, że od lutego, aby utrzymać to samo netto kierowcy, mielibyśmy 40 proc. wzrost.

Zatem pierwsze co muszą państwo sprawdzać, to czy państwa program kadrowo-płacowy będzie przygotowany w lutym do obliczenia tych ulg. Jak obliczyć te ulgi, żeby z tego 40 proc. wzrostu zejść do 17 proc.? Przede wszystkim muszą państwo dowiedzieć się, czy oprogramowanie kadrowo-płacowe z którego korzystacie jest przystosowane do rozliczenia pracowników oddelegowanych, czyli pracowników, którym wyliczymy tzw. wirtualną dietę za granicą. Tą równowartość diet będzie można odjąć od wynagrodzenia brutto pracownika i ta różnica będzie podstawą ozusowania

– tłumaczył przedstawiciel INELO.

Średnia krajowa prognozowana na przyszły rok, to 5922 zł. Zatem ZUS dla kierowcy od przyszłego roku będzie płacony od tej kwoty. Chyba że kierowca nie pracował cały miesiąc, a w umowie o pracę ma wpisane 3500 zł, to oczywiście wtedy odpowiednią tej niższej kwoty, która jest w umowie.

->  Załamanie rynku usług transportowych i nowa rzeczywistość

Inaczej będzie liczona podstawa opodatkowania. Od kwoty brutto nie odejmujemy pełnych diet zagranicznych, tylko 30% tych diet. Tak wynika z ustawy o podatku dochodowym.

WIĘCEJ ZMIAN: PRZECZYTAJ

Kierowca podczas jazdy samochodem ciężarowym