Terminal intermodalny w Emilianowie coraz bliżej

0
Autor: Anna Majowicz

Bydgoszcz podejmowała w ciągu ostatnich lat szereg działań w celu zlokalizowania w rejonie Bydgoskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego portu intermodalnego. Latem ubiegłego roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powołał do życia spółkę Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo.

Stronami porozumienia w budowie terminala są: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Polskie Koleje Państwowe S.A., Gmina Nowa Wieś Wielka, Zarząd Morski Portu Gdynia S.A., spółka Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i PKP CARGO S.A. Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

Budowa terminala będzie etapowana. – W tej chwili trwają prace przygotowawcze i jest przygotowany program funkcjonalno – użytkowy. Aby przystąpić do konkursu musimy uzyskać zgody środowiskowe. Je określi nam Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na podstawie złożonej przez nas karty przedsięwzięcia (KIP). Myślę, że po otrzymaniu środków na budowę terminala, ukończymy inwestycję w ciągu trzech lat – wskazuje Paweł Bukowski, prezes zarządu Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. Jak podkreśla, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówi się o dużych środkach z Krajowego Programu Odbudowy na rozwój punktowej infrastruktury intermodalnej. Jest na to kładziony silny nacisk zarówno ze strony naszego rządu, jak i Komisji Europejskiej, dlatego strony porozumienia w budowie terminala są dobrej myśli. 

Według opracowywanego programu funkcjonalno – użytkowego, Spółka wykupi od lasów państwowych powierzchnię 5, 7 ha. Nie będzie to cały teren terminala. Prezes Bukowski wskazuje, że terminal powstanie częściowo na stacji kolejowej, na rozjazdach, które już istnieją. Szczegóły poznamy w październiku.

Budowa punktu przeładunkowego w Emilianowie k. Bydgoszczy to pierwszy element większej infrastruktury, tzw. bydgoskiego węzła multimodalnego. Węzeł ma umożliwić sprawniejszy przewóz towarów pomiędzy trójmiejskimi portami a południem kraju.

Emilianowo ma bardzo dobre połączenie z Gdynią i Gdańskiem, a dzięki linii kolejowej 207 również z Elblągiem. Ponadto poprzez linię 18 z zespołem portów Szczecin-Świnoujście – ocenia Paweł Bukowski.

Po wybudowaniu terminala Spółka ogłosi postępowanie na wybór operatora. Założenie jest takie, że terminal w Emilianowie będzie otwarty dla wszystkich operatorów intermodalnych. Jego zdolności przeładunkowe Spółka wylicza na 80 tys. TEU rocznie.

->  Rozmowy o Trójporcie i Brexicie