Tag: Biuro Rzecznika MŚP

Apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, kurierzy, osoby pracujące na kasie, dzięki którym możemy kupić jedzenie – oni wszyscy pracują. Za to część urzędników zamknęła biura na cztery spusty nie bacząc na to, że uniemożliwiają przedsiębiorcom pracę.

W związku z sygnałami o całkowitym zaprzestaniu obsługi przedsiębiorców, Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,  skierował dziś apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii.

TREŚĆ APELU

Link bezpośredni: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rzecznik-M%C5%9AP-apeluje-do-Kierownik%C3%B3w-urz%C4%99d%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-i-samorz%C4%85dowych-o-zapewnienie-ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci-dzia%C5%82ania-w-czasie-epidemii.pdf

#RatujBiznes

Polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. Aby pomóc im przetrwać ten trudny okres Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes.

Zaangażowanie w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa to sprawdzian odpowiedzialności dla całego społeczeństwa. Biuro Rzecznika MŚP ze względu na swoją misję jest szczególnie zaangażowane w opiekę nad przedsiębiorcami.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudna jest obecna sytuacja polskich przedsiębiorców. Wielu z nich czeka na wejście w życie programu Tarczy Antykryzysowej. Ponieważ każdy dzień jest tu na wagę złota, postanowiliśmy zainicjować akcję #RatujBiznes – mówi Jacek Cieplak, Z-ca Rzecznika MŚP. Jak opowiada Polskiemu Instytutowi Transportu Drogowego, akcja polegać ma na informowaniu przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. – Mówimy tu o wszystkich zobowiązaniach, od ubezpieczeń społecznych, przez podatkowe, po samorządowe. Na naszej stronie załączyliśmy wszystkie niezbędne informacje i wnioski, które dzisiaj, na obecny stan prawny, możemy składać. W momencie, kiedy Tarcza Antykryzysowa wejdzie w życie, dołączymy wszystkie wzmianki o tych wnioskach – dodaje Jacek Cieplak. 

Ponadto, Biuro Rzecznika MŚP zaprosiło do współpracy kancelarie prawne i podatkowe, które nieodpłatnie pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. 

– Wysłaliśmy oficjalne pisma do trzech organizacji samorządów zawodowych, czyli do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. W niespełna godzinę od zainaugurowania akcji #RatujBiznes zgłosiło się kilkadziesiąt kancelarii. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w naszą inicjatywę, bo wiemy, że wniosków będzie przybywać – mówi Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP.

Jak zaznacza Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, przedsiębiorstwa – zwłaszcza te o małej i średniej skali działania – zwykle nie dysponują wystarczającymi zasobami, by móc pozwolić sobie na porady prawne, szczególnie w obecnej sytuacji. Dlatego niezwykle cenne są inicjatywy, takie jak akcja #RatujBiznes. – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodarki, a w samej branży transportu drogowego to ponad 95% rynku. Oferta kierowana jest również do niewielkich, rodzinnych firm. W interesie każdego z nas jest udzielenie przedsiębiorcom fachowego wsparcia w tych trudnych czasach – akcentuje prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  507 432 479 (poniedziałek-piątek 8:30-16:30).

Transport a koronawirus – pytania i odpowiedzi

W związku z mnożącymi się wątpliwościami dotyczącymi transportu drogowego w obliczu stanu epidemicznego i interwencją w tej sprawie Biura Rzecznika MSP, jak się dowiedzieliśmy, już jutro mają zostać wydane stosowne objaśnienia na rządowej stronie gov.pl/koronawirus. Na dzień dzisiejszy udało nam się uzyskać nieoficjalne odpowiedzi do części pojawiających się pytań (nie są to zatem objaśnienia wiążące i powinniśmy je traktować jako wskazówkę przy interpretacji).

Kierowcy nie zostaną objęci kwarantanną nawet wtedy, jeśli pracowali na obszarze szczególnie zagrożonym epidemią (jeśli oczywiście przejdą pomyślnie badania na granicy).

Kierowcy realizujący przewozy w ramach tzw. „podwójnej” obsady będą przepuszczani przez granicę, niezależnie od pochodzenia i nie będą przechodzić kwarantanny.

Wszyscy kierowcy pracujący przy przewozie będą mogli przekraczać polską granicę i nie przechodzić kwarantanny niezależnie od pochodzenia swojego i przedsiębiorstwa dla jakiego prowadzą przewóz.

Przekroczenie granicy musi być związane z przewozem, lecz nie musi być przewozem towarów w dosłownym rozumieniu. Czyli kierowca wracający prywatnym autem po rozładunku (na przerwę, weekend) albo jadący nim na załadunek będzie mógł przekroczyć granicę bez kwarantanny. Wskazane byłoby jednak aby był wstanie to udowodnić.

Kierowcy obcokrajowcy, będący niezawodowo poza Polską, nie zostaną wpuszczeni do Polski, jeśli ich przyjazd nie będzie związany z przewozem. Ci, którzy mają prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce zostaną wpuszczeni, ale raczej nie unikną kwarantanny.

Za decyzję związane ze sprawdzaniem temperatury kierowcy (np. uznanie temperatury za znacznie podwyższoną), każdorazowo indywidualnie odpowiada dany inspektor sanitarny.

Za mienie firmy odpowiada przedsiębiorca, to on także ma za zadanie je odpowiednio zabezpieczyć (np. zdezynfekować jeśli jeździł w nim kierowca zakażony). Jeśli kierowca zostanie wysłany z jakiegoś powodu na kwarantannę, to po jej odbyciu może wrócić do pracy jako kierowca na normalnych zasadach.

Posiłki kierowcy mogą spożywać wyłącznie „na wynos”. Sanitariaty dla kierowców będą funkcjonować normalnie.

Nierozstrzygnięta jest kwestia ew. wydłużenia czasu pracy, w sytuacji jeśli upłynął on ze względu na kolejkę na granicy. W obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe, jeśli jednak kolejki będą zbyt długie i takowy problem zaistnieje to zgodnie z uzyskanymi informacjami Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców gotowe jest do podjęcia dialogu z Ministerstwem Rozwoju w tej sprawie.

Relacja z siódmego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP

19 grudnia w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie odbyło się siódme posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu. Spotkanie poświęcono ulgom ekonomicznym dla firm transportowych oraz wpisom do rejestru BDO. 

Ulgi ekonomiczne

Transport drogowy to jedna z ważniejszych branż polskiej gospodarki. O ile rozumiemy, że jest postrzegany jako główne źródło emisji CO2, bo zdominował dostawę i odbiór towarów w Europie, o tyle jest dla nas rzeczą niezrozumiałą, że polscy przedsiębiorcy działający w tej branży, zobowiązani do ograniczenia emisji CO2, nie otrzymują stosownej pomocy w walce z tym problemem – rozpoczął posiedzenie Andrzej Bogdanowicz, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Transportu.

Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że choć istnieje fundusz niskoemisyjnego transportu, to z takiego wsparcia finansowego wykluczono transport drogowy rzeczy. Wspomniał także o nowym rozporządzeniu ministra właściwego ds. energii, które mówi o uruchamianych środkach na zakup pojazdów niskoemisyjnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. – Przecież nie byłoby transportu drogowego, gdyby nie kapitał prywatny, gdyby nie zaciągane przez przedsiębiorców i osoby prywatne kredyty. To przecież przedsiębiorcy sfinalizowali rozwój tej gałęzi gospodarki, która wytwarza kilka procent PKB i jest postrzegana przez polityków, jako polski sukces, polska marka w Unii Europejskiej – wyraził niezrozumienie dla przepisów Andrzej Bogdanowicz.

Członkowie Zespołu Roboczego ds. Transportu zgodnie ustalili, że na ścieżce wsparcia finansowego dla firm transportowych, powinny znaleźć się: dopłaty do zakupu pojazdów niskoemisyjnych, zróżnicowanie w opłatach drogowych, w zależności od normy ekologicznej oraz zwolnienie pojazdów gazowych z opłat. Pojawiły się także głosy za tym, aby zróżnicować podatki od środków transportu w gminach. 

Rejestr BDO

Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Adam Małyszko poruszył także temat rejestru BDO – bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. – Temat BDO drążymy już od kilku lat, w zasadzie od 2012 r. i wszyscy – zarówno transportujący, jak i wytwarzający odpady, musieli się wpisać do rejestru do 24 lipca 2018 r. – przypomniał Adam Małyszko, apelując do wszystkich kierowców o zapoznanie się z przepisami na stronie ministerstwa. – Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art 69 ust. 1a ustawy o odpadach, kierujący środkiem transportu, w którym transportowane są odpady, będzie zobowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. W karcie znajdą się informacje także o transportującym i środku transportu: adres siedziby, numer rejestrowy, NIP, numer rejestracyjny oraz przyczepy lub naczepy – wyjaśnił Małyszko, na zakończenie przestrzegając, że jeśli nic się nie zmieni i z początkiem nowego roku obowiązek prowadzenia ewidencji wejdzie w życie, to będzie coraz częściej kontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego.