O nas

Jesteśmy po to, aby wspierać polską branżę TSL na wielu płaszczyznach.
RAPORTY I ANALIZY

Prowadzimy działalność popularyzatorską zagadnień związanych z branżą transportową, poprzez badania i analizy, wydawanie rekomendacji, doradztwa oraz wydawania publikacji.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Promujemy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat branży TSL i jej znaczenia dla gospodarki.

KIEROWCY ZAWODOWI

Promujemy zawód kierowcy aut ciężarowych, ale także rekomendujemy i wspieramy programy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kandydatów na kierowców.

PROGRAMY SPECJALNE

Wychodzimy z inicjatywą tworzenia rozwiązań systemowych i prawnych wspomagających dynamiczny rozwój sektora transportu drogowego.

Nasza misja

Naszą misją jest podnoszenie świadomości opinii publicznej w zakresie znaczenia branży TSL dla całej gospodarki. Dążymy również do tego by niwelować ograniczenia formalno-prawne i bariery, które mogą negatywnie wpływać na dalszy dynamiczny jej rozwój.

Nasze działania

Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - należymy do Zespołu ds. Transportu oraz Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego. Bierzemy udział w pracach międzynarodowego projektu Diginno, pracując nad transgranicznym rozwiązaniem dla e-CMR. Często występujemy w charakterze ekspertów w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Drogowego. Współpracujemy z uczelniami w zakresie realizowanych projektów.

Skontaktuj się z nami

Staramy się odpowiadać w ciągu godziny, jeżeli trwa to dłużej prosimy o telefon.