Tag: raport

Ile zarabia kierowca zawodowy? Czy lubi swoją pracę? O tym w najnowszym raporcie PITD.

Sytuacja kierowców zawodowych w Unii Europejskiej, wynagrodzenie truckerów w krajach Wspólnoty, dumping socjalny oraz raport z badania: analiza wynagrodzeń i satysfakcji kierowców zawodowych – to wszystko znajdziemy w najnowszej publikacji Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, pt. ,,Rynek pracy w branży TSL. Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych”, który właśnie się ukazał.

To co z pewnością najciekawsze w tej publikacji to raport z badania przeprowadzonego na jej potrzeby. Ankiety zostały przeprowadzone wśród kierowców z Polski, Litwy, Rumunii i Węgier, a także wśród polskich przedsiębiorców.

Została podniesiona kwestia struktury wynagrodzenia kierowców. Jak się okazuje średnia wysokości podstawy netto we wszystkich analizowanych krajach utrzymuje się na podobnym poziomie od 2300 do 2500 zł według deklaracji zatrudnionych. Inaczej jest w przypadku mediany. I tak w przypadku Polski widzimy, że połowa kierowców podstawę otrzymuje w wysokości do około 2000 netto, a druga połowa powyżej tej kwoty.

Podczas badania, autorzy raportu przyjrzeli się również zmianie wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich trzech lat. I widać tu wyraźną zmianę. Jeśli wziąć do puli wszystkich zatrudnionych niezależnie od systemu pracy, realizowanych tras czy rodzaju pojazdu widzimy, że zarówno średnia jak i mediana zarobków kierowców z Polski systematycznie rośnie.

Jak widać deklarowana kwota na koniec 2019 roku jest znacznie wyższa od tej z początku 2018 roku. Wzrost w przypadku średniej wynosi ponad 17%, a w przypadku mediany aż 26%. Różnice pomiędzy deklaracjami kierowców i pracodawców wahają się w przedziale 4-5 procent.

Więcej danych dotyczących zarobków w zależności od rodzaju wykonywanych transportu, typu pojazdu czy systemu pracy, ale również długości stażu pracy, wieku czy doświadczenia można znaleźć w raporcie.

Jednak prócz samych zarobków autorzy publikacji postanowili sprawdzić jakie pojawiają się w tej branży benefity pozapłacowe, ale również i poziom satysfakcji z wykonywanego zawodu. Pojawia się tu m.in. pytanie czy kierowcy lubią swoją pracę. W przypadku polskich truckerów, tylko 5% z nich odpowiedziało, że nie lub raczej nie. Jednocześnie niemal 80% kierowców lubi swoją pracę

A odpowiedzi na inne pytania dotyczącego tego co kierowcy lubią, a czego nie lubią i czy dostają wynagrodzenie na czas lub czy myślą o zmianie zawodu – znaleźć można w dostępnej od dziś publikacji, którą można pobrać klikając na poniższy link.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Raport: Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych

Już w najbliższy poniedziałek, 23 grudnia będzie miała miejsce premiera raportu „Rynek pracy w branży TSL. Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych”.

W publikacji znajdą się m.in.:

🚛 raport z badania : analiza wynagrodzeń (i satysfakcji) kierowców w Polsce – na podstawie badania pracowników i pracodawców. Ale to nie wszystko – zarobki te pojawią się w porównaniu z zarobkami kierowców z Litwy, Węgier i Rumunii.

🚛 praca w branży TSL – jakie wyróżniamy profesje i czym się one charakteryzują

🚛 opis sytuacji kierowców w Polsce i w Unii Europejskiej

🚛 zebrane w jednym miejscu uwarunkowania związane z płacą minimalną w poszczególnych krajach

🚛 „dumping socjalny” – kto pierwszy użył tego pojęcia i co się za nim tak naprawdę kryje Aby nie przegapić premiery, zachęcam śledzić wydarzenie na

Aby nie przegapić, zapraszamy do śledzenia wydarzenia na serwisach społecznościowych:

LinkedIn: https://lnkd.in/gzDuR4D

Facebook: https://www.facebook.com/events/2686657534754045/

Pierwsza debata PITD

4 grudnia 2019 w Świetlicy Wolności w Warszawie, Polski Instytut Transportu Drogowego organizuje pierwszą debatę ekspercką dotyczącą transportu.

Debata zatytułowana jest tak jak ostatnia publikacja PITD, tj. „Rewolucja Technologiczna. Kierunki Rozwoju Branży TSL” – zagadnienia poruszane podczas rozmowy, dotyczyć będą m.in. zagadnień, które pojawiały się w raporcie.

Dyskutować będą eksperci oraz praktycy biznesu. Wśród panelistów pojawią się przedstawiciele takich firm i instytucji jak Raben, XPO Transport, DSV, Oracle czy Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Debatę moderował będzie redaktor naczelny portalu Trans.info, Szymon Knychalski. Wydarzenie będzie miało pełną oprawę medialną, a relacje i najciekawsze fragmenty będą udostępnione w Internecie.

Debata: „Rewolucja Technologiczna. Kierunki Rozwoju Branży TSL”
Termin. 04.12.2019 r. godzina 11:00
Miejsce: Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Organizator: Polski Instytut Transportu Drogowego
Partner Medialny: Trans.info

Osoby zainteresowane udziałem w debacie, zapraszamy do wypełnienia formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1fDqGRx1Doj0Vr8-8GXyP__DcMwUh_tZbSDKQiIlUk-g/edit

Nowy raport PITD na konferencji HyperLOG

Już w czwartek 24 października startuje wyjątkowa konferencja dla branży TSL HyperLOG Transport and Logistic Future Forum. Podczas konferencji będzie można zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, która wtedy będzie miała swoją premierę pt. „Rewolucja Technologiczna – kierunki rozwoju branży TSL”.

Wśród prelegentów będą takie osoby jak m.in. Nabil Malouli – wiceprezes DHL, Daniel Buczkowski – szef rozwoju Uber Freight, Ferenc Lajko – były prezes Waberer’s, Bogdan Kosturek, CTO Trans.eu Group S.A. i wielu innych, których pełna lista znajduje się na stronie wydarzenia.

W trakcie konferencji będą prezentowały się innowacyjne start-upy i projekty, które mogą zmienić przyszłość logistyki. Dla nich przygotowano specjalny konkurs, w którym łączna pula nagród wynosi aż 12.000 EUR.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji. Ostatnie dostępne bilety można nabyć na stronie organizatora hyperlog.info

Nasz poprzedni Raport „Transport i Logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki” można pobrać klikając w ten link.

 

Raport o strategicznej roli branży TSL dla polskiej gospodarki – relacja z konferencji prasowej

3 października w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przedstawiona została najnowsza publikacja Polskiego Instytutu Transportu Drogowego „Transport i Logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki”. Raport zaprezentowali: Marcin Wolak, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD), wiceprezes Marek Harasny oraz ekspert współpracujący z Instytutem, dr Konrad Hennig.

Podczas konferencji omówione zostały szanse i zagrożenia przed jakimi stoi branża TSL. Prezes PITD zaznaczył, że szanse, to przede wszystkim międzynarodowe inicjatywy, takie jak Nowy Jedwabny Szlak czy Inicjatywa Trójmorza, które stwarzają wiele możliwości dla polskich przedsiębiorców operujących w sektorze transportowo-logistycznym. Dodał, że Polska, jako szósty pod względem liczby ludności kraj UE stanowi nie tylko atrakcyjny rynek handlowy dla producentów, ale ze względu na nasze położenie geograficzne jesteśmy także krajem atrakcyjnym, jeśli idzie o lokalizację magazynów i centrów logistycznych. To wszystko sprawia, że inwestorzy zagraniczni często wybierają Polskę, jako przyczółek do działań biznesowych w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Polska stała się liderem transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej, a procentowy udział branży TSL w polskim PKB w ostatnich kilku latach utrzymywał się w granicach 6 proc. – zaznaczył Marcin Wolak.

Marek Harasny, wiceprezes PITD zauważył, że transport i logistyka stoją właśnie w obliczu przełomowych zmian. Wspomniał o digitalizacji, sztucznej inteligencji, Big Data, blockchainie oraz o połączeniu różnych produktów i usług w ramach Internetu Rzeczy. – Wpływ technologii, w samym tylko sektorze przemysłu ma przynieść dodatkowe przychody rzędu 2, a nawet 3 proc. PKB rocznie – mówił Harasny dodając, że efektem wdrażania nowych rozwiązań będzie m.in. ograniczenie błędów ludzkich, które stanowią największą przyczynę wypadków w transporcie.

Zmiany może przynieść także Inicjatywa Trójmorza. – Jej celem jest wpływanie na decyzje podejmowanie w Unii Europejskiej tak, aby połączenia transportowe były rozwijane nie tylko na osi wschód – zachód, ale również północ- południe – wyjaśnia dr Konrad Hennig. Ekspert współpracujący z Instytutem zaznaczył, że infrastruktura przebiegająca przez kraje Trójmorza będzie miała swoje odgałęzienia i wspierać będzie transport pomiędzy wschodem a zachodem. – Myśląc o Trójmorzu musimy pamiętać o włączeniu również innych obszarów w ten międzynarodowy podział pracy i tworzeniu nowych perspektyw dla polskich przedsiębiorców, nie tylko transportowych, ale przede wszystkim produkcyjnych, a także znajdowania nowych rynków zbytu i nowych partnerstw – zaznaczył.

Prelegenci poruszyli także temat zagrożeń branży TSL, do których zalicza się regulacje prawne.  Dla polskich firm ważne są nie tylko przepisy krajowe, ale także prawo unijne oraz te obowiązujące w innych krajach Wspólnoty. – Od kilku lat polskie firmy muszą działać w nieprzyjaznym otoczeniu prawnym wynikającym z krajowych przepisów, takich jak chociażby MiLog w Niemczech, czy Loi Macron we Francji, dotyczących m.in. wynagrodzenia minimalnego dla kierowców w transporcie drogowym i obowiązków administracyjnych. Dziś stoimy przed wyzwaniem, gdzie wolność świadczenia usług w Unii Europejskiej jest zagrożona. Największą barierą, która staje się wyzwaniem przed polską branżą transportową i logistyczną, są przepisy wynikające z Pakietu Mobilności. One będą początkiem końca swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na terenie UE – zaakcentował Marcin Wolak, wskazując, że swobody te już dzisiaj są mocno ograniczone w transporcie, na co przykładem są  ograniczenia dotyczące chociażby kabotażu czy zakazu odbierania pauz w kabinie ciężarówki. Wolak zaznaczył również, że część przepisów wynikających z Pakietu Mobilności jeszcze bardziej zwiększy ilość pustych przebiegów, a za tym pójdzie wzrost emisji CO2 do atmosfery.- To ukazuje hipokryzję polityków unijnych – mówił. Prezes PITD widzi jednak rozwiązanie. – To wszystko powoduje, że potrzebujemy ogólnokrajowej strategii działania, która uwzględni interesy polskich przedsiębiorców, ale i Polski jako kraju położonego na przecięciu ważnych szlaków handlowych z czego powinna czerpać szereg korzyści. Koniecznością jest powołanie organizacji, która miałaby wspierać transport w Polsce, ale i za granicą. Do katalogu działań takiej organizacji zaliczył m.in. kreowanie i wdrażanie narodowej strategii logistycznej, wsparcie lobbingu na rzecz polskich przedsiębiorców na forum unijnym, organizację pawilnów narodowych na międzynarodowych targach branżowych promując Transport i Logistykę jako polską markę, ale też promowanie (dopuszczalnych przez UE) preferencyjnych warunków dla polskich przedsiębiorców tej branży. Lista celów i zadań takiej potencjalnej „Agencji Rozwoju Transportu i Logistyki” pozostaje otwarta.

Prezentowany podczas konferencji raport można pobrać bezpośrednio ze strony www.pitd.org.pl: http://new.pitd.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/PITD-Transport-i-Logistyka-jako-strategiczna-branza-dla-polskiej-gospodarki.pdf

Prezentacja raportu pt. „Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej”

27 czerwca 2019 roku w siedzibie Fundacji Republikańskiej obyła się dyskusja wokół raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej”, który przygotowany został we współpracy z firmą Procter & Gamble.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Biura Analiz Sejmowych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Fundacji Republikańskiej oraz Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia gościom profilu działalności Fundacji Republikańskiej. Następnie głos zabrał przedstawiciel autorów raportu, który zwrócił uwagę na ogromne znaczenie polskich firm transportowych na arenie europejskiej (udział polskich firm w transporcie międzynarodowym w UE przekracza 30%, a wielkość ładunków przewieziona samochodami (w tonokilometrach) stanowiła 17,5 proc. w ogólnych przewozach Unii Europejskiej.).

Zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione były bariery w transporcie drogowym. Wymieniono tu m.in.: brak kierowców zawodowych (duża rotacja pracowników, wielu z nich zmienia branżę zaledwie po kilku latach pracy); duża liczba pracowników polskiej branży samochodowej – nawet 80 tysięcy, pochodzących ze wschodu (co wiąże się m.in. z barierami językowymi); zatory płatnicze; niedostateczna infrastruktura; „rozdrobnienie” branży – wiele niewielkich firm.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat pracowników delegowanych oraz tzw. pakietu mobilności. Według niektórych uczestników debaty lobbing Polski w Unii Europejskiej podczas wprowadzania pakietu mobilności mógł zostać przeprowadzony sprawniej. Według innych lobbing Polski w zakresie pakietu był jednym z najsprawniej przeprowadzonych w historii, jednak o przegłosowaniu nowego prawa zadecydowała polityka oraz zupełnie odmienne interesy Europy i Polski. Oceniono, że polityka zdominowała dyskusje, co przełożyło się także na to, że postulaty merytoryczne pozostały niesłyszalne. Część uczestników debaty podkreślała, że pomimo tego, że Polacy deklarują sprzeciw wobec pakietu mobilności, to po wyodrębnieniu jego poszczególnych czynników okazuje się, że wiele z jego elementów jest korzystne dla Polski i warte poparcia.

Rozwinięto także kwestię lobbingu Polski w Unii Europejskiej. Zaznaczono, że lobbing powinno rozpoczynać się jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie tzw. zielonej księgi. Podkreślano również, że istnieje potrzeba, by posiadać swoich stałych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Niezbędna jest także aktywność polskich przewoźników czy stowarzyszeń reprezentujących interesy Polski.

Poruszono także kwestię edukacji przyszłych kierowców. Mając na uwadze zmniejszającą się liczbę kierowców zawodowych, podejmowane są działania mające na celu przygotowania kolejnych pokoleń kierowców do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Przytoczono tu przykład edukacji w szkołach zawodowych w klasach dla przyszłych kierowców mechaników. Pomimo znaczących przeszkód, takich jak m.in. trudności z przygotowaniem odpowiedniej podstawy programowej, takie klasy funkcjonują już drugi rok, a ich liczba wynosi około 100.

Zwracano również uwagę na fakt, że istnieje zagrożenie, że ludzie, którzy zostaną wyedukowani w zawodzie mogą wyjechać na Zachód. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie formy weksla, który mieliby podpisywać, zobowiązując się tym samym do pozostania w Polsce.

Skupiono się także na kolejnym problemie branży transportowej, jakim jest duża rotacja kierowców, którzy rezygnują z wykonywania swojej pracy po przepracowaniu zaledwie kilku lat. Przyczyną rezygnacji z pracy po krótkim czasie nie są zazwyczaj kwestie finansowej, ponieważ wynagrodzenia kierowców wzrosły – jest to obecnie jedna z nielicznych branż, w której zarobki w Polsce są na poziomie europejskim.

Część uczestników debaty podnosiła, iż nadchodzą ciężkie czasy dla transportu polskiego. Oznacza to, że zawczasu powinno się rozpocząć budowę „strategii transportowej”. Spotkanie stanowiło więc dobrą okazję do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłych możliwych rozwiązań, które usprawniłyby działalność polskiej branży transportowej.