Autor: Bartłomiej Drążkiewicz

Kierowcy zawodowi – zarabiają dużo czy mało?

Wynagrodzenia kierowców zawodowych w Polsce odnotowały istotne zmiany w 2023 roku. Widzimy nowe trendy zarobkowe w tej branży. Według naszego najnowszego raportu, średnie pensja netto dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak znacznie słabiej niż w latach poprzednich. Zauważalne są też rosnące różnice w wysokości podwyżek między tymi dwoma grupami. Czy te zmiany są znaczące w kontekście ogólnych trendów na rynku pracy?

Czy kierowcy dużo zarabiają?

W 2023 roku kierowcy zawodowi mogli odnotować pewne korzystne zmiany w swoich portfelach. Według naszych badań, średnia pensja netto dla tej grupy pracowników wzrosła o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. To oznacza, że kierowcy mogli cieszyć się średnim wynagrodzeniem (podstawa, diety, premie i inne dodatki) na poziomie ponad 7,5 tys. zł miesięcznie. (dokładne liczby w raporcie)

Jednakże, czy ta kwota jest znacząca? Warto porównać ją z ogólnymi tendencjami na rynku pracy. W 2023 roku średnie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł, podczas gdy w dziale transportu i gospodarki magazynowej już samo średnie wynagrodzenie w grudniu 2023 roku przekroczyło 7574 zł. Oznacza to, że kierowcy mieli wyższe wynagrodzenia od przeciętnych zarobków w sektorze.

Jaką kwotę podstawy otrzymali kierowcy w 2023 roku?

Średnie podstawowe wynagrodzenie netto dla kierowców samochodów ciężarowych wzrosło z 4399 zł w 2022 roku do 5139 zł w 2023 roku, natomiast dla kierowców autobusów z 3082 zł do 4737 zł. To istotne podwyżki w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem netto w Polsce, które wynosiło 2783,86 zł na umowę o pracę.

Co więcej, tylko 14% kierowców w 2023 roku zarabiało poniżej 5000 zł netto, w porównaniu do 28% w 2021 roku. Widzimy zatem wysoki poziom zarobków w tej grupie zawodowej. Aż 60% badanych kierowców zarabiało powyżej 7000 zł netto.

Co wchodzi w skład wynagrodzenia kierowcy?

Wysokość wynagrodzenia dla kierowców zawodowych w Polsce to kwestia niezwykle złożona. Należy uwzględnić w nim nie tylko podstawę, ale także dodatki. Stanowią one istotną część całkowitego wynagrodzenia. Aby poznać pełny obraz sytuacji finansowej kierowców musimy uwzględniać wszystkie te aspekty.

  1. Dieta i ryczałt

Skład wynagrodzenia kierowców zawodowych w Polsce jest zróżnicowany i obejmuje różnorodne składniki. Oprócz podstawy należy wziąć pod uwagę dietę i ryczałt, które stanowią aż 44% całkowitej kwoty. Te dodatkowe świadczenia często są kluczowym elementem zarobków kierowców, zwłaszcza w przypadku długich tras lub pracy w warunkach wymagających wyżywienia poza domem.

  1. Premie i dodatkowe bonusy

Premie i bonusy stanowią kolejne istotne źródło dochodu, odpowiadając za 39% miesięcznego wynagrodzenia. Te dodatkowe korzyści mogą być przyznawane za osiągnięcie określonych celów, dobre wyniki pracy czy dodatkowe obciążenia związane z wykonywaną pracą.

  1. Dodatkowe świadczenia

Pozostałe elementy wynagrodzenia, które obejmują różnorodne dodatkowe świadczenia, stanowią 17% całości. Mogą to być dodatkowe bonusy za specjalne umiejętności, dodatki za specyficzne warunki pracy czy inne świadczenia uzależnione od indywidualnych warunków zatrudnienia.

W ramach dodatkowych świadczeń, kierowcy najczęściej wymieniali dodatki za kilometrówkę, za frachty, nadgodziny oraz dodatek za wysługę lat. Co ciekawe, niektórzy informowali również o premiach za oszczędne zużycie paliwa. Niestety, w obecnym roku pojawiły się także głosy o potencjalnych nieprawidłowościach jak wypłaty „pod stołem”. Na szczęście, takie sytuacje były zdecydowaną rzadkością, co świadczy o pozytywnej tendencji w branży.

Czy każdy kierowca dostaje dodatki do pensji?

W przypadku każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, istnieje ustalona podstawa wynagrodzenia. Nasza badania wykazały, że tylko 40% kierowców otrzymuje dodatkowe bonusy i premie. Wyniki analizy z 2022 roku były bardzo podobne, co oznacza, że niewiele się zmieniło w tym zakresie

Jaki kierowca zarobi najwięcej?

Profil kierowcy, który osiąga wynagrodzenie na poziomie 9000 zł miesięcznie, wykazuje dominującą rolę kierowców zestawów (95%) pracujących głównie w ruchu międzynarodowym (90%). Większość zatrudniona jest na umowę o pracę (95%) w różnych typach przedsiębiorstw (27%). Średnia wiekowa to 31-40 lat, a 59% z nich jest żonatych/zamężnych. Ponad 30% pracuje w branży transportowej od ponad 10 lat, z większością znającą język angielski (52%) i niemiecki (17%). Wysoka liczba (78%) deklaruje zadowolenie z pracy.

Ile zarabia kierowca busa?

Nie każdy kierowca zarabia tak samo. To truizm, ale warty podkreślenia. Przykładowo, kierowcy busów, wykonujący głównie transport lokalny, zarabiali znacznie mniej niż ich koledzy z samochodów ciężarowych. Wartość mediany, czyli środkowej wartości wynagrodzeń w próbie, osiągnęła poziom 5000 zł netto. Średnie zarobki kierowców busów w 2023 roku wynosiły średnio 5633 zł, co stanowiło podniesienie o 461 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, mówi raport „Zarobki kierowców zawodowych w Polsce 2023. Bezpieczeństwo i stan infrastruktury parkingowej”.

Jednak busiarze mają się z czego cieszyć! Średnia podstawowa kwota wynagrodzenia netto dla dla kierowców autobusów aż o 54%! Podczas gdy kierowcy ciężarowi zauważyli w portfelach niecałe 17% więcej. Analizując dane z poprzednich lat, można zauważyć, że kwota podstawy znacząco wzrosła w przypadku kierowców autobusów. Dla kierowców samochodów ciężarowych pozostała stabilna, z minimalnym wzrostem.

Jest dobrze, ale może być lepiej!

Nasz raport pokazuje istotne zmiany w zarobkach tej grupy pracowników. Średnie pensje rosną, zarówno dla kierowców ciężarówek, jak i autobusów. Kierowcy mogą liczyć też na dodatkowe korzyści związane z wprowadzeniem nowych przepisów. Warto podkreślić, że różnice w podwyżkach między kierowcami ciężarówek a kierowcami autobusów są zauważalne na korzyść trakerów. Wynikają głównie z różnic w charakterze pracy i trasach. Na szczęście mimo trudnych warunków, większość kierowców wyraża zadowolenie z pracy, co znajduje pewnie odzwierciedlenie w wysokich zarobkach.

Niestety warunki ich pracy pozostawiają wiele do życzenia.

Same pensje wzrosły znacznie mniej niż oczekiwaliśmy. Może być to efektem wojny w Ukrainie, spadku cen za fracht i spowolnienia gospodarczego.

Zmiany związane z wprowadzeniem Pakietu Mobilności oraz ustawy dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym znacznie poszerzyły warsztat świadczeń dodatkowych, jakie można uzyskać w związku z ponoszonymi kosztami w trakcie podróży. Poza podstawą wynagrodzenia kierowcy mogą więcej odliczyć. Jednak szereg zmian regulacyjnych oraz nowe obowiązki przewoźników, spedytorów czy niepewna sytuacja gospodarcza spowodowały jednak spowolnienie we wzrostach podstawy wynagrodzenia. Podstawa oczywiście urosła, jednak nie tak bardzo jak oczekiwaliśmy.

podkreśla dr inż. Justyna Świeboda, prezes Instytutu Transportu Drogowego
->  Jakie zmiany wejdą w życie po wprowadzeniu Pakietu Mobilności?