O nas

Polski transport króluje na europejskich drogach. Obsługujemy niemal 30% transportu międzynarodowego i 17% wszystkich przewozów w UE. Tutaj nie ma nam równych. W kraju rozwija się infrastruktura. Otwierają się kolejne szanse i możliwości związane z ciągłymi inwestycjami w porty morskie, lotniska, ale i centra logistyczne czy huby i terminale przeładunkowe. Polska ma nie tylko ambicje, ale i realne możliwości, by nadal się w tym sektorze rozwijać i zdobywać kolejne pola na logistycznej mapie świata.

Jesteśmy po to, aby wspierać polską branżę transportową na wielu płaszczyznach.

RAPORTY I OPINIE EKSPERCKIE

Prowadzimy działalność popularyzatorską zagadnień związanych z branżą transportową, poprzez badania i analizy, wydawanierekomendacji, doradztwa oraz wydawania publikacji.

KIEROWCY ZAWODOWI

Promujemy zawód kierowcy aut ciężarowych, ale także rekomendujemy i wspieramy programy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kandydatów na kierowców.

SZKOLENIA

Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla firm transportowych, jak i osób, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Oferta kursów obejmuje różne rodzaje szkoleń, których zakres tematyczny z pewnością wzbogaci wiedzę osób działających w branżach związanych z transportem oraz spedycją towarów.

KONFERENCJE I DEBATY EKSPERCKIE

Promujemy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat branży transportowej i jej znaczenia dla gospodarki. Organizujemy konferencje oraz debaty z uczestnictwem ekspertów i praktyków cenionych w branży TSL.