Autor: Anna Majowicz

Zaproszenie na debatę/ Invitation to a debate

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na debatę ,,Komunikacja pomiędzy systemami logistycznymi – kolejny krok do lepszej przyszłości?”. 

The Polish Road Transport Institute invites you to the debate „Communication between logistics systems – next step to better future?”.

czwartek, 24.06.2021

⏰ godz. 14:15-15:15

REJESTRACJA

Wszyscy wiemy, że pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji. Pytanie brzmi – w jakim stopniu? Czy jesteśmy teraz potencjalnie o lata do przodu w stosunku do sytuacji, w której bylibyśmy, gdyby nie było pandemii? Czy szybka cyfryzacja, którą obecnie obserwujemy, ułatwia firmom logistycznym rozszerzenie zakresu działalności poza nisze, które obsługują? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że tempo digitalizacji w branży może zostać zahamowane przez wolniejsze tempo digitalizacji organów zarządzających i regulacyjnych?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą zaproszeni goście:

Tomasz Swolkień, dyrektor ds. sprzedaży produktów sieciowych na Europę w projekt44

Jonathan Raemdonck, dyrektor ds. produktu i marketingu w Supply Stack 

Bogdan Kosturek, wiceprezes, CTO w Trans.eu System

Debatę moderował będzie Gregor Gowans, dziennikarz Trans. Info. 

Serdecznie zapraszamy!

LINK DO REJESTRACJI:

https://trans.clickmeeting.com/communication-between-logistics-systems-next-step-to-better-future/register

We all know that the pandemic has accelerated the digitalisation process. The question is – to what extent? Are we now potentially years ahead of where we would have been had there not been a pandemic? Does the rapid digitalisation we are seeing at the moment make it easier for logistics companies to broaden the scope of their activities beyond the niches they currently serve? Is there a danger that the speed of digitalisation in the industry could be held back by slower-paced digitalisation of governing bodies and regulators?

These and many other questions will be answered by invited guests:

Moderator:

Gregor Gowans, Journalist at trans.INFO 

REGISTER:

https://trans.clickmeeting.com/communication-between-logistics-systems-next-step-to-better-future/register