Zmiana zarządu PITD

0
Autor: Marcin Wolak

W tym roku mijają 4 lata od powstania Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Był to czas, w którym udało się zrealizować wiele ważnych projektów, uczestniczyć w niezliczonych inicjatywach czy wydarzeniach i organizować wiele własnych. To wszystko dzięki współpracy ze wspaniałym zespołem zaangażowanych osób, ale również dzięki świetnym ekspertom branży TSL i profesjonalistom, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą po to, aby polski transport mógł rozwijać się jeszcze prężniej.

A choć nazwa naszej organizacji sugeruje, że w polu naszego zainteresowania znajduje się wyłącznie pewien wycinek, bo transport drogowy, to praktyka pokazała, że wcale tak nie jest. Odważnie weszliśmy w inne gałęzie m.in. transport intermodalny, ale również różne obszary logistyki w ogóle, w tym wiele zagadnień związanych z nowymi technologiami i cyfryzacją (m.in. działania na rzecz e-CMR).

Osiągnęliśmy pewien etap rozwoju organizacji, w którym trzeba podjąć ważne decyzje. Tym samym z końcem czerwca zdecydowałem o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu, a pałeczkę przekazać dr Justynie Świebodzie, która współpracuje z Instytutem od przeszło półtora roku, zna organizację i jej otoczenie, a ja jestem przekonany, że świetnie poprowadzi naszą organizację – pierwszy polski think-tank branży TSL – w kierunku dalszej realizacji misji jaka przyświeca PITD od samego początku.

Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że z dniem 1. lipca 2021 r. funkcję prezesa zarządu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego pełni dr Justyna Świeboda. Gratulacje i powodzenia!

Marcin Wolak

->  Monitoring ładunków w czasie rzeczywistym - niesłuszne obawy vs korzyści