Partnerzy

Współpracujemy z portalem branżowym IntermodalNews. Na stronie partnera znajdą Państwo wiadomości, wywiady oraz komentarze dotyczące głównie transportu intermodalnego, a także Nowego Jedwabnego Szlaku. Publikacje naszych ekspertów znajdą Państwo w zakładce „Transport drogowy i Logistyka” – zapraszamy na stronę.

Współpracujemy z portalem branżowym NaKolei. Na stronie partnera znajdą Państwo wiadomości, wywiady, filmy oraz komentarze dotyczące głównie transportu kolejowego (towarowego i pasażerskiego).  Publikacje naszych ekspertów znajdą Państwo na stronie głównej.

Współpracujemy z portalem branżowym trans.INFO. Na stronie partnera znajdą Państwo wiadomości, wywiady oraz filmy  dotyczące branży TSL.  Publikacje naszych ekspertów znajdą Państwo na stronie głównej.

Współpracujemy z portalem branżowym Raport Kolejowy. Na stronie partnera znajdą Państwo wiadomości, wywiady oraz komentarze dotyczące głównie transportu kolejowego towarowego i pasażerskiego. Publikacje naszych ekspertów znajdą Państwo na stronie głównej oraz kwartalniku „Raport Kolejowy”.

Współpracujemy z portalem branżowym Eurologistics. Na stronie partnera znajdą Państwo wiadomości na temat szeroko rozumianej branży TSL. Publikacje naszych ekspertów znajdą Państwo w magazynie Eurologistics, który jest wydawany co dwa miesiące.

Współpracujemy z podmiotem reprezentującym sektor rynku transportu kolejowego – Klastrem „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”. Klaster podejmuje liczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej Państwa. Wraz z Klastrem podejmujemy wspólne działania, tj. wydajemy raporty, opiniujemy dokumenty strategiczne, bierzemy czynny udział w procesie legislacyjnym oraz organizujemy wydarzenia branżowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie partnera.

Skontaktuj się z nami

Staramy się odpowiadać w ciągu godziny, jeżeli trwa to dłużej prosimy o telefon.