Tag: branża TSL

ARP Leasing rozszerza dostępność produktów dla przedsiębiorców

Kiedy pod koniec maja przeprowadziliśmy debatę nt. tarczy antykryzysowej dla sektora TSL, jeden z naszych gości – Wojciech Miedziński, mówił o ofercie dla przedsiębiorców działających w sektorze transportowym, którą przygotowała spółka ARP Leasing należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Odpowiadając na oczekiwania rynku przygotowaliśmy i wprowadziliśmy dla naszych przedsiębiorców dodatkowe instrumenty, jak leasing operacyjny z karencją w spłacie i pożyczki obrotowe – mówił Wojciech Miedziński i złożył wtedy pewną obietnicę.

– Naszą intencją jest udzielenie wsparcia jak najszerszej grupie przedsiębiorców, dlatego też, wsłuchując się w oczekiwania rynku, modyfikujemy dedykowane im produkty. Chcemy rozszerzyć dostępność naszego narzędzia wsparcia także poza branżę transportową, dla tych, którzy również posiadają własne floty transportowe, do dystrybucji wewnętrznej, własnej logistyki, jak np. piekarnie, czy mleczarnie. Docierają do nas takie sygnały, dlatego też chcemy dedykować dostępność dla innych PKD, które wykorzystują w leasingu środki transportu do szeroko pojętej własnej logistyki – zapowiedział prezes Miedziński i obietnicy dotrzymał. Spółka ARP Leasing poszerza grupę firm, które mogą skorzystać z państwowej pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej wywołanej pandemią koronawirusa. Teraz program pomocowy dostępny będzie m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z samochodów dostawczych o dmc do 3,5 tony. 

Przypomnijmy, że w ramach tarczy antykryzysowej ARP otrzymała 1,7 mld zł na wsparcie firm. Więcej informacji o produktach ARP Leasing na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/

Zobacz także: https://pitd.org.pl/2020/03/27/wsparcie-dla-branzy-transportowej/

Zaproszenie na debatę

Polski Instytut Transportu Drogowego zaprasza na drugą debatę z cyklu webinarów ,,Polska logistycznym hubem Europy”. 

środa, 27.05.2020

⏰ godz. 15.00-16.00

,,Tarcza antykryzysowa dla sektora TSL… i co dalej?” 

Podczas debaty poruszymy kwestie związane z pomocą, na jaką w ramach tarczy antykryzysowej może liczyć branża transportowa. Porozmawiamy także o tym, jak przygotować się do rzeczywistości po kryzysie. Czy rzeczywiście będzie ona – jak sugerują niektórzy – zupełnie inna, czy może wręcz przeciwnie, wszystko powoli wróci do normy? 

Prowadzący:

Anna Majowicz, redaktor Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Uczestnicy:

Marcin Wolak, Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Wojciech Miedziński, Prezes ARP Leasing Sp. z o.o.

Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika MŚP

Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Serdecznie zapraszamy!

Link do rejestracji:

https://app.livestorm.co/polski-instytut-transportu-drogowego/tarcza-antykryzysowa-dla-sektora-tsl-i-co-dalej

Uwaga kierowcy! Są tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu waszej pracy!

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował dziś, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów, uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem, mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy. Natomiast kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób podlegają tym wyłączeniom wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

Odstępstwa stosuje się od dziś (17 kwietnia 2020 r.) do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia, kierowcy, o których mowa powyżej, wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z ww. odstępstw. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/tymczasowe-odstepstwa-w-zakresie-czasu-pracy-kierowcow-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa

e-CMR: Estonia podpisała umowę dotyczącą stworzenia prototypu eCMR w ramach projektu Diginno

15 kwietnia Estońskie Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji podpisało umowę na stworzenie  prototypu eCMR z litewską firmą FITEK EDI, która jest znana z rozwiązań w zakresie e-fakturowania i cyfryzacji obiegu dokumentów. FITEK EDI zostało wybrane w ramach międzynarodowego procesu zamówień publicznych, przeprowadzonego w ramach projektu DIGINNO, którego partnerem w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, którą wpieramy w obszarze e-CMR.

Polski Instytut Transportu Drogowego wraz z ekspertami od momentu włączenia się w prace przy projekcie rekomendował stworzenie rozwiązania w oparciu o technologię DLT/Blockchain, która może pozwolić na bezpieczną wymianę danych pomiędzy krajami oraz prywatnymi firmami. – Bardzo nas cieszy, że projekt rzeczywiście rozwinął się w tym kierunku. Cyfryzacja w okresie pandemii z pewnością w najbliższym czasie przyspieszy w wielu obszarach, więc można patrzeć optymistycznie – mówi Marcin Wolak, prezes PITD i dodaje, że protokół dodatkowy do konwencji e-CMR o elektronicznym liście przewozowym ma ponad 10 lat. – Wiele wskazuje na to, że mamy szansę wdrożyć w życie gotowe i akceptowalne na poziomie międzynarodowym rozwiązania w przeciągu najbliższych miesięcy i już nie powoli, a błyskawicznie będziemy porzucać papierowe druki, które po 50 latach pracy powinny udać się na zasłużoną emeryturę – zaznacza Marcin Wolak. 

W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać  stworzony prototyp dla transgranicznej wymiany danych eCMR (globalny indeks) pomiędzy estońskimi, łotewskimi, litewskimi i polskimi władzami publicznymi oraz dostawcami usług eCMR. Istnieją również plany zaangażowania partnerów z Ukrainy. Prototyp zostanie opracowany we współpracy z organizacjami sektora publicznego krajów partnerskich, stowarzyszeniami przewoźników drogowych oraz ekspertami w dziedzinie cyfryzacji transportu towarowego. Prototyp zostanie ukończony do końca lata 2020 roku. Rozwiązanie jest tworzone zgodnie z zasadami regulacji eFTI (Electronic Freight Transport Information), które są opracowywane przez Komisję Europejską, więc może być przyjęte również przez inne kraje Unii Europejskiej.

 – W sytuacji pandemii szczególnie ważne stało się sprawne przemieszczanie towarów przez międzynarodowy transport drogowy, a także sprawne i bezkontaktowe wykonywanie operacji kontrolnych – mówi Inna Nosach, kierownik projektu DIGINNO-Proto i dodaje: – Wierzymy, że ukończony prototyp przyczyni się do cyfryzacji transportu drogowego w regionie Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

Projekt jest prowadzony przez estońskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji i finansowany przez Nordycką Radę Ministrów.

Źródło: https://www.diginnobsr.eu/single-post/2020/04/15/DIGINNO-Proto-signed-contract-for-e-CMR-prototype

Świąteczne życzenia!

Tegoroczne Święta Wielkanocne będą różnić się od tych, które przeżywaliśmy do tej pory. Większość z Nas, mimo ogromnej chęci spotkania się w rodzinnym gronie, pozostanie w miejscu zamieszkania.

W tym trudnym czasie Zespół Polskiego Instytutu Transportu Drogowego składa wszystkim Partnerom, Sympatykom i Przyjaciołom, życzenia radości wielkanocnej. 

Niech nadchodzące święta będą pełne miłości oraz wiary i nadziei w lepsze jutro. 

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 

,,Działając Razem”

Aby w dalszym ciągu umożliwiać funkcjonowanie łańcuchów dostaw, stowarzyszenia logistyczne w Niemczech przystąpiły do nowego portalu internetowego „Gemeinsam Handeln” (,,Działając Razem”). W ten sposób połączyli sektor transportu i logistyki z nową platformą, którą w ubiegłym tygodniu uruchomiły niemieckie organizacje handlowe (Handelsinstitut EHI oraz Handelsverband Deutschland (HDE) ).

Portal, który pierwotnie przeznaczony był do wyszukiwania pracowników firm handlowych na rynku, został obecnie rozszerzony o poszukiwanie możliwości logistycznych. Przedsiębiorstwa detaliczne, które ze względu na skutki pandemii poszukują krótkoterminowych, tymczasowych zdolności produkcyjnych, będą powiązane z przedsiębiorstwami logistycznymi, które dysponują wolnymi pojazdami, powierzchnią magazynową i dostępnym personelem logistycznym.

Według Federalnego Związku Transportu Drogowego, Logistyki i Unieszkodliwiania Odpadów w Niemczech (BGL), decydujące znaczenie ma fakt, że celem portalu nie jest zastąpienie istniejących platform do pozyskania personelu, ale narzędzie to służyć ma zapewnieniu szybkiej i nieskomplikowanej wzajemnej pomocy w czasie kryzysu wywołanym epidemią. 

W ten sposób stowarzyszenia logistyczne chcą wprowadzić w życie „pakt transportu towarowego dla Niemiec” zawarty niedawno z Federalnym Ministrem Transportu, Andreasem Scheuerem. Zależy im, aby na tle strukturalnej nierównowagi w poszczególnych segmentach transportu (jak np. nadmierna pojemność logistyki samochodowej i nieproporcjonalny popyt w sektorze spożywczym) dopasować odpowiednie oferty i wymagania transportowe.

Choć pomysł Niemców ze stworzeniem pomocowego portalu internetowego wydaje się być strzałem w dziesiątkę, to o jego skuteczności przekonamy się z czasem. Tu nasuwa się pytanie o Polskę – czy platforma miałaby rację bytu na naszym podwórku? Warto by się przekonać. 

Tymczasem, aby dołączyć do niemieckiej platformy, zainteresowane firmy logistyczne muszą jedynie skontaktować się z jej administratorami.

APEL DO PRZEWOŹNIKÓW: PILNIE POTRZEBNE CYSTERNY DO PRZEWOZU TLENU MEDYCZNEGO!

– Na prośbę Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pilną informację dotyczącą posiadanej przez Państwa liczby cystern przystosowanych do przewozu tlenu medycznego – apeluje Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Informację zawierającą nazwę przewoźnika, jego dane kontaktowe oraz liczbę cystern należy przekazywać do Dyrektora Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji ZMPD, rzecznika ZMPD Anny Brzezińskiej-Rybickiej na adres e-mail:
anna.brzezinska-rybicka@zmpd.pl.

Prosimy o potraktowanie prośby Ministra Infrastruktury z pełną powagą, jako bardzo pilną!

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – relacja z wideokonferencji Rzecznika MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowało wideokonferencję poświęconą Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw oraz członkowie Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP, do których przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są sercem gospodarczym Polski, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby ich trudna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, poprawiła się – rozpoczął konferencję Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Bez wspólnych działań rządu, samorządów i Rady Przedsiębiorców, bez wspólnego głosu, nie uda nam się uratować tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił. 

Uczestnicy wideokonferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Biuro Rzecznika MŚP, na której znalazły się najważniejsze propozycje pomocy przedsiębiorcom zawarte w programie Tarczy Antykryzysowej. – Wyodrębniliśmy pięć zasad: zwolnienie z ZUS, 40-40-20, postojowe – dopłata dla pracowników, mikro-pożyczka oraz postojowe – dopłata dla przedsiębiorców – wyliczał Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP. W prezentacji przedstawione zostały także inne regulacje oraz lista terminów, które zostały przesunięte.  

Jako pierwsza z zaproszonych gości, głos zabrała Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Główne zadania, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował w ramach Tarczy Antykryzysowej, to ustalenie i wypłata świadczenia postojowego oraz obsługa wniosków o zwolnienie z opłacenia składek. Istnieje także możliwość udzielenia ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ponadto, w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowych rozwiązań ZUS – mianowicie z zawieszenia spłaty trwających układów ratalnych lub rozkładania na raty należności, których teraz Państwo nie możecie regulować z odroczonym terminem płatności – mówiła Agata Wiśniewska – Półtorak.  Jak dodała, wszystkie informacje nt. form pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaleźć można na stronie internetowej ZUS. – Tam jest komplet informacji i materiałów, łącznie z przykładami w jaki sposób można z tych form pomocy skorzystać. Zamieszczone zostały również formularze, za pomocą których można ubiegać się o poszczególne rozwiązania. Zachęcamy, aby korzystać z tych formularzy na swoim profilu PUE, ponieważ tam już system weryfikuje i sprawdza poprawność wypełnienia danych. Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z PUE prosimy, by w przekazywanych formularzach w formie papierowej, podać informacje z adresem mailowym oraz numerem telefonu – w ten sposób łatwiej będzie komunikować się z osobami, których wnioski wymagać będą wyjaśnienia – tłumaczyła Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zakończenie dodała, że już podczas pierwszego dnia blisko 6 tys. wniosków o oświadczenia postojowe złożyły osoby prowadzące działalność gospodarczą, 135 wniosków wpłynęło od osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, a największym zainteresowaniem cieszą się wnioski o zwolnienie z opłacania składek, których złożono już ok. 20 tys. 

Wypowiedź Agaty Wiśniewskiej – Półtorak skomentował Adam Abramowicz. – Chciałbym dodać, że na podstawie dzisiejszych przepisów jest możliwe nie tylko rozłożenie składek na raty i odroczenie terminu płatności, ale można także składać wnioski o ich umorzenie. Co prawda, rzecznik ZUS powiedział, że pandemia nie jest podstawa do umorzeń, natomiast my się z tym nie zgadzamy i mamy już przygotowaną podstawę prawną oraz wyroki sądów w tej sprawie i chcemy zaapelować do przedsiębiorców, by takie wnioski o umorzenia składali. Biuro Rzecznika MŚP wyszło także z inicjatywą #RatujBiznes. Przez naszą stronę mają Państwo możliwość skontaktowania się z radcami prawnymi, jak i doradcami podatkowymi, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy w wypełnianiu wniosków – podkreślił Rzecznik MŚP. 

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że podobnie jak ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało świadczenia postojowe oraz zwolenienia z opłacenia składek i opłaty prolongacyjnej.

Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy mówił o wnioskach mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. – Wnioski wraz z umowami można składać w formie elektronicznej, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, w przedsionku naszej siedziby zainstalowaliśmy wrzutnie na dokumenty, które w ciągu kilku dni zostaną rozpatrzone. Kiedy wyczerpie nam się limit pieniężny z tegorocznego Funduszu Pracy, mamy zapewnienie na ich pokrycie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobrze rozwiązana sprawa – ocenia Roland Budnik. Jak dodaje, na rozwiązanie kolejnej, czyli dofinansowania części wynagrodzeń dla pracodawców trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji, poza tą, że są to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z programu ,,Power” i z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W przyszłym tygodniu na pewno jakieś informacje z Ministerstwa uzyskamy – zapewnia Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 

Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich wspomniała o próbie ujednolicenia działań jednostek samorządu terytorialnego poprzez swoje strony internetowe. – Informacje o tym, jakie możliwości wsparcia czekają na przedsiębiorców i jakie obowiązki stoją po stronie samorządu terytorialnego, kierujemy przede wszystkim do urzędów, starostw i powiatowych urzędów pracy. Oczywiście Państwo też z tych informacji możecie skorzystać, gdyż są one powszechnie dostępne – zapewniła Bernadeta Skóbel.  

Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się do słów Rolanda Budnika. – Faktycznie urzędy pracy za chwilę uruchomią nabory na te dodatkowe instrumenty, o których mówił pan dyrektor Budnik. Będą to instrumenty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wspomnianego programu ,,Power” i w programach regionalnych. Od wczoraj powiatowe urzędy pracy wypłacają pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dyrektorzy otrzymali ogólne informacje na ich temat, narzędzia otrzymają dziś. Natomiast trwa jeszcze porozumienie z Komisją Europejską w sprawie środków finansowych i zwiększenia alokacji. Z informacji, które dziś uzyskaliśmy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że alokacja z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zwiększona o ponad 2 mld złotych – zaznaczyła Ewa Flaszyńska. 

Prezydent Chełma Jakub Banaszek, wspomniał o możliwości umorzenia podatku od nieruchomości. – Tarcza Antykryzysowa pozwala samorządom na dokonanie bardzo istotnych zmian. Mamy możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Musi się to jednak odbywać na wniosek. Co prawda ustawa nie wprowadza takiego ograniczenia, natomiast my, jako organy kontrolujące, możemy dostosować się do próśb wypełnionych we wnioskach przedsiębiorców. Na mocy odrębnych przepisów, jako samorząd możemy także zawieszać lub rozkładać na raty samorządowe czynsze lokalowe – zaznaczył prezydent Chełma i zwrócił się do Rzecznika MŚP, by pochylił się nad propozycją, aby zwolnić samorządy z podatku VAT, w zamian za przekazanie tych środków na pomoc przedsiębiorcom. – Każde środki, które moglibyśmy kierować w tym momencie na wsparcie przedsiębiorców, szczególne lokalnie, mogą uratować wiele miejsc pracy i nie doprowadzić do bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw – akcentował Jakub Banaszek. 

Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o wsparciu w zakresie ochrony miejsc pracy. – Przygotowaliśmy projekt mikropożyczki dla przedsiębiorców na kwotę 5 tys. zł. W urzędach pracy zostało złożonych już ponad 1400 wniosków. Pracodawcy są zainteresowani również wsparciem realizowanych w  ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. To zadanie na dzień dzisiejszy realizują wojewódzkie urzędy pracy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie – podsumowała działania minister Alina Nowak. 

Artur Grajewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego zaznaczył, że choć Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało rozwiązań stricte adresowanych do sektora MŚP, to siłą rzeczy wszystkie regulacje w Tarczy Antykryzysowej, dotyczą tych podmiotów.  – Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów sądowych i postępowań egzekucyjnych, jak również regulacje dotyczące braku rozpoczęcia tego biegu, czyli wszystkie terminy na zaskarżania orzeczeń, czy też czynności komornika, które mogą mieć znaczenie dla podmiotów sektora MŚP, te terminy swojego biegu nie rozpoczną. Rozpoczną dopiero po ustaniu tej nadzwyczajnej sytuacji, która ma miejsce. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które, miejmy nadzieje, w jakiś sposób ulżą podmiotom również z sektora MŚP. Mam tu na myśli również rozwiązania z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wyraził nadzieję Artur Grajewski. 

Jaki ostatni wypowiedział się Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. – Praca nad Tarczą Antykryzysową była trudna ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację. Z godziny na godzinę, biorąc pod uwagę różne postulaty, ustawa ulegała zmianie. Niestety nie wszystkie postulaty udało nam się uwzględnić, ponieważ zależało nam na tym, aby Tarcza Antykryzysowa jak najszybciej weszła w życie, by była szkieletem do dalszych prac, a przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali pomoc. Musimy dalej bacznie obserwować i reagować na to, co się dzieję, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna – podsumował spotkanie Wojciech Paluch. 

#RatujBiznes

Polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. Aby pomóc im przetrwać ten trudny okres Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes.

Zaangażowanie w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa to sprawdzian odpowiedzialności dla całego społeczeństwa. Biuro Rzecznika MŚP ze względu na swoją misję jest szczególnie zaangażowane w opiekę nad przedsiębiorcami.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudna jest obecna sytuacja polskich przedsiębiorców. Wielu z nich czeka na wejście w życie programu Tarczy Antykryzysowej. Ponieważ każdy dzień jest tu na wagę złota, postanowiliśmy zainicjować akcję #RatujBiznes – mówi Jacek Cieplak, Z-ca Rzecznika MŚP. Jak opowiada Polskiemu Instytutowi Transportu Drogowego, akcja polegać ma na informowaniu przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. – Mówimy tu o wszystkich zobowiązaniach, od ubezpieczeń społecznych, przez podatkowe, po samorządowe. Na naszej stronie załączyliśmy wszystkie niezbędne informacje i wnioski, które dzisiaj, na obecny stan prawny, możemy składać. W momencie, kiedy Tarcza Antykryzysowa wejdzie w życie, dołączymy wszystkie wzmianki o tych wnioskach – dodaje Jacek Cieplak. 

Ponadto, Biuro Rzecznika MŚP zaprosiło do współpracy kancelarie prawne i podatkowe, które nieodpłatnie pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. 

– Wysłaliśmy oficjalne pisma do trzech organizacji samorządów zawodowych, czyli do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. W niespełna godzinę od zainaugurowania akcji #RatujBiznes zgłosiło się kilkadziesiąt kancelarii. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w naszą inicjatywę, bo wiemy, że wniosków będzie przybywać – mówi Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP.

Jak zaznacza Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, przedsiębiorstwa – zwłaszcza te o małej i średniej skali działania – zwykle nie dysponują wystarczającymi zasobami, by móc pozwolić sobie na porady prawne, szczególnie w obecnej sytuacji. Dlatego niezwykle cenne są inicjatywy, takie jak akcja #RatujBiznes. – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodarki, a w samej branży transportu drogowego to ponad 95% rynku. Oferta kierowana jest również do niewielkich, rodzinnych firm. W interesie każdego z nas jest udzielenie przedsiębiorcom fachowego wsparcia w tych trudnych czasach – akcentuje prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  507 432 479 (poniedziałek-piątek 8:30-16:30).

Wsparcie dla branży transportowej

Oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce wesprzeć branżę transportową. Swoje działania realizuje w ramach zaprezentowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego programu Tarczy Antykryzysowej.

– Epidemia koronawirusa mocno uderza w Polską branżę transportową, która jest potentatem transportu drogowego w Europie – aż 25 % przewozów międzynarodowych na terenie państw członkowskich obsługują przedsiębiorcy znad Wisły. To pokazuje skalę potencjalnych strat – mówi Marek Harasny, wiceprezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Jak zaznacza, w najgorszej sytuacji znajdują się małe firmy transportowe, które w przeciwieństwie do ‘’większych kolegów z branży”, nie mogą poszczycić się dużą ilością kontraktów. Sporym problemem może okazać się także niedobór kierowców, którzy przez wzgląd na swoje zdrowie i bezpieczeństwo rodziny, rezygnują z wyjazdów za granicę.

To, w jaki sposób sytuacja może odbić się na małych i średnich przedsiębiorstwach obrazuje tekst raportu Polityki INSIGHT ,,Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój”. Czytamy w nim: ,,Polski sektor MŚP jest mniejszy niż w innych krajach Unii. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających między 10 a 249 pracowników, w przeliczeniu na mieszkańca jest najniższa wśród państw członkowskich. Również w porównaniu do dużych polskich firm małe i średnie przedsiębiorstwa nie wypadają najlepiej. Na MŚP przypada 36 proc. przychodów, czyli jedna piąta mniej niż dla dużych firm, podczas gdy w większości krajów Unii to sektor MŚP jest większy”.

– W obecnej sytuacji każde działanie służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii jest na wagę złota. Niezwykle cenna jest pomoc ze strony ARP S.A., która przeznaczy środki na wsparcie polskich przedsiębiorców z sektora transportu – akcentuje Marek Harasny. Wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

,, Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł). Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy” – czytamy na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zdaniem wiceprezesa Agencji, Pawła Kolczyńskiego ,,produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.  Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy”.

Inwestowanie w branżę transportową jest niezwykle ważne dla całej gospodarki, o czym świadczą statystyki –  z ostatnich pełnych danych dotyczących PKB – za 2017 r. – wynika, że sektor transport i gospodarka magazynowa według danych Głównego Urzędu Statystycznego stanowił 5,8 proc. PKB.